Define İşaretleri AnlamıErmeni Gömüleri

Etiket: Tümülüs tuzakları

Her tümülüs tuzaklı değildir, tuzak olan tümülüslerin tuzak şekilleri aynı olmaz. Bazı tümülüslerde tuzak üst katmanlarda yer alırken bazıları giriş kapısı yada tünel içinde olmaktadır.  Tümülüs tuzaklarının hangi katmanlarda olduğunu daha iyi anlamanız için tümülüs katmanları hakkında bilginiz olması gerekli. Tümülüs Tuzakları Tümülüsler 2 farklı katmandan oluşmaktadır, her katman kendi...
Suni mezar tepesi şeklindeki gelişen tümülüs mezarlar M.Ö. 3 binden itibaren Ege, Kafkasya, Balkanlar ve Orta Asya‟da birçok toplum tarafından kullanılmıştır. Tümülüs mezarlar Erken Demir çağdan itibaren Anadolu’da oldukça geniş bir coğrafyada görülmektedir. İyon, Aiolis, Truva, Likya, Lidya, Frigya, ve Trakya’da mimari farklılıkları ile ayrılan tümülüs mezarların örnekleri bulunmaktadır. Tümülüs...