Define İşaretleri AnlamıErmeni Gömüleri

Omega ve Nal İşaretleri

Nal üzerinde çivi varsa çiviler 2 türlüdür biri çingene çivisi diğeri çarmıhın çivisidir, Çingene çivisi parayı temsil ederken
Alfa ve Omega İşareti net define işaretidir,  her omega bir küp anlamına gelir. Omega  işareti yunan alfabesinin son harfi O karşılığına gelir.  Omikron ise  küçük o harfidir. Nasıl alfabede omikron küçük, o harfi, omega büyük ise gömüsü-de aynıdır. Omikronun gömüsü bir kese, omeganın gömüsü ise küp dolusudur. Diğer bir konuda...
Çivili nal. Nal üzerinde çivi varsa çiviler 2 türlüdür biri çingene çivisi diğeri çarmıhın çivisidir. Çingene çivisi parayı temsil ederken çarmıhın çivisi mezarı olduğunu anlatır. Nal üzerinde çingene çizisi varsa burada birde küçük mağara vardır. Mağaranın kapısından girdiğinizde tıpkı nalda olduğu gibi kapı altında kurşunla çakılı 6 adet çingene çivisi...
En değerli define işareti budur,  her bir omega bir küpü temsil eder bu bazen bakraç bazende katır yüküne eş değerdir.  Omega ilk işaretse   burada bir patika yol vardır, yol devamında zirve tepe görürsün  bu tepeye put dağı denir  girişi güneydedir  dehliz toprakla kapatılmış olup içeride 3 bakraç takyonus vardır....
Menderes işareti  dönüm ve büküm demektir, define dönüm ve büküm noktalarında olduğunu söyler. bazen gamalı haç olarak karşımıza çıkar aslında haçtır ama  içinde gizli bir menderes saklar patika yol olsun dere olsun dağ olsun her döngüye mutlaka bakılmalıdır. Menderes’ler eski Yunan’da en önemli sembol arasında yer aldı, birçok antik Yunan...