DefinecilikDefine İşaretleriKayada oymaAntik paralarMaden yataklarıDedektör

Deve İşaretleri

Deve Define İşareti ve Anlamları, çökmüş deve, yürüyen deve, deve bağırtan yokuşu.

Deve Define İşareti Anlamı; Her devenin parası aynı yerde olmaz, devenin şekline göre para yerleri değişir, Definecilikte deve çeşitleri arasında çökmüş deve, yürüyen deve, uyuyan deve, yoz deve, çobanlı deve, eşekli deve, 7 deve, hörgüçlü deve, tek hörgüçlü ve  çift hörgüçlü  gibi bir çok çeşitleri bulunmaktadır. Yürüyen Deve: Develer mantık...
Deve Define İşareti; 2 deve  varsa büyük devenin arkasına bağlı yoz deve  bu işaret ana kayada olmalı insan  boyundan yüksektir,  Devenin birinin hörgücü var, diğeri kasa yüklüdür  yoz deve dediğimiz  hörgüçlü  devenin  yavrusudur.  yoz  deve  yanında  2 istavroz varsa  devenin  11 arşın gerisine 19 teneke altın vardır.  Malın üzeri komple taş öbeğidir. Diğer kaynak: Faytona koşulu 2 deve...