Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Nal ve Omega İşaretleri Anlamları

Nal üzerinde çivi varsa çiviler 2 türlüdür biri çingene çivisi diğeri çarmıhın çivisidir, Çingene çivisi parayı temsil ederken

Nal ve Omega; Nal üzerinde çivi varsa çiviler 2 türlüdür biri çingene çivisi diğeri çarmıhın çivisidir, Çingene çivisi parayı temsil ederken çarmıhın çivisi mezarı olduğunu anlatır. Nal üzerinde çingene çizisi varsa burada birde küçük mağara vardır, mağaranın kapısından girdiğinizde tıpkı nalda olduğu gibi kapı altında kurşunla çakılı 6 adet çingene çivisi görürsünüz. Bu mağaraya 4 basamakla girilir meblağ tamamı bu mağarada olup meblağ toplamı 3 katırdır. Çarmıhın çivisi varsa burada birde yaşlı ağaç vardır bu ağaçtaki çivi sayısı mezar sayısını vermektedir; Dikkat edin buradaki tüm mezarlar yük mezarı olup hepsi yeminlidir.

Nal ve ok: Nalın yanında işareti varsa ilerde köşeye doğru bir taş dikilidir. Para bu taşın altında olu mal toplamı 100 okka dır. bu taş başka bir delikli taş ile nişanlıdır, dikkat edin buradaki nal tek nal olmalıdır 2 ve üzeri nal işaretlerinde bu sistem işlemez.

Haç ve nal: Nalın olduğu kayada birde haç varsa dikkat burada mağara vardır bu mağaranın iki yerde parası olup Mağara ileride ikiye ayrılır; sağ tarafa açılan dar bir mahzen yolu vardır dikkat edin bu dar geçitten düz giremezsiniz ya sırt üstü yatıp geçilir yada yan verip önce bir omuz sokularak girilebilir. paralar mahzenin içinde yığın halindedir.

Nal ve Omega İşaretleri

Nal işareti kesin define işaretidir, eşkıyalar tarafından-da kullanılmıştır, antik yunan çağında orta gelir düzeyindeki insanların sakladıkları parayı temsil eder genelde 1 kese kadardır çok fazla derin değildir. nal sizi çok fazla ilerilere göndermez bulunduğu geniş alan araştırma yapmanız için uygun alandır başka tepelere yada dere karşısı gibi uzak mesafelere yönelmeyiz.

Nal işareti antik dönem insanları tarafından kullanılsa’da en çok Ermeni halkı tarafından kullanılan bir işarettir. Ermeniler bu işareti kullanırken kesinlikle işaretin hemen yanına defineyi gömmemişlerdir.

– Nal atın ayağına çakılan bir materyal olduğundan atın geçtiği güzergahta bir mühür anlamı taşır. Nal işaretinden en az iki adet bulunmalıdır.

– Nal şekli Yunan Alfabesinde Omega adlı harfi çağrıştırdığı gibi birçok simyacı tarafından altın simgesi olarak kullanılagelmiştir. Bundan dolayı nallarda çivi de aramak ve nalları omega veya mağara girişi işareti ile karıştırmamak gerekir.

– Nal işareti ile Ay’ı da karıştırmamak lazım. Gerçek nal sembolünde küçük bir nal işareti daha aranmalı ve bulunduktan sonra yakın çevresinde dar bir mağara girişi aranmalıdır.Büyük bir ihtimalle define bu mağarada gizlidir. Ancak küçük nalın açık ağzı yönünde girişin aranması kolaylık sağlayabilir diye biliniyor.

Bu işaret de çok ender bulunan bir işarettir. Öncelikle üzerinde çivi olup olmadığına dikkat edilir. Çivi varsa çoğunlukla 6 çivili yada 12 çivili olurlar. Buradaki çivilerin her biri o hazinenin miktarını belirtmektedir. Örneğin 6 çivili nal 60 kilogram hazineyi ifade eder. Anlamı ise; bu işaret iki kısımdan oluşur.

Büyük at nalı ve küçük tay ayağı.

Büyük at nalı işaretinin 10 metre çevresinde bir taşın üzerinde tay ayağının resmi mutlaka olmalı. Tay ayağını bulduktan sonra işaretin bulunduğu kayanın altına bakılır. Yaklaşık 80 cm de bu işaretin hazinesine ulaşırsınız. Hepsi altın paradır. Bir de büyük nalın bulunduğu kaya ya müjde dediğimiz birkaç tane altın para konulur. Bunun yeri de büyük at nalın işaretinin tam ortasıdır. Zaten orada küçük bir kabartma vardır.

