Define İşaretleri AnlamıErmeni Gömüleri

Eşkiya Belgelerinde Aranan Önemli Yerler

Eşkiya Belgelerinde Aranan Önemli Yerler; Eşkiyaların para sakladıkları en verimli alanlar. önemli eşkiya bölgeleri.

KATIRBOĞAN GÖLÜ:

KATIRBOĞAN GÖLÜ: CUMA OVASININ Güney doğusunda dağın zirvesinde ormanın içinde küçük bir göl olacak gölün içi sık taşlıktır bu göle katır boğan gölü diyorlardı yedi tane katırboğan gölü vardır bu göl yedi gölden biridir ayrı ayrı bölgelerde bulunurlar 3 tanesi boştur dolu olanlarda değişik olarak yapılmış haç ve ok vardır buradaki para iki çelik kasa içindedir kasalar ziftle kaplıdır alttan suyun içine kayanın altına konmuştur 170 okkadır gölün suyu az vede süzme akar çevreden bağlanmıştır.

DÖRT ATLI FAYTON:

DÖRT ATLI FAYTON: Dağarcık değirmeni yanındaki koca mağaranın içinde bulunur kapıya karşı olan okunun üzerinde(+) ve üç adet zil çanı mevcuttur faytonun iki espiti kırıktır yoktur paytonun arkasındaki duvarda bir çift öküz koşuludur ve bunları geçince bir salona çıkarız geriye baktığımızda demir halkaya bakan bir kız görürüz birde etrafı nakışlı 4 köşe taş ile 7 basamaklı bir merdiven göreceğiz birinci basamakta az miktar para ve ziynet vardır.

KUDRET KALE:

KUDRET KALE: Alucra ile Çamoluk arasındaki kurt derede ağzı açık salyaları akan bir kurt bulunur kurt derenin başıdır kurdun baktığı 30 adımda boş bir mezar vardır kurdun aşağısı deredir arkasında kara kayalık vede bir açık mağara bulunur girişte 3 adet iri oyna vardır biraz daha yukarıda toprak yığma bulunur kurda yakın bir yerde kaynak vardır burada 5 okka kadar mal vardır kurdun diğer malı bir adet yakuttur 7 adım yanında bir madalyon vardır bunun alt ucuna bir arşın mesafede horasanla sıvalıdır kurdun baktığı yerden aşağı giden yola devam edersek bir boğazda yatıp uyuyan ikinci kurdu buluruz buraya yakın kurdun odası vede kapak vardır ilerisi ceneviz kale karşısı kudret kaledir deredeki değirmenler zengindir kalede 3 adet yapma gibi duvarlar bulunur bunların ortasında gömülü taşların altı iyidir birde şelale vardır yanında kasa gizlidir burada birde koltuk vardır uçurumdadır 3 adet basamakla koltuğa inilir yönü doğudur koltuk burada kapaktır içerideki varlık cenevizlilere ait olup tamamı 18 bin okkadır tuzaklıdır.

72 basamakla odalara inilir içeride yol ikiye ayrılır birde içeride yavrulu tavuk vede topal ayı bulunur kralın odası vede lahiti içeriyi aydınlatır tepede bir kuyu vardır 80 arşın kadar derindir kapağı üzeride bir yatır bulunur buradan kalenin mahzenlerine iniş yolu vardır 66 arşında 3 adet tuzak bulunur buradan işaretli taş çekilip az miktar emanet alındıktan sonra 100 adım ileride yerde yatan bir yılan bulunur yılan yaklaştıkça hareket eder vede geçiti kapatır girişten 70 adımdaki yeri temizleyip oradaki kolu çekersek tuzak bozulur yılan safi altın platin vede gümüştür altından 12 odalı yere girilir buradaki mal safi külçe olup 140 bin okkadır.

SARIMSAK DEĞİRMENİ (PAPAZ SAMSARKANIN YERİ):

SARIMSAK DEĞİRMENİ (PAPAZ SAMSARKANIN YERİ): Buradaki dereye sarımsak deresi denir uzun dereye akar gavurluk yaylanın başıdır bu derede altın ocakları bulunur asırlıktaki madenden gelen altınlar burada işlenir Fransızlar tarafından işletilmiştir iki kemer köprü önde bir şelale ardında yapma yedi şelale şelale doğusunda hemen başında değirmen burası dere çatı az yukarıda ayı eli 3 metre kadar şelale sal taşı daha yukarıda derede yapma bent ve savak yeri buradaki yeri bilmek için dereyi savmak gerek emanet suyun içinde buraya az bir suda başka dereden karışır az yukarıda der boyunda papazın ev yeri kilise çeşme eski bina yerleri alt alta iki sofra taşı karşılarında balık taşı iki oyma dibek gibi oyuk az yukarıda çerceve gibi nişanlı kaya saçaklı şekilde karşısında eğilip su içilen pınar pınarın doğusunda bir miktar emanet vardır.

