DefinecilikDefine İşaretleriKayada oymaAntik paralarMaden yataklarıDedektör
 

MendereS

  08.12.2021
  Civa fiyatlarının değişiklik göstermesinin sebebi atom kütlesi ve atomik numarasıyla alakalıdır. Cıvanın gri yada kırmızı olması çokta önemli değildir. Örnek; atom kütlesi 200.59 u, Atomik numara 80, Yoğunluk 13.56 gr/mL, saflık %99,99 olan bir gri cıvanın gramı ortalama 2.000 TL...
  07.12.2021
  Kırmızı cıva yüzyıllar boyunca üzerine efsaneler yazılmış değerli bir metaldir. Ve bu günlerde, onu internette satışa sunan reklamlar ve videolara rastlıyoruz. “Kırmızı cıva” hikayesi neden bitmek bilmiyor. Efsaneler Bazı insanlar bunun eski Mısır mumyalarının ağzında bulunan sihirli bir şifa iksiri...
  06.12.2021
  Antik Yunan heykelleri-nin gelişimi üç kronolojik döneme ayrılır. MÖ 650’den MÖ 500’e kadar olan dönem Yunan heykeltıraşlar ilk olarak mermerden heykeller yaptığı dönemdir. Bu dönem Arkaik Dönem olarak biliniyordu. MÖ 500’den MÖ 323’e kadar Klasik Dönem olarak bilinen dönemdir. Bu...
  05.12.2021
  Yunan kadın heykelleri sanat tarihinin en iyileri olarak kabul edilmiştir. İster sıradan kadın, ister o dönemde etkisi büyük olan ünlü tanrıçalar olsun, Yunan heykeltıraşları arasında kadınların büyük payı vardır. Fakat antik Yunan’da kadınların yaşamda çok sınırlı bir yeri vardı, Cariye...
  29.11.2021
  Haç sembolleri HZ. İsa’nın çarmıha gerilmesinin sanatsal bir sembolüdür. Haçlar, 6. yüzyılda başlayıp Orta Çağ boyunca sürekli yaygınlaştı. Haçlar, Hıristiyan dininin çeşitli mezheplerini temsil eder, ancak bu, tümü için geçerli değildir. Haç en çok Kiliselerde, mezar taşlarında ve dini kitaplarda...
  02.11.2021
  Hilal Ay Define İşareti; Her halinin anlamı başkadır. Hilal dünyevi hayatı sembolizme eder. Bir tür takvimdir. Ayın büyümesine ve küçülmesine göre hem zaman hemde yön belirlenebilir. Ayrıca ay tanrıçası selenenin sembolüdür. Öküz ve boğa boynuzları birer hilal işaretidir. Yıldız, yılan,...