Nal yatay kayadaysa yakında birde küçük nal aranır, küçük nala yakın arama yapın buradan bir müjde alısınız. burada bir akarsu ve eski köprü varsa karşıya geçmeyiz çünkü para karşıya geçmemiştir, katır inadı lafı buradan gelir 7 katır para köprüden geçmeyip bu tarafa gömülmüştür burada bir büyük birde küçük nal olur.

Nal define işaretleri

Eşkiya Belgeleri Nal

Dikili taşlı bir yer olmalı, Taşın altında oyma bir delik sağında nal resimleri görürsünüz. Bu taşı kaldırıp bakın nalların yönünde sağ tarafı izleyerek daha da ileride sol yolu görmezden gelerek Sağ tarafı kısa bir süre takip edin. Burada 4 adet ufak odalar vardır, bir odayı tamamen kapalıdır. Soldaki iki odayı kısmen doludur. Yol boyunca sağ ve sol taraflarda beyaz ve sandık biçiminde taşlar vardır. Ve sağ yandaki taşların bir kısmında istavroz resimleri vardır. Horasanlıdır. Her birinde biner adet karışık altın olup toplamı 3 tanedir.. Aynı zamanda klavuz taşlarım vardır, uçları kırıktır.

Omega İşareti Anlamı

En değerli define işareti budur, her bir omega bir küpü temsil eder bu bazen bakraç bazende katır yüküne eş değerdir. Omega ilk işaretse burada bir patika yol vardır, yol devamında zirve tepe görürsün bu tepeye put dağı denir girişi güneydedir dehliz toprakla kapatılmış olup içeride 3 bakraç takyonus vardır.

Diğer Tecrübe: Omega yanında deve işareti bulursan hana giden yola gireceksin, bu yolda yaz kış akar pınar bulursun bu pınarın karşısında oymalı taşlar vardır bu taşların altında ufak bir yük vardır, bu pınarın arkası büyük bir dağdır bu dağın görünmez tarafında bir mağara olup ancak yan girilecek kadar küçüktür, bu mağaradan mahzenlere geçişler vardır bazı mahzenlerin ağzı kapalı bazıları açıktır en sağdaki mahzen dolu olup mal toplamı 3 kazandır, dikkat edin bu kazanlar 7 kulplu kazandır.

Omega İşareti Diğer Görüşler

Diğer Tecrübe: Omega son nokta işaretidir mal buradadır omeganın uzun koluna doğru biraz git malın üzerine çıkarsın, eğer burada bir sedir kaya varsa üzerine çık burası nişan yeridir.

Diğer Tecrübe: çok karmaşık işarettir malı her babayiğit alamaz, meblağın tamamı som olup deve yüküne eş değer niteliktedir. Bazı omegalar at nalı ile benzerlik taşır eğer çivi izi yoksa bu bir omegadır çivi varsa at nalı denilebilir, nalların parası omegaya göre çok daha azdır, yan yana 2 O işaretide omega işaretidir, tek O harfi omikron olup parası tıpkı at nalı gibi küçüktür. bu yazılan 3 işaretin parası tamamen som altındır.

Omega işareti net define işaretidir her omega bir küp anlamına gelir omega işareti yunan alfabesinin son harfi O karşılığına gelir; omikron ise küçük o harfidir; nasıl alfabede omikron küçük o harfi omega büyük o harfi ise gömüsü-de aynı olup omikronun gömüsü bir kese omeganın gömüsü ise küp dolusudur. Diğer bir konuda omeganın parası her zaman işarete yakın olmaz, size karşıdaki dik tepeyi verebilir yada patika yoldan belirli mesafe kat etmenizi anlatabilir.

Diğer görüş: Erken Hristiyanlık sembolüdür, İlk rastlanılan yer katakamplardır. Mezar figürü olarak sık rastlanılan figürlerdendir.

Nal ve Omega İşaretleri Anlamları

Alpha ve Omega antik Yunan alfabesinin ilk ve son harfleridir. Tanrı ve kutsal kitap olarak simgelenmiştir. Zaman içinden unvan olarak ve ölümü sembolize ederek buda bize mezarın varlığını anlatır. Neredeyse rastlanılan yerlerin mezarlık alanı olduğu da bu tezi tartışmasız desteklemektedir. Bu işin püf noktası arazi yüzeyinin iyi ve sağlıklı bir şekilde tahlil edilmesidir. Bu tahlil ve araziyi okumayı becerebiliyorsak başarı beraberinden gelecektir.

Dinsel Anlamı

Alfa Omega: Yunan alfabesinin. ilk ve son harfleri olup İsa da “İlk ve Son”96 olarak nitelendirildiği için Mesih’i sembolizme eden önemli bir işarettir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.