Değirmenin batısında taşla çevrili mezar yeri yanında üçgen vari taş altında az miktar karışık para değirmenin doğusunda dereden karşıda oturak kayası bir kişi zor oturur buradan değirmen vede batan çıkan su gözükür batan suyun üzerindeki kaya doludur der yukarıda 40 arşın şelale başında oyma nişanlar değirmen vede şelale arası dar boğaz şelaleye giden patika vede değirmenden giden yol iki mağaraya gider. mağaraya yakın dere çatı burası iyidir mağaranın ağzı 3 gen varidir. ateş yakılan yer iyidir değirmenin başındaki kaya yıkılsa değirmeni harap eder burası kral mezarıdır burada da bir oturak taşı bulunur yönü doğudur buradan bakınca gözüken yolda keskin bir yerde mezar vardır.

Tepede düzde dibek taşları buradan da ilerideki yerde bir dibek 3 mezarlık vardır mezarlıkların ikisinin ortasından dere geçer dibeğin kuzey batısındaki mezarlık iyidir dibek taşının yakınındaki çevrili yerdeki kuyu da bir miktar emanet vede mezar bulunur dibekten doğudaki tepede semer kaya bulunur arası 600 adım kadardır bu kayanın güneyindeki düzlükte bir mezarlık alanında 3 adet farklı mezar bulunur altı mahzendir.

NALBANT ALANI:

NALBANT ALANI: Bu alan çok güzel vede düzlüktür düzlüğün tam ortasında 19 adım aralıkla üçgen şekilde 3 dikili taş bulunmaktadır herbirinin üzerinde 3 rakamı vardır buranın doğusunda keçi deresi ise siyah bir taşta yavrularını emziren 7 domuz vardır bu taş şelale başında vede sarp bir yerdedir nalbant alanında bir han yeri vede nalbant dükkanı vardır ana kervan yolu buradan geçer kemer köprüden hemen çıkışta bulunur burada bir adet de çeşme vardır 3 yalaklıdır doğudaki yalaktan 7 adım aşağıda bir çömlek gömülmüştür.

birde bu muhitte bir yığma bulunur yığma ile yaşlı ağacın tam orta yerinde bir sandık vardır 3 arşın derindir yığmanın altı mahzendir işi zahmetlidir köprünün yakınında bir değirmen vede önünde suyun içinde üzeri oyuk bir taş bulunur su bu taşın üzerinden geçer altı doludur hanın bahçesindeki 40 kadar at bağlanacak bir at bağlama yeri vardır hancının odasından buraya giriş bulunur girişte üzeri delikli bir taş altında 300 adet altın para buradan bir kapak açılır 11 basamakla mahzene inilir.

BABAESKİ ORUÇLU MUHİTİ TARİHİ DUT AĞACI:

BABAESKİ ORUÇLU MUHİTİ TARİHİ DUT AĞACI: Oruçlu köyü sınırları içinde bir su kaynağı kenarında ulu dut ağacı çok yaşlı vede kalındır ağaca yakın bir kaynak vardır kaynağın ağaç tarafına doğru 21 adımda bir çömlek ağacın güney kısımına doğru 10 adımda bir oda doludur ayrıca burada birde gizli kuyu olup çok eskidir kuyudan odalara gidilir bizanstan kalmadır.

ÇARKLI MAĞARA:

ÇARKLI MAĞARA: Karatepenin eteğinde bir dere içindedir. Yan yan girilebilir. İçeri girince küçük bir sahanlık vardır.Bu sahanlıktan aşağıya doğru 39 basamak merdiven vardır. İçerideki su sesi sizi korkutmasın. Merdivenlerden 14. basamağa kadar ininiz. Sol tarafınızda kesme bir yol göreceksiniz. Kesme yoldan yapma şelalenin üstüne çıkınız orta kısımda bir halka var. Halkayı çekiniz su başka bir mecraya akar. Tekrar merdivene geliniz 17. basamağı basmadan atlayınız. Tuzaklıdır. Aşağıya indiğinizde karşınızda bir çark göreceksiniz. Önce önünüzdeki havuzda bir halka daha var. Bunu da çekiniz. Su boşalır önünüze çarka giden bir yol göreceksiniz. Çarkın yanına vardığınızda arkasında bir kapı göreceksiniz. Bu kapıdan girdiğinizde burası darphanedir. Burada basılmış ve basılacak mal göreceksiniz.

