Define İşaretleri AnlamıErmeni Gömüleri

Etiket: oda mezarları

Oda mezarlar Tunç Çağından itibaren Anadolu ve yakın çevresinde görebiliriz. Bu tip mezarların üzeri, sahte kemer, sahte tonoz veya sahte kubbe ile örtülerek yapılmaktadır. Bunların en belirgin, olmazsa olmaz özelliği ise insan eli ile yapılmış olmasıdır. Bu odalar taş malzeme, tuğla veya kayalara oyulmak suretiyle yapılmaktadır. Oda mezarlar için seçilen...
Oda Mezar Nasıl Açılır ? Çok çeşitli oda mezar vardır biz sizlere bu odaların nasıl bir mimari yapıya sahip olduklarını ve nasıl açılacaklarını sırayla yazalım. Kapaklı Oda Mezarlar Üstten kapaklı oda mezarlar genelde  toprak zeminde olurlar,  bunların bir kısmı mermer kapak ile kapatılırken bir kısımda pişmiş toprak (tuğla) ile kapatılır. Mermer...