DefinecilikDefine İşaretleriKayada oymaAntik paralarMaden yataklarıDedektör
 

Etiket: Antik Mezar Çeşitleri

Anadolu coğrafyasında yaşamış medeniyetler çoğu kez normal gömme (inhumasyon), bazende yakarak gömme (kremasyon) türünde mezarlar vardır. Anadoludaki mezar tipleri 7 ana gruba ayrılmaktadır Basit Toprak Mezar Kaya Oyuğu ve Kaya Aralığı Mezarları Sandık Mezar (lahit) Küp Mezarlar Oda Mezar Yığma mezar Sahte Mezarlar 1; Basit Toprak Mezar Anadolunun höyüklerde en...
Taştan inşa edilen oda mezarların kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte sanduka mezarların doğal gelişimi sonucu doğmuş olmalıdır. Yapısal olarak sanduka mezarlara benzer oluşları dikkat çekmektedir. Sanduka mezarların büyük çoğunluğu bireysel gömmeler için kullanılmıştır. Ancak oda mezarlardaki gibi toplu gömme yapılan, çok sayıda buluntu elen geçen sanduka mezarların varlığı, bu  gelişimi gösteren bir ipucu olmalıdır. Oda mezarların...
Oda Mezar Nasıl Açılır ? Çok çeşitli oda mezar vardır biz sizlere bu odaların nasıl bir mimari yapıya sahip olduklarını ve nasıl açılacaklarını sırayla yazalım. Kapaklı Oda Mezarlar Üstten kapaklı oda mezarlar genelde  toprak zeminde olurlar,  bunların bir kısmı mermer kapak ile kapatılırken bir kısımda pişmiş toprak (tuğla) ile kapatılır. Mermer...
Pithos antik çağlarda kullanılan küp şeklindeki büyük kaplara verilen isimdir. Boyutları ortalama bir insan kadar olan bu kaplar pithos gömü denilerek; mezar olarak kullanılmıştır. günümüzde ise küp mezar adını almıştır. Definecilerin bu ayrıntıyı bilmesinde fayda var. Kremasyon; ölen kişinin cesedinin yaklaşık olarak 1.000 derece sıcaklıkta en az 1 saat yakılmasıdır....
Mezar Çeşitleri; Ölüme engel olamayan insan oğlu her dönem farklı inanç doğrultusunda defin işlemini gerçekleştirmiştir. İç ana-doluda kaya mezarlar başta olmak üzere diğer tüm mezarları bu konuda ele almaya çalışacağız. Oygu Tekne Mezarlar. İç anadoluda en yaygın mezarların başında tekne mezarlar gelir. tekne mezarlar, ana kaya derinlemesine oyularak ve üzeri...
Roma Lahitleri; Gerçek bir  sanat eseri olan Roma İmparatorluk Dönemi Lahitleri dönemin yontu sanatının öncü türüdür. Süsleme değerinin ötesinde, sanat tarihi açısından toplumsal, ekonomik değerlendirmeler, dinsel görüşler ve benzeri konularda bizlere bilgi verir.   Bir lahdin yapılması çok fazla emek ve zahmet gerektiren iştir. Gerek taşıması gerek yapım tekniği ile başlı başına...
Sanduka mezarlar en çok karşılaşılan mezar tiplerinden birisidir. Mezar mimarisi içerisinde araştırmacıların oda mezar ve sanduka mezar tiplerini ayırt etmede sorunlar yaşar. Taştan inşa edilmiş bazı oda mezarın boyut ve duvar yapım teknikleri bakımından taş örgü sanduka mezarı ile belirgin farklılıklar göstermemesidir. Bu farklılıkların oluşmamasının en önemli nedeni ise bir...
Anadolu coğrafyasında yaşamış medeniyetler mezar tipleri olarak, normal gömme (inhumasyon), bazende yakarak gömme (kremasyon) şeklinde yapılmaktadır. Anadolu’daki mezar tipleri 6 ana gruba ayrılmaktadır; Basit Toprak MezarKaya Oyuğu ve Kaya Aralığı MezarlarıSandık Mezar (lahit)Küp MezarlarOda MezarYığma mezar 1; Basit Toprak Mezar;  Anadolu’nun höyüklerde en eski, yani toprağın a tabakası denilen tabaka...
Küp mezarlar, M.Ö. 2700 ile 1800 yılları arasında kullanılan bir çeşit ölü gömme geleneğidir. Genellikle doğuya dönüktür. Ölü küpün içine hoker pozisyonunda konulmuştur. Hoker pozisyonu, ayakların karna çekilmesiyle oluşturulan pozisyondur. Ceninin anne karnındaki pozisyonu da hoker pozisyonudur. Zaten küp mezarlardaki amacın “Dünyaya geldiği gibi gitsin” düşüncesi olduğu düşünülmektedir. Ölünün kapalı...