Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Volçan Belgelerinde Adı Geçen Yerler

1-) Veznedar emin ağa değirmeni – ali bey değirmeni – kara dağ – ak su boğazı – ali safran bey –

2-) Vezir tepe – sazlı göl – aksu deresi.

3-) Ak su – sarı göl – sarı meşelik – vezir tepe – erikli yurt yaylası – kirazlı yayla – kazan dere – pabuç dere.

4-) Ali bey değirmeni – mezarı – şeytan dere – kazan dere – kara orman – kesik kaya.

5-6-8-9-) Ali safran bey köyü – aksu boğazı – Ceneviz kale – Balkıya – Tekne kaya – Kurt kaya – Kartal kaya- Kurt tepe yolu – kirazlı mevki – erikli yayla.

10-11-12 ) Top koru – erikli yayla – alnı kesik kaya – batan su – Halkalı kaya – Emin ağa değirmeni -Kara tepe – sofra kaya – ambar kaya.

13-) Erikli yayla   – kara tepe civarındaki değirmenler  – karanlık dere – eski Karahasan köyü- yeniköy  – papaz samirsanha değirmeni –  hora meydanı – 3 dikilitaş.

14-) Kara ali değirmeni – 2 küçük göl – harami dere – şeytan dere – kapı kaya mevki.

15-) Pop martin su değirmeni – Baş değirmen – kara tepe – kovan kaya – kirazlı boğaz – güngörmez köyü –  girdap kaya  – Çingene kale – manol a ait yataklı mağara.

16-17-18-19 Baş değirmen-keçi deresi-karakulak deresi-Şeytan dere-sofra kaya-kireç ocakları -kazandere-Kazandere -dağarcık değirmeni-kurnalı çeşme.

20-21 ) Ceneviz kalesi – sinekli mağara – halkalı kaya – vezir köprüsü – vezir hanları – Ceneviz kale  Kudret kale – kapı kaya.

22-) Kapı kaya – ayran pınarı – şahin kaya ayran pınarı arası 40 dakika – ayran pınarının olduğu köyün eski adı LAZARADIR (tazali) şahin kale – efem köprüsü.

24-26-27) Kudret hamamı 3 değirmenler – sofra kaya -dağarcık değirmeni – Ambar kaya – tahtacı köyü – 3 koltuk taşı – nöbetçi barakası – dolunay – güneş.

28 Karakütük beldesi – akçay deresi – ayran pınarı – kırca ali köyü – kirazlı yayla – kudret hamamı.

29-) Dikmen tepe köyü – Karahasan köyü – Hasköy – tahtacı köyü – hersek köyü – dana göz köyü – Alagöz köyü – boyalı köyü.

30-) Ceneviz kale – Karadağ – Karatepe – ali safran bey köyü – aksu boğazı – güngörmez – sofra kaya – 3 tepeler.

31-) Karatepe – samirsanha değirmeni – küçük HORA tepe – döner halka.

32-33 ) Balkaya  Nalbant alanı – keçi deresi – kuru dere.

34-35-37-38-39 ) Yarım değirmen ahali – kuru dere – Karatepe , sazlı göl-kudret kale – harami dere – rezve deresi – ali bey değirmeni.

44-41-) Karadağ – erikli yayla – karanlık dere – çift tabancalar – kesik taş mevki – kurt kaya – küdret hamamı – osmanlı – arnavut tabancalar.

43-44-45-46-47-) Yatan öküzler ve kepenekli çoban.

48-49-50 ) Yehlivan kayalar – tekne kaya – kurt kaya  kesik taş   – kırcaali yolu.

51-54-56 ) Birlik ( kapalı değirmen ) – bizanslardan kalma eski taş kilise – kara tepenin tarifi – samakof manapetra üçgeni.

59-60-61- 63-64- Kirazlı yayla – erikli yayla  ) vezir tepenin etekleri – katır boğan gölü – harami dere – Sarıgöl – emin ağa değirmeni – top koru – harami dere.

65-66-68-69-) Şeytan dere – sofra kaya – kazan dere – arkacık değirmeni (dağarcık değirmeni) – karaorman mevkii.

70-71-72-) 300 kişi ile savaş – alnı kesik kaya – halkalı kaya – elemanların şahsi emanetleri.

73-74-75) Sinekli mağara – 6 saatte 40 kişi ile kapanan yer – halkalı kaya – vezir köprüsü – vezir hanları –  çimenika kalesi.

