Define İşaretleri AnlamıErmeni Gömüleri

Sakarya, Anda Dağı ve Yeşil Dağ

40 saat menzili içinde olan bölgede ANDA Dağı, Sakarya ve Yeşil dağda denir.

Bu merkezde 39 sene 11 ay 29 gün 19 saat eşkıyalık yaptık ve büyük soygunlar yaptık. Eşkıya lideri Timuryani-dir.

Marmara Denizi Sahili Karatepe

Deniz Korsanı Timoryani ve çete başı mahiyeti ile PREPETİS-MARMARA Denizi sahilinde EMİNE (EMENE) Reis burnu civarında içinde deniz girintisi kıvrıntı yaptığı BACALI mağra yakınlarında 4 adacıklar karşısından bir yola çıkarak yürüdük ilerde altından acı su geçen mermer ayaklı kemerli halkalı Efem Avam köprüsünü geçerek 4-4,5 saat ileride 3 gözlü kemer köprüden geçerek doğuya 1,5 saat ilerde oldukça sivri ve yüksek karatepeye vardık.

Kara tepeye çıkarkende bir yerli anataş üzerine Kabartma çerkez eğerini tam takım olarak yaptık. Kantarmasınada katlanmışça vaziyette eğerin üst kaşına taktık. Çerkez Eğerin ön kaşında tek bir altın vardır. Eğerin heriki özengisinin altında birer heybe altın konmuştur. Eğerin altına kirpiyi horasan ile sıvayıp 10 okka mücevherat yerleştirilmiştir. Bu civarda 3 kaynak vardır. Kurt tepenin eteğidir. Zirveye çıktığımızda 2 renkli mermerden oldukça büyük boyu 2 kulaç,1,85 eni eni 1 kulaç 1.50 cm olan bir tekneyi anataşa kurnazlıkla yaptık ve bir köşesini kasten kırdık şarka-doğuya gelen köşesinin kırık parçasını da teknenin sağ önüne gelen bir yerinde ve tam 7 arşın önünde toprağa gömdük. 70 okka altını bu taşın altına yerleştirdik. Bu teknenin sağ ön tarafına rusça yazılar yazılmıştır. Görünmez kapalıdır.

SPATT7 DON IETTİ Bu tekneye çok yakın domuz kontrası vardır, önünde güneyinde 18 arşın. Bu kotraya 18 basamakla demir ızgaralarla kapalı mahsene girilir. Bu tekneye kuzeyden güneye gelirken kaldırım bir yol dereye iner.Yolun bitiminde iki kaya vardır.Bunlar Pehlivan Kayalardır. Burada 2000 iki bin okka olan altını mahzene yerleştirdik. Bu kayanın birinde LEĞEN – İBRİK resmi vardır. Leğenin kendisinde horosanla sıvanmış bir miktar altın konmuştur. Buraya yakın bir taşta 9 lokmalı zincir resminin bitiminde yerde bir bakraç mahmudiye altını konmuştur. Kara tepenin doğusunda büyük bir mezarlık çok tarihidir.

Kara tepenin üzerinde bir yatır mevcuttur. Bu yatır kuyudur. Bu kuyudan bizanslardan kalma odalara girilir. Çok tarihi varlık mevcuttur. Tepenin batı kuzeyinde bir taş yığınının altında kapalı bir sofra nın altında bir mahsen dolusu kıymetli varlık vardır. Kara Tepenin üzerinde bir kayada 21 lokma zincir , bunun yanında kapalı bir mağaranın sağ tarafında kuru duvarın ortasından kapısı açılan büyük mahsene girilir. Burada 70 ton altın mevcuttur. Kara tepedeki işlerimizi bitirdikten sonra vezir tepeye vardık.Tam zirvede etrafı kaldırım taş döşeli 22 adım boyunda bir vezir mezarı yaptık. 13 metre derinlikte büyük mahsen vardır. Bu Tepede 4 köşe bir taşta çıplak sol ayak resminin altına bir kazan altın yerleştirilmiştir. Burada kayada yay ok resmi vardır.Tepede bir taşın üzerinde bir tabanca resminin altında bir kazan altın koyduk.

Vezir Tepe

Vezir tepeden güneye dönersek bir köy, bir vezir köprü vede mandıra yerleri görünür. Vezir tepenin poyrazında 1,2 dönüm kadar büyüklüğünde bir SAZLI göl vardır. Bu gölün ortasında adacık halinde bir kara taşta iki adet güvercin resmi yaptık. Biri yalaktan su içer diğeri su içmiş havaya bakıyor. Bu taş aslında bir çeşmenin yalak taşıdır. Bu taşta altı okka altın vardır. Bu göle …altını boca ettik, sonra 140 kişi almak için çaba gösterdik alamadık. Dünya durdukça payidar olacaktır. Bu gölün doğu kısmı yarıktır.

Bu yarık kanalda 40 adet kaldırım halinde taşlar dizilidir. Bütün taşlara çeşitli işaretlerler yapılmıştır. 39. taşta oyuk işareti vardır. Bu taşın altına 1500 okka altını yerleştirdik. Bu gölün yanında bir yığmanın altına, bir kazan altını yerleştirdik. Bu göl o zaman sazlı göl idi biz buna sarı göl ismini koyduk.Sarı gölün doğu tarafında kayalıkta bir asker yeniçeri askeri kayaya tırmanır vaziyette elinde silahı kütüklük belinde sivri külahlı yan bakar durumda kayaya tırmanır vaziyette resmedilmiştir.Kütüklük doludur.Askerin üzerine bir yılan sarkar vaziyettedir, bu taşın altına bir teneke altın konulmuştur. Askerin üzerinde tepede siyah bir kara taşın altında anamahsen bulunup kapanmıştır. Askerin yan baktığı yerde omuzunda su bakırları ile bir kız ona bakar vaziyette mağaranın ağzındadır. Su balırları altınla doludur. Bakraçlı kızla yeniçeri askerinin ortasında 3 metre yüksekliğinde 6 metre eninde 12m boyunda bir yığma vardır. Bu yığmaya güneyden 3 basamakla inilen 3 odalar vardır. Çok değerli oda olan oda güneydeki kızın odasıdır. Bu kız Bizans konstantinin kızıdır. Sarı gölün bir ayağı harami dereye karışır. Suyun karıştığı yerden biraz aşağıda anakayaya hark ile domuzluğu oyularak, hargın boyu 18 adımdır. Eminağa değirmeni namında bir değirmendir.

