Define İşaretleri AnlamıErmeni Gömüleri

Define Haritaları, Edinilmiş Tecrübeler

Define Haritaları, Edinilmiş Tecrübeler

Definecilik kültüründe daha önceden gömülen gömülerin daha sonraları gelip almak, yada gelecek nesillerine bu gömünün yerini bildirmek amacı ile deri , seramik, kağıt , kemik gibi nesneler üzerine çizilen şifre sistemidir. Bu tür şifreleri çözmek için haritanın ait olduğu bölgeyi bulmak yeterli olacaktır. Günümüzde yeterince definecilik hakkında bilgi sahibi olmayan kişilere art niyetli kişiler tarafından sahte haritalar satılmaktadır. Bu duruma düşmemek için haritanın gerçeği ile ayırt edile bilmesi gerekir. Kaynağı belirsiz olan Haritaları satın almamak gerekir.

Gerçek Haritada Bulunması Gereken Özellikler

1) Define haritalarında belli bir ölçeklendirme yoktur.

2) Kullanılan Kağıt Kalitesi bugünkü kullandığımız kağıt kalitesinden değildir.

3) Kulalanılan kalem bugün kullandığımız kalemlerden farklı ve kalındır.

4) Bölgeyi bulduğunuzda harita bölgeye uyum sağlar.

Elinizde bulunan harita bulunduğu bölgeye aitse çözmesi çok zor olmayacaktır

Haritanın Sahtesini Anlama

Sahtecilik insanların kolay ve aşırı zenginliğe karşı olan zaaflarının nedeniyle ortaya çıkar. Sahte haritacılık mesleği bunları yapan sahtecilerin elinde müthiş gelişmeler kaydetmiş, bu meslek yüksek bir beceri haline ulaşmıştır. Bunun için bazen gerçeğini sahtesinden ayırmak zor bir iş olmuştur.

Gerçeğe ulaşmak için sağlıklı bir kontrol, meseleyi çözmek için yeterli olabilir. Bir haritanın üzerine bilinen bir dağın bir derenin ismi yada yakın geçmişte kullanılan isimlerden bir iki nokta serpiştirildiğinde; bu işin meraklısı insanlar balıklama atlamaktadırlar.

En etkili ve akıllı yol masaya konulan haritayı işin ehli bir Uzman’a götürmek ve onun fikrini almaktır. Danışılacak olan uzmanında sahtecilerin eksiltme, yıpratma yollarını gözden uzak tutmaması gerekir.

ARAZİ, harita tekniği açısından define bölgesi olarak belli bir oranda küçültürmüştür. Küçültülme işlemi günümüzdeki tekniğe ve ölçeklere uymaya bilir. Ancak hangi el tarafından çizilmiş olursa olsun günümüzdeki o bölgeye ait bir harita ile benzerlik içerecektir. Öyleyse hiç olmazsa 1/5.000 ölçekli bir günümüz haritasıyla ÜST ÜSTE-YAN YANA koyarak inceden inceye bir etüt yapmak faydalı olacaktır. Baz alacağınız örnekler farklı olsada tabii oluşumlar sayılan daglar, dereler şekil değiştirse bile asıl konumları bize bazı bilgi verecektir.

Diyelimki; elimizde 150 sene önce çizilmiş bir harita var.

—- Harita kagıdının selüloz yapısı bu günkü teknolojiye göre kendini derhal belli edecektir.

—– Kullanılan kalemler genelde eskiden ( kopya kalemi ) tabir edilen kalemlerdir. Tükenmez kalem dolmakalemden çıkma baskılar ucunun inceliği sebebiyle kendini ele verecektir, kolay fark edilecektir.

—– Kâğıt üzerinde kırılma ve sararmalar kolay yapılacak şeyler olmakla birlikte ASIL NÜSHA çizimlerdeki kalem boyasının kontrolü sağlıklı bir test etme yöntemidir.

—– Gerçek haritalarda ÇİZGİLER KABA VE KALINDIR..!!! Arapça harf kullanıldı ise muhtemelen OSMANLI dönemidir ve KULLANILAN YAZI METODU ARAZİ ÜZERİNDEKİ YER İSİMLERİ VE ŞİFRELER yapımcısını kolayca ele verir.

Deri Haritaların İnceleyelim

1- Harita deri üzerine çizili ise o zaman uzmanı için derinin ALBENİSİ VE KOKUSU büyük önem arz eder.

2- Eski deri KARBONATLI SUYU KOLAY EMER, yeni yapılan ve kimyasal yolla eskitilen deride bu ÖZELLİK OLMAZ, su içinde tutsanızda suyu içine almayacaktır.

3- Bu konuda en sağlıklı test haritayı getirenle birlikte ucundan kesilecek 1 cm,lik küçük bir parçayı LABORATUAR’da ANALİZ ettirmektir.
bu iş en fala bir saate mal olucaktır. GERÇEK BİR HARİTANIN SAHİBİ BU TÜR BİR TEST’DEN KAÇMIYACAKTIR….!!!!!!!!!!

Haritanın Gerçeğini Anlama

Bir haritanın çözümü bilgi birikimi ve tecrübeyle orantılıdır.

