Define İşaretleri AnlamıErmeni Gömüleri

Etiket: Define Kanunları

Kaçak Kazıya Hayır; Define aramaya karar vermiş arkadaşlarımızdan  ilk  istediğimiz yapılan defineciliğin kanuni olmasıdır. Kanunsuz yapılan definecilik başlı başına hatadır; sizi bir anda emniyet görevlileriyle karşı karşıya getirip mahkeme mahkeme  sürünmenize neden olur.   Bizler define hocaları olarak kanunsuz ve kaçak kazılara tamamen karşıyızdır. Biz defineciler akıllı hareket etmek zorunda olan...
Kaçak kazı yaparak define bulanları ihbar edenlere devlet ikramiye vermektedir, bu ikramiyenin adı  ise muhbir ikramiyesidir . I- GİRİŞ Muhbir ikramiyesi; Devletin gizli kalmış taşınır ve taşınmaz mallarını, haklarını, menfaatlerini, vergileri ihbar edip Devlete aidiyetini sağlayan kimselere, bunların değerinin belli bir oranında verilen paradır. 26.12.1931 tarih ve 1905 sayılı “Menkul ve...
Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik * 20/04/2009 tarih, 27206 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma...
Define Arama Ruhsatı Nasıl Alınır; Öncelikle kültür varlığı ve define kavramları arasındaki ayırımı aydınlığa kavuşturalım. Halk arasında, define denildiği zaman kültür varlığı anlamında tanımlanmaktadır ve ticareti yasak olan eşya olarak kabul edilir.  Lakin mevzuata göre define, özel mülkiyete konu olabilen, hukukun alış verişine izin verdiği eşya olarak tanımlanmaktadır. Define aramak...
Korumamız gereken kültür varlıkları aslına bakılırsa definecilerin ilk önce bilmesi gereken konudur. Kültür varlıklarına zarar vermeniz suç işlemeniz demektir dikkatle okuyun. Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları: Madde 6 – Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları şunlardır: a) Korunması gerekli tabiat varlıkları ile 19 uncu yüzyıl sonuna kadar...
Arkeolojik Sitlerdeki koruma ve kullanma koşulları 658 sayılı ilke kararında düzenlenmiştir. Anılan ilke kararında 1. , 2. ve 3. Derece arkeolojik sitler ayrı başlıklar altında anlatılmış ve söz konusu yerlerin koruma ve kullanma koşulları maddeler halinde açıklanmıştır. Anılan ilke kararında Arkeolojik Sit şöyle tanımlanmaktadır: “Arkeolojik Sit: İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar...
12