DefinecilikDefine İşaretleriKayada oymaAntik paralarMaden yataklarıDedektör

MendereS

  09.04.2021
  Bu yazıda küçük paraları keşfedeceğiz.  Bir madeni paranın küçük olmasının üç yolu vardır: ağırlık, boyut (çap ve kalınlık) ve değer.  Yunan İlk resimdeki Atina veya “Attic” standardının 4.3 gram ağırlığındaki gümüş drahmiyle başlayalım . Karşılaştırma için, yeni sirküle edilmemiş bir Amerikan nikeli tam olarak 5.000...
  08.04.2021
  Sikke fiyatları üç aşağı beş yukarı bellidir. Lakin bazı nadirler vardır bunların fiyatlarını belirlemek çok zordur. Örnek olarak bazı nadir paraların 200 bin tl ye kadar müzayede edildiğine şahit olmaktayız. New Yorktaki müzayede Öne Çıkan Son Derece Nadir Judaean ve...
  07.04.2021
  Roma İmparatorlarının çoğu kendi portreleri ile birlikte aile üyelerinide paralara bastırdı. “İmparatoriçe” eşdeğeri Augusta rütbesine sahip kadınların bazı paralarıyla başlayalım.  Yukarıda , imparator Aurelian’ın (MS 270-275) karısı İmparatoriçe Severina’nın sikkesi , üzerinde  stephane denen bir taç taktığı basit bir portresidir .  Yukarıda gösterilenler , I. Constantius ‘Chlorus’ (305-306) ile evli olan İmparatoriçe Theodora’nın iki küçük bakır sikkesi AE4’dür. Her...
  07.04.2021
  MÖ 312’den 64’e kadar Ortadoğu’nun çoğunu yöneten bir Yunan hanedanı olan CİNAYETLİ VE ÇOK KAHRAMAN Seleukoslardı. Seleucidlerin dolaşımdaki en popüler sikkeleri,  gümüş tetradrahmi 17.2 gram ve  altın stater 8.6 gram. Ayrıca ticarette çok yaygın kabul gördükleri için Büyük İskender (M.Ö.336-323) madeni para basmaya devam etti. Şehirler ayrıca yerel dolaşım için küçük bronz...
  07.04.2021
  ANTİK çağda, altın ve gümüş seçkinlerin madeni paralarıydı, bakır ise sıradan halkın parasıydı. 120 yıldan fazla bir süredir, Doğu Roma (” Bizans “) İmparatorluğu tarafından basılan bakır sikkeler (Anonim follis), hükümdarın adını veya portresini taşımıyordu. Bunun yerine İsa’nın bir görüntüsünü ve dini bir sloganı taşıyordu . Anonim follisin On beş farklı türü bilinmektedir....
  07.04.2021
  Achelous , adını Yunanistan’ın en büyük nehri olan Achelous Nehrinden alır. Bu nehir hala Pindar Dağları’ndan Yunanistan’ın batısına ve İyonya Denizi’ne akmaktadır . Uzunluğunun bir kısmı için Akarnania ve Aetolia arasındaki sınırı oluşturdu . Diğer nehir tanrıları gibi Achelous, Titanların Oceanus ve Tethys’in oğluydu , ancak bazıları annesinin Gaia  olduğunu söylüyor . Nehir tanrılarının en eski ve en onurlu olduğu kabul edildi.  Ünlü olarak Achelous, şeklini...
  07.04.2021
  . Bitki resmedilen Yunan sikkelerinin en eski örneklerinden biri , Selinos’un (modern Selinunte , Sicilya ) 515-470 yıllarında basılan bu gümüş didrahmidir. Sicilya’nın güneybatı kıyısında yer alan Selinos, MÖ yedinci yüzyılın ortalarında Megara Hyblaea’dan Yunan kolonistler tarafından kuruldu ve Klasik dönemde (MÖ 479-336) bir şehir devleti olarak öne çıktı. Hem koloni hem de adını aldığı...
  06.04.2021
  Peri masalları çocuklara ejderhaların var olduğunu söylemez. Çocuklar ejderhaların var olduğunu zaten biliyorlar. Peri masalları çocuklara ejderhaların öldürülebileceğini söyler . Eski Akdeniz medeniyetleri için , bu canavarların hikayeleri sanatı, edebiyatı ve kültürü güçlü bir şekilde etkiledi – bu yüzden mitolojik canavarların madeni paralarda görünmesi şaşırtıcı değil. Korkunç...
