Define İşaretleri AnlamıErmeni Gömüleri

Şelale Define İşaretleri Tüm Anlamları

Ortalama 5 arşın yükseklikten dökülen bir şelale varsa önünde kazan dere vardır, şelale suyu üstten kestirilir ve suyun döküldüğü yere hazine

Ortalama 5 arşın yükseklikten dökülen bir şelale varsa önünde kazan dere vardır. Şelale suyu döküldüğü yere hazine koyulur. Aşağı değil yukarıdır.

Şelalenin aşağısında ise su bütün haşmeti ile dökülen yere ineceksin, su üzerine sıçrayacak kadar yaklaşacaksın, buradan baktığında karşı kayada birde işaret görürsün; sen ve işaretin tam ortasında yüklü miktarda hazine vardır.

Diğer Tecrübe: Şelalede define arıyorsanız öncelikle şelale gömü mantığını bilmeniz lazım, bir derede şelale varsa bu bazen şelale değil çağlayandır, çağlayanda para olmaz.

 • Şunu bilmeliyiz; Çağlak, gürlevik, gürleyik, sudüşen, su uçtu, Garlak, çavlan ve gülleyik gibi gömü yapılırken şelaleler belirli kategorilere ayrılır.

Özellikle uzun derelerde bir çok çağlayan, çavlan ve şelale yerleri olur. Bu derede para genelde şelalede olur. En çok şelale önünde kazan varsa işte sizin para arayacağınız yerdir. Bu sistem özellikle eşkiyalar tarafından çokça kullanılmıştır.

 • Şelale paralarında örnek şifre teknikleri.
 • Kesme taştın karşısında salkım üzüm resmi; bunun 30 adım altında bir istavroz; üst kısmında bir mağara varsa, yöredeki şelalede bir hakikat vardır. Bu şelaleden yukarı bir balık resmi vardır balık sazan balığıdır.
 • Şelale suyu ihtişamlı bir şekilde akıyorsa bu suyun arkasında bir mağara olma ihtimali vardır. Bu mağaraya genelde şelalenin yan tarafından girilir. Şelale suyu sizi tam ıslatmatyınca mağaraya giremezsin. Dikkat edin tam girişi bilmiyorsan deneme yoksa şelale sizi altına alır ve kazana düşüp boğulabilirsiniz.

Hem çağlayan hem çavlan hemde şelale yapan uzun dere varsa bu derede şaşırmaca çok paralar vardır. Bunlardan birini bulursan buldum deyip gidersin ama esas parayı bırakırsın. Esas para bu derenin iç tarafına yapılmış mahzendedir. Bu mahzen kazan yapan şelaleye yakın olur yada kazanın içindedir.

Şelale Başka Bir Araştırmacı Yorumu

Definecilikte önemli olan kavramlardan biriside şelalelerdir. Yapıları itibariyle doğal gizemi ve bir bakıma de emniyet telkin etmesi açısından selaleler ve çevreleri define gömüleri için en ideal konumlu bölgeler olarak tercih edilmişlerdir. Zira her şeyden önce belli bir yerleşim alanı olmakla daima define veya belirli bir kıymetli eşyayı saklayan kişinin göz önündeki güvenli noktasıdır. Bir başka tercih sebebi de ,şelale bölgeleri yeşillik,ormanlık ve dolayısıyla saklantılar için akla gelebilecek en müsait mekanlardan birisidir.

Şelalelerin bu anlamda sayabileceğimiz pek çok özelliğinin yanında, bir de antik dönemlerden bu yana bir kültür halinde sarkıp gelen suyun kutsallığı düşüncesini de ekleyerek, pek çok define saklayıcısının şelalelere neden bu denli ilgi duyduklarını daha kolay anlayabiliriz.

Şelalenin çevresine yapılan gömüler genellikle dış mekana yapılır. Zaman zaman rastlanılan yönüyle akan suyun direk yukarıdan boşaldığı kısım arakasında, yani suyun gerisinde olur diye söylemler varsa da şartlar elvermediği sürece bu çok mantıksızdır. Bu alanlar hem koruma açısından hem suyla beraber akıp gitme ya da korozyon açısından tercih sebebi sayılmamıştır.

İşin birde şu yönü vardır: Her arayıcının ilk aklına gelebilecek yer orasıdır. Fakat buna karşın şelale yakınlarında merkezle bağlantılı ve şelaleyi direk gören mekanlar içinde mağaralar ve korunaklar varsa buralar arama açısından çok daha fazla önem arz eder.

Burada en önemli konu şelale yanına bırakılması adet halinde olan sembollerin nitelikleridir. Biliyoruz ki şelale su özelliği olan bir yapıdadır. Ve Hz. İsa ile ilişkilendirilen önemli unsurlardandır. Dolayısıyla bu bölgelere bırakılacak define gömüsü yapılacak mezarların bu düşünce ve inanç doğrultusunda Hz. İsa ile alakalı semboller olması ilk akla gelecek ayrıntılardır.

Şelalede Balık

Hz. İsa’yı ve Roma’daki gizli Hristiyanlık olgusunu göz önüne alınca ilk akla gelen sembol ”balık” olmalıdır. Bilindiği gibi balık aynı zamanda Romalı Hristiyanların tanınmamak için ve gizlilik ifadesi taşıyan balık sembolleri meşhurdur. Balık ayrıca Hristiyanlığın bazı dönemlerinde haç sembolü olarak kullanılmıştır.