Emin Ağa Değirmeni

Bu değirmenin içine 3 basamakla inilir, savak yerine 9 basamakla çıkılır.ilk basamak kırıktır, basamağın altına bir bakraç altın konmuştur. Domuzluğa yakın sağ duvarın içinde 9 civciv ile bir tavuk tavuğun başının üzerine bir civciv yaptık.Bu civcive bir yılan saldırır vaziyettedir. Bu civcivin başında bir mahmudiye altın yerleştirilmiştir. Domuzluğun altına çarkın altına bir kazan altın yerleştirilmiştir. Değirmenden çıkan suyun sağında ve biraz aşağıda bir yerde bir ayağı kırık AYIYI ,ayıcıyı yaptık. Ayıcı ayıyı oynatır halde ayıcının sopası yanında dayalı elinde defi sigara çubuğu ensesine sokulu. Ayının topal ayağının altında bir kazan altın horasan ile konmuştur. Ayının 23 adım karşısında ayının topal ayağının resmi yapılmıştır. Bir kara taştır. Bu kara taşın altında bir kazan altın konmuştur. Bu taşın yanında ikinci bir karataş, bu taşta tepsisi resmi ve fincanları vardır. Bu taşın altında hakiki gümüş tabanca ve altın tepsi mevcuttur. Değirmenin önünde bir yarık kaya ile köpek izli bir taş vardır. Bu taş binek taşıdır altında bir bakraç altın vardır. Bu taşın üzerine çıkıp arkanı değirmene verip karşıya bakınca küçük bir mağara görülecektir. Bu mağara askıdadır, kapının yanına kesme bir yol yaptık, mağaranın kapısından iki kişi girecek genişliktedir. İçinde bir çift öküzü bir çocuk çeker vaziyette yaptık. Öküzler burada mahzen kapağıdır.

Değirmeni doğusunda bir kaynak arkası duvarla yapılıdır. Bu duvarın arkasında bir kazan altın konmuştur. Değirmenin önünde çayırda bir incir ağacı ve dibinde ufak taş yığını vardır, bu taş yığınının altında tersine konmuş bir şişe içerisinde bu çevrenin haritası vardır. Emin ağa değirmeninin güney doğusuna 15-20 dak.mesafede 7 basamakla çıkılan bir mağara. Bu mağaranın kapısının üzerinde 6 civciv yerde bir civciv tavuğun üzerinde , bu civcive bir yılan saldırır halde. Bu yılanın kuyruğunda bir değirmeni, yılanada bir şahin kuşu saldırır haldedir. Bunların yanında bakraçlı bir kız resmi vardır. Tavuğun tepesindeki civcivin başında tek bir mahmudiye altını ve tavuğun göğsünde bir tokmak elmas konmuştur. Yılanın kuyruğundaki değirmeninde altı okka fındık altını konmuştur. Bakraçlı kız burada ana kapıdır, içeride çok miktarda heykel ve külçe vardır. Yanlız bu kız görünmez ıslanacaktır. Mağaranın tavanında bir çatlak bu çatlak tan sol el ile alınacak bir harita vardır.Bu çatlağın bittiği yerden iki adım geride yerde horosan ile kapalı Emin ağaya ait kanlı gömleğin cebinde 3 adet altın ve bir gümüş tabanca vardır. Bu mağaranın kapısının karşısında 40 adım mesafede Emin ağaya ait mezar, bu mezarda 3 adet çok kıymetli taşlardan işlenmiş o zamanlar her biri yüz bin kuruş değerinde kemer konmuştur.

Sarı Meşecik

Bu mezarın başında siyah putlu bir taşın altında bir kazan altın konmuştur. Bu mağaranın önünden geçen patika yolun üzerinde 12 dikili taş vardır, 7.taş putludur, bu taşın altında bir kazan altın vardır. .Harami dereye SARI gölün suyunun karıştığı bir noktadan yukarı doğru yürürsek aynı suyun ayağından dönen 3 değirmeni görüp geçeceğiz. Dereyi daha yukarı takip edersek dağın alan kısımlarında SARI MEŞELİĞE geliriz. Sarı meşeliğin tam ortasında iki öküzü kıç kıça yatar vaziyette yaotık.Öküzlerden birini siyah diğerini ise beyaz taşa yaptık. Öküzlerden birinin boynunda 7 lokmalı zincir diğerinde bir çan vardır, bu çanda 3 adet altın vardır. 7 lokmalı zincirli öküzün böğründe harita ve 500 adet altın bulunmaktadır. Beyaz öküzün baktığı yerde tam 51 adım ilerisinde yere yakın bir taşta bir kız elinde bir tutam ot öküze uzatır vaziyettedir. Bu taşın 4,5 arşın altında 900 okka gelen bir kazan altını yerşleştirdik. Bu oyalandığımız yerler, VEZİR tepenin batı istikametidir. Biraz daha yukarıdaki kısımlarda KİRAZLI YAYLAda 1 tek öküz boynunda ÇAN ile otlar vaziyette görülecektir.

