Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Define Bulma, İlim Saati

İlim yoluyla define bulmak isteyenler için gizli ilimler kitabı kaynaklarını bir araya topladık.  kimisine göre hayal kimisine göre gerçek isteyen  deneyebilir. Şunu unutmayınki büyü yapmak büyük günahtır, bu büyü değil  Allah’tan dilemektir. ikisini birbirine karıştırmayalım.

Horozla Define Bulma: Üst Resim

Yeri belli “olmayan bir definenin yerini tespit etmek için aşağıda yazılı ayeti kerimeleri temiz bir kağıda yazıp baliğ olmadık bakire bir kızın elbisesinden bir parçaya sarılıp çatal ibikli bir horozun kanadına iplikle bağlayarak bir pazar günü güneş tam zevalde iken definenin melhuz olduğu bir yere bırakılırsa horoz definenin üzerine gidip ayakları ile kazmaya ve gagası ile definenin üzerini eşmeye başlar. Bu ameliye defineden başka sihir ve benzeri şeyleri de bulup çıkarmakta kullanılır:

Define Yeri Bulma, Üst Resim

Temiz dabağlanmış beyaz bir kuzu derisi üzerine aşağıda yazılı ayeti kerimeleri yazıp kırmızı bir yün kumaşa sardıktan sonra bir salı günü mor ibikli bir horozun boynuna takıp define bulunan bir mahalde bırakılır. Horoz derhal definenin olduğu yere gidip ayakları ile kazmaya başlar. Horozu oradan çekip ertesi· günü ve daha ertesi günü ayni ameliyle tekrarlanır. Horoz hep aynı yeri gösteriyorsa orası kazılır.

Define Hakkında,  Üst Resim

Bir yerde define olup olmadığını varsa yerini görebilmek için bir altın levha üzerine aşağıda yazılı ayeti kerimeyi yazıp üzerine de (66) kere okuduktan sonra hiç dünya kelamı söylemeden ve altın levhayı da baş yastığının altına koyduktan sonra yatar ve bilerek soluna dönmezse rüyasında gömünün nerede olduğu kendisine gösterilir:

Unutulan Servet İçin,  Üst Resim

Bir kimse bir yere bir define, elmas veya kıymetli bir şey gömse ve sonrada o yeri unutup bulamasa, aşağıda yazılı ayeti kerimeyi bir kağıda yazıp yağmur veya Zemzem suyu ile sildikten sonra tahmin ettiği yere serpse koyduğu yer ya rüyasında gösterilir veya hatırına getirilir:

Define İstiharesi,  Üst Resim

Bu maksatla kırk gece yatsı namazından sonra rızaen lillah iki rekat namaz kılınır. Her rekatta üç defa Sure-i Kadr üç defa da Sure-i İhlas okunur. Namazdan sonra ( 1 000) bin defa:

‘Ya sekiyyed tahiri min külli Metin bi kudsih’ İsm-i şerifi zikredilir. Buna devam eden kimseye mutlaka bu müddet zarfında bir definenin veri gösterilir. Okunan esmanın sevabını Peygamber Efendimiz hazretlerinin Ravzai şerifine, ehl-i beytine ve bu ismi şerifi bize talim eden Şeyh Şehabeddin Maktul Hazretlerinin ruhu şe itlerine hediye edilir.

Korumak İçin

Bir defıne bulunduktan sonra cinler tarafından kaçırılmasını önlemek için aşağıda yazı lı ayet i kerimeleri bir kağıda yazıp. definenin üzeri bir karış kazılıp gömülür ve üzeri toprakla örtüliir. Detinenin etrafı siyah saplı bir bıçakla yedi Ayetel-Kürsi okuyarak daire içine alınır . Ve ayetlerde (70) kere okunup definenin muhafazası Cenabı Haktan rica olunur:

Aşağıdakiler Farlı Görüşlerdir.

Burçlara Göre Define

Burcu Yengeç, yıldızı Ay’ dır. Bu burçta doğan erkeklerin küçük yaşlarda malı az olur yaşları ilerledikçe malları çoğalır. Ticaretten veya define bulmaktan zengin olurlar. Bunun için de hiçbir kimseye muhtaç olmazlar. Bu burçta doğanlar eğlence ve zevke düşkün olduklarından , mallarını ve paralarını bu yollarda sarf ve israf etme ihtimali vardır. Hayatlarının bir devresinde ticaretten zarar etmeleri ihtimali de vardı . Nihayet, her türlü kötülüklerden el ve ayak arını çekerler, tövbe ve istiğfar ederler.

Burcu İkizler, Yıldızı Utarid’ dir. Bu burçta doğan erkeklerin para kazanmaları için çok çalışmalarına gerek yoktur. Çünkü miras yemek de akıllarını kazanabilirler. veya defıne bulmak ihtimali vardır. Diğer işlerinde kullanacak olurlarsa alınları terlemeden para Rızıkları boldur. İşlerinde hayra nail olurlar. Hayatları boyunca geçim sıkıntısı çekmeden, yaşarlar.

Hardalla Define Bulma

Bir avuç hardal alınır. Üzerine ( 1 00) yüz kere aşağıda yazılı ayeti kerime okunur: Her ayetin sonundaki “Mübin” kelimesi ( 1 02) defa tekrar edilir. Okuma tamamlandıktan sonra hardallar define umulan yere serpilir. Ertesi sabah hardallar nerede toplanmış ise orası kazılır.

Ya Zahir” ism-i şerifini

Her gün ( 1 ı 06) defa “Ya Zahir” ism-i şerifini okumaya müdaveınet eden kimseye bütün gizli işlerin esrarı bildirilir ve gösterilir.

2.) İşlerinin ve isteklerinin neticelerini öğrenmek isteyen bir kimse yatsı namazından sonra iki rekat namaz kılıp arkasından (1 ı 06) kere “Ya Zahir” ism-i şerifıni okur ve arkasından da yedi kere “Ya rabbel azıym” İnayet ve ihsan kapına geldim. Zat-ı Ecelli A’landan Şu iş ve muradımın neticesini bana aşikar bir surette göster ve müşkülümü hal buyur” diye dua eder ve dünya ketarnı konuşmadan yatağına girer ve uyursa, matlup ve müşkülünü rüyasında gösterir ve hal ederler. Okuyanın iman ve inancına göre birinci gecede görebildiği gibi üç veya yedi gecede görebilir. 3.) Bu ism-i şerifı devamlı okuyan kimseye esrarı çözülemeyen definelerin sırları zahir olur. Onların yerleri gösterilir ve nasıl çıkarılacakları bildirilir.

4.) “Ya Zahir” ism-i şerifini okumayı adet edinen kimse her zaman düşmanlarını mağlup eder. Zafer ve galebe daima kendisinde kalır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.