Boğa ve Koç Arşivleri | Define İşaretleri - Define İşaretleri ve Anlamları

Boğa ve Koç

Öküz Kafası ve Öküz Define İşareti

1- Öküz Kafası; Öküzün hangi gözü körse kör olan gözünün baktığı yerde  höyük vardır. höyük kör gözün baktığı yerde değilse...

Koç Define İşareti

Koç Yeni bilgiler: Kral mezarı olmasa-da ona yakın kişilere resmedilen işarettir, aşiret reisi kabile reisi gibi üst düzey isimlere  yapılır,...

Öküz Define İşareti

Öküz-ün hangi gözü körse kör olan gözün baktığı yere bak, orada höyük vardır, yoksa arkasına bak, burada birde dere olur...

Boğa ve koç Define İşareti

Boğanın boynunda çan varsa 5 adım ayak istikametinden   1 metre kazarsan kapak taşına gelirsin. Eğer öküzün arka butlarında ok saplanmış...