ÖKÜZ İNİ DERESİ:

ÖKÜZ İNİ DERESİ: 3 tepeler ve 3 kaynaklar orta tepenin dibinde bağdat yolu geçer kül yığmasıdır yapma tepelerdir ve bu tepelerin altında birer su kaynağı vardır..3 adım arkasında paramız vardır 3 adet kül tepenin üçüde doludur bu tepelerin girişleri su kaynağının olduğu yerden girersek odalara ulaşırız.. toplam mebla 250 tondur. ve orta tepenin 40 adım altında gelemiş kariyesine açık bir mağara mevcuttur ve mağaranın sağ duvarında 7 yavru sol duvarında 9 yavru tavuk resimleri ve orta yerine gelen yerde 2 yılan birbirine sarılı kafalarının arasında istavroz yılanın birinin kuyruğu topuzludur topuzlu yılanı kırın kırılacak mağaranın içine girerken 3 basamak olacak basamağın içinde müjdesi vardır..

ve üçüncü basamağın altında mahzen vardır mağaranın içine girdiğimizde sağda bir çizgi vardır çizgi aşağıya bakar baktığı yeri kırıp 7 basamakla mahzene gireriz içerisi doludur üçüncü basamağın karşı önünde solda koltuk oturak koltuğa oturduğumuz zaman sol eli konacak yere koyup kol istikametine 80 adım gidilecek ve orada bir çift öküz birisi beyaz birisi gök renginde araları 9 adımdır beyaz öküzün boynunda ay resmi gök öküzde balta resmi olacak öküzlerin altı mahzen ve beyaz öküzün boynundaki ay resminin 24 adım karşısında bir mezar vardır ve buradan dereye doğru 40 adım gidilecek bir kayada topal ayı kabartma topal ayının altında parası geçerlidir..

topal ayının 10 adım önünde ayının baktığı yerde 2 tane balık balığın biri aksi yöne bakacak. Baktığı yere 7 adım gidip bir mezar dolusu paramız geçerlidir. 2.ci balığın altındadır oda bir mezardır bu iki balığın birinde 80 numara olacak..bu balığın baktığı yerde 40 adımda koltuk olacak bu koltuğun sağında 4 adımda 28 okka paramız olacak bu koltuktan 40 adım altında büyük bir kaya olacak kayada kurt başı olacak bu kurt başının kapalı değirmene bakacak o değirmenin sağı ve sol köşelerinde birer mahzen sağdaki altın soldaki gümüş bu değirmenin üzerine ana kaya düşürülmüştür değirmenin kapısından 40 adım zeker ferç olacak bunların altında 3 basamak olacak ferç kırılacak içinde parası geçerlidir 3 basamağın ortasındakinde geçerlidir basamağın sonunda altta mahzene girilir.

GİRESUN GEDİKKAYA(KARTAL KAYA):

GİRESUN GEDİKKAYA(KARTAL KAYA): Burada çok eski tarihlerden kalma odalar vede mezarlar bulunur fatih Giresun’u kuşatmadan önce papazın önderliğinde kiliselerin önemli eşyaları vede halkın ileri gelenlerinin bir kısım malları buraya saklandı işaret olarak 3 yılan iki kılıç 11 haç 11 oyma bir kartal 5 adet ok yaptılar.

KAZAN KAYASI:

KAZAN KAYASI: Giresun da kaleye gelen yolun yukarısında vede doğuda kazan kaya bulunur çok büyük vede göze batan bir kayadır kayanın üzerinde basamaklar vede değişik oymalar vardır kayanın altında büyük bir mahzen vardır.

KARA TEPE BURSA KARACABEY:

KARA TEPE BURSA KARACABEY: Karacabey muhitinde karatepe denilen bir tepe olacak burada kaya yüzünde çizgi halinde papaz resmi olacak papazın dirseği bir yöne bakar sol eli kalbinin üzerindedir dirsek tarafına doğru gidilirse yerde sandık vari işlenmiş bir taş vardır taşın üzerinde bir oyma daire şeklinde kabartma bir yer vardır kabartmayı kırın içinden 40 adet altın para vede bir adet küçük gümüş haç çıkacak bu taşın 40 adım doğusunda bir işaret daha olacak burada oyma halinde bir kalp vardır altında çok değerli taşlarla süslenmiş İsa heykeli vede altın bir haç çıkacak derinlik 3 arşındır papazın ayaklarının baktığı yere de yerde gömülü yuvarlak siyah bir taş olacak.