76-77-) Kapı kaya – keseciler deresi – kartal kaya – bu yol Edirne vilayetine gider – burası Osmanlıya hükümet merkezliği yapmıştır.

78-79-80-) Kurt tepe yolu  vezir köprüden sökülen taç – 140 gün harami dere civarında dolaştık – pamukçu yokuşu – değirmenci stevan.

81-) Karacalar köyü – kurt dere – ali ağa değirmeni  ali bey köyü  -uzun ali değirmeni.

83-85-86- Kudret hamamları – kırca ali köyü – ) kemerli köprü – ayran pınarı – hora tepe – nohut kaya – bağcılık köyü – çalgılı mağara.

87-88-90-) Keçi deresi – harami dere – karagöz dana göz köyleri – nalbant alanı – kara hasan köprüsü.

91–) Kapaz samirsanha  – ve değirmeni  – mağarası – slançev – küçük hora tepe.

94-) 1800 seneleri – akçay deresi – kara kütük bel – ayran pınarı – yakın köyler – Kırcaali köyü-kirazlı yayla – kudret hamamları – dikmentepe.

94-97) Kara hasan köyü-has köy-tahtacı köyü – manika çiftliği  – hersek köyü – dana göz – ala-göz – boyalı köyü BAL KAYA.

98-99-100-) Kızın odası  keçi deresi  – nalbant alanı   w-w işareti – kuru dere.

101-102-103-104-) Tahtacı köyü – tek gözlü köprü – türbe tepe – anbar kaya – yarım ay  bütün ay  güneş  çatal kaya – yaban domuzu bataklığı.

106-) yıl 1742 – 3 gemi – birleşik arap emirlikleri ve krallıkları  90 ton – 1743.

110-114-117121-137-) Kılıçlı mağara – yılanlı mağara – baş değirmen – pehlivan kayalar – haydut pınarı.

150-153154 -) Türbe tepe – an bar kaya – koltuk taşı – ayran pınarı – sarı kızın mezarı – karagöz dana göz – 40 cariyeler.

154-159-) Kemikli mağara – timoryani son kapatılan mağara – isli mağara – tahtalı seyran köyü – tek gözlü köprü – kudret hamamları – nohut kaya.

160-) Kesiciler deresi — şeytan değirmeni uzun ali değirmeni – harami dere ile kesiciler deresi birleştği çatak-kumpanya birlik değirmeni – arkacık değirmeni.

161-162-163-164- ) Kumpanya değirmeni argı 1000 metre -kuru dere ile sulu derenin suyunu alır  – sarı göl – kudret kale – emin ağa değirmeni.

165-) Z Çizen dere sulu dere  – çatakta kaldırım taş  – 4köşe sarı taş — çift katlı dere  – kapak – taşta tuz fincanı – katlı dere haritası – kudret kaleye ait 18 harita.

166-167-170) Sarıgöl-İSLİMAĞARAYA GİDEN TUZAKSIZ YOL-Ceneviz kale-kaybolan batan su-kudret kaleye gider-kudret kalenin civarındaki mağaralar.

171-) Kudret kalenin tüm mahzenlerine inen tünel – volçanın tek parası – kapı kaya yolu – 40 hayvan bağlanacak yer – yemlikleri.

174-175-176-) Kapı kaya-keçi deresi-lefterin yolu-sarı recebin cesedi-kartal kaya-gülün içinde harita-bitintanya-nikomedya krallığının hazineleri tonlarca.

177-) 1794 te darphane paraları-400 basamakla inilen tuzaksız yol-merkeze hükümetlik yapmış Osmanlı kasabası-berber damları-bu bitinyalılara aittir.

178-179-) Salyaları akan kurt-kurt tepe mahzeni tuzaksın-kuyudan mahzene iniş-hersek (Bezik) komutanının hazinesi-hüdaven digar kasabası-pamukçu yokuşu.

180-) Pamukçu yokuşu-dama taşı-kuru dere-şeytan değirmeni-karacalar köyünün yakınından ortasından geçen dere-derede posta güvercini-tüm haritalar.

181-182-) Ayı deresi-sarp derenin birleştiği yer-uzun hasan deresi-uzun hasan değirmeni-kurt resimli kaya değirmene düşecek şekilde – gerçek bölge. Hacı torusun oğlu (manok) (manol) korsan çete başı timoryani-merkez yeşil dağ-iskele kasabası.

