Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Antik Yunan Ölü Gömme Gelenekleri

Antik Yunan Ölü Gömme Gelenekleri; Yunan kültüründe kutsama mezarlar etrafında yapılması Yunan dininin en önemli ve belirleyici özelliğidir; Yunan mezarları hazineler ve gerekli olan her çeşit ev eşyası ile donatılmıştır, Mezarlara kurbanlar sunulur, ölülerin mezarlarında ikamet ettiklerine inanılırdı.

Yunanlılar ölümden sonraki yaşam hakkında birbirine karşıt düşüncelere sahip olmuşlar ve bunları bağdaştırmak için hiç uğraşmamışlardır; Ölüler yerin altında yaşamayı sürdürürler, onların torunları ve çocukları da kutsal armağanlar sunarak bu yaşamı hoş bir hale getirmeye çalışmışlar.

Yunanlılar ölüyü gömerken ölünün vücut bütünlüğünün korunduğu durumlarda yani parça hale gelmemiş şekildeyse lahit, kiremit mezar, sandık mezar, ve basit toprak mezar gibi mezar türleri inşa edilip ölüler defin edilirmiş. basit mezar türü dediğimiz toprak kazılarak direk toprağa defin işlemi gerçekleştirilen tür, lahiti yazmaya gerek yok onu biliyorsunuz, sandık mezar dediğimizde lahitin bir benzeri, kiremit mezar ise küp mezar dediğimiz mezar türüdür,, küpün içine ceset koyulduktan sonra kalan kısıma toprak doldurulur yada doldurulmaz bu defin işlemini gerçekleştiren kişiyle alakalıdır her ikisi’de olabilir.

Şunu’da belirtelim eğer ölü parçalanmamış bütün haldeyse mutlaka yıkanarak defin işlemi gerçekleştirilirmiş, bazende yakılarak bu yakılma işine kremasyon denilir bunun açılımı’da et ve kasların bir an önce yok edilip ruhu serbest bırakmak içinmiş nasıl inançsa bunu nerede yaparlardı mezarlık alanına çok gidenler görmüştür orada ya bi çukur vardır yada büyük kayanın üzeri oyulmuştur işte ceset yakma yerleri buralardır her yunan nekropol alanında mutlaka olur.

Hediyeler;

Yunanlılar defin işlemini bitirdikten sonra hediyeleri ölünün muhtelif yerlerine yerleştirmeyi seçmişler bu ağız olur, ayak ucu, sol omuz, baş ucu hatta leğen kemiğinin üzerine bile hediye koyulan mezarlar çıktı. kısacası yunan mezarları bulduğunuzda hediyelerinde yine cesetle temas halinde olduğunu bilin en fazla 1 metre uzak olur . yunan mezarını bulmak öyle zor değildir yaşam yerlerinin hemen yanı yani kendi avlusu yada mezarlık alanına bakın. (nekropol)..

Antik Yunan Ölü Gömme Gelenekleri

Antik Yunan Ölü Gömme; Nekropol

Ölüler kenti anlamına gelen “Nekropol” teriminin arkasında farklı inanışlar yatmaktadır. Nekropol  antik şehirlerin sadece yer bildiren bir teriminden öte ölülere ayrılmış şehirler anlamına gelir.  Burada farklı bir düzeyde ve mitolojik dünyayla da desteklenen farklı bir tür hayat biçimi devam ettiği inancı hakimdir. Antik Yunan ve Roma dönemlerinde Nekropolisler oldukça önemlidir  bu nedenle  kutsal sayılan yolların yakınlarında inşa edilmişler.

Antik Yunan Ölü Gömme Gelenekleri, açılmış mezar