Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Tavuk Define İşareti

Bu işaret çok ender bulunan bir işarettir. Kendi içinde dört kategoriye ayrılır.

Bunlar:

– 3 civciv 1 tavuk,

– 5 civciv 1 tavuk,

– 7 civciv 1 tavuk ( tavuğun sırtında bir civciv var ve en arkadaki civcive bakıyor. )

– 9 civciv 1 tavuk, ( tavuğun sırtında bir civciv vardır. ) Bu kategorilerin içinde 7 civciv 1 tavuk işaretinin anlamı mevcuttur.

O da şudur. Öncelikle tavuğun olduğu kaya içinde bir tane çok değerli ve büyük altın para çıkar. Daha sonra en arkaya bakan civcivin baktığı yöne doğru gidiniz. O tarafta kapalı bir mağara bulmanız gerek. Ne varsa o mağaranın içindedir. (Bazı kaynaklara görede bir tane olan altın anne civcivin yani tavuğun gırtlağında-dır.) sizlere tavsiyem bir altın için işareti kırmayınız. Tavuk yalnız başına ya da yanında civcivleri ile birlikte en çok kullanılan define motiflerinden biridir.

Tavuk Define İşareti

Tavuk Define İşareti Anlamları

Gerek yalnız başına tek tavuk ve gerekse beraberindeki yavruları mutlak definenin işaretidir. Bizans ve Ermeni kültürleri tarafından sıkça kullanılmıştır. Anlamları kavimlere göre değişmekle beraber, genel manadaki anlamları arayıcıyı büyük ölçüde yanıltmadan emanete ulaştıracaktır. Yeter ki daha önceden açılmış, içindekiler alınmamış olsun. Tavuk ve yanındaki civcivlerle ilgili figürlerin hangi anlamları taşıdıklarını şimdi maddeler halinde sıralayalım. Öncelikle şunun bilinmesinde fayda vardır. Genellikle tek rakamlı gruplar duvarda, çift rakamlı gruplar yerde, kayada olur.

Örneğin bir tavuk ve yanında 5 yavrusu varsa bu çift gruptur, yerde olur. Ya da bir tavuk yanında 6 yavrusu varsa bu toplam 7 eder ve duvar kayadadır. Ancak bu işin istisnası şudur. 1 tavuk ve yanında 7 civcivin olduğu durumlar çoğu kez duvar kayalarda bulunduğu gibi, yere sabit yatay (yer) kayalarda da bulunabilmektedir. Tabii ki bu durumlarda definenin yeri ve şeklide farklı noktalarda aranması gerekmektedir. Şimdi bu genel bakıştan sonra, tavuk ve civciv konusunun detaylarına girmeye çalışalım.

Yerde tek tavuk başı var ve başkada hiçbir motif yoksa; Bu kesinlikle yer altında mahzen var demektir. Ve genelde resim yerde ise resmin altıdır. Duvarda tek tavuk başı varsa ibik sayısı sayılır. Her ibik 72 cm ya da 120 cm olarak gagası değil de tam tersi istikamette sayılır. Bu iki ayrı ölçünün sebebi farklı medeniyetlerin bu ölçüleri kullanmasıdır.

Örnek vermek gerekirse 3 ibikli bir tavuk resmi önce 72 cm ile ölçülür. Bu mesafede çukur veya tümsek ya da taş, tuğla, kapak aranır. Bu mesafe 2.16 m yapar. Şayet burada bir boşluk tespiti yapılamazsa bu kez 3×120 hesabıyla 3.60 m. mesafede bir işaret aranır. Bu tip boşlukları dedektör ve çubuklar rahatlıkla bulabildiği gibi, üzerinde zıplayarak da çoğu kez ses ve sarsıntıdan da boşluk tespiti yapılabilir.

7 civcivli tavuk

Duvar kayada tavuk bir bütün halde resmedilmiş ve şekillendirilmiş ise. Resmin bulunduğu kaya, uzaktan bakıldığında tamamen bir tavuk heykelini andırır. Bunun için iyi bir gözlem yapmak gerekir. Başka yerde tavuk aranmaz. Kayanın kendisi zaten tavuktur. Bu taktirde tavuğun kaya biçiminde gagası tespit edilir ve baktığı istikamette altında define olabilecek taş aranır. Bu taşlar küçük ve büyük olabilir.

