Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Tılsım Nedir Nasıl Çözülür ?

Define Musallatı, Definedeki Tılsımı Çözmek

Tılsım nadir nasıl çözülür bunu bilmek için tılsım çeşitlerinin tamamını bilmek gerekir. Tılsımların birden  fazla çeşidi  vardır, biz  genel olarak define ile ilgili tılsım uygulamalarından  ve çözümünden bahsedeceğiz.

Define Musallatı, Definedeki Tılsımı Çözmek

Cinleri uzaklaştırmak ve bölgedeki büyüyü bozma için tertipler

1. Kazılacak yere 6 köşeli yıldız çizmek ve ortasını kazılınca büyüğünün ve cinleri kayboldukları biliniyor

2. 7 adet yeşil sedir, iki taş arasında dövülür. 2 litre suya konup üzerine 7 Ayet-el Kürsi, Kâfirûn, İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur ve bölgeye serpilir.

3. Yunus Sûresi 81-82, Ta’ha Sûresi 69, Araf 118-122 ayetleri bir tabak suya okunur ve bölgeye serpilirse büyü bozulur

4. 21 Yasin Sûresi’ni bölgede okumak

5. Başka bir çözüm: Fatiha, Ayet-el Kürsi, İhlas,  Felak ve Nas sürelerini 70 kere o bölgede okumak.

6. Başka bir çözüm: Defne yaprağı’nın tütsü olarak yakılması ve 7 İhlas okunması

7. Başka bir çözüm: Beyyine Sûresi’nin, bir tabağa okunup bölgeye serpilmesi

8. Başka bir çözüm: 33 defa Fatiha Sûresi okunur.

9. En zor olan tılsımlar, büyü ve cinleri temizlemek için 789 kere Besmele, 70 Fatiha, 41 Yasin, 2200 kere Felak ve Nas, 41kere Cin Sûresi, 1 kere Fetih Sûresi, 1 kere Ta’ha.

Tılsım Çeşitleri

 1. Cinlerin kendiliğinden sahiplenmesi
 2. Cinlerin bekçi olarak bırakılması
 3. Meleklerin bekçi olarak beklemesi

1. Cinlerin kendiliğinden sahiplenmesi: Bildiğimiz gibi, her maddenin bir enerjisi alanı var. Gömülerin de toprak altında yaydığı enerji alanı var. Cinler, bu enerjiden vitamin gibi yararlanırlar. Yâni aile olarak ne kadar enerjiye sahipse, o kadar hızlı hareket eder, o kadar zengin olurlar. İnsanların zenginliği gibi, cinlerin kendiliğinden sahiplendiği hazinelerde genel düşünce, böyledir. “Bu sahiplenilen hazineyi yine başka bir cin ailesi sahiplenemez mi?” diye aklımıza gelebilir.

İster insan, ister cin soyundan bunlar alınmak istendiğinde savaşta galip gelen kazanır. Cin ailesi, az ise sayıca daha fazla fert ile saldırıp alınabilir. Fakat bu savaş, çok tehlikelidir ; tıpkı insanlarda olduğu gibi, kin duygusu cinlerde insanlardan daha fazla gelişmiştir. Siz ,on kişi; bir kişinin elinden zorbalıkla aldığınız malı, malı alınan, sizi teker teker yakalayıp hesap sorma eyleminde bulunuyorsa, cinler için de aynı şey geçerlidir. Zorbalıkla alınan hiçbir para, hayır getirmez.

2. Cinlerin Bekçi Olarak Bırakılması İnanışlardan biri de, Hz. İsa’nın çarmıha gerilip öldürüldüğü yerden bir ağaç çıkar. Bu ağacın salgıladığı zamk, ağacın ağladığını simgeler. Bu, tütsü olarak yakıldığında, cinler, çıkarılan kokuyu çok seviyorlar. Nerede yanıyorsa bölge olarak hepsi oraya toplanırlar. Bunlar hazır olunca, defineyi gömerken cinleri musallat edecek kişi devreye girer. Gömülen bu hazinenin korunmasını ister.

Cinler, ne zamana kadar sorusuna, devreye giren kişi, saat, tarih, zaman belirtmez. Şifreyi söyler; yani örneğin “Felçli biri gelecek ya da 7 kişi gelecek, şunları yapacak, ya da şunlar oluncaya kadar.” der. Daha sonra oradan ayrılır. O denilen gerçekleşmediği müddetçe, o para oradan alınamaz. Hiç mi alınamaz, tekrar aynı ayin gerçekleştirilir. İşin ehli, tütsü  yakar, şifreyi öğrenir ve yapar.

