Mağara – Mahzen

Mağara ve Mahzenlerde Define

İnsanın varoluşundan bu yana her türlü zorlu yaşam koşullarına direnerek varlığını sürdürebilmesinde önemli rol oynayan

Mahzen, Dehliz ve İç Mimari Yapıları

Mahzen genel olarak yer altı odası olarak bilinir, bu mezar odasından tut; hazine; kiler ve benzer amaçlara hizmet etmesi için...

Mağara Define İşareti

Kayada bulduğunuz  C – D ya da U şekilleri yakınlarda mağara olduğunun habercisidir. U harfinin ağzı açık tarafı yukarıya bakar vaziyette...