Bu taşta çizgi halinde bir haç olacak taşın altını iki arşın kazın bir kazan para çıkacak bu tepede büyük bir yığma olacak yığmanın 300 adım doğusunda kapalı bir kuyu vardır olduğu yerde üçgen şeklinde araları 33 adım olan dikili taşlar bulunur tam orta yerinde yerde gömülü bir taş vardır üzerinde yuvarlak kavanoz işareti bulunur bu taşın altını 5 arşın kazın kuyuyu bulursunuz kuyunun derinliği 70 arşındır 40 arşın inince duvarda yığmaya dönük tarafta bir yılan bir haç bulunan taşa dikkat edelim buradan odalara giriş olan yer vardır bu taşı çekip alın içeride 11 adet heykel vardır çok değerlidirler buradan ileriye tuzaklı bir tünel gider tuzak olan yerlere kırmızı boya vurulmuştur tamamı sayılı 8400 okka para ve 1800 adet külçe bulunur bu mal bizanslılara aittir.

ÇAMLI TEPE:

ÇAMLI TEPE: İznik in kuzey doğu kısmında 1,5 saat mesafede adı çamlık tepe denen yerde dağın üzerinde soba borusu gibi bir delik olan kaya var bu kaya yerden 1 metre kadar dışarıdadır burası açılırsa altından büyük bir kuyu çıkacaktır dikkat edin kuyuda havalandırma sistemi vardır içine düşülebilir kuyunun dibinde az ileride dikili iki sütun ve sütunlar yazılıdır orta yerinde bir komutan mezarı vardır çok zengindir kuyuyu kapatan taşın altında müjdesi vardır 4 arşın kadardır.

SARI KAYA:

SARI KAYA: Sarıkaya’da bir koltuk taşı olacak karşısında kapıkaya vardır sarı kayada altın işlenen küçük bir darphane bulunur birde saatli taş vardır üçe çeyrek kala sarıkaya’nın önünden dere geçer biraz ileride birleşir burada değirmen bulunur yakınından geçen yol iki ye ayrılır burada bir mezar bulunur mezar doludur 3 dikili taş ve kaynak mezarın işaretidir.

KARA HASAN KÖPRÜSÜ:

KARA HASAN KÖPRÜSÜ: Köprünün baş tarafındaki mahzen 3 taş muska şeklindedir altta dört köşe taş bir diz boyundan çıkacaktır dört bin okka ikinci kafanın (kemerin) olduğu yerde kız resmi kantar ve terazi resmi nereye bakıyorsa hedef orası köprüde çekilecek taşlara dikkat köprünün doğu yüzü deniz tarafı 100.150 adım mesafede siyah kara taş horasandan yapılmış önündeki küçük tepecik açılacak mahzendir 1150 okka köprü dere kuyu kuru çeşme derede değirmen köprüden yukarı 7 dikili taş birinde mavzer resmi ana yolda bir haç işareti bu haç doğaldır yoldaki taşlardan oluşmuştur altı doludur 1 arşın kadardır buradan yukarıda yolun üstünde bir kayada tas kadar oyma içinde müjdesi yolda 3 adet dikili taş 3 virajda ortadakinin altında bir küp köprünün ayaklarında bir yılan kuyuya bakıyor bir dibek taşı var orada.

AYRAN PINARI:

AYRAN PINARI: 3 karavana resmi içlerinde yılan yatıyor yol pınar çayır yapı yeri pınarın tam karşısı 7 adım 3 kilodur.

ŞEYTAN DEĞİRMENİ ( RÜZGAR DEĞİRMENİ):

ŞEYTAN DEĞİRMENİ ( RÜZGAR DEĞİRMENİ): Rüzgar değirmeni kuyu yol mezarlık top ağaçların olduğu muhit bir ucu uzun haç değirmen taşı ayna delik güney yüzündedir …  mesafede 3 tenekedir.

ALİBEY ÇİFLİĞİ:

ALİBEY ÇİFLİĞİ: Akmeşe çiftlik mevkisi bayraklar mevkisi yurt yeri kuyu çiftlik kuyu yol alibey çifliğidir bina yeri çalan adam.1 kazan.

FIRIN MAĞARA 25 ARABA İHTİYAT PARASI:

FIRIN MAĞARA 25 ARABA İHTİYAT PARASI: İznik, kale, ada ve burun kısmında fırın mağara Saltanat taşından yarım sol edip 150 adım mesafede dikili bir taş üstüne çıkılacaktır taşın tanınması üstü pastal (padal) (pardal) altı çok güzeldir yontuludur bu kıyafetle fırının alev deliğine rast geleceğiz burada 25 araba ihtiyat parasıdır altın ve gümüştür.

