Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Doğan, Şahin, Kartal, Tavus Kuşu, Keklik, Güvercin, Ördek, Baykuş

Doğan yada kartal, İşareti Yunanlılara aitse otorite ve erkekliği sembol-ize eder. Bir ucu zeusa kadar dayanır. Eğer mezar başlarına resmedilmiş ise bu ölen kişinin cesaretiyle ün yapmış olduğunu anlarız. Bu en çok asker mezarlarında görünür. Eğer çift başlı ise bu asker değil senato adamıdır kartalın din adamlarıyla hiç alakası yoktur.

Doğan ve Kartal

Diğer görüş: Kartal işareti dik kaya alnında olmalıdır tam karşısında düz alanda mezarı vardır , mezar doludur içinden askeri eşyalar çıkar kılıç ve mızraklar çürümüştür işe yaramaz ama diğer malzemeler iyidir.

 • Başka usta görüşleri: Doğan ya da şahin yırtıcıdır, görme kabiliyeti gelişmiştir. Avını yakalar ve ayakları arasına alır öyle yer. Büyük ihtimalle eşkıya ya da savaş gömüleridir. Gömüsü genelde kapalı mekanlar içinde olur. Baktığı istikamet önemlidir. Şahin ya da doğan avını nasıl yiyorsa bizim de o şekilde gömüyü aramamız gerekir. Yani ayakların altına bakacağız. Sonuç alamazsak baktığı yönde araştırma yapacağız. Kesin define işaretidir. Bu arada tuzakları göz ardı etmemek gerekir.

1- Kartalın kafası üzerinde istavroz varsa Bizans gömü süne işaret eder. Kral mezarı olabilir.

2- Kartalın kanadı açıksa ölen kişinin anısına yapılan gömüdür. Mezar hediyesi vardır. Mezar güçlü birine ait ise kişisel eşyalarına ulaşılabilir. Ama bununla birlikte çevresindeki mezar boş da olabilir.

3- Kanatları kapalı ise tünemiş şekilde ise gömüsü kapalı bir mağara içindedir.

4- Kartal sembolünün olduğu yerde gömü kaya içinde aranmalıdır.

5- Kartalın ayaklarının altındaki kaya önemlidir.

6- Çevredeki kayalar itina ile araştırılmalı değişik yapıdaki kayalarda araştırma yapılmalı. 7- Kartalın baktığı istikamette veya kuyruğunun gösterdiği istikamette araştırma yapılmalıdır.

8- Başının üzerinde olan haç işareti yemin veya teyit anlamındadır.

9- Oyma kartal çok anlamlı değildir.

10- İkinci bir işaret olarak yılan da mevcut olabilir.

Başka bir Usta yorumu

Yırtıcı kuşlar her devirde güç ve kuvvetin örneği olmuşlardır. Para konusunda da böyle bir yaklaşım vardır. Yırtıcılar büyük parayı ifade ederler. Muhtemelen savaşçı bir komutanın veya kılıç kullanabilen bir kralın malıdır. Kralın başı üzerine istavroz (hac) konulmuşsa bu para büyük olasılıkla Roma-Bizans dönemine aittir. İşaretin hemen altında yada uygun olan en yakın aşağı bölgesinde emaneti vardır. 

Kuşun kanatları açıksa kişinin hatırasına ve ölümünden sonra bu mal gömülmüştür. Mezar değildir ama içindeki kılıcı mezar maskesi savaş miğferi vb. eşyalarla birlikte parası vardır. Yırtıcı kuşlu para mutlak müjdeli paradır. Müjdesi çoğu kez kuşun yukarı bakması halinde çenesinin altındadır. Kanatları kapalı ve tünemiş ise yeri’de kapalı mekansa emanet o mekanın içindedir.

Acık arazide kayada oyuk yada çizilmiş kuşun ön istikametinde mutlaka bir kaya aramak gerekir. Bu kaya o mıntıkada farklı ve ilgi çekecek bir görkemde olur. Ayrıca kolayca bulunur. Emanet o taşın altındadır ve kayalık alanda yırtıcı kuşun sadece çizimi vardır. Başka bir şey görülmüyorsa önündeki bir yerli taş işaret olabilir. Bu taşın dibi kontrol edilmeli fakat bu tip yerlerde genellikle oyulmuş murçlu kaya olabilir. Bunu aramak ve sayıp ölçmek gerekir. 

