Define İşaretleri AnlamıErmeni Gömüleri

16 Adet Define İşareti ve Anlamları

orak define işareti resmi

Orak işaretini iyi incelediğimizde uç tarafında küçük murç izini fark ettik. Burada dere çatalı yada yol kesişmesi aranmamalıdır. Yani buradaki patika yol yada derenin önce kıvrım yaptığı yer sonra uç noktasına ulaşılmalıdır. Uç nokta bize gömünün yerini vermektedir.

kayık resmi

Bu gemi büyük ihtimal eşkiya işaretidir. Lakin gemiler son noktayı vermez. Muhtemelen birden çok işaret düzeneğinin bir tanesidir. Bu işaretin kaçıncı işaret olduğunu bilmek gerekir. Duran gemi, yüzen gemi, ters gemi anlamları değiştirir. Kırık yelken değirmeni işaret eder fakat bunda kırık yelken yok yüzen gemiye benziyor.

Eğer yüzer gemi ise burada 3 adet daha gemi aranmalıdır. İkinci gemi yatar şekilde olmalı. Üçüncü gemi ters dönmüş şekilde olmalıdır. Ters dönmüş gemi bulunduğunda buraya yakın dere içinde siyah taş aranmalıdır. Taş 5 kişi yerinden kıpırdatamayacak kadar büyük olmalı. Bu taşın altında bir miktar hediye alındıktan sonra çevrede kapalı mağara aranmalıdır. Büyük meblağ kapalı mağara içindedir.

haç resmi

Haç ve üzerinde 2 tane oyma, Bu işaret Bizans işaretidir. Bizans ölü gömme geleneklerinde mezarların korunması için yapılır. Haçta net bir şekilde Bizans haçıdır. Burada 2 mezar vardır. Yön olarak haçın yan kollarından hangisi uzunsa o tarafa gidilir. Eğer uzun kol yoksa alt kol dikkate alınır. Alt kolda hedef karşı taraftır. 2 adet statü yüksek mezar buradadır.

insan kabartması

Kabartma insan işareti varsa burada mutlaka kaya mezar vardır. Aslında bunlar define işareti değil kaya kabartmaları olarak kabul edilmelidir. Gerçek adı budur. Ölen kişinin anısına yapılır. Tam olarak kişinin karakterini yansıtır. Kaya kabartmalarının mezarları zemin altı kaya mezar değildir. Zemin üstü kaya mezardır. Şimdiye kadar çoktan yağmalanmıştır. tarihin en yağmacı imparatorluğu roma imparatorluğudur.

kaplumbağa kabartması

Kaplumbağa bilge insanlara tasvir edilir. Çoğunlukla filozof yada akademisyen tarzı kişilerin mezarları yakınlarındadır. Kaplumbağanın baktığı yer yada kuyruğun kıvrım yaptığı yer bize yön verir. yukarı resimdeki kaplumbağada yçnü kuyruk vermektedir. Kuyruğun hemen önünde Y işareti bulunmaktadır. Grekçede Y işaretinin sayısal değeri üçtür. 3 arşın, 3 kulaç, 3 dirsek hepsi dikkate alınıp kuyruk tarafına gidilmelidir.

koltuk taşı

Koltuk yada tabure, Eğer koltuk ise oturup karşıda bakman gerekir. Meblağ karşıdadır. Tabure ise bu çevrede mezarlar olduğunu anlatır. Mezarlar kutsanırken ayin sırasında kadınların adakta durması geleneklere aykırıdır. Oturulması için tabureler yapılmaktadır.

kadın resmi

Bu kadın yatar vaziyettedir. Bu sebepten dolayı kiliselerle ilişkilendirilmemelidir. Basit çizilmiş kadınlar eşkiya işareti olarak kabul edilir. Eşkiyaların heykeltraş yeteneği çok fazla olmadıkları için işaretleri genelde ellerindeki hançer yada gama ile yapmaktadır. bunu düşündüğümüz zamanda işaretin eşkiya işareti olduğunu söyleyebiliriz. Bu kadın çözülürken eşkiya işaret mantığı dikkate alınmalıdır.

öküz başı

Öküz başı ve altındaki insan figürü mısıra işarettir. Hatta işaret değil açılmış bir oda içerisinde bulunmaktadır. Muhtemelen oda mezardır.

insan kafası

Sen taşla toprakla bişeyler yaparsın o bir yapıdır. Ama baktığınızda yüreğinize bişey dokunur işte bu mimaridir. Yani bir mimarinin fiziki boyutu yanında anlam boyutuda olması onu değerli kılar.