183-184-) 7 baskılı kaya-volçanın mührü-kuru duvar-doğu pınarı-kumpanya birlik değirmeni kapı kayaya 10 dakika çeker-sarı göl 45 dakika-çatal kaya 1.5 saat-sarı meşelikten öküzler 45 dakika-değirmenden 45dakika aşağıda 7 at bağlama yerleri-yemlik ve yalakları-volçan ali bey hanımı-baş değirmen  kara hasan köprüsüne 2-2.5 saat çeker-kara tepenin eteklerindedir-değirmen ceneviz kalesine 1.5 saat.

185-187-188-189-) Keçi deresi-yakın köyler-salvan köyü-ali bey değirmeni (uzunali) NALBANT ALANI-keçi deresi-timoryani-baklaya 1.5 saat-BALKAYA.

190-191-)  Yörük  yaylası-TOP KORU-erikli yayla-3 mezarlar-boz kaya kasabası-karanlık dere-türbe tepe-vezirhan-kudret hamamı-sarıkızın mezarı-yakın köyler-karagöz-salvan – dana göz-tekkeli köyü-çaltı dere köyü.

192-)10 Kışın  kapatılan yer 180 kişi anca açar-gök su – 3 tepeler-hersek köyü-çakılı halka-24 saat akan para-kuru duvar-1794.

193-194-) 400 basamak-tuzak sız kapı-kirazlı yayla-öküz çanı içinde harita-top koru-7 mezar-harami dere-şeytan dere-ali bey değirmeni-sofra kaya-harita.

195-196-) Sofra kaya-harita-ali bey değirmeni-kiriş delikleri-çakılı 3 demir kazık.

197-199-200-) KAZAN dere-dağarcık değirmeni-DEĞİRMENİN SUYU 200 ARŞINDAN GELİR-EĞİLİP SU İÇİLEN YERDE BEYAZ TAŞ-alnı kesik kaya-demir halka-batan su-halkalı kaya.

201-203-204-) Kalkalı kaya-paşa köyü-ali bey köyü-şahin kaya-horatepesi-çakıllı mağara-sofra kaya-martı kuşları-bizans imparatorunun kızı.

207-208-209-211-219-) Harami dere-murat ağa-kudret kale-Ceneviz kale-çingene kale-kebeli çoban-kovan kaya.

Yorumlar

 1. nemun dedi ki:

  Yahu yeminle süyluyorum hepsi yalan kendinizi kandıryorsunuz
  hergün içinden geçtığım halde ben bulamadim siz nerede buldunuz halkalı kayanın üzerındeki lahitler hala duruyor kımse gürememiş bu güne kadar siz nerede buldunuz boşuna yorulmayın bulunmuş herşey ayni anlatıldığı gibidir fakar isimler in hepsi eşkiyanın verdığı isimlerdır köy yayla dere tepe hiç biri uymuyor ama gerçek yerler olduğu gibi duruyor kimsede bulamaz
  osmanlı torunları bulamadı ama selahaddını eyubinin torunu buldu

 2. romania dedi ki:

  MENDERES bey sizi ROMNYADA 2-3 gun arlasam ne dersiniz.?

 3. Mehmet dedi ki:

  Ben sarı gölü biliyorum

 4. Mehmet dedi ki:

  Sarı gölü bir çizme şeklindedir sadece öndeki duvarı yapılıdır

 5. Serhat dedi ki:

  Ben hepsinin yerini biliyorum ama bilgim yardimci olursanız sevinirim

 6. Arslan dedi ki:

  Pabuç dere ve kazan dereyi çok iyi biliyorum burasıyla ilgili bilgisi olan bana ulaşsın lütfen

 7. mesut karakuş dedi ki:

  mevki olarak nerde mehmet sarı göl.()

 8. mesut karakuş dedi ki:

  bana ulaşabilir misin mehmet.

 9. mesut karakuş dedi ki:

  mehmet kardeş hangi mevkide sarı göl ()

 10. Ömer dedi ki:

  Bunların çoğu afyon Eskişehir Kütahya arasında

 11. Mümin dedi ki:

  Aslında zama öldürmek için bütün bilgiler güzel. Ben Yunanıstan’da kalıyorumü, azınlığın bir parçasıyım. Evros ilinde yaşamaktayım. Bu mevki için bir bilginiz varsa yardımcı olurum. Ayrıca taşa çizilmiş bir tabanca önünde de bir mermi bunun anlamını bilen varsa bana yazsın….teşekkürler.