5 civcivli tavuk

Tek kabartma tavuk

Tek kabartma tavuk bazen, Boynunda çan taşıyan inek gibi müjde ile beslenmiş olabilir. Bazen de tek tavuk içinden harita çıkabilmektedir. Tavuk ve çevresine serpiştirilmiş muhtelif sayıdaki civcivler; Kesinlikle aile mezarıdır. Civciv sayısınca orada mezar aramak gerekir. Yine tavuk resminin ya da tavuk şekli verilmiş büyük kayanın etrafında civciv sayısı kadar irili ufaklı taş kayalar vardır. Ve çevrede bu kayalar yatmaktadır. Emanetler parça halinde bu taşların altında bulunmaktadır. Bu tip defineler çok derinde ve kaya taşların tam altında bulundurulur.

istavrozlu 7 civcivli tavuk

7 Civcivli Tavuk

Tavuğun bulunduğu yerde yedi dizili civciv bazen yokmuş gibi görünebilir. Ancak bunlar ışık oyunuyla ya da güneşin yansıtacağı ışığın belirlenmiş saatine hesaplanarak yapılmıştır. Bu tip gizlemeler Anadolu’da çok yerde bulunmaktadır. Örneğin Niğde’de bulunan Sungur Bey Caminin cümle kapısının iki yanında ve sütun başlığı motifiyle işlenen kapı lambasında saçları örgülü iki adet genç kız resmi vardır. Bu iki kabartmalı resim ancak sabah güneş doğması esnasında ve belli bir saat dilimi içinde görülür. Güneşin yön kaybetmesiyle birlikte bir siluet halinde daha sonra silikleşir.

Bu tip durumlarda civcivlerin ortaya çıkması için tavuğun işlendiği kayaya güneşin dik vurduğu an tespit edilerek bir saat öncesi ve sonrasında kaya üzerinde gözlem yapılır. Yada mümkün oluyorsa tek tavuğun etrafı su ile ıslatılır. Bu işlem sonucunda ortaya civcivler ya da değişik bir başka işaret veya işaretler çıkabilir. Bu takdirde çıkan işaretin ölçüleri çok önemlidir. Arama buna göre yapılmalıdır.

sırtında civciv olan tavuk

Dizili Civcivler

Tavuk peşinde sıra ile dizili civcivler varsa ; Burası kapalı mezar olabilir. Bu tip kapalı mezarlar bir tünel yada dehlizin girişi olarak düşünülebilir. Dehlizin devamında civciv sayısı kadar mezar yada dağıtılıp serpiştirilmiş emanet vardır.

Tek civciv tavuğun sol kanadı altında ise. Motifli kayanın hemen altında mutlak mezar bulunmaktadır.Bu tür mezarlar boş değildir.

Tek civciv tavuğun sağ kanadı altında ise. Kayanın motifli yüzüne bakılmaz. Diğer(arka)yüzünde yine kayanın dibinde yada altında bir mezar bulunmaktadır. Bunun müjdesi Yalnızca mezara bakılacaktır.

* Civciv var; tavuk yoksa ;Tavuk aranmaz. Çünkü kayanın kendisi tavuktur. Serpiştirilmiş sabit gibi görünen ama sabit olmayan, bir iki kişinin zorlamasıyla kaldırılabilecek taşların altı doludur. Bunlara dikkat edilmesi gerekir.