İnsan yüzü define işareti değil yerleşim yerlerinde bulunan eserlerdir. Bunu define ile ilişkilendirip kırmak dökmek çok yanlıştır. Bazı bilinçsiz defineciler gördükleri her işareti kırar döker. Bu tip ören yerlerindeki kabartmalar kültür varlığıdır. Kesin olarak korunmalıdır.

tek tavuk

Tek tavuk işareti orijinal işarettir. İşreti çözüme geçmeden önce önündeki kare oyma meblağın bir oda içerisinde olduğunu bildirmektedir. Tek tavuk çözümü civcivli tavuk çözümünden daha kolaydır. Tek tavuk varsa hemen yumurta aranır, yumurta yoksa yumurta kaya aranır. tek büyük yuvarlak kayalar tek tek kontrol edilmelidir. Eğer boş çıkarsa tavuğun kuyruk ve baş kısmı incelemeye alınır. Tavuğun gagası V yapıyorsa, V uzun kol tarafına gidilir. Tek gaga ise gaga istikametine gididir.

Yukarı resimdeki tavuğun göz deliği altında ince bir kanal vardır, kanalı takip ederseniz kursak üstünde bir delik daha görünmektedir. İşte resimdeki tavuğun şifresi buradadır. Bu delik kaya temizlenip yıkandıktan sonra incelenmelidir. Eğer kursak üzerindeki delik ve kanat arasında ince kanal varsa arka tarafa bakılır. Bu tavuk yumurtladım gidiyorum demektir. Yoksa ön tarafa bakılır. Tavuk yumurtlamaya gidiyorum şeklinde yorumlanmalıdır. Kısacası her işarette normal dışı bir şifre aranır. bu tavuğun şifresi kursak üzerindeki küçük deliktir.

sarnıç

Üst resim su sarnıcıdır defineyle ilgisi yoktur. Fakat çoğu define saklayıcıları su sarnıçları, su gözeneklerini, pınar ve çeşmeleri çok kullanmıştır. Burada bir işaret yoktur ama define aranmalıdır. Özellikle bireysel gömülerde en çok kullanılan yapılardır.

üçgen

Oyma burada bir mezar olduğunu söyler, üçgen ise bu mezarın oda mezar olduğunu söyler. Üçgen odaları kare oyma odalarından daha değerlidir. Üçgenin uzun tarafı yön verir. Oymanın baktığı yer ile üçgenin uzun tarafı aynı büyük ihtimal yön burasıdır.

Üçgenler diğer işaretlerden farklıdır, geleneksel birikimi yansıtır. Ekonomik, dinsel, ahlaki açıdan statü yüksek kişilere tasvir edilir. İşin uzmanları üçgen gördüğü zaman hayranlık duygusuyla zihinsel etkilenme yaşar.

üzüm ezme teknesi

Yağ ve şarap sıkma teknesidir. Mimari açıdan oldukça ilgi çekici olması definecilerin aklına küpler dolusu altını getirir. Fakat öyle değil yağ ve şarap sıkma teknesidir. Yada üzüm ezme teknesidir. Tam olarak zeytin ezilip yağı çıkartma işlevi ile üzüm ezilip şarap yapma işlevi görmektedir. Define işareti değildir.

tau haçı

Bu işaret aslında dinin sembolik dilini anlatmaktadır. İlk baktığınızda ne bu deriz dikkatli incelediğimizde T harfi yani tau haçı yanlarında ters ve düz 2 tane C harfi. Üstteki bitki yaprağı yine dini geleneklerle alakalıdır. Antik paraların çoğunda bitki yaprakları görmek mümkündür. T işaretinin altında 2 nokta ve daha alttaki büyük oyma bize yön vermektedir. burada aramamız gereken Din adamlarına ait mezarlardır.

Tam anlam ise Tau, İbrani alfabesinin son harfidir. Anlamı ise vahyedilmiş Tanrı sözü ‘nün gerçekleşmesini temsil eder. Yani ölüm gerçekleşmiştir.

el define işareti ve kare oyma

Sağ el işaretleri çoğunlukla eşkiya işaretidir. Lakin avuç sırtı sağ eller eşkiya avuç içi sağ eller daha eski medeniyetlere ait işarettir. Hangi el olursa olsun ilk bakılması gereken parmaklar arasındaki farklılıktır. Baş parmaktan başlayıp işaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı ve sırça parmak tek tek incelenmelidir.

Bu elde dikkat ederseniz işaret parmağı yüzük parmağına oranla daha kısadır. İşte yön veren parmak budur. Eğer bundan sonuç alamazsanız yüzük parmağını olması gerekenden daha uzun kabul edip bu yönde araştırma yapmalısınız.

açılmamış giriş kapısı

Özellikle kaya alınlarında kazı yapıyorsanız nasıl bir girişle karşılaşacağınıza örnek resimdir. Bu tip kapılar açıldıktan sonra içerideki karbon monoksit gazı ilk etapta sizi zehirleyecektir. Giriş dikkatli açılmalı ve en az 6 saat içeri girilmemelidir. Aslında en iyisi bu tip girişlere girmeden önce iş güvenlik uzmanından destek almalısınız. Defineciler iş yaparken iş güvenlik uzmanından destek alması gerekirken gidip hacıdan hocadan destek alırlar. Ne tuhaf iş.

Kaynak: Define İşaretleri MendereS

Yorumlar

  1. Serkan dedi ki:

    Selam