Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

MendereS

01.10.2023
Papaz pop martin’in mağarası: Dört köyün ortasında, sarımtırak taşlarla kapalı iki tarafında yüksek kayalarla kapalıdır. Bu taş yerinden kaldırılıp altına bakılırsa, üç kılıç resmi görülecek. İşte bu taşın altında öküz derisi ile gömülmüş olan bin okka gümüş, bin iki yüz...
01.10.2023
Marmara Denizi Anadolu Yakasında Eşkıya Faaliyetleri. Eşkıya, Deniz Korsanı Timoryani ve Topal manol. Dikkat belge volçan değil. Dağarcık Değirmeni; Vezirhan’ın altında, Yoğurtlu Köyü doğusundan gelen, Kadıkaltı Köyünün altından birleşerek gelen Kazan Dere içinde Dağarcık Değirmeni vardır. Bu değirmenin kapı eşiğinde bir...
30.09.2023
Manukyan belgesinde adı geçen önemli noktalar belge üzerinde gösterilmiştir. Belgenin sağ üst köşesinde doğu, batı, güney ve kuzey yönleri belirtildi. Ana merkez vezir kale olarak başlamak istiyorum. Güney batı: Vezir kalenin güney tarafına doğru devam edersek kuru dereyi görürüz. Piramit...
30.09.2023
Bu konunun amacı eşkıya guruplarını birbirinden ayırıp, hangi eşkıya gurubu nerede faaliyet gösterdi anlaşılır hale getirmektir. Defineciler tüm belgeleri volçan sandığı için böyle bir konu açma gereği duyduk. Hayır efendim. Bu ülkede volçandan daha büyük eşkıya gurupları vardı. Hazineleride volçandan...
30.09.2023
Dikkat: Bu belgedeki tarih 1668 dir. Hazinesi Volçandan daha fazla olduğunu düşündüğümüz en güçlü eşkıya gurubu budur. Dönemin ünlü eşkıyaları şunlardır. Eşkiya Belgeleri Karadeniz Sahilleri; 1668 yılında karadeniz sahilleri emine burnu pomariye kenti kuzeyinde 181 kişilik çetemle birlikte karaya bastık....
29.09.2023
Başarılı bir defineci olmak için bazı özelliklere sahip olmanız gereklidir. Bunlardan bazıları sorumluluk üstlenme