İZNİK BEYAZ TEPE:

İZNİK BEYAZ TEPE: İznik kuzeydoğu kısmı arazinin şekli 7 adet taş ocakları 222 rakamlı beyaz tepe beyaz tepe mahzen 890 hatıl uzunluk yer altı yürüyüşü 270 genişlik tarafları örgüden tanınır içeride kurşunlu direklerde görülür. Giriş nokta batı deniz 113 devam eder güney batı kısmı 90 basamak devam eder doğu üst kısmı 60 basamak devam eder içerideki kısımlar batı deniz ilk girişin merdiveni arkası sökülecek 7 mili 4 deri 3 sıra taş sökülecektir onlara tesadüf edilecektir 4 milyon Orta kısımda 7 taş üst üstedir sökülecek yedinci taş nihayettir kaya ile dondurulmuştur. Çaresi kezzap suyudur 20700 okka mal vardır nihayet tarafında horasanla kilim ebatında bir taş sökülecektir. Açılan bu kuyu ve bu delik cihan evi denenen bir mağaraya çıkacaktır karadeniz sahiline inecektir bu mağarada her milletin malı vardır. KARA TEPE ARAYANLARA DUYURULUR.

TEKKE KÖY:

TEKKE KÖY: Tekke Köy denen yerde bir gerçek müslüman türbesi vede yakınında değirmen vardır türbede ruslara ait şavaş için ayrılmış paralar vardır.

AKSU DERESİ:

AKSU DERESİ: Bu derede 3 adet kuyu vardır bu kuyular ayrı ayrı yerlerde olup nikomedya krallığının malları buradadır.

DAĞARCIK DEĞİRMENİ:

DAĞARCIK DEĞİRMENİ: Karadere içinde aşağıda su üç koldan gelir sağdan gelen murat dere soldan gelen sarı su ortadaki karadere ya da karanlık deresidir bu derede bük bir şelale yada kazan gölü vardır gölün kıyısında üzerinde (+) buluna iki düz kaya var altları doludur iki kazan bu dere içinde bulunan arkacık değirmenine kayaya oyma 18 basamakla çıkılır bir suyu da doğuya akar basamaklara batıdan çıkılacaktır 300 adım ilerisinde (KOCA PESTRE) ağzı kapalıdır.

Sağ yanında yüksekçe bir kesme yol vardır bu yola 9 basamaklı ağaç merdivenle çıkılır kesme yoldan 11 adım yürüyüp soluna döndüğünde karşınıza mihrap şeklinde bir kapatılmış yer gelir burası 80 cm kalınlık 90 cm geniş 120 cm boyunda kapıdır üç kolu musavi yukarı kolu uzun olan bir put buranın işaretidir. kapı açılıp içeri girince elinde iki bakırla su getiren kızla elinde kadeh bulunan bir kızı göreceğiz kapıdan girince sağ tarafta bir topal ayı 2 tekerlekli bir su sakası arabası 3 koşulu katır olacak katırlarla bir kız resmi arasında (+) var içinde miktarı az para biri yalaktan su içer diğeri bir puta bakar halde 2 güvercin olup baktığı put içinde miktarı az değeri hayli yüksek para ve bir kroki vardır sol tarafta 2 karaca karşı karşıya yatar vaziyette karacalardan birinin arka bacağında bir put bir ayağı topal avcı bir karaca tavşan birde ayı olacak ayınını bacağı altında put 2 yarım papaz resimleri ile iki hoca resmide vardır 7 yavrulu birde tavuk var üzerindeki yavruya yılan saldırıyor.

KEŞİŞ TEPESİ:

KEŞİŞ TEPESİ: Üzerinde rüzgardan durulmayan keşiş tepesinde cam ve çömlek kırıntılarının bulunduğu göze çarpacaktır bunların 12 adım batısında dikili bir taş vardır bu taş ile TURNACI HANI karşı karşıyadır bu hanın kapısına 11 adım mesafede bir kapalı kuyu vardır.

HALKALI KAYA:

HALKALI KAYA: Kısalar köyü muhiti köprü halkalı dere han ve kahve yeri pınar ve dere yol İzmit yolu han arkası doğu kısıma ve deredeki nişanlara dikkat kör pınara da dikkat tabanca bıçak ayna resmi kör pınar 1 su bakırı safi 9 okka han doğu tarafına dikkat mahzen göçüktür üstünde kum taşı ve kazan üst üstedir takyanusdur demekki halkalı kaya değil halkalı dere imiş.

KARTAL KAYA: (KARGA BARKA KOSKA):

KARTAL KAYA: (KARGA BARKA KOSKA): Kaya diyede söylenir kartal kaya taş ocağıdır üç bölümdür arazinin doğu yüzüdür en üstü hattı içtima girinti deniz 5 basamaklı karaya çıkış vapur resmi görülecek çörek resmi su akıntısı ufak bir çayır portatif yol kurt resmi İzmit bu üç bölük taş ocağı mağaraları vardır kaya mağaranın semt ve ismi kırmızı kayalar kapı deliği kadar sarpta yüksekte delil . üçüncü genişlik esas istikamettedir önü deniz üst nihayetinde kaynak bir kara pınar vardır batı tarafında bir müddet sonra 40 katırlık ahır ve ahırın taşları ve hayvan su içme taşları yalak taşları vardır.

