Define İşaretleri AnlamıErmeni Gömüleri

Etiket: açılmış mezarlar

Defineciler için görsel mezarlar. Her mezardan aynı eşya çıkmaz, genelde kap kacak türü eşyalar çıkar. bunlar öbür dünyada kullanması için koyulan eşyalardır. Aşağı resimdeki tabut lahitler mısırın luksor bölgesinde bulunmuştur. Toplam 30 tane ahşap tabut yetkililer tarafından incelenmektedir.
Geleneğin Şekillenmesi Açısından Mezar Buluntuları Mezar Buluntuları; Temel olarak mezarlarda ortaya çıkan buluntuların sözü edilen coğrafyadaki ortaya çıkarılma sıklığı, bu buluntuların ölü gömme sırasında yapılan ritüellerin içinde ne gibi bir yere sahip olduğu, bazı buluntuların ya da armağanların seküler niteliklerinin dışında yüklendikleri yeni anlamları olup olmadığı dikkate alınmıştır. Aşağıda açıklanacağı...