  06.04.2021
  Roma sikkeleri üzerindeki portreler Roma eyalet sikkeleri – İtalya dışında, Roma eyaletlerinde basılanlar – tüm antik sikkeler arasında en büyüleyici olanıdır. Genellikle ilgi çekici tasarımlara sahiptirler ve büyük ilgi gören portreleri vardır. Taşra sikkeleri üzerindeki kalıp gravürü, karikatürize çabalardan sanatsal şaheserlere kadar inanılmaz derecede farklılık gösterir. ...
  05.04.2021
  Bu konuda, Roma sikkeleri üzerinde görülen mimari harikalarından biri olan köprülere bakacağız.  Alt resim İmparator Trajan için Roma darphanesinde (MS 98-117) basılan Tuna Köprüsü. Roma sikkelerindeki en ünlü köprüdür. Bilgin Philip Hill , bu türü , yüzyıllar önce Roma’nın dördüncü kralı Ancus Marcius tarafından Tiber’in üzerine inşa edilen ahşap köprü Pons Sublicius’u tasvir ederek düşünmeyi tercih etti . Birkaç...
  05.04.2021
  Gaius Julius Caesar , MÖ 44 Mart’ta Roma Senatosu’nun bir toplantısında öldürüldü . Sezar’ı öldüren adamlar, Roma Cumhuriyeti’ni baskıcı bir diktatörden kurtardıklarını iddia ettiler. Suikastçılar arasında Sezar’ın en yakın arkadaşları olduğu kadar ona karşı savaşan ancak Sezar tarafından affedilen ve onun tarafından iktidar mevkilerine yükseltilen adamlar da...
  04.04.2021
  Bu paraların kullanım dönemindeki gerçek değerlerini anlamanız adına her paranın kaç nummi yada nummus olduğunu altına yazdık. Mesela en çok sorulan M harfi olan paradır. “M”, 40 sayısının Yunanca alfabetik eşdeğeridir. Yani para 40-nummi ( follis ) dir. Bizans sikkeleri,...
  28.02.2021
  Son dönemlerde dronların defineciller tarafından kullanılmaya başlandığını görmekteyiz. Özellikle gpr yer altı radarları drone montajlanarak profesyonel defineciler tarafından kullanılmaya başlamıştır. Defineci arabasından hiç inmeden karşıdaki tepeye dronu göndererek istediği görüntüleri almaktadır. İster kamera ile yüzey görüntüler, isterse gpr yer altı...
  20.02.2021
  Kemikli mağaranın içindeki kemik ve kül yığınları vardır. Yığınların altında demir ızgaralar vardır. İzgaralardan ikinci kata inilir. İkinci katın duvarları, hayvan kemikleri ile sıvalıdır. Birinci katın sağ duvarının üstünde doksan okka kantar resmi vardır. Kantarın otuz santim horasanı delindiğinde on...
  20.02.2021
  Kartal kayada ise bir kartal süzülür şekilde durur. Kartalın altında bir yuva vardır, yuvada on iki adet elmas ile bir kazan paramız mevcuttur. Yuva ile kartalın arasına sarı bir gül yapılmıştır, bu gülde o civarın haritası gizlidir. Kartalın arkasında iki...
  16.02.2021
  1 litre altın 19280 gramdır (19 kilo 280 gram). Mesela 1 litrelik kola petine altın doldurduğunuzu düşünürseniz bunun geleceği ağırlık 19 kilo 280 gramdır. Bu hesap 24 ayar saf altını esas alarak yapılır. Sadece suyun özgün ağırlığı litreye eşittir. 1...
  14.02.2021
  Bu belge Yanis alevci adındaki devşirmenin Yunan çetesi ile İstanbul civarında yapmış olduğu soygunları anlatır. Yıl: 1878 Çete başı Yanis alevcidir. 1878 senesinin dördüncü ayında Osmanlı saraylarının padişahlara yakınlığı olması ile tanınan Yanis alevci aslında Kavalalıdır. O dönemin hükümetinin içinde...
  13.02.2021
  Eşkiya belgelerini çözmek zordur, gerçek para yerleri her zaman sayılarda saklıdır. Eğer doğru yeri bulursanız parayı nerede bulacağınıza yardımcı olacak konudur. Çolak Papaz, 2800 Okka Altın Küp dağı muhiti içinde bulunan iki kapılı mağara ve ön tarafı tezgahtır. 2800 okka...
  03.02.2021
  Eşkiya belgelerinde adı geçen, Tahtacı köyü, ali safran bey köyü, kalay kaş köyü ve çevresini volçan voyvoda anlatıyor. Tahtacı Köyü Tahtacı köyü nami ile bir köy vardır bu köye tek gözlü bir köprüden geçen yol üzerinden gidilmektedir. Yol ilerde ikiye...