Mağaradan üç bölge açılacak yerleri gösteren mevki adam heykeli çift at koşulu landoz fayton terbiyeler elinde lambalarda önünde yanar vaziyette içinde üst üste üç masa kuruludur hesap defteri masa taşının altındadır para kısmı taş altında defterin altında yine para vardır kantarlarlar 99 üstündedir kapak taşı 100 şevlik yontulmuştur üç şeve seçiği yer açılacaktır işaretler taşta vardır ayna masa kasa resimleri de duvarlardadır rum kızları sağ tarafta oynar kemençe mağara tavanında keman çeker bu kırk katır üç sefer etmiştir önce olan malın üstüne ilave edilmiştir ikinci odanın geçirme taşı tamamen yerleşmemiştir çekilince mal çıkacaktır açılacak noktalarda zincirli anahtar ay yıldız kilit vardır giriş mahalli diş taraf çakıl moloz taş ve moloz ağaçlar atılmıştır ilk taşta kurt ağzını açmış salyaları akar halda bakıyordur.

AVCI KARACA:

AVCI KARACA: Avcı ile karaca arasında bir kuyu vardır mal bu kuyunun içindeki yuvarlak kayadadır 2600 okkadır.

TEKNE KAYA:

TEKNE KAYA: Bu kayanın üzerinde tekneye benzer bir oyma bulunur kuşlar buradan su içerler önü uçurum ve deredir tekneden akan sular kayanın dibine düşer bu kayanın altı iki odadır ikisi de doludur.

SARI MEŞELİK:

SARI MEŞELİK: Kapı kayanın kuzey yamacındaki iki dere çatındaki alandır burada iki adet kaya vardır uzaktan mandaya benzerler birinin rengi sarı diğeri siyahtır sarı olan mandanın baktığı yerden 650 metre kadar mesafede bir acı su bulunur bu suyun arkasında 5 adet çakıl yığma bulunur kaynak suyu içilmez aşağısında altın madeni ve kireç ocakları ile bir değirmen bulunur benti taştan kesmedir tam güneyi kapı kaya boğazıdır bentin arkasındaki duvarda bir miktar mal vardır kuru duvardır burada 3 galeri olup açık haldedir değirmen ile kaynak arasında ki kayalıkta bir mahzen vardır yine burada 3 kireç ocağı bulunup ikisi derenin karşısında biri tektir tek olan kara taşlı olup üzeri curuf ile örtülüdür 2000 okkadır safi beyaz altındır yine burada 7 yavrulu tavuk ile topal ayıda mevcut olup değirmenin nişanıdır tavuklar kireç kuyusuna bakarlar.

SARIKIZIN MEZARI:

SARIKIZIN MEZARI: Kızıl madenden ve kazan kayadan giden yol kapı kaya muhitinde birleşir arada kalan kirazlı bel denenen yerden geçerken çok dar bir yerden geçer burası bir boğazdır kuzey güne olarak uzanır taş döşelidir bu yol buradaki tepeye çıkarken 3 adet keskin viraj yapar ve bir büyük düzlükte son bulur burada han yeri çeşme ve mezarlık vardır dağın batısıdır bu dağın doğusundaki yerler çok dik ve sarptır arazide bol miktarda kiraz ağacı bulunur ortadaki virajdan 100 metre kadar doğuda bulunan 3 dev kiraz ağacının ortadakinin 21 adım güneyinde bir çocuk mezarı bulunur boştur burayı kazarsak altından düz bir kapak taşı ve üzerinde çivi ile yapılmış ceviz ağacı resmi görülür dikkatli bakmadıkça görünmez kapak kırılıp altından emaneti alınır burası 7 kattır son katta sarıkızın altından heykeli mevcuttur.

DİREKLİ MAĞARA:

DİREKLİ MAĞARA: Mağara içinde yakılacak bir kutu samandan çıkan duman mağaranın dışındaki bir yerde topraktan dışarıya tüter tarzda çıktığı görülecektir burası tespit edilip 1.5 boy kazılınca çete başının havanını bulacağız bununda alt kısmında iki oda vardır biri gümüş diğerinde altın vardır. Bu mağaranın ilerisinde 7 basamaklı merdiven olup alt kısmında içi dolu bir bakır mevcuttur. Merdivenlerden indikten sonra kara fırın ağzına varırsın arka üstü içine girince iç duvarında bir baston ile altın saplı bir şemsiye görürüz. Yine mağarada içinde 2 put ile iki öküz resmide göze çarpar yine burada bir adam resmi vardır ve yine burada bir ayı ile köpek resmi vardır köpeğin içinde az miktar para ile kroki vardır son merdivenin altında da 31 çete başının odası olacaktır burası darp hanedir direkli mağara içindeki işler bunlardan ibarettir ibarettir.