3. Meleklerin Koruduğu Mallar Para, bir Müslüman tarafından gömülmüşse; bunları melekler korur. Kutsal emanetleri de öyle. Eğer gömü’de haram varsa, bunları da Müslüman cinler korur. Bu parayı gömen insanın soyundan birisi, bu tılsımı bozmaktadır; fakat, o soydan bir insan, ayakta ve sağ ise, bir başkası bunu  alamaz.

Tılsımlı Gömüler ve Bekçileri

Tılsımları, yalnız o tılsımı bekleyen  cin, Müslüman ise sizin okuduğunuz Kuran-ı Kerim’e saygı duyar. Hıristiyan ise, okunan İncil’e saygı duyar size izin verir. Eğer bunlar zıt ise; siz Müslüman, o Hıristiyan ise, hiç bir şekilde o defineyi alamazsınız.

 • Peki gizli ilimler ve havas kitaplarının faydası var’mı ? Buradaki bilgiler, sadece Müslüman cinler içindir. Gayri Müslim bir cine okunduğunda etki etmez. Eğer etseydi, bütün cinler Müslüman olurdu. Bunlarla anlaşıp irtibat kuran insanların pazarlıkla anlaşabilme yöntemleridir ya da onların dinini öğrenip zoraki alınmasıdır.

Defineyi bekleyen cinler Müslümansa, önce abdest almak, 7 ayrı kağıda Ayet-el Kürsi’yi yazıp bu kağıtları tespit edilen noktaya yerleştirmek için işin ehli kimseler gerekir. Bu işlemler yapıldıktan sonra, işin  ehli, 7 tur definenin  olduğu bölgeye daire çizerek bir kapı bırakır. Çalışma esnasında kimsenin konuşmaması gerektiğini telkin eder. 21 Nas, 7 Ayet-el Kürsi, 3 İhlas ve 1 Fatiha okunur.

Hıristiyan cinlerin sahip olduğu tespit edilirse, İncil’den ayetler ve papazların   ayin esnasında yaktığı tütsü yakılarak çıkartılabilir. Papaz ve İncil yok ise, kazan kişiler ..?? ( ..sırra vakıf olmak gerek.. ) yıkanır.

Büyülü Gömüler

Para, büyü ile koyulduysa cimentu buhur tütsüsü yakılır. Eğer para, dinsizler tarafından  konmuş  ise, tek yöntem savaşmaktır. Oradaki cinlerin sayısını öğrenip üç-dört kat cine sahip hoca ile çalışılmalıdır. Yahudi ve diğer dinlere tâbi olan cinler için, Hıristiyanlık’ta yapılan işlemin aynısı uygulanır. 

Cin padişahları ve ya askerleri tarafından korunan hazineler ise, hiçbir zaman çıkartılamaz. O paraların, Mehdi resûlün yeryüzüne ininceye kadar korunacağına söz verilmiştir. O bölgede kazı yapanların hayatı, tehlikededir..

Kazıda duyulan sesler ve görüntüler.

Kazıda, kazan kişiler neyden korkuyorsa, gördüğü cisim ona göre değişir. Örneğin; insan, yılandan korkuyorsa yılan, akrepten korkuyorsa akrep. İki kişinin de korkuları farklı ise; aynı cisim, korktukları şekle bürünür. Burasının büyülü olduğunu işaret eder. Görünen cismi orada kesmek gerek.

Neden görüntü ya da ses yollarlar?

Cinler, orada beklemekten sıkılmıştır. Size şifre veriyordur. Altı-yedi metrede kurbağa yılan vs çıkabilir. Bu çıkan hayvanı altına dönüştürürseniz, büyük parayı çıkartabilirsiniz. Çıkan cisimler, en fazla 40 gün içinde altına dönüştürülmelidir. Dönüştürülemez ise, ilk çıktığı yere geri döner. Eğer hızla kaçan varlıklara dönüşmüşse (sinek, arı vs) bu varlıkları hemen öldürürseniz hemen altına dönüşür. Kaçanlar ise, o parayı gömen insanın soyundan olan eve gider.

Eğer 7 gün içinde buhur ve ayin yapılmazsa bir daha alınamaz. Eğer o parayı gömen kişinin soyunun evi, yedi günden daha fazla ulaşabileceği bir yerdeyse, tütsü ve diğer işlemleri yapmakla onları geri getiremezsiniz. 24 saatte içinde yapmak daha iyidir.

 • Unutulmamalıdır ki cinler, insan zekasının ancak %10’una sahiptirler. İnsanlar düşündükleri zaman, beyinlerindeki enerji, dışarıya renkli ışıklar olarak yansır. Bunu bazı hayvanlar ve cinler görür. İnsanları yönlendirmesi ise bu zamanda olur. Bu ana da gaflet anı denir.

