DefinecilikDefine İşaretleriKayada oymaAntik paralarMaden yataklarıDedektör

Eşkiya Belgeleri

Eşkiya belgeleri, eşkiya belgelerinde adı geçen yerler. Volçan belgeleri,

Arapça “şaki” kelimesinden türemiş bir isim olan eşkıya; yol kesen, hırsızlık yapan, azgın, haydut, habis, fesatçı, haylaz olarak tanımlanabilir. Bu araştırmadaki eşkiyalar Isparta, Antalya arasındadır. Ulubor, ve Kemer en önemli yerlerdir. Bazı dönemlerde hak arama amacıyla olan bu hareketler zamanla Anadolu halkını tam bir soygun katliam şekline dönüşmüştür. Halkın can...
Osmanlı Devleti’nde yol ve menzillerin güvenliğini sağlamak için alınan onca önleme rağmen eşkıyalık olayları her dönemde eksik olmadığından, Anadolu ve Rumeli’deki geniş imparatorluk topraklarında sürekli hareket halinde olan yerli ve yabancı tüccarın, yol kesme ve soygun gibi olaylarla karşılaşmaları daima olasıydı. Hattâ sadece sivil halk ve tüccar kesimi değil, merkez...
Genel olarak devletlerin vazifeleri iki gerekçeye dayandırılabilir. Birincisi memleket içinde sosyal adaleti kurarak halkın haklarını hukuk çerçevesinde korumak, diğeri ise sınırları düşman saldırısına karşı muhafaza etmektir. Osmanlı Devleti’nde klasik dönemde bu esasların gerçekleşmesi için çalışıldığı bilinmektedir. Ancak zamanla Osmanlı Devleti’nin başta askeri, siyasi ve ekonomik olmak üzere bir çok alanda...
18. yüzyılda, Maraş çevresinde eşkıyalık olaylarına en fazla karışan unsurlar konargöçerlerdi. Maraş, coğrafi konumu nedeniyle konargöçer yaşam için elverişliydi. Bunlar yerleşik olmadıkları için daha kontrolsüz hareket edebiliyor, karıştıkları olaylardan sonra takip edildiklerinde izlerini kaybettirebiliyorlardı. Özellikle, eşkıyalık hareketlerinin çoğunun, Maraş’ı Orta Anadolu’ya bağlayan yol üzerinde meydana geldiği görülmektedir. Maraş’ın Zeytun nahiyesinde...
İlk soygununu 19 Şubat 1802  tarihinde Selanikten İstanbul’a gelen 7 deve yükü hazineye (Define) el koyan Ali Molla o andan itibaren Resmi olarak eşkiya kimliğini almıştır.  aşağıdaki makale tamamen Osmanlı arşivlerinden alınıp  her hangi bir değişikliğe uğratılmadan tarafımdan düzenlenmiştir. Volçan voyvoda ile aynı dönemde eşkıyalık yapan Ali Molla zaman zaman Emin...
Bu çalışmamızda, konu üzerinde çalışanlar tarafından “sosyal eşkıyalık” diye tanımlanan olgu; arşiv belgeleri arasından yapılan seçmeyle, Osmanlı tarihi açısından incelenmiştir. Öncelikle sosyal eşkiyalık nedir ve sosyal eşkıyaların özellikleri neler olmalıdır ? Sorularına cevap aranmış, sonra resmi belgelerden ve yapılan alan çalışmalardan bu konuya ait veriler değerlendirilmiştir. Terimler ve Kavramsal Çerçeve...
40 saat menzili içinde olan bölgede ANDA Dağı, Sakarya ve Yeşil dağda denir. Bu merkezde 39 sene 11 ay 29 gün 19 saat eşkıyalık yaptık ve büyük soygunlar yaptık. Korsan çetebaşı TİMORYANİ-POP MARTİN-VOYVODA VOÇAN idi. Bu çetebaşı tam 7 imza, yani 7 isim taşırdı. 1-Timoryani 2-Pop martin 3-Voyvoda Volçan 4-Kapı...
Su değirmenleri 20. yüzyılın son çeyreğine kadar işlevsel olarak varlığını sürdürmüştür. Ancak gelişen teknik şartlar içerisinde artan nüfusla birlikte varlıklarını yitiren ve yerlerini modern fabrikalara bırakan su değirmenleri bugün yok olmaya yüz tutmuştur. Eşkiya belgelerindeki önemli mevzuların geçtiği yerlerin başında değirmenler gelir. bunların en popüleri alibey değirmeni, emin ağa değirmeni...
Eşkiya, bedbaht,  günahkar, talihsiz, asi anlamına gelen “şaki” teriminin çoğulu olan bir kelimedir. Eşkıyalık, genelde silahla yol kesip baskın yaparak mala, cana tecavüz, kamu düzeni ve güvenliği ihlal olarak tanımlanmaktadır. Burada bahsedeceğimiz eşkiyalar  16. yüzyılın sonundan 18. Yüzyıl ortalarına kadar Maraş eyaletinde devlet görevlilerinin karıştığı eşkıyalık hareketlerini merkez – taşra yazışmalarındaki yansımalarını  mevcut  literatür ile...
ORTA ANADOLU KÜÇÜK ASYA: 40 saat içinde olan bölgede Anda dağı Sakarya yeşil dağ da denir. Bu merkezde 39 sene 11 ay 29 gün 19 saat eşkıyalık yaptık ve büyük soygunlar yaptık. Deniz korsanı Timoryani ve çete başı maiyeti ile Prepetis Marmara deniz sahilinde mine reis burnu civarında içinde deniz...
Korkunç bu adam Volçan; Önce Arnavutlara diğer altınların yanına son kervandan çaldığımız değerli eşyaları taşıttı ardından da deliği kapattırdı. Zavallıları ayni korkunç akıbet bekliyordu . İş biter bitmez adamların boğazlarını kesti. Malları büyük mağaranın sol tarafına gömdürmüştü Volçan ardından havalandırma deliğini patlatmıştı düşen kaya parçaları malları her iki yönden kapadı....
Bir çok bölgede toplu katliamlar yapıldı, Bu katliamların en korkuncu Durasanlar (Neda) köyünde yaşandı. 1912’li yıllarda Bulgar komitacıları Osmanlı’dan adeta intikam alma tavrı içindeydiler. Soygunlar, dövülmeler ve insan kaçırmalar hep bu dönemde yapılıyordu. Kısacası, Batı Trakya Türkleri tarihlerinde görülmedik bir barbarlıkla karşı karşıya diler. O yıllarda bu bölge Tanef adında...