Yemlenen tavukta tavuğa yem veren insan; İnsan aslında motif olarak resmin hemen yakınında üstü sivri alt tarafı genişleyen kayadır. Dikkatli bir bakış; bu kayanın adeta bir tavuğa yem atmakta olduğunu görecektir. Burada çok iyi bir gözlem gerekir. Adamın yemlediği civciv sayısı kadar küçük yapılı, yerde yatan taşlar vardır. Bunlar civcive benzetilir. Para bu taşların altındadır.

tavuk ayağı

Mağara İçinde Civcivli Tavuk

* Mağara içindeki civcivli tavuk ayrı anlam taşır. Bu tür mağaranın girişi dışarıdadır. Tavuğun giriş kapısı günümüzdeki kümeslerde görüleceği üzere kümese insan girişi için yapılan büyük kapının altına yada yan yana yapılan küçücük bir kapıdır. Öyleyse mağara içinde de tavuk ve civciv bulunursa bu mantık akıldan çıkarılmayacaktır. Bu emanet mağaranın içindedir. Çünkü tavuğun folluğu kümes içinde ve köşededir. Buradaki para da böyledir. Ancak derinlik fazla olabilir. (2 m. civarıdır.)

* Mağara içindeki tavukla beraber bir veya birkaç civciv varsa ve bunlardan birisi kafasını arkaya çevirmişse bu yüzde yüz ikinci bir mağara girişinin varlığına işarettir. Tavuğun yönüne bu durumda kesinlikle bakılmaz. Girişi bulmak için bir su kanalı oyması bulunabilir. Mağara duvarlarında çok dikkatli bir gözlem yapılmalı. En ufak bir detay bile gözden uzak tutulmamalıdır. Bu şekil girişler iki şekilde kapatılmıştır: birincisi horasan uygulamasıdır.

Eğer böyleyse burada bir açıklama ile okuyucuya bir kolaylık gösterelim. Sabit ve yerli duvarlardan horasanlı duvarı ayırt etmek için bazen tokmak ve çekiç ile tıklayın. Kullanılacak çekiç asla demir olmamalı tahta çekiç (küçük balyoz) kullanılmalıdır. Çünkü horasanlı ve sabit kaya üzerine yapılacak vurgularda ikisinin çıkaracağı ses çok farklıdır. En ideal olanı tahtadan mamul bir çekiç ya da balyozun kullanılmasıdır. İkincisi de yumruk büyüklüğünde taşlar, bildiğimiz harç benzeri karışımla örülmüş ve üstü horasanlaşmış, mağara duvarlarının tabii haline uydurulmuştur.

Burada da yine işaretlerinden yola çıkılarak horasanlı girişin bulunması gerekir. Bu da genellikle bir su kanalı gibi 1-2 parmak genişliğinde oyulmuş şeridin başlangıç ya da bitiş noktasıdır. Bu, mağara içindeki arayış içindir. Dışarıdaki girişin bulunması içinde yine aynı yolla hareket edilir. İçine su döküldüğünde akacak gibi olan mağaranın dışındaki bir su yolu bu giriş kapısını bize verecektir. Bu oymalar bazen çatallı olabilir.

En sağlıklı yol, böyle bir su yolu bulunursa bunu en yüksek noktasından çok yavaş bir biçimde yeteri kadar su dökülerek suyun takip ettiği yolun bulunmasıdır. Gözle takip yanıltabilir. Çünkü oyulan su yolu alt eteklere inerken bilinçli olarak çatallandırılmış ve aldatıcı görünüm kazandırılmıştır. Su ise buradaki gerçek yolu takip edecek ve girişi gösterecektir.

Sırtında Civcivli Tavuk

* Sırtında civciv taşıyan tavuk varsa; O civcivde kafasının dönüklüğünün olup olmadığına bakılır. Yoksa 50 metreyi geçmeden ileri istikamette kafa yada bütün tavuk şekli verilmiş bir kaya aranacaktır. Başı geriye yada yana çevrilmişse o istikamette aynı şekilde bakılır. Tavuk ve civciv konusunda şu bilgileri de göz önünde tutunuz: Sırttaki tek civcivde müjde olabilir. Sırttaki tek civcivde harita olabilir.

Sırttaki tek civcivli tavuğun çevresi ıslatılırsa kuru iken görülmeyen ek işaretler meydana çıkabilir. 7 civcivli tavuğun ibiği varsa 2-2,5 metre civarında müjdesi olabilir. 7 civcivli tavuğun ana parası 7 adettir. Yada çevredeki 3-5 kişinin ancak devirebileceği kadar büyük çaptaki yerde yatan kayaların altına serpiştirilmiştir. Bu mantık kavimlere göre değişmektedir. Tavuk ve civciv sembolleri düz tarla kenarlarında kaya üzerindedir. Tavuğun üst gagası uzun,alt gaga kısa ise emanet tavuğun baktığı istikamette (50m den az) dır. Şayet alt gaga uzun, üst gaga kısa ise o taktirde yine 50 m.den az bir mesafede ve geri tarafındadır.