 • Açık arazide yırtıcı kuşun parası baktığı değil kuyruğu yönünde olur. Kaya parçası bir yerinden işlenmiş ayrıca kuşun gagası ve başı motif-lenmiş buda bir semboldür ve emaneti arka tarafında ayrıca yine kayalık bir alan içindedir. Kartal-Şahin parası açık alanda toprakta aranmamalıdır.

Farklı Bir Yaklaşım daha; Hititlerde kadın ve erkek eşitliğinin, gücün, ayrıca mitolojide küller üstünde yeniden doğuşun sembolüdür. Bu sembolün Eski Mısırlılarda da olması, saraydaki Mısır yazıcıları vasıtasıyla Hititlere geçtiğini çıkartıyoruz. Bu sembolü daha sonra Yunanlılarla Avrupa ve Amerika’ya geçmiş, Anadolu’da ise devam ederek kurulan bızans ımparaorlugu , anadolu selçuklu devleti. Fener Rum Patriği, Arnavutluk Cumhuriyeti gibi devletler kullanmıştır. 

Bugün bu sembol Selçuk Üniversitesi’nin ve Konya Büyük şehir Belediyesi’nin de sembolüdür. Çift baş yerine tek başlı kartal sembolleri Anadolu’da bazı kurum ve kuruluşlarda hâlâ kullanılmaktadır. Amerikan para birimi doların üzerinde kartal sembolü kullanılmaktadır. Bu para üzerindeki kartalın kanatlarındaki tüy sayısının 33 olması da masonluk’un en yüksek mertebesini de ifade etmektedir. Bu para üzerindeki anlamı ise, ekonomik olarak dünyaya hakim olma ve emperyalizm düşüncesinin ifadesidir.

Başka Bir Yorum: selamlar güzel konu olmuş elimde olan kartal işaretleri ile konuyu destekleyeyim 1 nolu resimdeki kartalımız ermeni işaretidir 1600 mt mesafede son noktası olmak üzere 2 ayrı noktada parası daha bulunmaktadır tarafımızdan çözümlenmiştir.

 • Diğer Tecrübe: Kartal otorite, hükümdarlık ve erkekliği sembolizme eder. Bu özelliklerinin yanı sıra cinsel enerjiyi, savaşı, cesareti, yiğitliği ve korkusuzluğu simgeler, genelde asker mezarıdır. Bazen tapınak kapı girişlerinde olur. Kartalın mezarı zirve tepede aranız, kartalın baktığı yerde ailesinin mezarı vardır. Hem baktığı yer hemde o coğrafyanın zirve tepesi kontrol edilmelidir.

1- Kartal uçar vaziyette ise karşı dağda bir mağara aranmalıdır. Bu mağara kapalı mağara olup kapısı horasanla sıvanmıştır.

2- Kabartma kartal bir kanadı açık biri kapalı ise aşağı düzlükte haç aranmalıdır. Bu haç şelaleye yakın olmalı bu şelalenin arkasında düz kanepe şeklinde kesme kaya vardır. Bu kayada v işareti olup v nin uzun tarafı sizi paraya götürür.

3- Kartal ayaklarında yılan varsa bu eşkiya parasıdır mal bulunduğu yerde olup mal toplamı 20 torbadır. Bu para sadece bir kısmıdır, gerçek para kartalın baktığı yerde ortalama 100 adım git yer orasıdır.

4- Kartal kafası varsa burası giriş yeridir, giriş 1 metre aşağıdadır. Biraz toprak almadan girişi bulamazsınız, girişi bulduktan sonra normal uzunlukta tünel vardır. Dikkat edin tünel tuzaklı olabilir, tünel sonunda 2 oda olup her ikiside doludur.

5- Kartal zeusu simgeler, genelde savaş sahnelerinde bir kartal çıkar oda zeustur, o savaş mutlaka kazanılır. Savaş sonrası buradaki uygun kayaya kartal resmedilir. Bu kartalın baktığı yer kehanetlerle doludur.

6- Kartalın definesi boldur, yüklü miktarda altınların yanı sıra çokça savaş malzemesi bulunur. Genelde statü yüksek asker mezarıdır, biz buna general mezarı deriz. Bulunduğu coğrafyanın tek hakimi generalin mezarıdır.

7- Kartal ile aslan birbirine benzerlik göstermektedir, biri siyasi lider yani kral, diğeri askeri lider generaldir. Her ikisindede definecilerin hayal bile edemeyeceği kadar mal vardır.

8- Kartal kesin define işaretidir, malı kapalı alana tuzaklanarak yerleştirilmiştir. Tuzak üst tavanın çökmesi şeklinde çalışır, kartalın tüm tehlikeleri üstten gelir.

