Define İşaretleri AnlamıErmeni Gömüleri

Ceneviz Kale ve Kara Tepe

Ceneviz Kaleye Tırmanan erkek

Sinekli mağaradan gelen 2 yol vardır. İnce yol Bağdat yoluna çıkar. Bu yol taş döşemedir. Halkalı kaya üzerinden uçuruma baktığınızda bir yerde oyma olarak yapılmış bir dama taşını gözleriz. Uçuruma sırtımızı dönüp sağ ayağımız ile dama taşının istikametinden baktığımızda 200 adım ilerde 3 oturak taşı buluruz.

Halkalı kayanın önünde eski Bağdat yolunu vardır. Bu yol öncede belirtildiği üzere taş döşemedir. Yolun güneyini takip edersek vezir hanlarına ve vezir köprüsüne geliriz. Daha yukarı sırtta CENEVİZ kaleye gittiğimizde bir türbe görürüz. Türbenin başında bir işaretimiz var hayvanın arka bacağı ve bu tarafa 12 adım batıya doğru bir taşta daire dikili taş var. ? Bu kale ceneviz kaledir. İçinde duvarında manda gibi siyah bir taş var. Ve bu taşın üzerinde atının üzerinde süvari resmi görebiliriz. Aynı taşın üzerinde birde el işareti vardır. Avuç sırtı sağ eldir. Kapıdan çıkarsak yol ikiye ayrılır sağa giden yol kazana benziyor kavis çizer

Ceneviz Kaleye Tırmanan Erkek

Alisafranbey köyünün yayan 15-20 dakika deniz sahilindeki yeni köyden orman yönünde 70 dakika çeker. Güngörmez ile aksu boğazı ve kara dağın bulunduğu mevkide cenevizlerden kalma ceneviz kalemiz mevcuttur. Ceneviz kale adı ile izah ettiğim harabeliğin çevresinde 3 basamaklı açık mağara bulunmaktadır. Bu mağaranın yakınlarında yarı kaldırımlı bir yol yukarı yöne gitmektedir. İnce kaldırımlı yola belirli aralıklarla dikili 12 taşımız vardır. Kale ile yolun çevresinde küçük bir dere vardır. Dere içinde ana kaya üzerinde bir sofra resmi var. Sofra taşının çevresinde 4 adet dikili taşlarımız vardır.

Kara dağda açık bir mağara ve 3 tepeler vardır. Burayı ispatlayan açık mağara ve 3 tepelerdir. Kara tepenin zirve ve boyun noktalarında ana kayaya oyma tarzda bir geyik vardır. Omuzunda bakraç bir kadın eli silahlı ayakları tokalı adeta zirveye tırmanmakta olan bir erkek resmi var.

Kara Tepe

Karatepeye çıkarken bir ana kaya üzerine kabartma olarak çerkez eyerini yaptık; kabartması ön kaşına takılı resimlendi. Kara tepe oldukça sivri ve yüksektir. Kara tepe üzerinde 3 direkli gemi resmi bir direği kırık on adım kıblesinde 3 basamakla üzerine çıkılan bir yatak bir ucu domuz ayağına bağlı 21 baklalı zincir vardır.

Buradan yarım saat ilerde mağaraya gireceksin. Gemiden mağaraya gelirken şerifeli bir taş göreceksin. Mağaradan bir saat ilerde geminin tersini göreceksin. Taşta bir yengeç resmi birkaç tanede mağara birde sofra kaya var. Kara tepe ve tekne kaya sadece taşı üzerinde istavroz bir tek türbe birde mihraplı mağara; mağara iki odalı bir tanesi müslümanların namaz kılacakları mihrap vardır. Mihrabın kenarları eski Türkçe yazılar mevcuttur. İkinci odada yine bir mihrap bu defa mihrabın ortasında istavroz var. Yol kenarında anbar şeklinde oyulmuş bir kaya vardır. Bu kayanın içinde bir istavroz bir meşale bir gül ve yaprak vardır.

Tarifi

7 yerli taşa kabartma olarak takım halinde çerkez eyeri yaptık. (ist voll) kantarması dahi katlanmış vaziyettedir. Eyerin üzerine taktık. Karatepe oldukça sivri ve yüksektir. Üç direkli gemi bir direği kırık bir sofra kaya üç direkli gemi resminin 10 adım kıblesinde üzerine üç basamakla çıkılan bir yatak bir domuzun ayağına bağlı 21 baklalı zincir buradan yarım saat ilerde mağaraya gireceksin. Yine bir kaya üzerinde yengeç resmi mevcuttur

Kara Tepe Civarındaki Değirmenler

Kara tepenin karşı yönünde karanlık dere vardır. Bu derenin 300 metre kadar ilerisinde bir şerifeli üzerine 8-9 basamakla çıkılabilinen minare kayayı görebiliriz. Bu minare kayanın üzerinde büyükçe bir istavroz gövardır. Minare kaya lağvolan eski karahasan köyü ile bugün meskun özellik taşıyan köyün arasındadır. Kara tepenin doğu yönüne gelen bir çölzek içerisinde papaz samirsanha değirmeni bulunmaktadır.