KUŞ KAYADA

KUŞ KAYADA kartal yuvasını bulacaksın orada bir delik var oradaki delikte nöbetçi bekliyormuş yuvanın üstünde ( +) vardır kır istavrozu al parayı aşağıya gir mağaraya biraz derin orası volcanın mağarasıdır kapıyı açıp içeri girersen arabın topuzunu yer ölürsün. Onun için kapının dibini kaz yayları boz birinci odada külçe ikinci odada dökme para var.

HARAMİ DERE:

HARAMİ DERE: Harami deresi 5 yılda biriktirdiklerimizi harami dereye gömdük bu adı oraya biz verdik çukur köyün içinden geçer tekne yayladan başlar Karadeniz’de son bulur karadere köyünden yukarıda bulunan kemer köprünün doğu ayağına kilisenin çanlarını horasan içine koyduk aşağıdaki kalenin zirvesine bir kazan altın koyup üzerini çakıllarla kapadık safi 640 okkadır burası kalenin batısına düşer güneş batarken bir tek burası güneş alır 2 arşın kadardır bu kaleye kemer köprüden ve doğudan iki yol gelir doğudan gelen yoldaki suyun yukarısında dikilitaşlarla çevrili bir yer vardır borası kuyudur kaleye doğru bakan tarafından 7 mezar vardır bunlar sahte mezar olup altı mahzendir çok değerlidir 2800 okkadır 14 arşındır.

burada horoz evliyası bulunur kalenin karşısı delik kayadır nöbetçi kulesidir buradan kaleye halatlarla geçilir önü mezardır buranın arka tarafında su kaynağı vardır bir bakraç emaneti suyun içindedir 2 arşındır 20 okkadır buradaki kanalın altını doldurduk girişi mezardandır üzerindeki işaret daire içinde 67 rakamı vardır tam altıdır 780 okka harman obada iki dere birleşir sonrada kara dereye karışır yukarıdan gelen dere kuzeyden doğar güneye akar diğer iki dere batıdan doğar doğuya akar tam dere çatında çeşme vardır 3 adım doğusunda 3 küp gümüş 1 küp altın bulunur kurt ini tepesindeki dikme taşın arkasında 3 renk taş vardır tam ortası iyidir 3 arşın aşağı kısımdaki uyuz suyundaki malımız gürgen ağacının dibindeki kaynak ve mezarlar arasındadır 3 taş dikilidir.

yengeç gibi taşın altı iyidir daha aşağı inersek indere ile kara dere birleşir burada bir kayada bir ayı ve iki yavrusu vardır ayı kendi malına bakar baktığı yamaçtaki düz yerde su kaynağının 7 adım batısında malı vardır yavrular koltuk taşına bakar taşın batısında iki büyük çam ağacı yapışıktır koltuğa doğru 5 adımda iki küp 160 ar okka deredeki acı suda bir süt kabı vardır şelale başında 43 okka dır.

KARA TEPE:

KARA TEPE: Kara tepe buradan göçenler göçmeden önce bulundukların köyün kuzeyine denk gelen sivri tepeye büyük bir mahzen yapıp üzerini kapatıp etraftan topladıkları çam kütüklerini burada yaktılar buradaki ateş günlerce yandı bu tepe tamamen simsiyah kömür gibi oldu ateşin yandığı yerde kesinlikle ot bitmez buranın doğusu yağlı tepe batısı demir kapı doğusu toktok tepe kuzeyinde evliya tepe bulunur ayrıca bu tepeye kara kütük muhiti yakındır bu tepeden giden halk gürcü ve rum karışıktır yer doğu Karadeniz Gümüşhane ili sınırlarında kalır buradan giden yolun sonundaki tepeden Giresun Gümüşhane ve deniz görünür.

ÜÇ TEPELER:

ÜÇ TEPELER: Bu muhitte 3 adet tepe bulunur en büyük tepenin baş kısmı kayalıktır kayalığın başladığı yerden doğuya doğru 100 metre kadar mesafede bir kaynak onunda güney doğusunda 50 metre mesafede 20_30 ton kadar bir kaya bununda 30 metre güney doğusunda yine bir kaya bu kayanın ön tarafında 6 x 6 ebatında bir çöküntü yer vardır malı buradadır derinlik 7 arşın kadardır malı çok iyidir ikinci tepe büyük tepenin biraz uzağındadır burada bulunan kayalar uzaktan bakınca testere dişi gibi gözükür buranın 7 adım güneyindeki tek taşın altıdır derinlik 9 arşındır üçüncü tepenin malı zirvesinde olup derinlik 5 arşın kadardır.