9- Kartal dik kayada ulaşılması zor yerde ise kesin yere bakar vaziyettedir. Bu kartalın parası düz zeminde topraktadır, toprak 1 metre alınırsa giriş bulunabilir.

10- Kartal her ne kadar doğan ve şahinle eleştirilseler-de daha üstü bir konumdadır, Statüsü yüksektir parası boldur.

Tavus kuşu anlamı

Hristiyan sembolüdür kutsallık ile birlikte, “her şeyi gören” kiliseyi temsil eder. Buna ek olarak, Hristiyanlığın manevi öğretileri içinde dirilişi ve ölümsüzlüğü temsil eder.

Kadın ziynet eşyasını simgeler. Gömü güvercin yada tavus kuşunun içinde deyip bu eseri tahrip etmeyiniz. Defineci arkadaşlar lütfen biraz bilinçli olmaya çalışalım. Hiç bir işaretin kırılmasına izin vermeyelim ve kırmayalım hiç bir işaretin içinde define olmaz sizi öyle yönlendirenler sizi aldatıyorlar.

Uçan Güvercinin uçtuğu yönde hemen önünde araştırma yap, istavroz varsa gömü mağara içindedir. Mağarayı bulmak için yakınlarında ikinci bir istavroz daha bulunmalıdır, ikinci istavrozun bulunduğu kaya mağara-dadır.

Başka Bir Görüş: Güvercin, kuş, tavuk gibi işaretlerde hayvanın yumurtlama özelliğinden dolayı çevrede yumurta şekli aranmalı, üstü beyaz veya kırmızı olabilir. Yumurtanın içinin sarı olduğu da dikkate alınarak altın çağrışımı yapmalıdır.

Başka Bir Görüş: Leylek benzeri bir kuş ise genelde Osmanlı döneminde zorunlu göçe tabi olanlarda denk gelinmiş bir işarettir. Gömüsü 5 mt. çevresindedir. Ancak nihai hedefe ulaşmak için “başka bir emaresi olmadığından” cihaz tespiti gerekir.

Tavus Kuşu Diğer Usta Yorumu: Tavus kuşu kuyruğunu açtığında göz göz olan şekillerinin her biri arkeolojide mezarları temsil eder. Çürümemeyi ve ölümsüzlüğü sembolize eder. Sürekli hayatın imajını sergiler.

Genel olarak Hristiyan sembolizmin bir uygulaması olarak bilinir. Tek başına bir mezar veya bir nekropol girişinde bulunabilir. Tavus Kuşu ile ilgili olarak şu söylence de vardır. Hiç evlenmemiş bakire bir prensesin mezarıdır. Mücevherat ve çeyizi vardır. Mal mahzenin içindedir.

Ayrıca Yunan Mitolojisinde Hera’yı simgelediği de görülür. Heranın gözleri Tavus Kuşu kuyruğundaki gözlere benzetilmiştir. Zeus Mitolojisinde 25-30 yaşındaki gençlik durumunu simgeler.

Keklik, Güvercin, Tavus Kuşu Define İşareti

Keklik ve güvercin birbirine çok yakın işaretleridir, her ikiside yüklü miktarda zihniyet eşyasının habercisidir. Bu işaretler bir tepedeyse eşyalarda aynı tepededir. Çoğunlukla bayan mezrıdır mezar mermer kapak altında çok fazla derin değildir. Yaklaşık 1 metre toprak alındıktan sonra mermer kapağa denk gelinir bu kapak kurşunludur. Kurşunlar açıldıktan sonra komple kaldırılmalıdır her hangi bir girişi bulunmamaktadır kapak komple kalkacak. Mezar içinden yine işaret şeklinde güvercin heykelleri bulma ihtimaliniz yüksektir.

Diğer Tecrübe: Güvercinler yıldızların konumlarını ezberleyerek yön bulan bir hayvandır. İlk yıldızın doğduğu yön güvercin parasının olduğu yöndür.

Keklik yöresel işarettir, o yöreye gelin gelmiş genç yaşta ölmüş bayan mezarıdır. düğününde takılan takıların tamamı kendisiyle birlikte mezara defnedilmiştir. kekliğin kanatlarındaki çizgilerin bir tanesi uzundur uzun olan tarafta mezarı mevcuttur.

Diğer usta yorumu: Güvercin aileyi temsil eder annedir, çoğu altın olmak kaydıyla yüklü miktarda eşyası vardır. Eğer güvercin ağzında mektup varsa hazineler mezardan ayrı yerde saklanmıştır.