Yorumlar

 1. turqss dedi ki:

  Paşa paşa tam dedigin gibi yerde kayada işlenmiş tek tavuk ve domuz işareti var. Bunların anlamı nesir. Boşlukmu aramamiz lazim kaya altlarinami bakmak lazim. Nasil cözcez.

 2. Recepboylu dedi ki:

  Define

 3. Nuri dedi ki:

  Sizin elinizdemi var

 4. Mehmet dedi ki:

  Kayada bir tavuk yedi civciv var kabartma tavugun sirtinda bir civciv diyerleride arkasinda saginda solunda hepsinin de baktigi yon ileri varmi kendine guvenen 534 besyuzotuzdort yediyuzyirmi eliuc yirmidort

 5. Sity00 dedi ki:

  Bende kayaya oyulmuş tek tavuk var çok büyük yapılmış belime geliyor resmen etrafı kayalıklarla dolu anlamı nedir

 6. Sity00 dedi ki:

  Var elimde benim kayanın kendisi tavuk çok güzel işçiliği var belime geliyor nerdeyse

 7. Tarık dedi ki:

  Define işi nasip işidir bunu bilmenizi isterim bir hedefe ulaşmak için akıl teknoloji olması gerekir yorumların hepsini okudum bazı arkadaşlar para veririm demiş güldüm milyonlarca dönem soygunu yemiş yerler varken neye istinaden para teklif ediyorlar şaşıyorum tavuk civciv işaretlerinize sakın zarar vermeyin bilgim dahilinde yardımcı olabileceğim ne varsa seve seve sizlerle paylaşmaya hazırım beşyüzotuzaltı sekizyüzaltmışsekiz seksenüç oniki saygılarımla bilgi olmadan sarf edilen emek sadece insanı yıpratır Canın dan bezdirir maddi sıkıntı yaşatır her şey nasip kısmettir

 8. Necati dedi ki:

  Hüseyin bey ara görüşelim tavuk resmi için

 9. Necati dedi ki:

  Bana Festen ulasin beyaz şapka var Necati hazırlar para kazanmak isteyenler tavuk resmi olanlar

 10. Nedim dedi ki:

  Bende 1 tavuk 7 civciv işareti var ilgileniyorsanız

 11. mehmet dedi ki:

  3 metre arkası kesin sonuc

 12. mehmet dedi ki:

  Hüseyin bey ben ilgileniyorum ki nerde olursa gelirim ve kesin çözüm

 13. mehmet dedi ki:

  Nedim bey ben ilgileniyorum tabi sağlam sa

 14. robarrr dedi ki:

  ilgileniyorum kesin cözüm yer neresi

 15. Savaş dedi ki:

  Hüseyin bey sizinle irtibata nasıl geçebiliriz

 16. oktay dedi ki:

  arkadakinin baktıgı yere iyi bak başlangiç noktan degirmen

 17. oktay dedi ki:

  degirmenden basla her birinin parası ayrı yerdedir dikkatli olursan başlangıcı yaparsın

 18. reşat dedi ki:

  bazi insanlar para teklif ediyorlar veri paranızı alın :bu hasablar hiç kimse bilmez çümkü bu hasabi türkiyede bir iki kişi hariç adam tanımam hiç bir zaman işaretleri kırmayin bu hasab 5000 /10000 yıların hasabil çıkar o yüzden eminim cıkartıramazlar efendim makine var bilmem markası buymuş yalan makine fılan işlemez bu bilgi işi yer altını ceken makine daha icat edilmedi onu bilin kanmayın bunlara paranızıda harclamayın