 • Şelaleler yanına saklanacak olan ve gizliliği önemli olan bir malın da balık resmiyle sembolize edilmesi çok uygun ve makuldür. Şelale yakınına bırakılan saklantı için balık ve yılan sembolleri çok kullanılmıştır.

Şelalede Yılan

Aslında yılan en büyük tılsımlardandır, yılan varsa burada korunmak istenen değerli bir yapı yada gömü olduğunu anlarız.

Şelalelerde kullanılan yılan figürü (yinede durumuna bakmak kaydıyla) bir tümülüs mezarı işaret ediyor olabilir. Yılan tek işlenmiş olabileceği gibi birkaç adet de işlenmiş olabilir. Bu da bize bir aile mezarlığının varlığını anlatır. Fakat genelde oyma yada kabartma bir dörtgen içine işlenen balık resmi ise buranın bir kaya mezar olduğunu gösterir.

 • Burada dikkate edilecek husus mezarı yada gömüyü suyun içinde aramamaktır. Zira semboller merkezden uzak yerlere şifreli ve gizemli bir biçimde yapılırlar. Taki gören kişi malı ve saklantıyı hemen bulamasın.

Şelale ve çağlayanların define gömü kayıtlarında çavlan, çağlak, gürlevik, gürleyik, su-düşen, su uçtu, şarlak, uçan su ve gülleyik gibi anlamlarda kullanıldıkları da bir gerçektir.

Alt resimler şelale değil çağlayan ve çavlan olarak geçer. Kayıtta yada sistemli olarak yapılmış işaretlerde define yeri saklı olduğu yeri aslında belirtmiştir, çoğu kayıtlarda şelale ve kazan bazı kayıtlarda ise çağlayan bölümlerinde saklanmıştır. suyu arkadan öne doğru takip ettiğinizde hangisinde 3 tane varsa onu dikkate almamız en mantıklısıdır.

 • Örnek: 3 şelale, 3 gülleyik, 3 çavlan gibi hangisi 3 tane ise bize lazım olan odur.
Şelale kazan dere

Şelalede Kazan Dere

Şelale suyu kazan dereye dökülüyorsa havuzun içine girdiğinde yan duvarda bir üçgen işareti bulursun üçgenin büyüklüğü beş parmaktır. yörede bir şelale daha vardır bu şelalede bir hakikat bulursunuz. göreceğiz en güzel hakikat budur. Bu şelalenin üst tarafında bir balık resmi vardır balık sazan balığı olup şelaleye bakar vaziyettedir.

Diğer tecrübe: Aynı derede 3 şelale varsa ortadakine bakılır yada kazan yapan şelale hangisi ise ona bakılır meblağ buradadır. Tam yer bulmak için şelale suyunun arkasına bakmalısın suyun vurduğu kayalarda giriş olması lazım kışın kurur şelalelerde bu işlemi yapamazsın şelale her zaman akar olmalı.

Diğer: Şelale suyunun döküldüğü yere inersin su üzerine sıçrayıp seni ıslatacak kadar mesafede bir kaya olmalı bu kayaya otur burası nişan yeridir meblağ buradan görünür.

Çeşmelerde Define

Kurumuş da olsa çeşmenin çevresi mutlaka araştırılmalıdır. Çeşme üzerinde işaret olup-olmadığı bakın sonra çeşmenin arkasında ve yanlarında farklı bir taş arayın. Sabit kaya varsa bu önem taşımaktadır. Çeşme taşının üstünde horasanlı bölge varsa buraya da dikkat edin.

Çeşmenin yalağı da önem arz eder. Bir görüşe göre çeşmeler Yunan veya Ermeni oluşlarına göre özellik gösterirler. Kubbeli çeşmeler Yunan yapımı olup mal veya para depodadır.Çeşmeye de yakındır. Oysa Ermeni çeşmelerinde gömü mezar içerisinde olur. Ayrıca mezar dereye yakındır.

Diğer görüş: Çeşme arkasında hafif tepe varsa mal buradadır, tepeye çık bir insan kaldırabileceği kadar büyüklükte taşı bul kaldır 40 cm altına devam edersin bir kese altın buradadır, eğer taş yok yaşlı ağaç varsa ağaca dikkat et definenin yerini ağaç gösteriyor ağaçta çingene çivisi varsa mal yüklü miktardadır çarmıhın çivisi varsa mal mezarda saklıdır. Biz buna mal mezarı deriz tepenin doğu yamacına sallanır-san mezarı bulursun.

Bir diğer konuda çeşmelerin hedef teşkil ediyor olması; her hangi bir işaret koyulmadan çeşmeler hedef alınarak gömü yapıldığı görülmüştür.

Yorumlar

 1. SÜLEYMAN SUNAR dedi ki:

  dağda bir dere başlangıcının az aşağısnda kışın akar yazın akmaz bir derede ufak bir çağlak ta bir oyma işaret bu oyuk su çoğalınca su doluyor ve sadece ikindi güneşinde bir PAPAZ sülieti oluyor günün diğer vaktinde bu sülieti görünmüyor bu yerin az aşağısından eski kervan yolu geçer bu yolun üzerinde bir yatır ve yolun geliş yönünde hanyeri var bu konuda ne yapa biliriz.

 2. Yılmaz dedi ki:

  Şalele yanında küp işareti varsa bunun yerini nasıl tespit ede biliriz ayrıca telefon no bana atsaniz size resim atayım olurmu

 3. Anonim dedi ki:

  Kardeş bence sen o yatırı bi kaldır yatıp durmasın…