Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Sinekli Mağara, Çimenika Kalesi, Kapı Kaya, Ayran Pınarı

Sinekli Mağara, Çimenika Kalesi, Kapı Kaya, Ayran Pınarı

Bir mağara içeride üç beş at leşi olup sinekler vızır vızır uçuyordu. Dedimki buranın adı sinekli mağara olsun. Sinekli mağaraya girdiğinizde tam ortada dikili bir taş olduğunu görürsünüz. Taşın altında oyma bir delik vardır. Sağ tarafında nal resimleri görürüz. Bu taşı kaldırıp altına bakın, burada bir miktar paramız vardır.

Biz sinekli mağaradaki nal işaretlerinin yönünde; devamlı sağ cenabı izleyerek yürüdük. Sürekli sol yolu görmezlikten geldik. 2 adamın sol yoldan gidiyordu. Sol cihetten giden yoldan iki adamımın acı feryadı kulağımda çınladı. Yolu kestirerek tuzaklıdır dedim. Sağ cenabı kısa bir süre takip ederek; dört adet ufak odalarla karşılaştık. Sonra odaların birini tamamen kapattırdım. Soldan üçüncü odayı doldurup kapıyı kapattık. Biz bu odayı altı saatte kırk kişi ile kapattık, siz üç saatte seksen kişi ile açamazsınız. Bir kişi ise 240 saat yada 10 gün çalışırsa açabilir.

Odaları geçerseniz meydanlığın orta yerinde taştan örme bir kuyu vardır. Bu kuyu Bizanslardan kalmadır. İçerisine mallar doldurulmuş kuyu görürsünüz. Bu kuyunun her bir taşında istavrozlar vardır. Bu yolun izleyerek mağaradan çıkarız; çıktıktan sonra patika yolu izlemeliyiz. Bu yol ikiye ayrılır. Bir yol Bağdat yoluna gider. Diğeri ise; ters dönüp halkalı kayaya gider. Biz Bağdat yolunu takip ettik kıble cihetinden ilerleyip gün batarken vezir köprüsünden geçip vezir hanlarına ulaştık. Vezir hanlarında konaklayıp bol tavuk eti ile şarap içtik ve eğlendik.

Çimenika Kalesi

Sabahleyin Çimenika kalesine ulaştık. Bu kalede ağzına kadar dolu kör bir kuyu ile ortada bir sandık dolusu altını koyacağımız yedi adet yar yaptık. Tam o sırada bizi izlemeye kalkan hancıyı da öldürerek kuyuya attık, kuyunun üstü taşlarla örtülü olup açması çok zahmeti gerektirir. Ağzı dört köşe olup yirmi bir kulaç sarkmak gerekir.

Çimenika kalesi ulu bir kaledir. Terk edilmiştir kalede sekiz teneke altın paramız vardır. Bu paralar bizler tarafından yapılmış dört basamaklı merdivenin altına yerleştirilmiştir. Bir teneke altında kuyunun yanındaki bir dibek taşının altındadır. Dibek taşının üzerinde resimler vardır. Kalenin eteğinde sıra sıra kayalar vardır. Kırk kadar hayvan bağlanacak yerler ve yemlikleri vardır. Bu kalenin tabanı taş döşemelidir. Orta yerinde ise tamı tamına bir teneke altın vardır. Kaldır ve dünyalığını al. Bu kaleden gelen yolun sol cenabını izleyen adamlarım kapı kaya adını verdiğimiz mevkie gelmişlerdi.

Kapı Kaya

Bu kayanın sol tarafına bakarsanız; kabartma sanatı Bizans resmi vardır. Bu güğümden su döken kız resmidir. Suyun döküldüğü yeri bir metre yirmi üç santim kazarsan on dört bin otu üç adet mahmudiye altını alırsın. Bir metre yirmi üç santim doğuya ölçüp kazarsan tencere içinde üç bin sekiz yüz adet beşi bir yerde ve bir gümüş toka bulursunuz.