Erikli Yayla

Bu çanda 500 adet mahmudiye altınla bu bölgenin haritası konmuştur. Buraya iki saat mesafede bulunan ERİKLİ yaylada pek çok nişanlarımız vardır. Bu nişanların bazıları şunlardır. Yarım yılan, tavşan, ay, develer, davul, av köpeği, kartal, kurt, topal ayı, geyik, avcı, su taşıyan bakraçlı kız, balık, kantar, terazi, yarım insane heykeli, gibi nişanlar. Bu nişanlar son derece sahte ve oyalayıcıdır. ERİKLİ yaylaya yakın bir yerde TOPKORU içinde HAMİLE bir kadını elinde bir çocuk ile beraber yaptık. Kadının karnı doludur. Çocukta 300 adet altın vardır. Topkoruda 7 adet mezar vardır. Bu mezarlar aslında bir yığmadır. Ortada ki yığmanın tam ortasından , kıbleden kuzeye bir kaldırım yol gider. Yığmanın tam ortasında mahsen vardır. Tam 7 heybe altın konmuştur. TOPKORU ardıç ağaçlıdır. Bu topkoru alanı girişinden geriye dönüp HARAMİ derenin yukarı kısmını takip edince dere ikiye ayrılır. Sağ kola gideni ŞEYTAN deredir. Şeytan derede 3 tarafı ana taştan hargı(ark) dahi ana taşa oyulmuştur. Hargı 5 adımdır. Bu değirmen ALİBEY değirmenidir.

Ali bey Değirmeni

Değirmen ile dere arasında üç (3) basamakla çıkılan bir sofra kaya vardır. 1,5 balık, 7 kaşık, 7 çatal, 1 su bardağı, 3 baklalı zincirli bir çerkez kaması yaptık. Bu sofrayı kapadık. Bu sofranın ortasında bir tabak içinde 7 adet beşibiyerde, basamağın birincisinin altında bir bakraç altın. Zincirlerin önünde 3 adım 125 cm altında 3900 adet beşibirli. Zincirin döküldüğü yerde bir arşın derinde gümüş kaşıklara sarılı 36 tonluk varlığın haritası. Bu harita hiç gün görmeden bir ay bekletilecektir. Bu sofranın 21 adım batısında siyah topraklı bir yerde 3 metre derinlikte sofranın ana mahseni vardır. Sofradan aşağıda 200 adım 3 kireç kuyusu vardır. Biri derenin sağ tarafında, diğerleri sol tarafındadır. Derenn taşları mermer kireç taşlarından olup derenin diğer yakasında kızılcıklık ve ıhlamur ağaçları vardır. Dereden aşağıda siyah kırmızılı topraklık ve karşısında ak topraklık vardır.

Alibey değirmeni 3 tarafı ana taşa oymadır. 3ü sağa, dördü sol tarafta kiriş delikleri vardır. Değirmenin içine 3 basamakla girilir. İçinde sol tarafta bir ocak şömine vardır. Şöminenin içinde bir put vardır. Altında bir bakraç altın konmuştur. Değirmenin duvarında bir kandil konacak yerde 180 okka altın vardır. Değirmenin kapısının sağında bir metre boyunda ,bir putun içinde 3,5 okka altın vardır. Değirmenin sol tarafında 7 basamakla savak başına çıkılır. Birinci basamakta 3,5 heybe 7 nci basamakta 3,5 heybe altın konmuştur. Savak yerinin ortası sarı horasanlıdır. Bu horasan yerinin altında 40 cm. Kapalı yengeçli taşta altı okka mücevherat alındıktan sonra altından değirmenin ana mahsenine girilir. Bu mahsende bir odada üç yığın altın tamamı 26 tondur. Değirmenin kapısına karşı muska bir çayır, bir dönüm kadar bahçesi vardır.

Darağcık Değirmeni

Bu çayırın her üç köşesinde demir kazıklar çakılıdır. Çayırın tam ortasında küçük bir mezarda 300 okka altınla beraber değirmenin mahsenine ikinci giriş yeridir. Bu giriş yeri en sağlıklı ve tuzaklıdır. Bu değirmenin doğusuna rastlayan dağın birinci tepesini aşarak kazan dereye gireriz. Kazan derede de her bir tarafı ana taştan oyulmuş ve bizler tarafından kapatılan bir DAĞARCIKLI değirmeni ni yaptık. Domuzluktan dökülen suyun altına bir domuz resmini yaptık. Bu domuzda tek bir mahmudiye altını koyduk. Bu domuzun altına tuğla kemerle örtülü yerde bir kazan altın gömdük. Bu değirmenin ortasında bir kapak taşının üzerinde bir put resmi vardır. Bu taşın altına tam 7000 okka altını buraya boca ettik. Buradaki işleri bilen 8 kişiyi kestik paranın üzerine koyduk. Üzerine moloz taşları doldurduk. Bu değirmenden biraz aşağıda 5 arşın kadar yükseklikten dökülen suyun altında şelale gölcüğü havuzunda 400 okka altının üzerinde bir güğüm altın koyarak burayı taşlarla ve horasanla kapadık. Üzerine demir bir kazıkla halkayı çaktık.

Havuza yakın bir yerde bir oturak koltuk taşı vardır. Bu taşın karşısında 30 cm boyunda bir put yaptık. Bu putun bir ucu uzun olan yerde tek bir Bulgar altını koyduk. Bu putun üst kısımlarından baktığımız zaman bir mağra göreceğiz. Bu mağaranın üstünde bir taş çakılıdır. Bu taşı çıkardıktan sonra altından bir karış dere çakılının altında bir teneke ingiliz altınını koyduk. Bu şelalenin bulunduğu dere suyunda ala balık yaşamaktadır. Şelaleden yukarıda kayanın yüzünde bir balık resmi vardır. Bu kayada, değirmenin doğusunda bir fırın ağzı şeklinde bir yer vardır. Bu fırın ağzında tam 80 kazan altını biz yerleştirdik. Dağarcıklı değirmeninin önünde bir muska taşı vardır. Bu taş kılavuzudur taşın altında 7 kulplu bir kazan tam 40 kişi buraya indirdi. Bu kazanda tam 30 ton altın vardır. Üzerinde Konstantin zehir diye bir zehir vardır. Bu zehir yüz(100) metreden gözü kör eder. Değirmenin önünde yarım dekarlık bir çayır vardır. Orada bir binek taşı vardır. Onun yanında karpuz biçiminde bir taş vardır, yarığın ortasında bir taşta bir kurt resmi vardır. Bu kurt kafası kılavuzudur. Altında bir miktar mücevherat vardır.

