El İşaretleri

Kabartma El Define İşareti

Kabartma el her ikiside kesin define işaretidir. Gömüsü çok derindir, 3-4 metreye kadar çıktığı söylenebilir. El yemin işaretidir, buraya el...

El Define İşareti Yeni Bilgiler

El Define İşareti; El yemin işaretidir, bir topluluğa ait paranın habercisidir, topluluktan habersiz  paraya dokunmayacağına el basarak yemin eder. El parası...

El Define İşareti

El Define İşareti; El yemin işaretidir – yemin ederim-ki burada para var,  para ne kadar yüklüyse o kadar derindir elin...