Define İşaretleri AnlamıErmeni Gömüleri

Halka Define İşareti

Halka sandığınız O harfi ise kesin define işaretidir. Halka olan kayada başka hiç işaret yoksa define bulunduğu kayanın altındadır. Halkanın yanında başka işaret varsa bu işarete göre yön belirlenir. Eğer O harfi değil halkaysa aşağıda yazılanları inceleyin.

Kaya üzerine çıkıldığında koca taşın üstünde demir halka görürseniz, bu halkalı kayaya sırtımızı dayarsak, baktığımız istikamette 70 adım ön tarafında, ve az solunda dirsek sapağı vardır. Bu sapaktan dereye inilir. Dereden geçerek karşıya ve halka hizasından büyük bir kara taş gelir. Bu taştan halkalı kaya aynı istikametten görünür. Esaslı bir vaziyettedir. Bu kara taşın altında emaneti vardır.

Bulduğunuz kara taşın doğru olduğunu anlamanız için buradan halkalı kayayı görüyor olmalısınız. Halkalı kaya kara taştan başka yerden görünmez.

Halka Define İşareti

Diğer tecrübe: Halka yatay kaya üzerinde olmalı halkanın büyüklüğü bir karışı geçmesin. Bunun 20 adım altında bir istavroz üst kısmında bir mağara vardır. Mağara kapısı önündeki yaşlı ağacın altında bir hakikat bulursunuz. Göreceğiz en güzel hakikat budur.

Diğer görüşler: Öncelikle halkayı O harfleri ile karıştırmamalıyız, halkalar ayrı O işaretleri ayrıdır. Tek halka, gömünün düz arazide toprak altına saklanıldığını ifade edebilir. İşarete göre düzlük alanda araştırma yapmalısınız. Düz toprak zeminde çok fazla derin olmamak kaydıyla meblağa ulaşılabilir. Bu bazen kaya horasanla sıvanmış meblağ kaya içerisine yerleştirilmiş olarak’ta karşımıza çıkar. Bu halkalar gerçekte halka değil O harfleri olma ihtimali yüksektir.

Birbirine geçmiş halkalar ise, tehlike anlamına gelir. 1 km alana kadar olan yığmaları’da ifade edebilmektedir. En çok mağara, mahzen, tünel ve oda mezarlardaki tuzakları anlatabilir. Toprak altında halka sayısınca oda veya mahzen olabilir. Birbirine geçmiş halkalar, odalardan birbirlerine geçiş olduğunu anlamını’da ifade edebilir.

Duvarlarda veya herhangi bir taş üstüne çizilen halkayı veya halkanın kendisi burada birden fazla ve çok büyük tuzakların olduğunu anlatır. Halka figürleri tekte çizilmiş olabilir bir kaç figürün arasında da olabilir. Tuzakların biri aşılırken veya bertaraf edilirken diğer tuzakların çalışabileceğini unutmamak gerekir. Halkanın anlam ve çeşitlerini o yerin coğrafi yapısı ile eşleştirme yapabilirsiniz. Kısacası halkalar tehlike işaretleri sınıfına girmektedir.

halka içinde oyma

Halka Tuzak İşareti

Başka yorum: Hazine işareti değil her bir halka tuzağa işarettir. Ayrı halkalar, sırayla ayrı tuzakların habercisidir. Tuzaklar arası halkalar ölçülerek bulunur. Halkalar iç içe geçmiş ise sayısı kadar tuzak var demektir. Tuzakların biri etkisiz hale getirilirken diğer tuzaklar devreye girer. Burada önemli olan çoklu halkaların tuzakları bertaraf edilirken dikkatli olmak gereklidir. Ayrıca Yunan, Roma ve Ermeni alfabelerinde ”9-10-70” gibi rakamları ifade ediyor olabilir. İçerideki yasamın hangi döneme ait olduğunu bildirmektedir.

Diğer görüş; Halkayı birbirinden ayırmak gerek, bizim halka dediğimiz 3 geometrik-sel işaretlerden biri olan O, çember yada dairedir. Çözüm için işaretin hangi amaca hizmet ettiğini anlamamız şarttır. Gerçek halkalar büyük tuzakların habercisidir. O işaretleri para, çember ve daireler ise günün saati ile ilgili bilgiler vermektedir. Bunların bir kısmıda günün hangi saatinde nereye gideceğini anlatır.

Yorumlar

  1. Mahmut dedi ki:

    Slm ve saygılar öncelikle vermiş olduğuunuz bilgiler için teşekkür ederiz. Ustam sizinle nasıl iletişime geçebilirim yardımınıza ihtiyacım var