  03.02.2021
  İnternet üzerindeki yapılan define satışları ve sözde alıcılar tamamen hayal ürünüdür. Satıcı kılığındaki tokatçılarla alıcı kılığındaki tokatçılardan başka bişey değildir. Buldum ama ne yapacağımı bilmiyorum diye safa yatanlar ve safın elinden defineyi kapma planı olan üçkağıtçılar. Bazı kısa yoldan zengin...
  02.02.2021
  Ben volçan; Uzun zamandır kayda geçme fırsatı bulamamıştım. Hatırlamakta zorluk çekmeme sebep olacak o kadar zor anlar yaşar olduk ki; kayıt etmemin zaruri olduğu kanaatine vardım. Çatal Kaya Edirneyi Konstantine ye bağlayan yol üzerinde tarihi çok büyük bir meşe ağacının...
  01.02.2021
  Bu değirmenin iki tarafı doğal kayaya oymadır. Üç basamakla içine girilip dokuz basamakla çıkılmaktadır. Emin ağa değirmeni yakınlarında bir değirmen daha vardır. Değirmen arkının soldan 9 basamağı vardır. Domuzluk ayağının içinde sağ tarafta duvarda 9 civcivli tavuk ve onlara saldırır...
  01.02.2021
  Çatağın batı tarafında 2 dik taş var. Pehlivan gibi tutuşmuşlar karşılaştıkları yerde bir tarafında ibrik diğer tarafında leğen var. Aralarında taşlar var, oldukça derin kazarsan tabakları bulacaksın. Onların altında da bir harbi var kazmaya devam ediyor ve sabrını tüketmeden umudunu...
  01.02.2021
  Sarıgöl; Bu gölün doğu kısmı yarıktır, bu yarık kanalda kırk adet kaldırım halinde taşlar dizilidir. Bu taşlara çeşitli işaretler yapılmıştır, onuncu taşta oyuk işareti yapılmıştır. Sonra bu taşın altına bin beş yüz okka gizledik, bu gölün yakınındaki bir yığmanın altına...
  01.02.2021
  Hemen 3 Metre ve üstü Çeken Dedektörler listemizi yazalım; daha sonra konuya giriş yaparız. Ajax dedektör modelleri arasında, Ajax alpha, Ajax Gamma, Ajax sigma. Groundtech Dedektör modelleri. Devam edelim. lorenz, tero vido, black hawk bunlar iyidir. Bunun dışında minelab sdc...
  31.01.2021
  Nalbant alanı tabiri ile anılan yer fevkalade güzel ve yüksekçe bir tepedir. Keçi deresinde konakladığımız süre zarfı içinde bu düzlük alanda uzunca bir zaman çalıştık. Tepenin üzerine çıkar bakarsanız nalbant alanının doğusunda keçi deresi kalır. aksi istikamette ise kuru dere...
  31.01.2021
  Ali Bey Değirmeni; Karadağ aksu boğazı ve bilhassa ali safranbey köyünün hudutları içeresinde sazlı göl vardır. Sazlı gölün kuzey tarafına gelen bir etekte şu özellikte bir değirmen vardır. Bu değirmenin her iki tarafı ana kayaya oyularak yapılmıştır beş arşın kadar...
  31.01.2021
  Vezir tepenin tam zirvesinde 12 adım uzunluğunda bir mezar olup bu mezarın ahali taş kaldırım döşelidir. Vezir tepenin eteğinde 2 dönüm araziyi kaplayan bir göl vardır. Gölün 2 adı olup biri sazlı göl diğeri katır boğan gölüdür. Gölün ortasında siyah...
  31.01.2021
  Şeytan dereden 3 tarafı ana taştan; 3 basamakla üstüne çıkılır. Sofra kayası üzerinde yarım ekmek dilimi; 2 tabak; bir buçuk balık; 7 çatal; 7 kaşık; su bardağı ile 3 baklalı zincir birde çerkez kaması yaptık. Buradan aşağı gidilirse 200 adım...
  30.01.2021
  Sinekli mağaradan gelen 2 yol vardır. İnce yol Bağdat yoluna çıkar. Bu yol taş döşemedir. Halkalı kaya üzerinden uçuruma baktığınızda bir yerde oyma olarak yapılmış bir dama taşını gözleriz. Uçuruma sırtımızı dönüp sağ ayağımız ile dama taşının istikametinden baktığımızda 200...