Define İşaretleri AnlamıErmeni Gömüleri

Kudret Kaya Nın Coğrafyası

Kudret Kaya Nın Coğrafyası; Dersadetin güneyinde tam yedi saatle yelkenli ile ulaşan Aksu Boğazı, Dikenli Boğaz, Yeni köy ormanları Kayacık Köyüne ve boğazına çok yakın, dört köyün ortasındadır.

Kudret Kaya Nın Coğrafyası köyler:

1- KARA HASAN KÖYÜ
2- TAHTALI KÖYÜ
3- ÇUKUR CAMBAZ KÖYÜ
4- KAYACIK KÖYÜ

Kudret kaya 14 metre yüksekliğinde önü ovaya açılan bir yer altı kalesidir. Kudret kayanın batı üstünde tarafımızdan yapma 4 basamak merdiven vardır. Alttaki merdivenin altında bir teneke altın vardır. Kudret kalenin coğrafi yeri şöyledir.:

DERSAADETin güneyinde o zamanlar dersaadet ten tam 7 saatte yelkenliler ile ulaşılan Aksu, Ak çay boğazı; dikenli boğaz Yeni köy ormanlarınca Kayacık köyü ve boğazına çok yakın, 4 köyün ortasında 1-Kara Hasan köyü (Çan), 2-Tahtalı (Seyran) köyü, 3- Çukur cambaz (Çalı) köyü 4- KAYACIK KÖYÜ ve (Boğazı). Kayacık köyünün her iki tarafı sarımtırak ve kabamsıdır. Toprağı deve tüyü rengindedir. Ve deniz kenarında Yeni köy ormanlarında kuru bir derede sarp bir yerdedir.

Kudret kalenin doğusunda: Sarı kaya, Pamukçu yokuşu, Kirazlı yayla, kel tepe, kara tepe, vezir tepe, kuru dere, tarihi bent, kuru duvar, top koru, büyük yığma, sihirli kuyu bunlar tamamen doğudadır.

Kudret kalenin güneyinde: Emin ağa değirmeni, sulu dere, ayran pınarı, hora tepe, 7 baskılı kaya, kapı kaya, sarı göl, iki öküzler, sarı meşelik, harami dere, şeytan dere, büyük şarlak, topal ayılar.

Güney batısında: dere çatağı, büyük ayı, şarlak, 3 çakıl yığını, isli mağara, dağarcıklı değirmeni, ceneviz kalesi, çimenika kalesi, suyu ayakta içilen taş oluklu çeşme, top koru, 7 mezarlar.
Batısında: Kiremitli mandıra, kömür kuyusu, kız çeşmesi, iki yol ağzında bir çeşme, iki yol ağzında bir mezar.

Kuzey batısında: Kurt kaya-kale, 21 kulaç derinliğinde dört köşe kuyu, dibek taşı, kılıç insan kafası, Kudret kaleye sadece batıdan doğuya girilir kaleye çıkarken yanda bir mağaranın kapısının sağında bir yarım kılıç, solda bir yarım kol, mağaranın kapısının üzerinde 2 adet palyoza şişe, içlerinde 40’ar adet beşibirlik ve bir harita bu mağaraya aittir, mağaranın içinde bir derviş oturur durumda karşıdaki bir taş yatağa bakar, bu yatağın ortasında bir heybe fındık altını horasanla kapanmıştır.

Mağara

Mağaranın solunda duvarında ateş yanan ocak altında beşi bir yerde 1-bir heybe dolusu, horasanla kapatılmıştır. Kalenin üzerinde taş kaldırım çevrili bir mezar vardır. Bu mezarın ayak ucunda bir heybe altın konmuştur. Mezarın dört köşesinde birer heybe Reşat altını konmuştur. Bu mezardan 72 basamakla su yoluna inilir.

Kudret kayanın güneyinden üzerine çıkılırken bir sahanlık su toplama yeri vardır burası mahzen kapağıdır. Kudret kayanın doğu kısmında kayada çıkıntıda birbirine bağlı 7- adet put kuş resimleri ve 3- adet mağara delikleri vardır. Bu deliklerin ikisine merdiven dayanabilir. Kayanın güney kısmında bir çerçevede üç adet oynayan kızlar resmedilmiştir. Bu çerçeveden ana mahzenlere inen bir yol vardır, fakat çok zahmetli ve tehlikelidir.

Alttaki resim kudret  kalenin coğrafyasını açık şekilde göstermektedir.

Kudret Kaya Nın Coğrafyası

Kudret kale para yerleri

Kudret kaleye çıkarken yanda bir mağaranın kapısının sağında bir yarım kılıç, solda bir yarım kol, mağaranın kapısının üzerinde 2 adet palyoza şişe, içlerinde 40’ar adet beşibirlik ve bir harita bu mağaraya aittir, mağaranın içinde bir derviş oturur durumda karşıdaki bir taş yatağa bakar, bu yatağın ortasında bir heybe fındık altını horasanla kapanmıştır. Mağaranın solunda duvarında ateş yanan ocak altında beşi bir yerde 1-bir heybe dolusu, horasanla kapatılmıştır.

