Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Kuş – Define Kuşlar

Kartal otorite, hükümdarlık ve erkekliği sembolizme eder.  Ayrıca cinsel enerjiyi, savaşı, cesareti; yiğitliği ve korkusuzluğu simgeler. Genelde asker mezarıdır, bazen tapınak kapı girişlerinde olur. Kartalın mezarı zirve tepede aranır Kartalın baktığı yerde ailesinin mezarı vardır. Hem baktığı yer hemde o coğrafyanın zirve tepesi kontrol edilmelidir. Maddeler Halinde Kartal Define İşareti...
Baykuş saldırır halde ise buradan tepe üzerine çıkacağız; buranın adı türbe tepedir. Bu tepedeki mezarın ortasını kazıp bele kadar indiğimizde yüklü miktarda hazineyi buluruz. Burası 400 okka vezir mezarıdır. dikkat mezarın içi tılsımlıdır. Diğer görüş: Baykuş İşaretide tılsım işareti olarak kullanılır. Baykuş kem gözlere karşı en iyi koruyucudur.  En dikkat çekici özelliği gözlerin keskin olması. Baykuş...
Baykuş tılsıma işarettir, genelde yüksek yerlere yapılır. İşaret mezara bakar vaziyettedir. Mezar 2 adet olup birbirine geçmelidir. Yanlarında bir yaşlı meşe ağacı ve üzerinde bir kuş resmi olan bir taş vardır. Bu taşın altından mezar girilir ve nişanlıdır. Diğer: Baykuş son nokta işaretidir direk  gömüyü gözetler. En fazla 50-100 metre mesafede malı...
Doğan yada kartal, İşareti Yunanlılara aitse otorite ve erkekliği sembol-ize eder. Bir ucu zeusa kadar dayanır. Eğer mezar başlarına resmedilmiş ise bu ölen kişinin cesaretiyle ün yapmış olduğunu anlarız. Bu en çok asker mezarlarında görünür. Eğer çift başlı ise bu asker değil senato adamıdır kartalın din adamlarıyla hiç alakası yoktur....
İşaret yunanlılara aitse otorite ve erkekliği sembol-ize eder . bir ucu zeusa kadar dayanır, eğer mezar başlarına resmedilmiş
2 farklı güvercin işareti vardır biri Beyaz güvercin diğeri posta güvercini. posta güvercini namlı köprüyü verir malı derin olmayıp 1 heybe kadardır.
12