Diğer anlamı: Güvercin su içer vaziyette ise yakında şelale vardır para şelale suyunun vurduğu yerdedir. Eğer güvercin ağzında ağaç dalı varsa bunun parası buradaki zirve tepededir. 2 güvercin birbirine bakar vaziyette ise para bulunduğu yerdedir.

Tavus Kuşu: Prenses yada kraliçe mezarıdır çok değerlidir mezarı, takı eşyaları ve yüklü miktarda altınları vardır. Bunların hepsi ayrı yerlerde gömülüdür. Bunların tümünden en değerli olanı tacıdır, bu taç mezarda bulunur. Çok fazla deforme olmadıysa ortalama fiyatı 90 trilyon civarlarındadır. deforme olan taçlara 68 trilyon değer biçildiği tecrübemiz olmuştur.

Diğer anlamı: Bu 3 işaretin üçüde bayan mezarıdır en değerlisi tavus kuşudur, parasını almak çok kolaydır. Basit bir boşluk tespit cihazıyla işaret çevresinde boşluk aranmalıdır. Bulunan boşlukta üst kapak açılır miktarı belirsin yüklü miktarda hazine sizi beklemektedir.

Keklik, Güvercin Define İşareti

2 farklı güvercin işareti vardır biri normal güvercin diğeri posta güvercini. Posta güvercini namlı köprüyü verir malı derin olmayıp 1 heybe kadardır. Genelde kaya altı kaya arası saklama şekli vardır. Güvercin kanatları açık vaziyette ise bu mal birden fazla hepsi aynı güzergah-tadır.

Keklik işareti ise çok zaman zirveyi verir malı büyüktür. Güneşin hem doğarken hemde batarken vurduğu zirve tepeler keklik işaretlerinin malının saklandığı yerlerdir.

Tek güvercin bayan mezarıdır yüklü miktarda zihniyet eşyası vardır. Güvercin ağzında zeytin dalı varsa bu malın mezardan ayrı olduğunu anlatır genelde eşkiya işidir. 2 güvercin yem yer vaziyette ise burası son noktadır. Buradan hariç her yem tanesi sayısı kadar hediyesi vardır hediyeler altın paradır.

Keklik Güvercin İşaretleri bayanlara özgü işarettir. Bu işaretleri çözümlemek için duruş şekilleri işaretlerin tek yada çift oluşu önemlidir. Keklik işaretlerinin bir diğer özelliğide tutku, koruma, yaratıcı, cinsel güç ve saklanma gibi özellikleri ile tanınmalarıdır.

İşaretler en çok tapınaklara yakın yerlerde olur. İşaretin yapılış nedeni ölen kişi ve tapınak şövalyeleri arasında ilişki olduğunu anlamındadır.

Güvercin Eşkiya Paraları

Mavi suyla kaplı bir gölet var, göletin içinde 2 güvercin 11 civciv güvercinlerin batısında 48 adımda 1 civciv tavuğun kanatları altında buda bir tıpadır. Bu tek civciv bolca müjde içerir. Güvercinlerin renkleri siyah (kara kaya) ve de civcivli tavuk (beyaz kaya) Göletin yanında iri bir ağaç mevcut, 4 adim doğuda küçük bir gömünün işaretini bir kayada görebilirsin.

Diğer anlamı: Beyaz bir taşı oyarak muntazam bir şekilde ağzında mektup bulunan posta güvercini işareti yaptırdım. Bulursanız mektubu kırın. İçerisinde şifreli bir haritam vardır. Bu harita karahasan köprüsünde mevcut paramızın yeri dahi gösterilmiş. 37 günde çizilmiş olup dağ tepe ova isimleri şifreli olarak konulmuş olup 2 katı günde çözülebilir.

2 güvercin biri su içer diğeri yukarıya bakar vaziyette ise burada birde faytonda 2 at koşuludur. Atın sol ayağı kırıktır kopuk ayağın karsısında ayağın altında 5 kazan her kazan xxx okkadır. Bu varlıklar britanya krallığın aittir bu civarda yazılı taş doğusunda tava resmi batısında dalgalı araziler vardır üç tepeler arasından yol geçer. Bu tepenin güney tarafında 4 taş vardır orta taşın altı da mahzen içinde bol miktarda ziynet ve oski mevcuttur.

ÇİFTE GÜVERCİN PARASI: Büyük yerli kaya heykel şeklinde uçar güvercinse heykel şeklinde uçar vaziyete ağzı açık yapılmıştır, bu kayanın dibinden su çıkar. Bu suyun karşısında adacık halinde bir kara taşta 2 adet güvercin resmi yaptık. Biri yalaktan su içer, biri içmiş yukarı bakar. Bu taş aslında bir çeşmenin yalak taşıdır. Bu taşın altında xxx oski ve çeşitli zihniyet eşyaları vardır.