Değirmene gelen bir kaynak su tam 200 arşın mesafeden gelmektedir. Bu sudan su içerken dizimizi dayadığımız beyaz taşta küçük bir put vardır; altında bir bakraç altın vardır. Suyun geldiği yerde bir duvarın içinde 7 heybe ziynet konmuştur. Değirmenin üzerinden bir yol kuzey istikamete doğru takip edersek bir KARA ORMAN mevkiinde alnı kesik bir kaya göreceğiz. Bu kayanın ortasında bir demir halka çakılıdır. Bu taşın yukarısında batıp çıkan SU KOLSAĞI vardır. Bu alnı kesik kayanın sol tarafında ¾ kişi barınacak bir taş kovuğu göreceğiz. Bu kovuk kışın orta yerin altındaki kısmında 2 öküz yatacak kadar bir kovuk; burada büyük altın ve ziynet vardır. Alması fevkalada zordur. Buranın sağ tarafında cami mihrabına benzeyen bir yapma oyuk vardır. Bu mihrabın ortasında bir fıçı altın yerleştirilmiştir. Bununda sol tarafında TOSBAĞA resmi yapılmıştır. Buranın karşısındaki taşın üzerinde bir koltuk, bu koltuk taşından karşıki kayaya bakarsak gözlük biçiminde HALKALI KAYAYI görürüz.

Halkalı Kaya

Halkalı kayanın üzerinde üç adet lahit vardır, ortasındaki lahitten ikinci kapalı halkayı sökersek Halkalı kayanın ana mahsenine girilir. Halkalı kayanın gözlük biçiminde görünen halkanın tam yere doğru hizadan yerede yakın bir yerde horasan bir kapı vardır, içeride çok miktarda takyanos altın, eskiye ait heykeller ve çok miktarda külçe altın vardır, biz bunları hazır bulduk kapadık. Halkalı kayaya sırtımızı verip sarp kayalardan döşeme taşlı Bağdat yoluna ineriz. Bu yolu bir arkalayıp oradaki dereden karşıya geçeriz. Halkalı kaya karşısındaki bir yokuşatırmanırsak bir iki harabelik bir yere geliriz. Harabeliğin önünde çayırda üç adet taş yığını vardır, bu taşların ortasındakini açarsak bir değirmen taşının altında bir kazan altın olduğunu görürüz. Bu havalede sahte birçok nişanlarımız vardır. Daha yukarıdaki kayalara çıkarsak kalemden çıkma bir oturak taşı görürüz. Üzerine oturduğumuz zaman alnı kesik kayadaki kaya aynı hizaya gelir. Halkalı kaya 24 metre yüksekliktedir. Yerden 18 metre, yukarıdan altı metre de bulunan halka iki yataklıdır. Her iki tarafa yatar, halkanın içinde 90 okka altın vardır. Halkalı kaya İLLEGAL ÖRGÜDÜnün en son kapadıkları yerlerden biridir.

Sene 1834. Bu halkalı kayanın sağındaki boğaz içinde suyu ayakta içilebilecek taş oluktan akan bir çeşmeyi buluruz. Çeşmenin önünde büyük taşlarla yapılan bir kaldırım yerin altında büyük bir mahsen vardır. Çeşmenin üstündeki sırtta SİNEKLİ MAĞARAyı buluruz. Bu mağara halkalı kayanın karşısındaki sırttta yamaçda bir yerdedir. Sinekli mağaramnın içine girdiğimiz zaman orta yerde dikili taşın alnında bir delik sağ tarafında nal resimleri vardır. Daha ileride yol ikiye ayrılır. Sol yol tehlikelidir. Mağaranın ortasına yakın bir yerde bir kuyu vardır. Burada bir kazan altın vardır. Mağaranın sağ yolunda 4 oda vardır. Odaların biri kapalıdır, bu odaya 2000 okka altını yerleştirdik ve odayı kapadık. Bu yoldan aydınlığa çıkan yolda bir taşın ortasında örme bir kuyu bu kuyunun örüldüğü yir taşında putlar vardır.

Bu kuyudaki varlığı biz dahi sayamadık, çok büyük varlık buradadır. Bu yoldan çıkan yol dışarıda patikaya inen yol ikiye ayrılır. Biri taş döşeli eski bağdat yoluna çıkar. Halkalı kaya önünden geçen taş döşendi-Bağdat yolunun güney istikametine takip edersek yukarıda sırtta bir ÇİMENİKA kalesine girince bir türbe görürüz. Türbeye sırtımızı verip karşıya bakınca kale duvarında manda büyüklüğünde bir kara taş göreceğiz. Bu taşın ortası oyuktur, bu taşın arkası kalenin ana mahzenlerine giden yolu kapatmaktadır. Sinekli mağaranın diğer kapısından çıkarsak biraz ileride yol ikiye ayrılır. Sağa gideni kazana benzeyen bir kavis çizerek KUDRET kalenin dibine iner.

Kudret Kale

Kudret kaya 14 metre yüksekliğinde önü ovaya açılan bir yer altı kalesidir. Kudret kayanın batı üstünde tarafımızdan yapma 4 basamak merdiven vardır. Alttaki merdivenin altında bir teneke altın vardır. Kudret kalenin coğrafi yeri şöyledir.: DERSAADETin güneyinde o zamanlar dersaadet ten tam 7 saatte yelkenliler ile ulaşılan aksu, akçay boğazı; dikenli boğaz Yeni köy ormanlarınca Kayacık köyü ve boğazına çok yakın, 4 köyün ortasında 1-Karahasan köyü (Çan), 2-Tahtalı (Seyran) köyü, 3-Çukurcanbaz (Çalı) köyü 4- KAYACIK KÖYÜ ve (Boğazı). Kayacık köyünün her iki tarafı sarımtırak ve kabamsıdır. Toprağı deve tüyü rengindedir. Ve deniz kenarında Yeniköy ormanlarında kuru bir derede sarp bir yerdedir.

