Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Kronolojik Roma Sikkeleri ve Üzerindeki Yazılar

Roma Sikkelerinin Bilinen Türlerinin Listesi, elinizdeki sikke neyse önce adını öğrenmelisiniz aksi halde hakkında çok bilgi edinemezsiniz.

Kronolojik roma altın sikkeleri

Altın Sikkeler

Yarım Stater (İ.Ö. 215)
Stater (İ.Ö. 215)
20 Altın-Asse (İ.Ö. 3. yüzyılın sonu)
40 Altın-Asse (İ.Ö. 3. yüzyılın sonu)
60 Altın-Asse (İ.Ö. 3. yüzyılın sonu)
Aureus (İ.Ö. 100–324)
Quinarius aureus (İ.Ö. 45 324)
Semissis (230–600)
Solidus (307–1453)
Tremissis (307–500)
9 Siliquae ya da 1,5 Scripula (383-650)

Kronolojik roma gümüş sikkeleri

Gümüş Sikkeler

Drachme (İ.Ö. 240- İ.Ö. 215)
Didrachme (İ.Ö. 280- İ.Ö. 215)
Yarım Litra (İ.Ö. 235- İ.Ö. 230)
Litra (İ.Ö. 300- İ.Ö. 240)
Çift Litra (Dilitron) (İ.Ö. 275- İ.Ö. 240)
Quadrigatus (İ.Ö. 235– İ.Ö. 212)
Denarius (İ.Ö. 211–6. yüzyıl)
Serratus (İ.Ö. 150– İ.Ö. 50)
Quinarius nummus (İ.Ö. 211– İ.Ö. 500 (?))
Yarım Victoriatus (İ.Ö. 210- İ.Ö. 100)
Victoriatus (İ.Ö. 210– İ.Ö. 100)
Çift Victoriatus (İ.Ö. 210- İ.Ö. 100)
Antoninian (214–294) (274 Aurelianus olarak?)
Argenteus (294–320)
Miliarense (320–620)
Siliqua (320–7. yüzyıl)

Kronolojik roma bronz sikkeleri

Bronz-, Bakır- ve Messing Sikkeleri

As (İ.Ö. 300–270)
Dupondius (İ.Ö. 300–280)
Semis (İ.Ö. 300–6. yüzyıl (?))
Sesterz (İ.Ö. 300–293)
Triens (İ.Ö. 300– İ.Ö. 80)
Quadrans (İ.Ö. 300–200)
Sextans (İ.Ö. 300– İ.Ö. 90)
Uncia (İ.Ö. 300– İ.Ö. 100)
Semuncia (İ.Ö. 300– İ.Ö. 200)
Quartuncia (İ.Ö. 215)
Bes (İ.Ö. 130)
Tressis (İ.Ö. 260– İ.Ö. 210)
Quincussis (İ.Ö. 215)
Decussis (İ.Ö. 215)
Dextans (İ.Ö. 210)
Dodrans (İ.Ö. 125)
Quincunx (İ.Ö. 250– İ.Ö. 200)
Follis (294–346)
Centenionalis (340–?)
Maiorina (346–395)

