Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Etiket: Antik Çağda Ölü Gömme Gelenekleri

Ölü gömme gelenekleri, Antik çağda ağız ve gözlere neden metal para koyarlardı bu konuda anlatmaya çalışacağız. Danake: Antik çağda ölüleri Acherousia’dan geçen gemiye ücret olarak vermeleri için ölülerin ağız ve gözlerine koyulan madeni paranın adıdır. Ölülerin geçecekleri göl/bataklıkta bahsi geçen parayı vapura verecek. Daha sonra Hadese ulaşacaklardı. Yunan Obolosu Hades...
Antik Yunan Ölü Gömme Gelenekleri; Yunan kültüründe kutsama mezarlar etrafında yapılması Yunan dininin en önemli ve belirleyici özelliğidir; Yunan mezarları hazineler ve gerekli olan her çeşit ev eşyası ile donatılmıştır, Mezarlara kurbanlar sunulur, ölülerin mezarlarında ikamet ettiklerine inanılırdı. Yunanlılar ölümden sonraki yaşam hakkında birbirine karşıt düşüncelere sahip olmuşlar ve bunları bağdaştırmak...
Roma ve Bizans ölü gömme işlemlerinde benzerliklerin olması ve bu benzerliklerin zamanla değişikliğe uğraması; bazılarının ise  aynen devam etmesi ilginç konulardır. Bu konuda ölümün nasıl algılandığı ve her 2 toplumda cenaze törenleri nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Roma ölüm Algısı ve Mezar Çeşitleri Roma devletinin cumhuriyetten imparatorluğa geçişi  bu geçişten sonra...
Yunan cenaze töreni olan kedeia, uygulamanın en küçük detaylarının düzenlenmesi için öncelikli kuralları olan üç hareketten oluşan bir dramaydı. Bu üç hareket; gövdenin yatırılışı (prothesis), gömü yerine taşınması (ekphora) ve son olarak da kremasyon ve inhumasyon kalıntılarının yerleştirilmesi. Cenaze Ayinleri Önceleri cenaze için uygulanan ayinler çok görkemli ve şatafatlıydı fakat...
Roma Döneminde Ölüm ve Cenaze Töreni; Bu makale Roma Döneminde akropol ve nekropol alanlarının belirlenip ve bu alanlarda görülen mezar tipleri ele alınarak hazırlanmış ve bir çok kaynaktan faydalanılmıştır. Ölüm ve cenaze töreni, çok erken dönemlerden itibaren, her toplumda önemli ve kut-sal sayılmış ve bu gelenekler temelde fazla değişmeden günümüze...
Ölüm ve Din ve Ruh: Aslında, ölüm, ölü gömme ve din olgularını birbirinden ayırmak da pek kolay değildir. Ancak burada öncelikle dinden ne anlaşıldığını belirtmekte yarar vardır. Elbette bütün dinler için evrensel olan temel nitelikleri tanımlamak güçtür. İkincisi, bir toplumda, özellikle bazı insanların doğrudan tanrılar ya da ruhlar gibi doğaüstü...
12