 19. reşat dedi ki:

  tavuk sırtında civciv varsa tavğu bülnmş ve eyer sırta bir civciv varsa arkada 4 geçemez eyer 5 arkada olursa mutlaka önde 1.2.3 .4 .5 adet veren olacak eyer sırta olmasa 1 den 9 kadar de arkaya vere bilir tavuk domuz aini misal dır yılan hasabi ayır ve her fügür hasab işlmi ayrıdır tavuğun her türlüsü geçerlidir sayı önemli deyil mazar taşında olan fügürler geçersizdir ben bunuda süyleyim ben dah ciplak güzle her hangi bir fügür gürmedim tek tvuk gürdüm oda konyada bir ermeni arkadaş cok israr eti gitim malı alınmıştı

 20. Süleyman dedi ki:

  1 tavuk 7 civciv fotograf değil yerine götüreyim sizi ilgilenen varsa mail atsın

 21. Süleyman dedi ki:

  Mal yerinde kimse çıkarmadı iyi fiyat verirseniiz karışmam alır gidersiniz yok ben gelir çıkarır ortak olalım derseniz ona da ok

 22. MendereS dedi ki:

  Forumdan sorarsanız çok kişi yardımcı olacaktır. https://definesohbeti.com/

 23. Yılmaz dedi ki:

  Arkadaşlar her türlü işaretin çözümünü yüzde yüz yaparım. Bire bir konuşarak istediyiniz zaman araya bilirsiniz. Resimin vidyosunu gönderin çözüp size noktayı vereyim. Numaram 0531225

 24. Karizma dedi ki:

  O nasıl bir şey gülünecek bir durum.kim sana inanır.akillica mi desem yoksa sen seni mi kandırmaya çalışıyor sun.yoksa eğlence mi arıyorsun.o ki çıkmamış yerinde çıkar al. gülmekten daha yazmak istemiyorum

 25. Sefa akyüz dedi ki:

  Arkadaşlar 3 civ civ li tavuk civcivin biri adım atar gibi aayağı geri bakıyo

 26. Anonim dedi ki:

  arkadaşlar bu siteden verilen ülçüler yanlıştır her kim gendine güveniyorsa buyur arasın ama ortada büyük ida olacak ve her hangi bir fügür şartır

 27. Cann dedi ki:

  Yanlış mı aksini ispat et ya foto yükle bakalım kim yanlış kim doğru varmışım. ?

 28. Cann dedi ki:

  Sana nasıl güvenelim. ? Sen bize nasıl güveneceksin. ?

 29. Sedat dedi ki:

  Kayada tek tavuk işareti kayada ve su çıkıyor

 30. Anonim dedi ki:

  Slm arkadaşım zeminde oyma tek tavuk var anlarmisiniz

 31. Anonim dedi ki:

  Yer nerde

 32. batmanli dedi ki:

  arkadaşr bir tavuk 7 civciv 1yılan tavuk kafası çevırep civcivlerı bakıyor nedır

 33. Memo dedi ki:

  Bende dereden 10 adım batı tarafı ve yaklaşık 200 metre güneydoğusunda çeşme var ve 10 adım da güneyinde iki dere ayırımı var 5 civciv ve tavuk işaret yerde tavuğun önünde de yem var yardımcı olabilecek var mi

 34. apocan dedi ki:

  reşat apocan memet ara

 35. Anonim dedi ki:

  Tek civci var ne anlama gelir

 36. Apocan avşin dedi ki:

  Cann bu iş herkesin bildiği Bi iş değil özgünm biri sırta 3 arkada 3 önde bu kaç mt dedir veya bana bunu süyle doğu veya güneydoğudaysa istikamet nereye bakmali ve iç anadoludaysa ege Karadenize dahil gün süyle

 37. Anonim dedi ki:

  Mrb arkadaşlar yuvada bir tavuk var ayakta karşıya bakıyor yuva boş bir tavuk tek var civciv yok 100mt yanında kılıç işareti var

 38. Anonim dedi ki:

  Mrb abi yuvada bir tavuk var ayakta karşıya bakıyor yuva boş bir tavuk tek var civciv yok 100mt yanında kılıç işareti var ne anlama geliyor.