Örneğin, sabah evden markete ekmek almaya gittiniz. Daha sonra, marketi geçtiğinizi fark ediyorsunuz ve ekmek alacağınız aklınıza geliyor. İşte bu an, gaflet anıdır. Bu anda, insanları yönlendirirler. İnsandan üstün oldukları güç, sadece budur.

Tılsım Nedir

Bazı tılsımlar defineyi koruma amaçlı cinlerin  muhafız olarak oraya hapis edilmesi yada gömülen define  üzerinden yüzlerce yıl  geçmesi ve bu defineye 3  harflilerin kendiliğinden sahiplenmesi  gibi buna benzer birçok tılsım  çeşitleri  vardır.

Bir yerde tılsım olup olmadığını anlamak için bölgedeki  define işaretlerini  gözden  geçirmeliyiz. hangi işaretler tılsımlıdır  bunu  tılsımlı define işaretleri  konumuzda  paylaşmıştık. en güçlü  tılsımlı işaretler ise hac ve yılan işaretleridir.

Tılsım  yapımında  en çok kullanılan  yöntem kan akıtmaktır,  bu hayvan kanı olarak  bilinse’de bazı tılsımlar insan kanı ile yapıldığını biliyoruz, insan keserek  yapılan tılsımlar en  güçlü tılsım çeşitleri  arasında olduğunu söylerler. bunlar söylentidir doğruluğu tartışılır.. bu söylentileri dikkate alarak tılsımı çözme girişimi pek mantıklı değildir.   

Ayrıca bazı cin tayfası, bu hazineleri insanlara karşı korumakta ve gömüyü çıkaranlara kötülük yaparak cin çarpması denilen olayın vuku bulmasına neden olabilmektedir. Definelerde bulunan cinler çoğu zaman kötü niyetli ve kafir cinler olduğunu   biliyoruz,  bu  çoğunlukla Hristiyan   cin olarak  tanımlanabilir. Bu nedenle büyülü veya tılsımlı definelerde abdestli gitmek  bolca ayetler okumakta fayda vardır.

Tılsım Konusunda Gerçekçi olmak Gerekirse

Defineci arkadaşlar arasında  kemikleşen bu safsatayı bırakıp, mantık kullanmamız, çalışmalarımızı bilimsel gerçekler üzerine inşa etmemiz gerekir. Müslüman biri putperest gibi davranış sergilememelidir. Çalışmalı, her geçen gün çalışmalarını modernize etmeyi asli bir görev gibi kabul edip ve bu şekilde davranmalıdır.

Definecilik ile Arkeoloji arasında amaç ve hedef bakımında fazla bir farklılık yoktur, modern bir defineci gidip aklın mantığın kabul etmediği bir takım safsatalarla uğraşmayacak, Arkeoloji biliminin ana temellerini, kural ve metotlarını kullanarak çalışmaya başlayacak ve aynı şekilde çalışmasını bitirecektir. Aksi halde, zaman, mali, iş gücü kaybı yanında tarihi belge  niteliğindeki bir çok dokümanı tahrip etmenin ötesine geçmeyecektir.

Hz. Peygamber, yedi büyük günahtan birincisinin Allah’a şirk koşmak olduğunu açıklamış, ikincisi de “sihir ve tılsımla ilgilenmektir” buyurmuştur.

Not: Bu makale tamamen halk dilindeki hikayelere istinaden yazılmıştır, Bilimsek hiç bir tarafı yoktur.

Yorumlar

 1. Mücahit dedi ki:

  Papaz mühür u tılsımlı mi dir yanında üzüm salkimi işareti var

 2. Mücahit dedi ki:

  Cvb verirmisin iz soruma hocam

 3. men dedi ki:

  Menderes bey yazinizin başinda cin tilsim büyüden bahsetmişsiniz.Bir ara sizin bu işlerden anlamadiginizi düşünmeye başlamiştimki not bölümündeki cin tilsim safsatadir bölümünü okuyuncayakadar.Şuan görüş ve düşüncelirize katiliyorum insanlar bilime inanmali.

 4. refik dedi ki:

  Önemli olan düşüncelerinizi endişelerinizi ve korkularınızı kontrol etmektir. Allah der ki ben kulumun beni sandığı gibiyim” Allah’a güvenin o korur tabi kendi enerjinizi de yükseltin bunu meditasyonlarla 3. gözünüzü açarak yapabilirsiniz, zaten gerisi geliyor,”siz neyi düşünürseniz o olur”