Kudret kalenin doğusunda: Sarı kaya, Pamukçu yokuşu, Kirazlı yayla, kel tepe, kara tepe, vezir tepe, kuru dere, tarihi bent, kuru duvar, topkoru, büyük yığma, sihirli kuyu bunlar tamamen doğudadır.

Kudret kalenin güneyinde: Emin ağa değirmeni, sulu dere, ayran pınarı, hora tepe, 7 baskılı kaya, kapı kaya, sarı göl, iki öküzler, sarı meşelik, harami dere, şeytan dere, büyük şarlak, topal ayılar.

Güney batısında: dere çatağı, büyük ayı, şarlak, 3 çakıl yığını, isli mağara, dağarcıklı değirmeni, ciniviz kalesi, çimenika kalesi, suyu ayakta içilen taş oluklu çeşme, top koru, 7 mezarlar.
Batısında: Kiremitli mandıra, kömür kuyusu, kız çeşmesi, iki yol ağzında bir çeşme, iki yol ağzında bir mezar.

Kuzey batısında: Kurt kaya-kale, 21 kulaç derinliğinde dört köşe kuyu, dibek taşı, kılıç insane kafası,

Kudret kaleye sadece batıdan doğuya girilir kaleye çıkarken yanda bir mağaranın kapısının sağında bir yarım kılıç, solda bir yarım kol, mağaranın kapısının üzerinde 2 adet palyoza şişe, içlerinde 40’ar adet beşibirli ve bir harita bu mağaraya aittir, mağaranın içinde bir derviş oturur durumda karşıdaki bir taş yatağa bakar, bu yatağın ortasında bir heybe fındık altını horasanla kapanmıştır. Mağaranın solunda duvarında ateş yanan ocak altında beşibir yerde 1-bir heybe dolusu, horasanla kapatılmıştır. Kalenin üzerinde taş kaldırım çevrili bir mezar vardır. Bu mezarın ayak ucunda bir heybe altın konmuştur. Mezarın dört köşesinde birer heybe reşat altını konmuştur. Bu mezardan 72 basamakla su yoluna inilir.

Kedret Kalenin Güneyi

Kudret kayanın güneyinden üzerine çıkılırken bir sahanlık su toplama yeri vardır burası mahzen kapağıdır. Kudret kayanın doğu kısmında kayada çıkıntıda birbirine bağlı 7- adet put kuş resimleri ve 3- adet mağara delikleri vardır. Bu deliklerin ikisine merdiven dayanabilir. Kayanın güney kısmında bir çerçevede üç adet oynayan kızlar resmedilmişdir. Bu çerçeveden ana mahsenlere inen bir yol vardır, fakat çok zahmetli ve tehlikelidir. Kalenin güney üstünde bir tuvalet kanalı bu kanalda 7- heybe ziynet pisliğin içine döküldü, bu kanalın ucu güneye doğru dereye iner, tuvalet kanalının başından bir insane boyu aşağıda hamile kadının karnı gibi çıkıntıda 28- okka fındık altını horasanla sıvalıdır, kalenin güneybatı tarafında yaya mağarasıdır bu mağaraya yan yan gelinir, mağarada baca vardır, bu mağaranın sol tarafında ocak yerinin altında bir kazan altın konmuştur.

Bu mağaranın 35- adım güneybatısında bir dervişe benzeyen taş vardır, taşın altında 3- adet burgu deliği vardır, altında üst üste konmuş 5- kazan altın mevcuttur, bu kazanların altından horasan kapak olup altındaki yol 366- heykel mahsenlerine girer, Kalenin doğusunda kel bir tepenin üzerinde 3- adet mezar ortadaki mezardan 80- adet külçe altın alındıktan sonra altındaki horasan kapaktan bir tünele girilir bu tünelin tavanı tuğla gibi 72, ton külçe altınla kaplanmıştır, bu tunel kudret kalenin bütün mahzenlerine giden bir tuzaksız tek kapısıdır, dikkat karbon zehiri mevcuttur.

Kudret Kale Doğusu

Kudret kalenin doğusunda büyük bir yığma vardır, bu yığma kaleye kervan gelen bütün varlıkları buradan içeri soktukları mürettebaat cümle kapısıdır. Bu yığma taş yığınıdır, buradan demir kapılara girilir çok tuzaklıdır.

Bu taş yığmanın hemen altında yan giden zehirli bir kuyu vardır, yani 730- kişinin zehirlendiği horasan duvarlı ranzalı mürettebaat yatak hanelerine gider, burada ilelebat payidar olacak 170- adet herbiri bir ton altın alan küpler horasanla duvarlara yerleştirilmiştir, demir kapıların önünde yerde bir sofra üzerinde 90- kilo altın alan bir tuzluk tavanda çöreklenmiş yılan büyük bir değirmi taştadır, yılanlı taş tuzaktır, sofraya üç basamakla çıkılır, birinci merdiven sökülerek altındaki mekanik tuzak geri kendine doğru çekilerek tuzak iptal olur, demir kapının tuzağı çözülür, bu olay 10 dakikada işerin bitmesi gerekir aksi halde kapı kapanır içerdeki ölür, içeride tahminen 300 tona yakın heykel ve külçe altınlar bulunmaktadır. Buranın yolunda bir arap elinde kılıç, bir kız karşısında bir erkek bu amblemler alibey ile kızının heykelleridir.

Kudret kalenin doğusundan gelen dere kurudur. Güney batıdan gelen sulu dere ile çatak yapar. Bu çatakta Emin ağaya ait değirmen vardır. Bu çataktan az aşağıda derenin suyu mavi gölet denilen bir gölete dökülür. Bu gölette su çoğalma olayı yaratır. Sebebide kuru dere çift katlı dere olduğu için ikinci katın suyu gölete bağlıdır, gizlidir, gizli ve soğuk su bu sudur. Arazinin suyunu emdirip tarihi bent denilen doğudan gelen batıya uzanan bendin altına gizli olarak verilmiştir. Bu kuru derenin tam 31 adet odalar vardır. Bu odalar karşılıklıdır. Bu odalarda çok eskiye ait heykeller ve çok değerli altın külçe mevcuttur.

