Türkiye Maden Yatakları

Altın Nasıl Oluşur, Doğal Altın Arama Yöntemleri

Altın yumuşak bir metaldir. Yüzyıllar boyunca dünyanın derinliklerinde saklanan altın, insanlığın gizli arzusunu ortaya çıkarma yeteneğine sahiptir. Özellikle bayanların altına...

Türkiyede Hangi Madenler Bulunur

Türkiye’nin doğal kaynakları arasında demir cevheri, bakır, kömür, krom, antimon, cıva, altın, selestit (stronsiyum), barit, borat feldspat, piritler, kil, kireçtaşı,...

Türkiye Maden Tarihi

Anadolu’da madencilik tarihi, Neolitik dönemine kadar uzanmaktadır. Arkeolojik bulgulara dayanarak, bakır insanlar tarafından kullanılan ilk metaldir. Bakır madenciliği güçlü uygarlıklara...

Ülkeler Arasındaki Toryum Dağılımı ve Yatakları

Uranyum doğada asla özgürce bulunmaz. Uranyum mineralleri çeşitli elementler bir araya geldiğinde ortaya çıkar. Yerkabuğunda yüzlerce uranyum minerali vardır, ancak...

En Çok Altın Bulunan Dere Yatakları, Altın Bulan Dedektörler

İklimlerin değişmesi sonucu dere yataklarındaki taşkınların arttığını söyleyebiliriz, önümüzdeki yıllarda dere yataklarında doğal altın aramanın çok popüler hale geleceği tahmin...

Dere Yatakları, Doğal Altın Arama

Yurdumuz akarsu ve altın madenleri yönünden zengin bir coğrafyaya sahiptir. Dere yatakları-nda en çok porfir bakır, altın ve gümüş tipi...

Deniz Madenciliği Sorunları, Balıklar Risk Altında Mı

Derin deniz madenciliği, derin denizden maden yataklarının alınması işlemidir – okyanusun 200 m altındaki alanı kapsar. Karasal mevduatların tükenmesi ve...

Derin Deniz Madenciliği

Bu rapor, derin deniz madenciliği-nin mevcut ve en son bilgi durumu hakkında genel bir bakış sunar. Üst Resim 2014 Raporu...

Türkiye’de Madenciliğe Genel Bakış

Bu makale, Türkiye’deki maden kaynaklarının keşfi ve çıkarılmasıyla ilgili başlıca yasal sorunların bazılarını vurgulamaktadır. Türkiye’de yabancı yatırım ile ilgili kural...

Sonraki Sayfa »