Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Ağaç İşaretleri

Ağaç ve Çivi Definesi; Öncelikle üstteki 2 resme iyi bakın. İşte bunlar ağaç çivileridir, çarmıhın çivisi ve çingene çivisi olarak geçer. Çarmıhın çivisi haç şekli olandır, zaman zaman diğeride kullanılır. Ağaç Define Anlamları: Yaşlı ağaç bulduğumuzda ağaçta çivi çakılı olup olmadığına bakarız, 2 şekil çivi vardır. Biri çingene çivisi diğeri...
2 türlü çivi vardır, biri çingene çivisi diğeri çarmıhın çivisi. Çingene çivisi para der, çarmıhın çivisi ise mezardır. Dikkat edin bu çiviler çoğu demir değil kurşundan yapılmıştır. Ağaçta birden fazla çivi varsa bu mezar işaretidir, çivi sayısı kadar mezar vardır. Bu çiviler orta boy şeklindedir, bu ağaç mezarların kutsandığı yerdir....
Ceviz Ağacı İşaret olarak kullanılma durumları şöyledir. Bir Ermeni köyünde 3’leme yapan aynı gövde kalınlığına sahip nokta gördüm. Ortada kalan kısmın 8 adım önünden alınmış. Bir başka Ermeni köyünde cevizin kovuk kısmında ufak bir tünel girişi varmış. Zamanla kapandığı söylendi.Ayrıca Ermeni mezar stellerinin bulunduğu kısımlar hep baya genişçe gövdeye sahip...
Ağaç Define İşareti; Yaşlı ağaç bulduğumuzda ağaçta çivi çakılı olup olmadığına bakarız, 2 şekil çivi vardır, biri çingene çivisi diğeri çarmıhın çivisi, çingene çivisi gömüyü anlatırken çarmıhın çivisi mezar olduğunu söyler. Ağaçtaki çivi çarmıhın çivisi ise bu bize çok fazla uzaklaşmadan ağaç yanından baktığınızda mezarı görürsünüz, ağaç mezarı kutsamak için...