Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Antik Yunan Heykelleri Tarihi

Antik Yunan heykelleri-nin gelişimi üç kronolojik döneme ayrılır. MÖ 650’den MÖ 500’e kadar olan dönem Yunan heykeltıraşlar ilk olarak mermerden heykeller yaptığı dönemdir. Bu dönem Arkaik Dönem olarak biliniyordu. MÖ 500’den MÖ 323’e kadar Klasik Dönem olarak bilinen dönemdir. Bu dönemde Yunan heykelleri mükemmel şekilde tasarlanmaya başlandı. Birçok ünlü Yunan heykelleri bu dönemde yapılmıştır. Sonraki dönem Helenistik dönemdir. Helenistik dönem MÖ 323’ten MÖ 27’ye kadar sürdü.

Tüm Yunan Heykelleri Dinlerin Sembolik Dilini Anlatmaktadır

Evet. Arkaik ve Klasik dönemlerde, en önemli Yunan heykelleri, tek bir tanrıya adanan tapınaklar için yapılmış, dini bir karaktere sahipti. Tapınağın içinde ve dışında heykel dışı, vazolar, kutsal hayvanların görüntüleri ve heykelsi nitelikteki diğer nesneler vardı. Daha önceki makalelerimizde yazdığımız gibi insanlık tarihi heykeli putlaştırıp onlara tapmayı çok sevmiştir.

Heykel Yapım Malzemeleri

Yunan heykeltıraşların kullandığı malzemeler başlıca mermer, pişmiş toprak, bronz ve ahşaptır. Fildişinden yapılmış heykellerde vardır. Bronz sadece MÖ 550 ve MÖ 500 yıllarında büyük kapasitede kullanılmıştır. Hangi malzeme kullanılırsa kullanılsın, son işlem her zaman aynıydı: Dış yüzeye daha canlı bir görünüm kazandırmak için sıcak bir mum veya yağ tabakası eklenmesi, ardından renklendirilmeleri ve ardından yaldızlanmalarıydı. Bu heykellerin çoğu daha sonra bir polikrom tabakasında boyandı.

Yunan Heykellerinin Kökeni

Yunan heykellerinin kökeni Mısır, Suriye, Minos (Girit), Miken ve Pers kültürlerinin bir karışımı olduğuna inanılıyor. Bunlar (dile bakılırsa) Karadeniz’in kuzeyindeki açık bozkırlardan göç eden Hint-Avrupa kabilelerinden türemiştir. . Yunan heykeltıraşlar hem taş oymacılığını hem de bronz dökümü Mısırlılardan ve Suriyelilerden öğrenirken, Yunanistan’daki heykel gelenekleri Teselya’dan iki ana yerleşimci grubu olan İyonyalılar ve Dorlar tarafından geliştirildi.

Arkaik Dönen’de Yunan Heykelleri Gelişimi

Arkaik dönemin önemli bir özelliği, Yunanistan ve Orta Doğu (özellikle Mısır ve ayrıca Küçük Asya şehir devletleri) arasındaki ticari ilişkilerin ve deniz ticareti bağlantılarının yenilenmesiydi. Bu ticari ilişki Yunan sanatçılarına ilham verdi.

Arkaik Yunan Heykelinin Özellikleri Nelerdir?

Genel olarak, bu dönemde, Yunan heykeltıraşları çeşitli boyutlarda (taş, pişmiş toprak ve ahşaptan) frizler ve kabartmaların yanı sıra birçok farklı heykel türü (taş, pişmiş toprak ve bronz) ve minyatür heykeller (fildişi, kemikten) yaptılar. Bu dönemin heykelleri kısmen Mısır heykellerine benziyordu (önden, geniş omuzlu, dar belli, kollar vücuda yakın asılı, yumruklar sıkılı ve her iki ayak yerde, sol ayak hafifçe ileri, yüz ifadesi sabit bir “arkaik gülümseme” ile resmediliyordu.

Mısır benzetmesi dışında kendi kültürlerini içeren mezar taşlarına yapılan adak heykelleri, veya kahraman heykelleri yapmaya başladılar.

Arkaik Döneme Ait En Ünlü Yunan Heykelleri Nelerdir ?

