Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Etiket: gradyometre manyetometre

Sismik, Manyometre ve Radar Hakkında genel bilgilendirme konusu. Sismik Yöntemler; Tespit türleri arasında yer alan Sismik ölçüm yöntemi, en temel tabiri ile yeriçine kaynak olarak ses dalgalarının gönderilmesi ve geri dönen bu akustik dalgaların jeofon denilen alıcılar ile toplanarak gidiş-geliş zamanlarında meydana gelen sonuç anomalilerinin (izlerin) incelenmesi prensibine dayanmaktadır. Jeofizik...
Manyetometre; Manyetik yöntemin temel ilkesi yerin manyetik alanındaki değişimlerin incelenmesidir. Manyetik yöntemde aramalar sırasında genellikle yerin manyetik alanının toplam şiddeti (F) ölçülür. Bununla birlikte yatay ya da düşey bilesen veya sapma ve dalım açılarını da ölçmek olanaklıdır. Manyetik yöntemde bu değişimler haritalanarak yeraltındaki magnetik maden veya kayaçların yeri, sekli ve...
Gradyometre arkeoloji jeofizik uygulamalarında geniş alanların hızlı şekilde taranmasında en yaygın kullanılan jeofizik yöntemdir. Günümüzde aralarında belirli mesafe olan (1,1.2 metre) iki manyetik alıcı (Manyetik Gradyometre) ile “gradyen” ölçüsü alınmaktadır. Bu yeni ölçü sistemleri ile, bir baz istasyonuna ihtiyaç duyulmamaktadır. Gradyometreler ile ölçü almak hızlı ve kolaydır. Özellikle yüzeye çok...