Değirmenin içine 18 sıra taş basamakla inilmektedir. Değirmenin arkasında üstünde 4 hava vezgal deliği olan açık bir mağara vardır bu mağaranın üstü hora meydanıdır hora meydanında 3 dikili taş olup bu ortadaki taşın başı kırıktır ortadaki taşın üzerinde ve tam ortasında her iki tarafa döner vaziyette küçük bir halka mevcuttur. Bu taştan dünyalığa ulaşmak kapı cihetinden girmekten daha kolay ve az zaman gerektirir.

Kara Ali Değirmeni

Şu özellikte su değirmeni vardır. Bu değirmenin önündeki binek taşının üzerinde 3 adet köpek ayak izi vardır. Suyun çıktığı kayanın üzerinde tabii kayada oyma olarak bir bakır kazan resmi vardır bu değirmenin 15 dakika doğusunda karşı tepede eski taştan yapma mezar taşları bulunmaktadır. Bu mezarlıkta oldukça büyük meyve ağaçları vardır. Mezarlıktaki mezar taşlarından bir tanesinin başı sarıklıdır buradaki mezar sayısı 100 adettir.

DEĞİRMEN 3 karatepenin etrafında çevresinde ve yakınlarında 2 tane küçükçe göl olup bu mevkide n deniz görünmektedir. Çevreden çıkan kaynak suları ikinci bir harami dereye dökülmektedir. Harami derenin suyu daha aşağılarda şeytan dere ile birleşmektedir. Bu her iki dere aşağılarda kapı kaya mevkiine inmektedir. Kapı kaya mevki ile yukarıda belirtilen şeytan dere ve harami derenin aşağısında şu özellikte bir su değirmeni vardır.

Pop Martin Su Değirmeni

Bu değirmenin her iki tarafı ana kayaya oyularak yapılmıştır. Değirmenin oluk başına 7 basamakla çıkılır. İçine ise iki basamakla girilmektedir. Değirmenin 26 adım üst tarafında yüksekçe tabii bir tepe vardır. Değirmenin 10 adım altında ve derede tabii kayada oyma tarzda özenle işlenmiş 3 adım ara ile 2 GÜNEŞ resmi vardır.

Baş Değirmen

Baş değirmen suyunun çıktığı mevkii çok kayalıktır. Bu değirmenin çevresindeki tabi kayalarda oyuklar, baklalı yani zincirli kaya ile daha pek çok işaretler vardır. Baş değirmenin doğu yönünde kara tepe, kovan kaya, ayı ini, ile kirazlı boğaz bulunmaktadır.

Bu kirazlı boğazın üstünde ise güngörmez köyü vardır. Güngörmez köyünün çevresinde girdap kaya olup bu kaya üzerinde iki halka bulunmaktadır. Bu halkaların biri küçük diğeri büyüktür bu halkaların arasındaki mesafe 35 adımdır. Büyük halkanın 20 adım önünde erkek organı vardır porgan yakınlarında 1 metre uzunluğunda zincir mevcuttur zincir oyma tarzdadır bu çevrede çingene kale olup bu kalenin altında manola ait 63 kişilik gurubu ile uzun süre barındığı yataklı mağara vardır.

Unutulmaması gereken diğer hususta baş değirmen değirmen deredeki birinci değirmen olmakla beraber dolaplı ve çarklıdır bu değirmenin su bendinin başlangıç mevkii suyun bu değirmene geliş yeri keçi deresidir. Bu derenin üst tarafında ise kuru kulak deresi bulunmaktadır.

Kuru kulak dersinin sol tarafında içine 3 basamakla çıkılan açık bir mağara mevcuttur. Bu mağaranın yan tarafından ince kaldırım bir yol geçmektedir. Bu üç basamaklı mağara ile ince kaldırımlı yolun çevresinde 12 dikili siyah taş bulunmaktadır. Bu üç basamaklı mağaranın dışında ve karşıki tabii kayada 4 deliği olan bir kopana vardır. Delikli kopananın yakınlarında ve çevresinde ana kayada oyma olarak işlenmiş bir kama resmi mevcuttur

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.