Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Eşkıya Belgeleri İstanbul Bölgesi

Eşkıya Belgeleri İstanbul Bölgesi

İstanbul Beldeyi Nazırı Ol-Riva Kalesi Soğan Adası kapısı doğudadır. Kalenin üç tarafı su ile çevrilidir. Karşısı Soğan Adası ve Riva Kalesinin doğu kapısı önünde bir siyah kaya onun üzerindedir. Fil resmi ve devenin Filin de üzerinde kalenin oluşumunun üç katlı resmi kale ile poyraz bu kale 300 adımda bizler tarafından yapılmış Kurt Baba türbesi denir. Kalenin iki tarafı deniz ile bağlantılı bir tarafında da sarı su vardır. O köyün imside Kurt köydür.

Kalenin doğu kapısına ( 150 ) adımda fil var fil resmi bulunduğu taştan ( 12 ) adım doğudadır. 2×2 mahsen ve 1 arşın kadar derinde 90 okka bizlere yarayışlı olan içleri değerli meblağdır. Şimdi fil önü doğu ve dikkat edelim filin önündeki noktalara yani nişanlara.. Şöyleki ( : ) 20 dakika mesafededir.

Döllük demir kapı ve boğazda aynı sarı su deresi ve kesilmiş dört köşe kayalar mevkii, büyük kapılı mahzen burada. Buradan aynı sarı suyu takiben 15 dakika murat suyu ile sarı suyun birleştiği çatağa geliriz. Ve yolumuzu daima solu takiben iki suyunda birleştiği noktada burunda Yorgi Sukurof? un değirmeni çakamoz değirmeni ve değirmenin 12 adım üzerinde bir düzlük var. Dikkat edelim orada üçgen bir taşın ucu 7 adımda düz tek bir taş dikili ve tepesi deliktir. Altında haç var bunun bir arşın altında 110 okka kasatura sacı kapalı çok kıymetli altın.

Yorgi Sukurofun değirmeni

Şimdi buradan 12 dakika sola dereyi takip edip ikinci değirmen çarkla döner ve ana kaya oyma papaz yuhanis namı ile anılır. Bu değirmenin arka duvarında iki delik ve sırtınızı duvara dönünce tam omuz hizasına gelir. 8×8 şimdi ayaklarımızı açarız ve ayaklarımızın arasını kazalım işte buradadır. Harçtan yapılmış put şimdi burasını açacağız ve içeri bir insan girecek mahzen üç adım gideceğiz. Ellerimizin üzerinde emekleyerek içerisi 3 arşın eninde 3 arşın boyunda 3 arşında yükseklikte muntazam odadır. Karbon zehri mevcuttur. Sağ köşede iki öbek sağı kıymetli muhteviyat ile dolu sol köşe ise akçe meblağı vardır. Buradan döndüğümüz zaman giriş kapısının kemeri üzerinde bir kare birde düz göz görünür ve açıktır. İşte orada çok kıymetli ziynet kutusu olup, ondada 31 parça gümüş vardır. Bunlarında her birisi tahtadır. Ve üzerlerinde çete başlarının resimleri vardır. Burasını kapadık buraya küçük çete ismini verdik.

Ve buranın suratı değişmedi. 29 adım önünde kaba ve ılık bir su çıkar dereye çok kısa mesafede karışır. İşte burası bizlerin su içtiği yerdir. Burası da Papaz Yuanisin değirmeninin kapısına karşı gelir ve oda orta halli bir adamın adımı ile tam 29 adımdır. Buradan değirmen ve mağaranın ağzını oransın kayanın aynı rengi ile kapadık ve delikleri de 8×8 dir. ????.

Buradanda ayrıldık tam 40 adımda üstünde karakayaya oturak resmi yaptık birde sol ayak resmini. Bu ayakta ölçü tam iki karıştır. Şimdi dikkat işte bu ayağın da ucu değirmene bakar işte o ayaktan biliriz. Papaz Yuhanis değirmeni onun karşısında sağında o büyük dereyi geçeriz. Ve oradan da Kervan tepeye ve buradan da boğazları ve çanak adayı görürüz . Yani kınalı adayı onu tam gözünüzün önüne alın ve hemen önümüzdeki 3 taş yerde gömülü onların sadece uçları görülür. Araları 9 adımdır tam orta yere gelen yerinde1.5 adam boyu kazacağız. Orada 187 okka ruble Moskof altını parası mevcuttur.1-7-5 27 kıymetli.

