Define İşaretleri AnlamıErmeni Gömüleri

Etiket: Antik Yunan Heykelleri

Antik Yunan heykelleri-nin gelişimi üç kronolojik döneme ayrılır. MÖ 650’den MÖ 500’e kadar olan dönem Yunan heykeltıraşlar ilk olarak mermerden heykeller yaptığı dönemdir. Bu dönem Arkaik Dönem olarak biliniyordu. MÖ 500’den MÖ 323’e kadar Klasik Dönem olarak bilinen dönemdir. Bu dönemde Yunan heykelleri mükemmel şekilde tasarlanmaya başlandı. Birçok ünlü Yunan...
Yunan kadın heykelleri sanat tarihinin en iyileri olarak kabul edilmiştir. İster sıradan kadın, ister o dönemde etkisi büyük olan ünlü tanrıçalar olsun, Yunan heykeltıraşları arasında kadınların büyük payı vardır. Fakat antik Yunan’da kadınların yaşamda çok sınırlı bir yeri vardı, Cariye statüsünde sadece ihtiyaçlarını görmek için kullanılırdı. Antik Yunanistan’da kadınlar 4...