Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Adı Geçen Bölgeler

Papaz pop martin’in mağarası: Dört köyün ortasında, sarımtırak taşlarla kapalı iki tarafında yüksek kayalarla kapalıdır. Bu taş yerinden kaldırılıp altına bakılırsa, üç kılıç resmi görülecek. İşte bu taşın altında öküz derisi ile gömülmüş olan bin okka gümüş, bin iki yüz altın vardır. Bu kaya değirmenin üzerine düşecekmiş gibidir. Değirmenin ön...
Marmara Denizi Anadolu Yakasında Eşkıya Faaliyetleri. Eşkıya, Deniz Korsanı Timoryani ve Topal manol. Dikkat belge volçan değil. Dağarcık Değirmeni; Vezirhan’ın altında, Yoğurtlu Köyü doğusundan gelen, Kadıkaltı Köyünün altından birleşerek gelen Kazan Dere içinde Dağarcık Değirmeni vardır. Bu değirmenin kapı eşiğinde bir bakır dolusu para ile şişe içinde, ağzı bal mumu ile...
Manukyan belgesinde adı geçen önemli noktalar belge üzerinde gösterilmiştir. Belgenin sağ üst köşesinde doğu, batı, güney ve kuzey yönleri belirtildi. Ana merkez vezir kale olarak başlamak istiyorum. Güney batı: Vezir kalenin güney tarafına doğru devam edersek kuru dereyi görürüz. Piramit kaya, karanlık dere, yine başka bir kuru dere ve kudret...
Bu konunun amacı eşkıya guruplarını birbirinden ayırıp, hangi eşkıya gurubu nerede faaliyet gösterdi anlaşılır hale getirmektir. Defineciler tüm belgeleri volçan sandığı için böyle bir konu açma gereği duyduk. Hayır efendim. Bu ülkede volçandan daha büyük eşkıya gurupları vardı. Hazineleride volçandan fazla. Örnek Dimitrov eşkiyasının sadece 3 gemide 90 ton hazine...
Dikkat: Bu belge Volçan belgesi değildir. Bu belgedeki eşkıya lideri Timoryani dir. Yardımcı ünlü eşkıyalar, Manuk Bey, Kaptan Mikail ve Kaptan Martin’dir. Tekrar Dikkat: Geyveli Kurt benli Kara Lefter’de bu mevkilerde faaliyet göstermiştir. Adriyatik Lefter Farklı eşkıyadır. Toplam 3 tane lefter adında eşkıya vardır. Tüm belgeleri birbirine karıştırmışlar, hepsini Volçan...
Yahudi kale, Dupni Vrah, Gubislav, Maçişte ve Zanoge köylerinin arasındadır. Kayın derenin içinden giderken derenin solundadır. Kalenin doğusunda bir Türk at nalı ve ibrik oyulmuştur. Burası çok zengin bir yerdir. Yukarıda kalenin batısında, bir kurşun uzaklıkta değirmen vardır. Değirmenin kapısından güneşin doğduğu yöne doğru 10 adım sonra bir taş var,...