Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Çakıl Yığını, Merdiven

Çakıl Yığınları; Öbeklenmiş mucur taşlar en değerli olandır, altından lahit çıkabilir. Orta boy taşlardan yapılmış öbekler biraz daha değersiz oluyor. Genelde oda mezara işarettir. Daha büyük taşlardan yapılmış öbekler ise; sıralamada 3. sırayı alır. Buda büyük ihtimal oda mezarıdır. Çakıl yığınlarının kaya mezarla alakası yoktur; çakılda lahit aranır. Çoğu kez...
Merdivenler kaya mezara işaret diyemeyiz, kayalar çok karmaşık olduğundan geçiş kolaylığı için çoğu yerlere merdivenler yapılmış. Bazıları kaya mezarlara çıkış için bazıları patika yol önüne gelen kayalara geçiş için yapılmıştır. Aşağı resimdeki merdivenlerin yapılış sebebi yolun ortasında köklü kaya olmasından dolayıdır. sağ ve soldan geçmeye kalksan aşağı yuvarlanma riski var,...
Merdiven Define İşareti; Merdivende define varsa 3. basamağa bakılır orada üçgen işareti varsa bu merdivene yüklü miktarda para saklanmıştır,  bu genelde açık alandaki merdivenlerde olur   son basamağı bitirdikten sonra  sayı tek ise  para aşağıda kalmış  merdiven sayısı çift ise para üst merdivenler-dedir.   Eğer ana kayanın üzerinde merdiven varsa...