Define İşaretleri AnlamıErmeni Gömüleri

Etiket: Define ağaçların neresinde olur

Ceviz Ağacı İşaret olarak kullanılma durumları şöyledir. Bir Ermeni köyünde 3’leme yapan aynı gövde kalınlığına sahip nokta gördüm. Ortada kalan kısmın 8 adım önünden alınmış. Bir başka Ermeni köyünde cevizin kovuk kısmında ufak bir tünel girişi varmış. Zamanla kapandığı söylendi.Ayrıca Ermeni mezar stellerinin bulunduğu kısımlar hep baya genişçe gövdeye sahip...
Ağaç Define İşareti; Yaşlı ağaç bulduğumuzda ağaçta çivi çakılı olup olmadığına bakarız, 2 şekil çivi vardır, biri çingene çivisi diğeri çarmıhın çivisi, çingene çivisi gömüyü anlatırken çarmıhın çivisi mezar olduğunu söyler. Ağaçtaki çivi çarmıhın çivisi ise bu bize çok fazla uzaklaşmadan ağaç yanından baktığınızda mezarı görürsünüz, ağaç mezarı kutsamak için...