Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Ok, Tabanca İşaretleri

Tepe taşın üzerinde borulu kubur tabanca  varsa  bu tepenin güzey tarafında orta boyda bir ark görünür.  Bu ark aslında pınar suyuyla beslenir. Kışın akar yazın kurur vaziyettedir. Argın savak yerinde domuzluğa yakın yerde  orta büyüklükte bir taş vardır. Dikkat edin bu taş o dağın taşı değildir. Taşın sivri yapan yeri...
3 adet tabanca, 1 ekmek bıçağı, 1 hançer, 1 tane büyük boy balta ve kılıç. 1 tane küçük boy balta benzeri figür maşallah yok yok yani. Bu kadar işaret nerde görülmüş bir arada. Her malzeme saklayan gelip bir figür mü koydu bu taşa. Bu civarda başka taş kaya yokmuydu. Herşeyi...
Eşkiya belgelerinde Çıplak sol ayak yanında yere ateş etmiş tabancanın parasının nerede olduğunu yazacağız. Cevaplar: Tabanca Ne Tabancası Tabanca nasıl ? piştov tabancamı, kubur tabancamı. Yoksa çakmaklı tabancamı. Borulu borusuz tabanca önce bunları bilmek lazım. Senin tabanca yanında ayak varsa burada yön ve mesafeyi ayak veriyor olabilir. Tabancalar çoğunluk ateş...
Ok Define İşareti; Ok işareti yön verir gidilmesi gereken istikameti gösterir. En sık rastlanan tam karşıdaki kayalıkta oda mezar vardır. Bununla bitmeyen  ok işareti çok iyi incelenip ayrıntıları gözden kaçırmamak gereklidir. Çok nadirde olsa sahte yapılmış oklar vardır. Sizi gerçek maldan uzaklaştırmak için tersi istikamete yön verirler. Bunun için sade...
Ok İşareti-nin tam anlamını diğer konuya yazdık isteyen oradan bakabilir. Bu konuda ok işareti nerelerde saklanır. Gerçek işaretin nerelerinde gizli oklar vardır onları anlatmaya çalışacağız. Ok İşareti Şifreleri 1- Ok işaretinin en sık rastlandığı  işaret V işaretidir; normalde v sandığınız işaret bazen okun mızrağı olarak betimlenmiştir.  Görüntü V olduğu için bazı...