Kapı kayadan sola doğru devam ederseniz Keseciler dersine inerseniz. Yol boyunca yapılmış dört adet kalıptan çıkma kılavuz taşını görürsünüz. Kılavuz taşları tarafımızdan dikilmiş iki metre seksen santimdir. Kılavuz taşları istavrozludur. Taşların iç kısmı oyularak altın doldurulup horasan ile kapatılmıştır. Horasan sıvalı ağız kısımları toprağın içinde ters gömülüdür. Çıkarın bakın ve dünyalığınızı alın. Hepsi çok güzeldir. Tabi alexandır tarafından ellenmemiş ise eğer.

Saatler süren yolculuğumuz oldukça yorucu geçiyordu, petrov ve sebastiyan yol boyunca on üç tane kartal avladılar. Köylünün biri bize burası çok akıl almaz bir yerdir dikkatli olun dedi. Yaşı 85 civarındaydı. Bizde burası tam bize göre dedik ve sırtımızı kartal kayaya döndük. Kartal kayaya bakarken aynı yönde sivri taşlık bir kayalık yer gördük. Sonra yanıma birkaç emanet ve üç dört adam alarak buranın fırına benzeyen bir mağara olduğunu anladık. Bu mağaranın karşısında içeresinde sekiz yüz adet karışık altın ve kabartma bir koyun çanını görürsünüz. İşareti taşlardandır. İkinci yolu izlersek bu yolda Edirne vilayetine gider. Burası Osmanlılara hükümet merkezliği yapmıştır çok uzun bir yoldur.

Yol boyunca sağ ve sol cenaplarda beyaz ve sandık biçiminde taşlar vardır. Sağ cenaptakilerinin bazılarında istavrozlar vardır horasanlıdırlar her birinde bin adet karışık altın olup üçünde ihmal edilmeyecek meblağım mevcuttur. Burada birde kılavuz taşları vardır. Uçları tarafımızdan kahya ile birlikte kırılmıştır.

Kapı Kaya Para Yerleri

Kapı kayada ana kayaya kabartma olarak resimlenmiş güğümle su döken kız resmi vardır. Suyun döküldüğü yeri 1.5 metre kazarsan 14 bin 33 adet mahmudiyeyi elde edersin. Suyun döküldüğü yerden doğuya doğru 1.23 metre ölçüp kazarsan 3800 adet beşibirlik elde edersin. Daha ilerde keseciler deresine ineceğiz, buralarda yol şaşırılmasın diye yol boyunca 41 adet kılavuz taşımız vardır. Bunlar sıvalı içi doludur. Bu yolun ikiye ayrıldığı yerde AYRAN PINARI mevkiinde şahin kaya var. Pınarda taş üstünde 3 ayaklı karaca resmi vardır. Bu taşın altında bir kazan para vardır.

Kapı kayadaki önemli işaret ise 2 kız işaretidir. Kızlar birbirlerinin başlarına çember örter vaziyette resmedilmiştir. Aralarında ufak bir kız çocuğu koluna su testisi takmış su getirir şekildedir. Kalenin dibindeki mağaralarda kapı ağzında koyun makası bulunan mağaranın içinde POP MARTİN in 14 kağnı arabası bulunan eşya ve parası vardır. Buralara yolu düşenleri saptırmak için yol boyuna 12 adet taş diktik. bu yolun sonu eski Bağdat yoluna çıkar.

Bu yolu takip ederek EFEM köprüsüne ineriz, bu köprü tek kemerlidir. LAZARA köyüne doğru 14 adet taş dikilidir. Bazılarında işaretlerimiz vardır 7 ve 9. taşın üzerinde bir fincan resmi vardır. Bu taşın altında bir kazan paramız mevcuttur. Bulacak olursanız bir tanesinin farklı olup renginin değişik olduğunu anlarsınız.

Ayran Pınarı

Ayran pınarı karşısında şahin kaya vardır, Ayran pınarı ile şahin kaya arası 40 dakika çeker. Şahin kayayı ispat etmek için 14 çerçeve taş vardır. Yedisi 11 cm derin; yedisi 21 cm. derindir. Bu taşlar ayran pınarının güneyinde kalır.

Ayran pınarının olduğu köyün eski adı LAZARADIR yeni ismi ise TAZ ALİ dir. Ayran pınarının suyu içilmez. Burada birde şahin kale vardır, Şahin kalenin gündoğusunda yapma kale vardır. Burası şahin kaledir. Burada bir çok yazılar görebiliriz. Altı ise mağaradır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.