 12. Anonim dedi ki:

  Tabanca resmi çok iyi resimdir malını söyleyemem fakat bir tahminin var 40 mt.ilerisinde

 13. Mohammd dedi ki:

  Marhaba .ban goro divar va buok csma va 3 dayirman gormisim .adami varmi

 14. Ila dedi ki:

  Marhaba 66rakmli degirman resmi bende var yurumlian varmi

 15. Anonim dedi ki:

  Yer nerde

 16. Axmet dedi ki:

  Slm ben almanyadan yazıyotum ama dogma bûyume iskeceli seninle tanismak istiyorum

 17. Axmet dedi ki:

  Slm yünanistandan aradıgınız köy varsa sīzlere yardımcı olurum

 18. Baci Shkodrani dedi ki:

  Disa vende qe flasin per liqenin e verdhe jane neShqiperi.
  Aty asht prroi i djallit,prroi i Kazanit, Cemerika,Kalaja e Vezirit,dhe shume shenja te Pop Martinit

 19. Baci Shkodrani dedi ki:

  Aty asht edhe simoli i flamurit te Kajive I Y I te gdhenur ne nje shkemb te madh.

 20. MendereS dedi ki:

  nëse keni ndonjë shkrimtar tjetër

  te lutem shkruaj

 21. MendereS dedi ki:

  Teşekkür ederim. elinizde volçan kaynağı varsa paylaşırmısınız.

 22. xxxx dedi ki:

  bende taş üzerinde harita var çözemedim çok karışık 6 nokta var

 23. Anonim dedi ki:

  Me kontakto ne FC pasion per gjueti metalesh

 24. Anonim dedi ki:

  Var

 25. Anonim dedi ki:

  yakında romanya köstencedeyim .0790245138

 26. Celalettin Nadir dedi ki:

  (Tavşan Tepe ve Kızlar Tepesi ) Volçan hazinesi veya başka bir gömü için bir anlam ifade edermi.?

 27. Gereksiz dedi ki:

  Evet ben yeri çok iyi biliyorum yer Bursa’da eşkıya mağarası var yılan kuş oyması bide boğa oyması var
  Nasip olurda Osmanlı’nın bulamadığı yeri ben bulsam

 28. Macır dedi ki:

  Merhaba karasu bölgedinde aradiginiz yer ve isaret varsa yardimci olabiliri

 29. emin dedi ki:

  ben trabzon tonya ilcesindeyim buralar ile ilgili elinizde belge ler varsa yardımcı olurum

 30. ADNAN dedi ki:

  Mersin ile alakalı herhangi bir belge varmı ben üzerinde kesik el bulunan bir magra buldum ve kralın yüzü ikini olunca bu mağaraya bakıyor

 31. Anonim dedi ki:

  SARI GÖL. AFYON BOLVADİN DE

 32. Anonim dedi ki:

  Yalan bingölde

 33. Xlarç dedi ki:

  Bir harita var bende Kaya’nın icinden çıkardım hala cozemedim 3 senedir araştırıyorum kimse yardımcı olmuyor yardımcı olacak bitirdi varsa bysakal38@gmail.com mail adresinden ulaşsın yer kayseri

 34. mert sezer dedi ki:

  salyası akan kurt ve kurt benli kara lefterin bende fotoğrafları var

 35. Frat dedi ki:

  Erikli yayla bizim yayla karabasan değirmeni ile aynı yer ilgilenenler yazsin yada arasın 05369677198

 36. Frat dedi ki:

  Erzurum bölgesinde kara ali değirmeni kara ali köprüsü harami tepesi haramı geçidi hepsini biliyorum binevi bizim oraların anlatımı bu gerçekse arayın yardımcı olurum 05369677198

 37. Fırat dedi ki:

  Bı yarık kaya var yanında 1.70 uzuluğunda insan gibi duran bukayada kurt kafası var.aşağı bakıyo kunuya ilişkin isteyen varsa ulaşsın05426289708

 38. KAMİL ARSLAN dedi ki:

  BEN BULDUM SARI KAYA’NIN MALI TAM ÜSTÜNDEYMİŞ GİTMİŞ.MÜJDESİ BASAMAKTAYMIŞ ODA GİTMİŞ.SARI KAYA’NIN BATI DİBİ SULU DERE BATI KARŞISINDAN KATLI DERE YADA İKİ KATLI DERENİN SUYU SULU DEREYE KARIŞIYOR.