Kuş – Define Kuşlar

Kartal, Doğan, Şahin Define İşaretleri Anlamları

İşaret yunanlılara aitse otorite ve erkekliği sembol-ize eder . bir ucu zeusa kadar dayanır, eğer mezar başlarına resmedilmiş

Güvercin, Keklik Tavus Kuşu, Pelikan, Define anlamları

2 farklı güvercin işareti vardır biri Beyaz güvercin diğeri posta güvercini. posta güvercini namlı köprüyü verir malı derin olmayıp 1...

Ördek Define İşareti

Çalılık derede  yüklü miktarda parası mevcuttur, bu para bazen 2 ve 3 yere dağınık gömüşmüş olur çok fazla derin değildir....

Keklik, Güvercin, Tavus Kuşu Define İşareti

Keklik güvercin birbirine çok yakın işaretleridir, her ikiside yüklü miktarda zihniyet eşyasının habercisidir.  Bu işaretler bir tepedeyse  eşyalarda aynı tepededir....

Tavus Kuşu Define İşareti

Tavus Kuşu Hristiyan sembolüdür kutsallık ile birlikte, “her şeyi gören” kiliseyi temsil eder. Buna ek olarak, Hristiyanlığın manevi öğretileri içinde...

Keklik, Güvercin Define İşareti

2 farklı güvercin işareti vardır; biri normal güvercin diğeri posta güvercini. posta güvercini namlı köprüyü verir; malı derin olmayıp 1 heybe...

Tılsımlı Baykuş İşareti Anlamı

Baykuş saldırır halde ise buradan tepe üzerine çıkacağız; buranın adı türbe tepedir bu tepedeki mezarın ortasını kazıp bele kadar indiğimizde yüklü miktarda hazineyi buluruz. burası...

Baykuş Define İşareti Anlamı

Baykuş tılsıma işarettir genelde yukarı taraflara yapılır mezara bakar vaziyettedir.  mezar 2 adet olup birbirine geçmelidir  yanlarında bir yaşlı meşe ağacı...