Çakıl Yığını, Merdiven

Merdivenler ve Kaya Mezarları

Merdivenler kaya mezara işaret diyemeyiz, kayalar çok karmaşık olduğundan geçiş kolaylığı için çoğu yerlere merdivenler yapılmış. Bazıları kaya mezarlara çıkış...

Çakıl Yığınları ve Anlamları

Çakıl Yığınları; Öbeklenmiş mucur taşlar en değerli olandır, altından lahit çıkabilir. orta boy taşlardan yapılmış öbekler biraz daha değersiz oluyor....

Merdiven Define İşareti

Merdiven Define İşareti; Merdivende define varsa 3. basamağa bakılır orada üçgen işareti varsa bu merdivene yüklü miktarda para saklanmıştır,  bu...