 39. Ömer dedi ki:

  Elimde güzel işaret var nasıl ulaşırım size

 40. Anonim dedi ki:

  Abi tek kavuk işareti var ne anlama geliyor yuvada ayakta düz bakıyor 100 cm uzağında kılıç işareti var

 41. Özcan dedi ki:

  Merhaba arkadaşlar tek tavuk işareti var yuvada ayakta düz bakıyor civciv yok 100cm uzağında kılıç işareti cvar yardımcı olursaňız sevinirim teşekurler

 42. orhan dedi ki:

  resim gönderiyorum arkadaş lar nedir bu

 43. Mehmet hanifi dedi ki:

  Nerelisin mehmet

 44. Mehmet hanifi dedi ki:

  Yılmaz numaran verirmisin

 45. Mehmet hanifi dedi ki:

  Batmanlı ben diyarbakırdan sana nasıl ulaşayım

 46. Mehmet hanifi dedi ki:

  Memo nerelisin

 47. Salih dedi ki:

  Bende var kendim videosunu ve rrsmini cektim kimseden duymadim resim video almadim kendim cektim

 48. Anonim dedi ki:

  Tek tavuk önünde iki adet hac işareti var ne yapmaliyiz

 49. Anonim dedi ki:

  05376762172 abi bende batmanlıyım elimde tavuk işaret var yardımcı olurmusun

 50. Islam dedi ki:

  Tavuklu civcivi bulanlara yardimci olurum. Karsiliginda birsey istemem. Zaten suana kadar o kadar ahim sahim seyler ciktigini gormedim. Besyuzkirk2 yediyuzotuz3 yetmis2 elli9 vanda olanlar olursa ne ala..

 51. Kerem dedi ki:

  Birşeyler buldunuz mu

 52. Kenan inci dedi ki:

  Arkadaşlar bir akarsuyun ortasında büyük bir kaya var ve bu kayada 1 tavuk tavuğun üstünde 1 civ civ ve 3 tane peş peşe gelmekte olan civ civ var bunun çözümünü söyler misiniz

 53. Mehmet 0545 199 10 68 dedi ki:

  1 mt büyüklüğünde 1 mt genişliğinde üstünde 6 veya 7 murc olan tavuk heykeli kaya var düz arazide etrafında 8 tane kaya var başka kaya yok çevresinde hem tavuk resmi video ve görüntülü arayın gözünüzle görün valla tavuk nasıl olur tıpatıp aynısı yeterki anlayan bi kardeşimiz olsun aramanızı bekliyorum

 54. Mehmet 0545 199 10 68 dedi ki:

  Arayın gözünüz tavuk figürü kaya görsün vallahi ressam öyle tavuk heykeli yapamaz kusursuz

 55. İsa dedi ki:

  Bende biliyorum aynisindanin ozcanbey face verin konusalim

 56. Mehmet 0545 199 10 68 dedi ki:

  o zaman arayında gözünüzle görün göstereyim tavuğu görüntülü

 57. Anonim dedi ki:

  Ws ws 7civciv biri tavugun kanatları altında ne anlamı taşıyor her sitede ustalar yorum yapıyor hepside aynı hikaye yeri biliyorsanız acık bir şekilde yazın insanlara o anlatıklarınızı bizde biliyoruz

 58. Eral dedi ki:

  Merhabalar numaranızı tam yazabilirmisinuz misal bende çok garantili işaretlrr var

 59. Erdal dedi ki:

  Merhabalar bende garantili bir çok işaretler var fakat hiç birini çözemiyorum malesef işaretleri çözecek birileri varmı

 60. Erdal dedi ki:

  Doğru kardeşim ağzınıza sağlık bende 30 bin tl ye makina aldım. Garantili o kadar işaretli yerler varki makina hiç bir işe yaramadı malesef
  Saygılar

 61. Erdal dedi ki:

  Doğru kardeşim ağzınıza sağlık bende 30 bin tl ye makina aldım. Garantili o kadar işaretli yerler varki makina hiç bir işe yaramadı malesef
  Saygılar

 62. Anonim dedi ki:

  Birtane kayadan tavuk yapılmış bir tavuk tan biraz daha büyük , tavuğun sırtında tavugun ayak izi var ne anlama gelir