Ördek Define İşareti

Çalılık derede yüklü miktarda parası mevcuttur, bu para bazen 2 ve 3 yere dağınık gömüşmüş olur çok fazla derin değildir. Genelde yukarıdan paraya bakar vaziyettedir kesinlikle çok yakın olmaz arada belirli mesafe mutlaka vardır.

En çok dere yataklarına yapılır, kışın çok akan derede ördek işaretlerini görmeniz neredeyse imkansızdır. Ördek işaretlerini bulabilmeniz için dere sularının çekildiği zamanı beklemeniz gereklidir. Eyer arazinin yüksek yerinde bir ördek işareti bulursanız mutlaka yakınlarda bir dere yatağı yada akarsu vardır. Burada yapmanız gereken dere yatağında bulunan sazlıkların en sık olan yerine gitmelisiniz. Suyun çekildiği zaman bu sazlıklar arasında arazi yapısına aykırı farklı taşlar görünebilir, bu taşlardaki işaretler veyada taşın altı önemlidir.

Başka bir kaynak: Ördekler dürüst sade ve becerikli olarak bilinir, zarif ve çevik hayvanlardır. Bulduğunuz ördek işaretlerindeki en önemli nokta ördeğin kanat yapılarıdır. Bu kanatlar sizi emareye götürecek olan önemli işaretlerdir. Ördeğin erkek yada dişi olduğunu yine kanat yapısından anlar ona göre çözümlemede zaman kazanmış oluruz.

Baykuş Define İşareti Anlamı

Baykuş tılsıma işarettir genelde yukarı taraflara yapılır mezara bakar vaziyettedir. mezar 2 adet olup birbirine geçmelidir. Yanlarında bir yaşlı meşe ağacı ve üzerinde bir kuş resmi olan bir taş vardır. Bu taşın altından mezar girilir ve nişanlıdır.

Diğer anlamı: Baykuş son nokta işaretidir direk gömüyü gözetler, en fazla 50-100 metrelik mesafede malı bulunur. Bazen kadın mezarıdır zihniyet eşyası bolca bulunabilir kadın mezarıdır mezarlar ile eşyalar ayrı odalardadır.

Baykuş İşareti zengin ve bilge kişilere tasvir edilir. Genel özellikleri aşağıdaki şekildedir.

 • Bilgelik
 • Gizem
 • Geçiş
 • Mesajlar
 • Istihbarat
 • Mistisizm
 • Koruma
 • Sır

Bu anlamlardan yardım alarak baykuş işaretinde başarı sağlayabilirsiniz.

Başka bir kaynak: Baykuş yapısı gereği harabe yerlerde yaşar. Barınma yerleri mağaralar ve harabelerdir. Defineci açısından bu bilgiler birer ip ucu niteliği taşıyabilir. Ayrıca tarihte baykuş akıl ve bilgeliği simgelemiştir.

Mitolojik olarakta Yunan tanrıçası Athena’yı anlatan baykuş barışı, aklı ve stratejiyi ifade eder. Bazı gümüş Yunan paralarında baykuş resmi görülmektedir. Bu para önemli olup ayrıca bolca rastlanmaktadır..

Tılsımlı Baykuş İşareti Anlamı

Baykuş saldırır halde ise buradan tepe üzerine çıkacağız; buranın adı türbe tepedir bu tepedeki mezarın ortasını kazıp bele kadar indiğimizde yüklü miktarda hazineyi buluruz. Burası 400 okka vezir mezarıdır. dikkat mezarın içi tılsımlıdır.

Diğer usta görüşü: Baykuş İşaretide tılsım işareti olarak kullanılır. baykuş kem gözlere karşı en iyi koruyucu; yine bir başka göz olduğu varsayımıyla tasarlanan baykuş seklindeki tılsımlar. En dikkat çekici özelliği gözlerin keskin olması, baykuş kayalara oyulduğu gibi camdan veya metalden yapılır. Bugün bile hala popülerliğini koruyan baykuş tılsımlarının, Baykuşun uğursuz bir hayvan olarak bilinmesi, bu tılsımın pek fazla rağbet görmemesine yol açan en önemli etken olarak değer kazanır. Onun koruyucu rolü, pek çoklarına göre evrensel değildir. Çünkü o, gecenin şeytani yaratığı olarak bilinir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.