Çakıl Yığını, Merdiven

Çakıl Yığınları ve Anlamları

Çakıl Yığınları; Öbeklenmiş mucur taşlar en değerli olandır, altından lahit çıkabilir. orta boy taşlardan yapılmış öbekler biraz daha değersiz oluyor....

Merdiven Define İşareti

Merdiven Define İşareti; Merdivende define varsa 3. basamağa bakılır orada üçgen işareti varsa bu merdivene yüklü miktarda para saklanmıştır,  bu...