 • Kleobis ve Biton (MÖ 610-580) Delphi Arkeoloji Müzesi
 • Kouros (c.600) Metropolitan Museum of Art, New York
 • The Strangford Apollo of Anafi (c.600-580) British Museum , Londra
 • The Dipylon Kouros ( c.600) Atina, Kerameikos Müzesi
 • Moschophoros veya Buzağı Taşıyıcı (c.570) Akropolis Müzesi, Atina
 • Anavysos Kouros (c.525) Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi
 • Siphnian Hazinesi Frizi, Delphi (c.525) Arkeoloji Müzesi, Delphi
Antik Yunan Heykelleri Tarihi
Arkaik yunan heykeli Moschophoros

Yunan Heykelleri Boyalı mıydı ?

Genel olarak, Evet. Mermer, bronz, ahşap, pişmiş toprak veya metalden yapılmış olsun, çoğu Yunan heykeli boyanmıştır. Alman arkeolog Vinzenz Brinkmann’ın yakın zamanda tüm heykellerin boyandığını kanıtlamıştır.

Klasik Dönem Yunan Heykelleri

Klasik dönemde Yunan heykeltıraşlığı hızlı bir gelişme gösterdi. Bu dönemin en belirgin yeniliği katı bir duruş sergileyen heykeller rahat bir duruş ile tasarlanmaya başladı.

Klasik Yunan Heykelinin Başlıca Türleri Nelerdir ?

Klasisist heykel, öncelikle dinle bağlantılı olmaya devam etti ve Yunan tanrılarının ve mitolojik figürlerinin tam bir listesini içeriyordu. Böylece, on iki Olimposlu Tanrı ve Tanrıçaya (Zeus, Apollon, Poseidon, Demeter, Hera, Artemis, Hephaistos, Athene, Ares, Afrodit, Hermes ve Hestia) ek olarak, heykeltıraşlar Dionysos ve onun döngüsü gibi küçük tanrıları heykel yaptılar. Aşil, Herakles, Theseus, Perseus, Ariadne, heykel yapımında kullanılan diğer isimlerdi.

Tanri ve tanrıça heykelleri dışında Ruhlar, satirler, periler ve centaurlarda heykel yapımında kullanılmaya başladı.

Yunan heykeltıraşlığının bir başka özelliği de, eserleri neredeyse tamamı Roma döneminde kopyalanacak olmasıdır.

Antik Yunan Heykelleri Tarihi artemis
Klasik Dönem Artemis

Klasik Dönemden En Ünlü Yunan Heykelleri?

 • Leda ve Kuğu (500-450) Heykeltıraş Timotheus.
 • Critios tarafından yazılan The Tyrannicides Hamodius Aristogeiton (c.477).
 • The Charioteer of Delphi (c.475) bilinmeyen sanatçı tarafından.
 • Myron tarafından Discobolus (c.450).
 • Heykeltıraş bilinmiyor Farnese Herakles (5. Yüzyıl).
 • Heykeltıraş Phidias’tan Zeus veya Poseidon (c.460).
 • Yine Phidias’tan Riace Bronze A (c.450).
 • Heykeltıraş Phidias tarafından “Apollo Parnopius” (c.450).
 • Yine Phidias’tan Athena Parthenos (c.447-5).
 • Heykeltıraş Phidias’ın Zeus Heykeli (c.432).
 • Heykeltıraş Polykleitos tarafından Yaralı Amazon (440-430).
 • Yine Polykleitos’tan Doryphorus (440).
 • Olympia’daki Zeus Tapınağı’ndaki Zeus Heykeli (c.432) Heykeltıraş Phidias.
 • Heykeltıraş Callimachus’tan Afrodit (Venüs Genetrix) (5. Yüzyıl).
 • Bilinmeyen Heykeltraş tarafından Antikythera’nın Gençliği (4. Yüzyıl).
 • Heykeltıraş Praxiteles tarafından Apollo Sauroktonos (4. Yüzyıl).
 • Hermes ve Bebek Dionysos (4. Yüzyıl), Heykeltıraş Praxiteles.
 • Praxiteles tarafından Knidos Afroditi (350-40).
 • Leochares tarafından Apollo Belvedere (c.330).
 • Leochares’ten Artemis with a Hind (c.330).
 • Lysippos’tan Farnese Herkül (350-300).
 • Lysippos’a atfedilen Muzaffer Gençlik (350-300).
 • Apoxyomenos (Gençlik kazıma) (yaklaşık 330) Heykeltıraş Lysippos .