Roma Sikkelerindeki Arkayüz Yazıları

ADLOCVT COH Cohorta’a (askeri birlik) nutuk

ADVENTVS AVG İmparatorun varışı

AEGYPTO CAPTA Mısır ele geçti

AEQVITAS AVG İmparatorun adaleti

ANNONA AVG İmparatorun halka buğday dağıtımı

BONVS EVENTS İyi olaylar

CLEMENTIA AVG İmparatorun hoşgörüsü ve merhameti

CLEMENTIA TEMP İmparatorun dönemindeki hoşgörü

CLERITAS REIPVB Cumhuriyetin/devletin başarısı, muhteşemliği

CONCORDIA AVGG İmparatorlar arasındaki uyum

CONCORDIA EXERCITVVM Ordudaki uyum

CONCORDIA MILITVM Askerler arasındaki uyum

CONSECRATIO Tanrıya adanma, tanrı mertebesine erişme

DIVA AVGVSTA Tanrı mertebesine erişen (ölen) imparatoriçe

DIVA AVGVSTVS Tanrı mertebesine erişen (ölen) imparator

FELL TEMP REPARATIO Mutlu günlere dönüş

FELICITAS PVBLICA Halkın mutluluğu

FIDES EXERCITVVM Orduların sadakati, bağlılığı

FIDES MILITVM Askerlerin sadakati, bağlılığı

FIDES PVBLICA Halkın sadakati, bağlılığı

FORTVNA REDVX İmparatorun bahtiyar, mesut dönüşü

FORTVNA REDVCI İmparatorun bahtiyar, mesut dönüşü

FVNDATOR PACIS Barışı sağlayan

GENIO AVGVSTI İmparatorun koruyucu cini

GENIO IMPERATORIS İmparatorun koruyucu cini

GENIO POPVLI ROMANI Roma halkının koruyucu cini

GENIVS SENATVS Senatonun koruyucu cini

GLORIA EXERCITVS Şanlı ordu, ordunun başarısı, ihtişamı

GLORIA ROMANORVM Roma’nın ihtişamı

INDVLGENTA AVGG IN CARTH İmparatorların Kartaca’ya hoşgörüsü

IOVI CONSERVATORI Koruyucu Jüpiter

IOVI STRATORI Dengeyi sağlayan Jüpiter

IOVI PROPVGNATORI Koruyan, savunan Jüpiter

IVDAEA CAPTA Filistin ele geçti

LAETITIA TEMPORVM Zamanın mutluluğu sevinci

LIBERTAS AVGVSTA İmparatorun özgürlüğü

LIBERTAS PVBLICA Halkın özgürlüğü

LIBERTAS AVG İmparatorun cömertliği

MARS VLTOR İntikam alan Mars

MONETA AVG İmparatorun parası, darphanesi

PAX AVGVSTI İmparatorun barışı/onun dönemindeki barış

PRINCEPS IVVENTVTIS Gençler arasında birinci, önde gelen

PROVIDENTIA CAESS Caesarların takdiri

PROVIDENTIA DEORVM Tanrıların takdiri, ilahi takdir

RECTOR ORBIS Dünyanın patronu, başı

REPARATIO REIPVB Cumhuriyetin/devletin yeniden inşası

RESTITVTOR ORBIS Dünyayı yeniden inşa eden

RESTITVTOR VRBIS Kenti yeniden inşa eden

ROMAE AERTERNAE Ebedi Roma

SAECVLI FELICITAS Mutlu dönemler (Roma’nın bininci kuruluş şenliği)

SALVS AVG İmparatorun sağlığı

SALVS REIPVBLICAE Cumhuriyetin/devletin sağlığı

SECVRITAS AVGVSTI İmparatorun güvenliği

SECVRITAS PERPETVA Sürekli güvenlik

SOLI INVICTO COMITI Yenilmez Sol

SPES AVGVSTA İmparatoriçenin umudu

SPES PVBLICA Halkın umudu

SPQR Senatus Populusque Romanus (Roma Senatosu ve Halkı)

VENVS FELIX Mutlu Venüs

VICTORIA AVGVSTI İmparatorun zaferi

VICTORIA NAVALIS Deniz zaferi

VICTORIA ROMANORVM Roma’nın/Romalıların zaferi

VICTORIAE BRIT Britanya zaferi

VIRTVS EXERCITI / EXERCITVS Ordunun erdemi, cesareti

VIRTVS MILITVM Askerlerin erdemi, cesareti

VIRTVTI AVGVSTI İmparatorun erdemi, cesareti

VN MR Venetra memoria (Şerefli anı)

VOTA PVBLICA Halkın yemini, andı

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.