Kudret kalenin doğusundan gelen dere ile güneybatıdan gelen dere çatak yapar. Sulu dere çatak yapmadan evvel kudret kalenin güneyini yalayıp geçerken dere burada Z ze çizer. Bu Z çizen derenin tam ortasından bir kaldırım geçer, bu kaldırıma yakın bir yerde 4 köşe sarı bir taşın 4 köşesinde deliklerde 20 şer adet altın vardır. Bu taş çift katlı dereye inilen kapak taşıdır. Bu taşın ortasında bir tuz fincanında bir harita vardır. Bu harita çift katlı dereye aittir. Buradaki kaldırım yol iki kayanın arasında biter. Kaldırımın bittiği yerin sol tarafında siyah bir taşa domuz resmi yapılmıştır. Bu domuzlu taşta Kudret kaleye ait 18 adet soma kağıdından harita ve bu domuzun altında bir kazan takyanos altını gömülüdür. Kaldırımın bittiği yerde büyük bir mahsen vardır. Kalenin güneyindeki SARI göl 12 mt uzunluğunda bakır tellerle üzeri kapanmıştır.

Bu gölün tam güneyinde 7 baskılı kayanın önünde bir bakır çubuk sarı göle kadar uzanır, ucunda bir kazan altın vardır. Bu çubukla sarı göl bulunmuş olur, bu göl o zamanlar bir darphanedir, çok zengindir. Gölün üzerinde FOTERE benzeyen bir taş vardır. Bu foterin kenarlarında iki adet güvercin vardır. Bu göle yakın bir çerkez eğeri siyah ziftli. Bu eğer hakiki som altından yapılmıştır. Kudret kalenin güneyindeki ŞELALE nin sağında dikili duran kayalarda bir kiriş yerinde bir teneke Napolyon altını çakılın altına konup üzerine bir taş çakılmıştır. Şelalenin sol tarafı horasanla sıvalıdır, İsli mağaraya giden tuzaksız yoldur. Kudret kalenin gün batısında 35 dakika mesafede CİNİVİZ kale mevcuttur. Bu kalenin üzerinde 7 adet mezarda 7 heybe altın vardır. Bu kaleye güneybatıdan girilir. Yolun sağında iki adet kule yığını sol tarafta bir adet kulenin taşları içeri yıkılmıştır.

Bu yıkıntı taşların altında dört köşe taşın üzerinde bir çıplak ayak izi vardır, bu taşın altında 7 kulplu kazan yerleştirilmiştir. Bu kalenin kayalarında kömür gölcüğü resmi yapılmıştır. Bu kalenin üzerinde bir taşta tabanca resmi yapılmıştır. Bu taşın altında bir kazan altın konmuştur. Bu kaleye giden yolun solunda bir çeşmenin suyu diğer bir kaynak su ile aşağıda birleşir. Birleştiği yerde su kapalı bir teknenin altında kaybolur. Bu tekne altında külçe altınlar vardır. Bu batan su kudret kaleye giden gizli sudur. Kudret kalenin üzerinde 7 adet değirmi taş üst üstedir.

Kudret Kale Kuzeyi

Kudret kalenin kuzeyinden bakıldığı zaman tabiat görünümlü 3 adet set vardır, bu setlerin üzerinde dikili gibi görünen taşın dibinden bir putun içinde volçanın kendisine ait tek bir parası vardır, çok değerlidir. Kudret kalenin eteklerinde saçakları altında 4 0hayvan bağlanabilecek ahırlar mevcuttur. Tabanı taş döşelidir. Orta yerinde putlu bir taş vardır. Bu put 20-20 bu taşın altında karbon zehirli bir mahsen 165 kişinin taşıdığı altın vardır. Bu ahırda 40 adet halka ve yemlikler vardır. Kapıdan girince sağdan birinci yemliğin altında 1-bir teneke altın vardır. Bu ahırın sol tarafında çobanın odası vardır. Duvarda ateş yanan bir delik vardır, buradan kapalı oda açılır. Çok değerlidir. Bu mağaranın kapısı önünde 7 adet dikili taş bu taşların tam ortasında 1 arşın derinlikte 1 fıçı beşibiryerde gömülmüştür.

Kapı Kaya

Kazana benzeyen kavis çizen yoldan sola giden yolu takip edersek buradan Kapı kayaya varırız. Güğümden su döken kız kabartma olarak yaptık. Bu kızın su döktüğü yerde 1 arşın derinlikte 3900 adet beşibirli önünde 3 adım 1 arşın derinlikte 5900 adet mahmudiye altını gömülmüştür. Kapıkaya geçidini 7 kişi yanyana dursun bu geçit kapanır. Kapıkayanın sağ tarafında kiremit ocağı vardır. Bu ocakta 2000 okka gümüş para geçerlidir. Kapıkayanın sol tarafından dere geçer. Kapıkayanın solunda 3,5 arşın uzunluğunda bir yılan resmi bu yılanın altı mahzendir. Kapıkayadan geçtikten sonra 7 kesiciler(keçi deresine) indik. Yolu kaybetmemek için yol boyunca 41 adet kılavuz taşı diktik. Bu taşların 39. taş putludur. Ve altında 900 okka gelen bir kazan yerleştirilmişidir.