Kalenin üzerinde taş kaldırım çevrili bir mezar vardır. Bu mezarın ayak ucunda bir heybe altın konmuştur. Mezarın dört köşesinde birer heybe Reşat altını konmuştur. Bu mezardan 72 basamakla su yoluna inilir.

Kale eteklerinde bir sıra ahır olup, içinde 40 baş hayvan bağlanacak yerleri vardır. Yemliklerin sağ başında at üzerinde bir süvari var. Bu süvarinin sol eli makbuldür. Sağ eli işaretleri gösterir. Sol eli ise parayı gösterir. Gösterdiği yerde bir put (istavroz) var. Bu put taş kapaktır. Altı mahzendir.

Doğudan Gelen Dere

Kudret kalenin doğusundan gelen dere kurudur. Güney batıdan gelen sulu dere ile çatak yapar. Bu çatakta Emin ağaya ait değirmen vardır. Bu çataktan az aşağıda derenin suyu mavi gölet denilen bir gölete dökülür. Bu gölette su çoğalma olayı yaratır. Sebebide kuru dere çift katlı dere olduğu için ikinci katın suyu gölete bağlıdır, gizlidir, gizli ve soğuk su bu sudur. Arazinin suyunu emdirip tarihi bent denilen doğudan gelen batıya uzanan bendin altına gizli olarak verilmiştir.

Odalar

Bu kuru derenin tam 31 adet odalar vardır. Bu odalar karşılıklıdır. Bu odalarda çok eskiye ait heykeller ve çok değerli altın külçe mevcuttur. Kudret kalenin doğusundan gelen dere ile güneybatıdan gelen dere çatak yapar. Sulu dere çatak yapmadan evvel kudret kalenin güneyini yalayıp geçerken dere burada Z ze çizer. Bu Z çizen derenin tam ortasından bir kaldırım geçer, bu kaldırıma yakın bir yerde 4 köşe sarı bir taşın 4 köşesinde deliklerde 20 şer adet altın vardır. Bu taş çift katlı dereye inilen kapak taşıdır.

Bu Derenin Z çizdiğin yerden hemen önceki kısımda suya atılmış kayalar kaldırım döşeli gibi geçişi hala sağlamaktadır.Vardır yani.Belgelerde ki karışıklıklardan biride şifreler ötürü Bu Z çizen yerde değil Eminağa Değirmeni . Bu Z çizen çataktan çok az aşağısı yani 90 adım 130 adım ya var ya yok burasu Alibey değirmenidir.Bu noktadan aynı hattan suyu aynı suyu takip eder isen Benzeri başka Z çizen yer var daha aksi daha çukur daha sarp bir yer İşte bu benzeri yerde Eminağa Değirmenidir ki Alibey değirmeni ile araları at sırtında yürüme hızında en az 55 dakika çeker.

Bu anlatı 7. Hakikat bölgesi içindir.Sizin anlatılarınız diğer bölgeler için geçerlidir sanırım.Buda bölgenin doluluk yada boş veya taşınmış olup olmadığını Allah bilir.Kanaatimce bir kaç bölge baya bir hakikat malı var.Bir iki bölge taşınmış 7. bölgeye aktarılmıştır.Buda Russia Çarı Nikolay ile yapılacak anlaşmaya hazırlıktandır.Daha güvenli bölgede mallar toparlanmıştır.

Hayvan Bağlanacak Yer

Bu KUDRET KALE üzerine yapılmış 4 basamak merdiven vardır. Kale eteklerinde bir sıra ahır olup, içinde 40 baş hayvan bağlanacak yerleri vardır. Yemliklerin sağ başında at üzerinde bir süvari var. Bu süvarinin sol eli makbuldür. Sağ eli işaretleri gösterir. Sol eli ise parayı gösterir. Gösterdiği yerde bir put + var. Bu put taş kapaktır. Altı mahzendir.

KUDRET KALE CENEVİZ KALESİ nin tam doğusundadır. Şahin kaya ve kartal kaya Ceneviz kalesinin tam kıble tarafındadır. Araları 40 dakikadır. Lazara yeni ismi Tazala köyünden başlar. Bunun bitiminden ve bitim noktasında bir balık 22 cm boyu ve bir ok 40 cm. ve Bir nal resmi var. Balık oka bakar ok ta nala bakar sazlı gölüne bakar ve denize bakar. Bir de değirmen var ve üç tarafı ana kayaya bir tarafı örme duvar altında mahzen, mahzene iniş kapısı değirmenin batısında beş basamakla inilir. Üç küp parası var.

Kudret Kale Kurdu

KUDRET KALE: Alucra ile Çamoluk arasındaki kurt derede ağzı açık salyaları akan bir kurt bulunur; kurt derenin başıdır; kurdun baktığı 30 adımda boş bir mezar vardır kurdun aşağısı deredir arkasında kara kayalık vede bir açık mağara bulunur girişte 3 adet iri oyna vardır biraz daha yukarıda toprak yığma bulunur kurda yakın bir yerde kaynak vardır burada 5 okka kadar mal vardır.