1: Kullanılan kalemler genelde eskiden ( kopya kalemi ) tabir edilen kalemler olmalıdır. Asıl nüsra çizimlerdeki kalem boyasının kontrolü önemlidir.

2: Gerçek haritalarda Çizgiler kaba ve kalın olmalıdır.

3: Harita deri üzerine cizili ise o zaman derinin albenisi ve kokusu büyük önem arz eder. Eski deri karbonatlı suyu kolay emer.

4: Harita kagıdının selüloz yapısı bu günkü teknolojiye göre kendini derhal belli edecektir.

haritanın gerçek olduğunu anlamak için işaret lisanı osmanlıca, rumca ve ermenice çok iyi olmasa bile bilmek gerekir. Bunun nedeni bizim topraklarımızdaki definelerin bu kavimlere ait olmasıdır.

Birde bu topraklarda yaşamış azınlıkların Osmanlıcayı ve Arapçayı kullanmış olmalarıdır. Harita üzerindeki yer ve bölge isimleri değişmiş olabilir. Bazı yörelerde bir köyün ismi 5-10 kez değiştirilmiştir. Bu durumda tapu yada vakıflardan yardım alınarak çözülebilir. Birde bölgede yaşamış yaşlı insanların bölgenin eski şekliyle bilgi alınabilir.

Unutulmamalıdır ki kurtuluş savaşı sonrasında bu ülke yeniden yapılmıştır ve bununla beraber ülkenin birçok bölgesinde yine yollar, evler ,fabrikalar, barajlar yapılmıştır. Bu nedenle birçok yer tahribata uğramıştır. Bazı köyler yer değiştirmiştir. harita üzerinde nişan olarak konan han, hamam, çeşme , saray, köprü değiştirme gibi kaybolması zor olan belirtili noktalar bulunabilir. Bu gibi yerler yıkılmadıysa haritadaki diğer işaretler buralar baz alınarak bulunabilir. Yıkılmış olsalar bile isimlerin dilden dile söylenerek bu güne kadar gelmiştir.

Harita üzerinde aranan tepe, ırmak, dere, köprü gibi oluşumlar yada yapılar zamanla deprem, sel gibi doğal afetler sonucunda ortadan kalkmış olabilir. Tüm bunlar dikkate alınmalıdır..

Haritayı Okuma

haritanın gerçek olduğunu anlamak lazımdır piyasada cahil insanımızı kandırarak para sızdırmak amacıyla sahte haritalar tertiplenmektedir bunlara kanmamak lazım . Dolayısıyla elimize geçen haritanın gerçek harita olduğunu anlamak için şunlara dikkat edebiliriz…

bi kere yeni harita olmaz kullanılan malzeme ya çok eski bir kağıt ya deri ya kemik ya mermerimsi bazı sağlam tabletler yada ardıç gibi çürümeyen ağaçlara tahtalara yazılı muhafaza edilen malzemelerdir.

yani elinize aldığınızda size eski olduğunu hissettirir. Kesinlikle para karşılığı harita almayınız. Hatta biyere gömerler kandırmak için kazıda mezardan çıkarırlar, mağaradan şuradan buradan çıktı diyerek merakınızı ve bilgisizliğinizi sömürmek isterler bu gibi dolandırıcılara kapılmayınız…

bulundurduğunuz harita gerçek harita ise, bundan %100 emin iseniz haritanın dilini çözmek o kadar zor değildir .haritanın dilini çözmeniz için tarihi bilginiz çok önemlidir. Elinizdeki harita bölgenize aitse bu haritayı çözmeniz daha da kolay olacaktır.

Harita çözmede önemli konular

1- Tarihi bilgi dağarcığı yüksek olacak

2- Haritanın arazideki durumuna uygun yönde tutulması

3- Üzerinde kullanılan rakam,yazı ve lisanının bilinmesi

4- İz ve işaretlerin neler ifade ettiğinin bilinmesi

5- Haritanın hangi döneme ait olduğunun anlaşılması

Öncelikle şunu ifade edelim. Harita okumak başlı başına bir sanattır. Haritaları çözmek için bilgi ister, harita çözmek çok zor olman bir iş olup, uğraşanın biraz yetenekli ve becerikli olması yeterli gelecektir.

Haritalarda yer ve bölge isimleri önemlidir. Her değişen kültürlerde yer ve bölge isimleri de değişmiştir. Bilindiği gibi Cumhuriyet döneminde bir çok yerin ismi bölgenin ismi hatta bir çok köyün ismi değişmiştir. Bu tür durumla karşılaşılınca İDARİ kayıtlara yada bölgenin YAŞLI insanlarına müracaat edilmesi gerekir.

Cumhuriyet döneminde kentleşmenin hızlı olması yol yapımları bir çok nişaneleri yok etmiş olabilir. Önemli ikinci konuda; tabi afetlerin tahribatıdır. Bu itibarla bölge coğrafyası çok iyi bir şekilde izlenmesi gerekmektedir.
Toplanılan bilgiler, veriler bir araya getirilip yeniden değerlendirilmelidir. Eski dönemlere ait haritaları, tahribatlar nedeniyle okumak oldukça zor bir iştir. Sabır, bilgi, beceri ve araştırma gerektiren bir iştir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.