Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Helenistik Paralarında Portrelerin Anlamı

Helenistik dönem büyük İskenderden sonra Roma imparatorluğu kurulmadan önceki zaman dilimine verilen addır. Helenistik dönemin başlangıcı M.Ö. 330 yılları, bitişi ise M.Ö. 30 yıllarına dayanmaktadır.

Tarihte Helenistik dönem sanatının çok önemli yeri vardır. Bu dönemde kültürel açıdan gelişmeye başlayan insanlık tarihi sikke basan şehirlerin çoğalmasıyla ünlüdür. Bu dönemdeki sikkelerin ön yüzünde tanrıça tanit başı ile arka yüzünde at, fil, palmiye ağacı resmedilmiştir. Bu dönemin diğer önemli özelliği ise ilk defa gümüş ve bakır para basmaya başlamasıdır.

Anadoludaki önemli şehir devletleri arasında yer alanlar ise, çoğunlukla boitoia denilen yünanistanın bir bölgesindeki birliklere ait sikkelerdir. Bu birliklere ait sikke basan şehirler arasında eğe bölgesi çoğunluk olmak üzere iona, lidya ve firigya bölgelerinde basılmıştır. Tip olarak ise tetradrahmi, didrahmi ve drahmi şekimde basılmıştır. Ön yüzünde çiöeklerden yapılmş çelenk içinde yer alan sihirli sepet yer alırken arka yüzünde ise başları karşı karşıya kuyrukları ise birbirine dolaşmış 2 yılan bulunur.

Bu devirde basılan sikkeler arasında en çok rastlanan ise Büyük iskender sikkeleridir. Bu sikkelerde Büyük iskenden başı, Tanrı sembolleri, fil postu bulunur. Arka yüzlerinde ise Oturan yada ayakta duran tanrı sembolleri vardır. Bunu ilk yapan büyük iskenderdir, diğer krallıklarda aynı şekilde devam etmiştir.

M.Ö. 323 te Büyük iskenderin ölümünden sonra sikke basan krallıklar arasında Mısır Ptolemaios, Fenike ve Suriyede Seleukoslar Anadoluda Lysimashos krallığı bulunur. bu dönemde kralların sınırları içerisinde kalan şehir devletleride kendi sikkelerini basmışlar. Bunlar özerk şehir devletleridir. Roma imparatorluğu tamamen hakimiyetini ele geçirene kadar bu şekilde devam etmiştir.

Bu dönemdeki sikkelerde en çok rastlanan figüranlar ise Hayvanlar, bitkiler ve çeşitli aletler olarak sıralanabilir. Tarihi figüranlara rastlamak ise biraz zor diyebiliriz. Bu dönemdeki en değerli sikkeler arasında ise büyük İskender atı üzerinde; fil üzerinde kaçmaya çalışan kralı kovalar şekilde resmedilmiştir. Örnek alt resim

büyük iskender atı üzerinde

Anadoluda basılan sikkelerin gramı çoğunlukla 11,90 – 12,55 civarlarındadır. Bu dönem sikkelerinde kullanılan yazılar grekçedir yani eski yünanca.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.