Kapıkayaya sarıgöl ve çatalkaya tam 45 dakikadır. Nihayet bu yolda ikiye ayrılır. 1-Arpa tarlasına lefterin mevkiine. 2-Şahin ve Kartal kayaya gider. Şahin kayanın ortasında bir mağara küçüktür. Mağaranın kapısının altında kurşunla çakılı 4 adet çingene çivisi çakılıdır. Bu mağaraya ? basamakla girilir. 1. basamağın altında 1 bakraç altın vardır. Mağaranın içinde sol tarafta 1 ocak yapılmıştır. Bu ocakta 1 heybe beşibirli gömülmüştür. Bu ocaktan açılan tünelden sonra 7 basamakla büyük bir meydanlığa girilir. Burada kurşunla kaplı sarı recebin cesedi ve altından 120.000 okka yığma altının mahsenine inilir. Tuzaksızdır. Karbon zehirine dikkat. Buradaki yığın halindeki altının üzerinde 1,5 cm kalınlığında Konstantin zehiri vardır. Bu mağaranın kapısının solunda bir duvar bu duvarda 120.000 okkalık olan odaya girilir. Tuzaklıdır.

Kartal Kaya

Kartalkayada ise, 1 kartal süzülür şekilde durur. Kartalın altında yuva vardır. Bu yuvada 12 adet elmasla birlikte 1 kazan altın vardır. Yuva ile kartalın arasında sarı bir gül resmi yapılmıştır. Bu gülde civarın haritası vardır. Kartalın arkasında 2 adet tekne vardır. Biri gümüş altın doludur. Kartalın altındaki mağaranın kapısından girerken sağda çerçeve resmi bulunan siyah bir taş, taşın altında bir kazan altın konmuştur. Bu kazanın altından eskiye ait mahsenlere girilir. Burada kurt tuzakları vardır. Buranın hesabı bilinmez. Nikomedya ve Bitinya kırallığına aittir. Mağaranın ortasında sıçan çukuru vardır. Bir ismide sıçal çukurudur. Bu çukurdaki değerli varlık kartalcılara aittir. Mağaranın tavanında bilek kalınlığında bir halka vardır. Bu halka çekildiğinde tam 24 saat akacak kadar altın vardır. Buradaki altını biz 17 günde 1200 kişi ile depo ettik Halka yerden 12 arşın yüksekliktedir.

Mağaranın sağında bir kuru duvar vardır. Bu duvardan içeride sene miladi 1794 rumi 1210 çalışan bütün darphane makinaları hesabı bilinmeyen külçe yığınları heykeller buraya depo oldu. Duvarın arkasında kurşunla kaplı kapılar vardır. Buradan girmek çok zordur. Kayanın üzerinde 4 köşe bir teknenin köşelerinde matkap delikleri vardır. Bu teknede rahatlıkla 400 basamakla bu odaya girilir. Tehlikesiz kapıdır. Kartalkaya karşısında bir sivri kayada ağzı açık fırına benzer bir mağara görülür. Kapısında kabartma bir koyun çanı vardır. Bu çanda 500 okka altın vardır. İçeride 4 köşeli sofra bu sofranın altı 7 kat üstüste mahsen vardır.

Diğer yol ise berber damları önünden geçtikten sonra merkeze hükümetlik yapmış ilk Osmanlı Kasabasına gider. Bu berber damının altında 4 adet oda doludur. Bu varlık Bitinyalılara aittir. Bu yol çok uzun bir yoldur. Ve daima eski ana yolu takip edip yolun sol tarafından gidersek, sandık biçiminde bir mermer sandığın içinde oldukça çok ziynet vardır. Bu yol boyunda putlar ve çok aldatıcı sahte oyalayıcı resimler yaptık. Birbirini takip eden birçok rezilhane nişanlarımızıda göreceksiniz. Bu yolu takiple kurt-çatal tepeye çıkarız. Çıkarkende kesme kayalar arasında tepenin orta kısımlarında yolun dibinden yatan bir kayadan büyük bir kurt resmi vardır. Kurdun ağzı açıktır. Salyeleri akar vaziyettedir.

Kurt Tepe

Bu kurt ana mahzen kapağıdır. Buraya yakın bir dibek taşı içinde Wolçanın mühürlü putu bir insan kafası bir kılıç resmi yapılmıştır. Bu dibek taşından Kurt tepenin mahzenine inilir tuz aksız kapıdır. Karşısındaki yolu devam edince doğru tepe üzerine çıkarız. Burada sivri bir mezar vardır. Bu mezar karışık altın ve ziynetle doludur. Ve buradan bir kuyu açılır. Ana mahsene inilir. Hersek komutanın bütün zenginliği buradadır. Aynı yolu takip edersek , merkezi hükümetlik yapan Osmanlı şehri Hüdavendigar kasabasına giderken deve bağırtan yokuşunu tırmanırız. Bu yokuş hüdavendigara 1,5 saat surer. Bu yokuşun hakim bir yerinde 3 deve resmi vardır. Biri çuval yüklü ikincisi sandık yüklü üçüncüsü semersiz boş arkasına bakar vaziyette her iki devenin yükleri doludur. Bunun ilerisinde tatlı bir yokuş vardır. Adına pamukçu yokuşu denir. Bu yokuşta 7 adet taş dikilidir. Ortadaki taşın altında bir kazan altın konmuştur. Yokuşun üzerinde dama taşı altında bir mahzen, dama taşının 200 adım uçurum tarafında 2 mezar vardır. İkiside ziynet ve mücevheratla doludur.

Pamukçu Yokuşu

Pamukçu yokuşunun bitim noktasında bir balık bir ok bir nal, balık oka ok nala bakar vaziyettedir. Bu işaretler dama taşının ve mezarların işaretidir. Orada bir değirmen vardır. Bu dere kuru deredir. Şeytan değirmenidir. Altında bizden önceden kalma çok büyük mahzen vardır. Biz hiç dokunmadık. Bu kuru dere karacalar köyünün yakınından ve arkasından geçer. Bu derede ayrıca bir posta güvercini bu güvercin Volçanın bütün servetini gösteren haritayı muhafaza eder. Bu kuru dereyi yukarı takip edersek manol-uzunali değirmenini iki dere çatağında buluruz.

