Define İşaretleri AnlamıErmeni Gömüleri

Yuvarlak Oyma ve Kaya Mezarı, Çözülmüş İşaret

Kaya mezarı üçgen alınlıklı iki yana eğimli ve kırma çatılıdır. Kuzey-güney aksında, girişi kuzeye bakan 3.00 x 3.00 m. ölçülerindeki mezar dikdörtgen bir kapıya sahiptir. Oldukça sağlam koruna gelmiş olan mezarın iç kısmı toprak dolgu ile kaplıdır.

Mezar içerisinde yapılan ölçümlerde mezar ölçülerinde kesin olabilecek sonuçlar elde edildi. Mezar odasının tavanını oluşturan kayalığın üst kısmında, mezarın giriş kapısının hemen üzerinde sağlam koruna gelmiş bir sunu çukuru (yuvarlak oyma) bulunmaktadır. Bu küçük sunu çukurunun hemen sağında daha büyük boyutlarda ve yarım daire şeklinde bir başka sunu çukuru daha bulunmaktadır.

Mezar çevresinde ve özellikle giriş kısmı bölgesinde seramik parçalarına rastlandı. Mezar içerisinde ve çevresinde kaçak kazı çukurlarının yanı sıra taşların yerlerinden oynatılmış olduğu görüldü. Bu da mezar çevresinde ve içerisinde kaçak kazıların yapıldığının kanıtıdır.  mezarının kuzey doğusunda, 50 m. uzaklıkta üst kısmı tıraşlanmış moloz taşlarla kaplı, mevcut yüksekliği 2.00 m., çapı 23.00 m. olan muhtemelen bir tümülüs olabilecek büyük bir yığma tepe de yer almaktadır.

Aşağıdaki resimler kaya mezarı genel görünümü ve yuvarlak oyma,  oyma kırmızı çizginin sol ucundadır, kaya mezarın yapıldığı ana kayanın tam üzerinde, dikkat ederseniz oymadaki akıntı mezar girişine doğru verilmiştir.

Başka bir çözülmüş yuvarlak oyma ve kaya mezarı.  yuvarklak oymalara bağlı kanalların gösterdiği yönde dönem soygununa uğramış kaya mezarları.


Yorumlar

  1. Apollon dedi ki:

    yuvarlak oymadan ne çıkacağı belli olmaz. kaya mezarda çıkar oda mezarda çıkar güplüde çıkar tamamen sırdır.