BİR ARKACIK DEĞİRMENİ:

BİR ARKACIK DEĞİRMENİ: Değirmenin nişanları direkli taş olacaktır. Yalak taşı, sofra taşı, krokili taş, oluk başı, çif delik taş. Bu taş hususi yapım olacak Dut ağacı, deve, ayna, çerçeve, değirmen, ocakbaşı camından gözükecektir değirmenin suyu iki yerden gelir.
PARA YERLERİ:
1-Değirmen unluğu.
2-Domuz damı yapı arkası 1 kasa sokuludur.
3-Değirmenin içinde 150 okkalık sandık saklıdır.
4-Değirmen ocağının arkası 1 küp.
5-Değirmen arka tarafı külfete dikkat.
6-At geçmez yaya zor geçer Yataklı taş altı 4 teneke .2 bakır.put .3 zincir birde halka olacak Kemer pınar pınar duvarlarının iç tarafı 3 oyuk 1 kazan .dikili taş 1 delik.

Eşkiya Belgelerinde Aranan Önemli Yerler

Dikkat bu Define belgelerinin doğruluğu teyit edilmemiştir.

Yorumlar

 1. Murat dedi ki:

  Emeğine sağlık devamını beklerim ustam

 2. Onur dedi ki:

  Hocam tam olarak bu hikâyeler nedir anladım gerçekliği tartışılır bunların hangi kaynaktan faydalanarak bir araya getirildi konu hakkında bilgisi olanlar yazsın lütfen

 3. fat1453 dedi ki:

  Nişan kayası: Doğu tarafında taşa çizilmiş bir harita.. İlk işaret. At üstüne binmiş insan başı arslan figürlü elinde kamçı.. Gözü yerdeki ele bakıyor. Eli tutmuş bir kartal. İkinci işaret:Ağzında sigara karşısında domuz.. Birbirlerine bakıyor. Üçüncü işaret: Bir kız resmi elinde testi karşısında erkek organı.. Kızın testili eli leylek kafasını arındırıyor yere doğru bakıyor. Testinin ağız kısmı resmi incelendiğinde VI resmi ve orta kısmı C resmini andırıyor. Leylek remi takiben 6 rakamına benzeyen bir resim. V sembolu kartal kayaya konmuş.. Bir eşek resmi boynunda çan gözü nala bakıyor. Yerde yatan bir bayan resmi.. Ayrıca baykuş kafasını andıran çizim çift başlı kartala bakıyor sonrasında koltukta oturan eli kılıçlı birisi. Hemen sağında küçük kurt ve balık adama benzeyen resim. Ejderha resmi taşları kaldırıyor önünde pençe.. Sakallı bir eli kancalı kolunda baykuş baykuşun ağzında yılan. Adamın sakalında gül sembolü… Bir taşta uzaklardan gelen kuş önünde ok sembolü bir bayan resmi gözüne yıldız çizilmiş. Ne

 4. Anonim dedi ki:

  Define hikayelerinin çoğu abartma ve aslı yoktur..!!

 5. derelerdeki kayardadir dedi ki:

  Ya bu adamlar paraya işaret koysun bu parayı burdan alın siz sakladiginiz birşeyin başkasının bulmasını istermisiniz bu işaretler belgeler yalan para arayacaksaniz eski Çeşme kaynak ve

 6. Birlikkardescecalismaisterbudevlethepimizindevletzenginolur dedi ki:

  Topkoru kendileri verdi isim 7 deve kendileri takti pamukcu yokusu 3 devedendiler takdi isim bu isimler tamami
  sifre burada bir isaret 3 noktayi gòsterirdikatyolcatlar 2 adet bu mezarlar da hem mal var hem harita.burada karagòl var ota yerindeiki ģòvercin var biri su icer biri suicmis havaya bakar iyi ustalardan mendires bursada bu isi ikimiz cozeriz

 7. Arkacikdermeni.Kayayaoyma3basamaklaicinegiryon dedi ki:

  Demene.2òkuz.1.cocukyediyor.domene. yakininda.mermeroluklu.akcesme. neredenbiliyon.doručak. kapikayavar.devletegisem.kazacimolUmmu.Bu.yerler.tesadifbulundu.hersene100lercedefinecigliyor..bu.volcanin .gumu leri.akilustucokguzelisciliklesaklanmis

 8. Hakan dedi ki:

  Erzurum olur tarafında bu tür bilgiler var mı, paylaşırsanız sevinirim