Doğan Şahin Kartal Arşivleri | Define İşaretleri - Define İşaretleri ve Anlamları

Doğan Şahin Kartal

Doğan – Şahin – Kartal İşareti

Kartal İşareti yunanlılara aitse otorite ve erkekliği  sembol-ize eder . bir ucu zeusa kadar dayanır, eğer mezar başlarına resmedilmiş ise...

Kartal Define İşareti

Kartal otorite, hükümdarlık ve erkekliği sembolizme eder.  Bu özelliklerinin yanı sıra cinsel enerjiyi, savaşı, cesareti, yiğitliği ve korkusuzluğu simgeler, genelde...

Kartal, Doğan, Şahin Define İşaretleri Anlamları

İşaret yunanlılara aitse otorite ve erkekliği sembol-ize eder . bir ucu zeusa kadar dayanır, eğer mezar başlarına resmedilmiş