Uzunali Değirmeni

Bu değirmen zengin değirmenlerden bir tanesidir. Bu değirmenin iki tarafı ana kayaya oyulmuştur. Savak yerine 9 basamakla çıkılır. Birinci basamağın altında bir heybe karışık para konmuştur. Değirmene 3 basamakla girilir. 1. basamağın altında mayzerler ve bir kazan altın konmuştur. Değirmenin domuzluğunun altında 900 okkalık bir kazan yerleştirilmiştir.

Değirmenin sağ duvarında boz bir taş buraya kapatılmıştır. Değirmenin odasıdır. Üzerindeki işaretler bir sol ayak içinde put, bir sağ el içinde put yarım adam resmi önünde büyük put. Bu taşın altındaki varlığın tamamı 18 tondur. Çok zehirlidir. Burayı kapatanlar Mihayil kaptan Martin kaptan ve Timoryane burası karlı dağdır. Bu dere üzerine kurulmuş 7 dereye karşı karahasan köprüsü mevcuttur.

Karahasan Köprüsü

Bu köprünün üzerinden değirmen argı geçirilmiştir. 3 kemerli orta kemerin üstünde geyik kafası yapılmış bir tepsi içinde 4 köşesinde geyiğin ayakları resmedilmiştir. Sol kemerin altında put vardır. Kemerdeki 4 köşeli taştan Karahasan yazısı mevcuttur. Geyik kafasında 30? Adet mahmudiye altını ile bir harita vardır. Köprünün üstünde siyah taşın altında 38 okka fındık altını olan bakraç vardır.

Bu köprünün batı ayağındaki kayada 3 delik vardır. Ortadaki delikte 4 teneke altın vardır. Orta kemerin altında üzerinden su geçen beyaz bir taşın altında 36 sayfalı altın suyuyla yazılı Volçanın kitabı vardır. Köprünün güney yüzü ortasında tuğla ile kemerli yerden 17 basamakla bir odaya girilir. Bu odanın duvarında 7 adet deve resmi yapılmıştır. Bu kapaktır. Bu kapak dönmelidir. Tekrar 17 basamakla köprünün ana mahsenlerine inen kapıdır. Hiç tuzak yoktur.

Köprünün batısına 25 adı mesafede bir kuyu vardır. Bu kuyunun yanında siyah taşın altında bir teneke altın vardır. Köprünün güney doğusunda kayanın dibinde küçük bir mağara vardır. Bu mağarada insane kafasını andırır taşlar vardır. Mağaranın tabanı toprak döşelidir. Tam ortada kapak taşı ile mahsene girilir. 17 tondur tamamı. Köprünün doğusunda 42 dakikalık mesafede 3 mezar vardır. Ortadaki mezarın başında sarıklı bir kellenin alnında bir yılan resmi vardır. Bu mezarın içinde köşede gümüş kutu içinde bir harita vardır. Bu harita Sarı Recebin KUŞKAYASInın haritasıdır.

Karahasan köprüsünün ilerisinde batısında bir yeniköy içerisinde hersek köyü arasında minarekaya mevcuttur. Bu minarekaya 40 basamaklıdır. 26 tanesi kırıktır. 12. basamağından 80 cm boyunda put vardır. Buradan minarekayanın eminağaya ait varlığa girilir. Çok zengindir. Bu kayanın ismide ezan kayası denir. Bu kaya sarıdır. Köprüden 2000 arşın aşağıdadır. Karahasan köprüsünün içi geçip, dere yukarı devam edersek, 3 taşlı küçük hora tepenin altında Martin sarsamka deli ali papazın değirmenini ve mağarasını buluruz.

Deli Ali Papazın Değirmeni

Bu değirmenle mağarada çok nişanlar yaptık. Sebebide Türk zaptiyeleri bizi sıkştırdığında burada 3 ay kalmak zorunda kaldık. Değirmenin tam ortasında sarsamka papazın cesedini gömdük. Bize hainlik yaptı. Öldürdük, ana mahsenin üzerine koyduk. Adınada sarsamka hanın değirmeni dedik. Değirmenin karşısında doğusunda bir siyah taş taşt abir kama resmi bu taş sarsamkanın mağarasının kapısının kapak taşıdır.

Mağarayı taş molozlarla doldurduk. Altında 5 arşın uzunluğunda demir ızgaralarla kapalıdır. En zengin mağaralardan bir tanesidir. Sarsamkanın 43 senelik soygun yapmış olduğu varlık buradadır. Bu değirmenin arka duvarında 3 adet delik vardır. Ortadaki delikte haritası mevcuttur. Değirmenin üstünde Hora tepede 3 dikili taşın tam ortasından mağarasına rahatlıkla girilir. Mağara değirmen argının devamındadır. Buradan yukarıya yol devam eder. Bu yol ileride ikiye ayrılır. Bu iki yol çatağında 40 adım uzunluğunda sarıkızın mezarı vardır. Bu mezarın başındaki taşta BENİ BURAYA MEÇHUL BİR ASKER KOYDU ayak taşındaki yazıda KARNIMDA YILAN VAR. Bu demektirki, karnında Sarı recebin bir piçi vardır. Bu sarı kızın mezarının tam ortasında kendineait olan bütün ziyneti gömülüdür.

Bu mezarın etrafında 40 adet taş öbekleri vardır. Bu taş öbekleri sarıkızın yanında bulunan 40 cariyelerin mezarlarıdır. Boş değildir. Buraya ÇALI-ÇUKURCAMBAZ köyü ço yakındır. Bu köy 30 henelik bir köydür. Bu köyün 3 yönüde kayalıkla kaplıdır. Sadece güney yönü açıktır. Bu köye cambaz kayalar dediğimiz tel halatlarla geçilirdi. Bu köyün karşısında dere içinde 3 burun çıkıntısı vardır. Her burun önünde birer dibek taşları vardır. Doğuya bakan dibek taşının doğu ucu kırıktır. Altında sarıkızın cesedi vardır. Bu dibek taşının karşısında birbirine yaslı isli taş vardır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.