Şimdi dikkat edelim. Burdada sağa dönüş yeniköy ve göksu deresine ineriz. Kervan tepe ile burası 1.5 saattir buradan da karakuş tepesine geldiğimiz zaman Sarı gölü o zaman görürüz. Sarı gölünde bir ayağı harami dereye akar. Soldan gelen kazıcılar deresidir. İşte bu çatakta Garipçe Ali paşa değirmenini buluruz.

Ali Paşa Değirmeni

Bu değirmende ana kaya oyulmadır. Yanılmayalım bu değirmenin taşı sarı beyaz ve kabamsıdır… Değirmenin holluğu 9 adımdır. Ve taştan oyulmadır. Holluğunda değirmenin çarkına geleceği yerde bir tek basamak olup oda oturak halini andırır. Bunun tam üzerinde iki haç taş vardır. Bu taşı kaldırdığımız zaman bu taş buranın taşı deyil işte burada 27 parça çubuk altın 12×12 dirler. Çok kıymetli.

Gairpçe ali paşa değirmenin holluğu başında iki ayak izi bir birine çapraz durur. Biri garipçe alinin değirmenine 50 adım önünde tam değirmenin holluğuna karşı yığma sade kara taş tepesi. İşte bu tepenin içindedir. Sofra 2 balık 3 kaşık 3 çatal 2 parça ekmek 1 su tası 1 de 21 lokma zincirli çakı bunlar üzerinde göbeğe kadar taşla doludur. Bu sofranın 1 basamak merdiveni vardır. Bir göz halinde orda 5 okka meblağ bu garipçe ali paşanın değirmeninin kapısı batıdandır.

Kadıköylü Kasap Nikonun Değirmeni

Buradanda geçip 15 dakika sola aşağı ineceğiz. O dereden ve gölden su alan değirmeni bulacağız. Göksu deresi ve Göksu gölü Dere ve göl suyu ile döner değirmenin 100 adım takip edeceğiz. Tam 2 sefer yakadan yakaya kemer ile geçirilmiş. İşte bu değirmen Kadıköylü kasap nikonun değirmenidir. Dikkat bu değirmenin 3 tarafı ana kayaya oyulmadır. Ön duvarı örmedir kapısıda kıbleye karşıdır. Önünde yarım dekar çayır vardır. Değirmenden çıkan suyu 10 adım sayın. Bir tatlı su kaynağı bir ceviz bir erik ağacı vardır. Değirmenin önünden değirmenin kapısına gelirken 10 adım sağında bir binek taşı var taşın üstünde de 3 ufak resim var. Taş karadır. Bu taşı 10 kişi getirdi taşın değirmene bakan yüzü düzdür. Diğer yanları bozuktur. Bu taşın tam altında 24 okka bakır meblağ vardır.

  • Buradan doğu istikametine değirmenin arkasına savak yerine büyük put göreceğiz. Bu putu arkamıza alır 11 adım ilerde 13 x 20 kurtunda siyah ve düz taşı göreceğiz yerde bu taşı kaldıracağız dizimize kadar kazacağız alt aşağısı yazılıdır. Oradada 2 holluk şeklinde kaya bulacağız. Bunun iki gözüde doludur.

Buradanda 2 saat batıya yürüyüp Gök suyu takiben Kemer köprüye geleceğiz. Bu köprü zamanında değirmen arkı olarak kullanılmıştır. Değirmenin suyu buranda geçirilmiştir. Bu suda o zaman Anadolu hisarına gelen sudur.

Yahudi İshakın Çiftliği

Anadolu hisarına gelmeden Yahudi ishak ın çiftliğine inerken 20 dakika kala 20 metre yazılı bir duvar var. Duvarın kıbleye bakan yönünde muskalıma gelen köşede bir güneş resmi var. Güneşinde içinde kız kafası ve suratının resmi var. Kızın baktığı 38 adım ileri 10×10 ve 4 yönü kazılıp bir boy derinliğinde mahzen var. Kızın tarafındaki Kapıdan girilir. Üç basamakla inilir. Önümüze 1 daire horasan gelir horasan kabartma yeridir. Horasan kırılır içinde 1348 okka renkli ve geçerli meblağ vardır. Bunların da üstünde bir ceset yüzü koyun yatırılmıştır.

Not: Bu belge hangi eşkıya gurubuna ait olduğu bilinmemektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.