Helenistik Dönemde Yunan Dünyasında Neler Oldu?

Yunan kültürünün orta doğu ve ötesine hatta Hindistan’a kadar yayılmıştır. Helenizm, geleneksel olarak Büyük İskender’in ölümüyle (MÖ 323), devasa imparatorluğunun üçe ayrıldığı zamandır.

Helenistik Yunan Heykeli Hangi Değişiklikleri Getirdi?

Helenistik dönemde, Klasik dönemdeki sanat türüne bir takım değişiklikler getirdi. Başlangıç ​​olarak, Dinlere hizmet etsin diye anıtsal heykel yapımında düşüş vardı. İnsanların ruh hallerini esas alan anıt heykeller yapımı gittikçe çoğaldı. En önemli değişiklik ise heykeller artık daha enerjikti.

Helenistik Dönem Antik Yunan Heykelleri Tarihi
Helenistik Dönem Ölen Galyalı

Helenistik Döneme Ait En Ünlü Yunan Heykelleri ?

 • Rodos Heykeli (MÖ 292-280) Lindos’lu Chares tarafından.
 • Çömelmiş Hermafrodit (3. Yüzyıl) Louvre. Bilinmeyen Heykeltıraş tarafından.
 • Patroklos’un Bedeni ile Menelaos (3. Yüzyıl) Bilinmeyen Heykeltıraş tarafından.
 • Ölen Galyalı (c.240 BCE) Musei Capitolini, Roma. Heykeltıraş Epigonus tarafından.
 • Ludovisi Galyalılar (c.240) Roma Ulusal Müzesi. Bilinmeyen Heykeltıraş sanatçı tarafından.
 • Semadirek Kanatlı Zaferi (Nike) (220-190) Louvre. Bilinmeyen Heykeltıraş tarafından.
 • Barberini Faun (c.220) Glyptothek, Münih. Bilinmeyen Heykeltıraş tarafından.
  -Bergama Sunağı (c.180-150) Bergama, Küçük Asya. Bilinmeyen Heykeltıraş tarafından.
 • Artemision Jokey (c.140) Arkeoloji Müzesi, Atina. Bilinmeyen Heykeltıraş.
 • “Farnese Boğası” (2. Yüzyıl) Tralles’li Apollonius.
 • Uyuyan Hermafrodit (MÖ 2. Yüzyıl) Louvre. Bilinmeyen Heykeltıraş tarafından.
 • Üç Güzeller (2. Yüzyıl) Louvre. Bilinmeyen Heykeltıraş tarafından.
 • “Medici Venüs” (150-100) Uffizi, Floransa. Bilinmeyen Heykeltıraş tarafından.
 • ” Cirene Afroditi” (c.100) Museo delle Terme, Roma. Bilinmeyen Heykeltıraş tarafından.
  -Borghese Gladyatör (c.100) Louvre. Efesli Heykeltıraş Agasias tarafından.
 • Afrodit, Pan ve Eros (c.100) Ulusal Arkeoloji Müzesi, Atina.
 • “Arles Venüsü” (c.100) Louvre. Bilinmeyen sanatçı tarafından.
 • Milo Venüsü (Melos’un Afroditi) (c.100) Louvre. Heykeltıraş Antakyalı Andros tarafından.
 • Spinario ( Ayağından diken çıkaran çocuk) (yak.80) Palazzo dei Conservatori.
 • Laocoon ve Oğulları (42-20 BCE) Hagesander, Athenodoros, Polydorus.

Not: Klasik Antik Çağ’dan günümüze ulaşan heykel ve kabartmaların çoğu, Yunan orijinallerinin Roma kopyalarıdır. Bunlar, Yunanistan ve İtalya’daki en iyi sanat müzelerinin çoğunda bulunur . İşte en iyi koleksiyonların kısa bir listesi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.