Kurdun diğer malı bir adet yakuttur 7 adım yanında bir madalyon vardır bunun alt ucuna bir arşın mesafede horasanla sıvalıdır kurdun baktığı yerden aşağı giden yola devam edersek bir boğazda yatıp uyuyan ikinci kurdu buluruz buraya yakın kurdun odası vede kapak vardır ilerisi ceneviz kale karşısı kudret kaledir. deredeki değirmenler zengindir kalede 3 adet yapma gibi duvarlar bulunur bunların ortasında gömülü taşların altı iyidir birde şelale vardır yanında kasa gizlidir burada birde koltuk vardır; uçurumdadır. 3 adet basamakla koltuğa inilir yönü doğudur koltuk burada kapaktır içerideki varlık cenevizlilere ait olup tamamı 18 bin okkadır tuzaklıdır. 72 basamakla odalara inilir içeride yol ikiye ayrılır birde içeride yavrulu tavuk vede topal ayı bulunur kralın odası vede lahiti içeriyi aydınlatır tepede bir kuyu vardır 80 arşın kadar derindir.

kapağı üzeride bir yatır bulunur buradan kalenin mahzenlerine iniş yolu vardır 66 arşında 3 adet tuzak bulunur buradan işaretli taş çekilip az miktar emanet alındıktan sonra 100 adım ileride yerde yatan bir yılan bulunur yılan yaklaştıkça hareket eder vede geçiti kapatır girişten 70 adımdaki yeri temizleyip oradaki kolu çekersek tuzak bozulur yılan safi altın platin vede gümüştür altından 12 odalı yere girilir buradaki mal safi külçe olup 140 bin okkadır.

Yorumlar

 1. Özcan bayram dedi ki:

  Selam ben özcan bayram benim oturduğum köy eski ismi çukurcanbaz köyü sıcak sularıda var şimdi ki ismi kaplıca köyde eski ermeni yapıları mevcuttur

 2. Anonim dedi ki:

  Selamün aleyküm çukur çambaz köyü kudret kaleyemi bağlı

 3. MendereS dedi ki:

  hayır kudret kaleye bağlı değil, çukur canbaz köyü topal manolun 32 kişiyi kestiği yerdedir. bursa bilecik olabilir.

 4. Anonim dedi ki:

  Benim burda da kudret kale var
  Bu kudret kalelerin hepsi aynı mı işaretleri emareleri

 5. Anonim dedi ki:

  Bu kudret kale kaç tane var Usda

 6. Anonim dedi ki:

  Vallahi ben bir yer buldum işin icinden cikamadim .bir tava işareti üzerinde yazı çevirisini yapınca çizgileri birleştir yazıyor .ve dediğini yapınca 4 Atlı fayton Ahir gemi korsan çengel kolu tabanca 7 numara eğer tavuk üstünde civciv kerpeten sunturac ,tavukları yemleyen kız kazanlar,kornalıı çeşme koltuk binek tası keman Kemankeş gemi çapası köpek izleri güğümden şu döken kız simsiyah güvercin ,huni kagnı arabası papa yazıyor uzernde hepsi bir yerde cıkiyorve bir sürü işaret .Adam bir şaheser yapmış bence zeki biri kırığın tekiydi sanırim hepsinin üzerinde numaralar ve yazılar. Bana beraber yapalım demeyin onca yılık deneyimim var defineyle ilgili 3 kişi gider bir gelir ve Volçan denen kırık size yerleri döne döne anlatmıs sanırim ve bir işareti başka bir yerden göremezsiniz.Kolay gelsin hepinize ve unutmadan her şeyi duruyor .

 7. Sabri dedi ki:

  Menderes’i çok büyutuyorsunuz gozünüzde ben bunun bir şey yapacağina pek inanamıyorum .Bu sadece reklamını güzel yapmıs birisi .Bütün belgeleri okudum ve şu karara vardım bir işaretini bulan hepsini bulmuştur .Her şey gorundüğü gibi değildir mesela faytonu bulan hepsini bulmuştur nokta bütün işaretler bu faytonda vardır tufeginden tutunda sarıklı taşa kadar .Ben bunu ramazanda bir cuma günü tavayı bulunca kesfetim üzerinde yabancı lisanla (tons snof ) yazıyordu.

 8. Anonim dedi ki:

  Manol yeri Uludağ bolgesi

 9. Ibrahim tezcan dedi ki:

  Ne alaka la bir bakin bakalim etrafinizda nerde korunan yedi yapma gol,bacakli yayla,kirazli yayla var, kapi kaya dan soz edersiniz nasil bir sey oldugunu bilmez devamli yorum yaparsiniz,
  He birde sen bir eskiya olsan hemde bir bulgar iti yani tek bir agac ve ormanlik alani olmayan mahrumiyet bolfesi trakyadami eskiyalik yaparsin genis bir yelpazede, yada ac domuzu baglasan topraklarina durmaz dogudami …

 10. aydin dedi ki:

  ben aydin iranda erdebil şehrinden
  burada biz 2 yerde bu işaretleri bulduk
  bize yardim lazim
  instagramda beni bulun
  @aydin.azardokht