Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Definecilik – Tüm Define Konuları

Definecilik - Tüm Define Konuları

Define Konuları; Değerli defineci arkadaşlarımız, bu makaleyi dikkatlice okuyup anlamaya çalışın. Bu tecrübeler sizlerin düzeyi göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Uzaktan eğitim tekniklerine uygun şekilde olmasına özellikle dikkat ettik umarım faydasını görürsünüz.

Define Konuları

İlk çağ insanlarından başlayan sanat etkinliği mağaralar, kayalar ve surlar gibi benzer yerleri çeşitli desen, motif, ve renklerle süslemişlerdir. Değişik dönemlerden günümüze  pek çok araç gerek ile birlikte insan, hayvan heykelleri,  çeşitli duvar süslemeleri  ve paha biçilmez hazineler kalmıştır. Define ise  eski çağlarda saklanmış yada kayıp olan heykel, obje,  madeni para, külçe altın, gümüş gibi  değerli  eşya olarak tanımlanabilir.

Defineci:

Defineci önceden saklanmış yada kayıp olmuş sahipsiz hazineleri bulmaya çalışan kişilerdir.  Bu işi yürütebilmesi için eğitim alması yada bilir kişilerden destek alması şarttır.  Bilinçsiz defineci yarardan çok zarar verecektir. Sıfır tecrübe ile yola çıkan  defineci neyi nerede ve nasıl arayacağını bilmez. Aynı zamanda iflah bir hastalığın bir umut sevdasının aşığıdır.

Definecinin eğitim alacak bir kurumu olmadığı için biz define hocaları internet üzerinden sizleri aydınlatmaya çalışıyoruz. Sizlerin  kulaktan kulağa dolaşan rivayetlere göre hareket etmemeniz. Ve ayrıca dedektör satıcıları, medyumlar ve cinciler gibi gaipten define yeri söyleyenlerin ekmek tenkisi haline gelmenizi istemiyoruz.  

Bir defineci en az arkeolog kadar bilgili olmalı kulaktan dolma, hikayelere dayalı define avcılığı yapmamalıdır.  Sizlerin en büyük sorunu eğitim alamamanızdır. Bu sorunu asgariye indirebilmek için İnternet teknolojisinden faydalanıp bildiklerimizi paylaşarak kendimizi geliştirebiliriz.

defineci

Defineci Nasıl Olmalıdır

1– Sözü doğru olmalıdır.
2– Çözemediği izleri korumalı, kırmamalıdır.
3– Tecrübelerini paylaşma işini bir görev saymalı.
4– Yasal sınırları aşmamalı, kaçak kazı yapmamalıdır.
5– Tarihi bilgisi üst seviyede olmalı.
6– Bu alanda kullanacağı teknolojiyi iyi tanımlıdır.
7– Nefsine düşkün tamahkar olmamalıdır.
8– Definecilik bir geçim kaynağı olarak görmemeli. Bir hobi şeklinde yapmalıdır.
9– Tarihi izleri korumalıdır.
10– Defineci bir arkeolog kadar bilgili ve becerikli olmalıdır.
11– Yapacağı işleri bir plan dahilinde yapmalıdır.
12– Her bulduğu veriyi kayıt etmeli, sonrada yorumlamalıdır.
13- Hurafelerle yola çıkmamalı Mutlaka yüzeysel bulgularla işe başlamalıdır.

İşaret Nedir ?

Definecilikte define işareti çözümü en zor olandır. Define işaretleri sakladığı varlıkları, değerleri herhangi bir tehlikeye karşı korumak ve sonrada gelip almaya yarayan şifreleme düzeneği ile birlikte bir çeşit anlatım ve bir dildir. Bunlar oyma kabartma ve boyalama şeklinde günümüze kadar ulaşmıştır.

Kayalara yapılan her figürün motifin mutlaka bir anlamı vardır. Anlamsız manasız hiç bir emek sarf edilemez. Ancak her kaya damgası da define için değildir. Bu günkü mezarların üstünde yakılan mumlar gibi biz buna mumyalık desek daha mantıklı olacak. Kare veya dikdörtgen oymalarda aynıdır.

define işareti kanal

Define işareti olan ve olmayanları şıklar halinde ayıralım.

1– Devlet ve yöneticilerine ait damgalar. devleti ve devlet adamalarının makamlarını ve devlet sınırlarını sembolizme eder.
2– Dini kurum ve din adamlarına ait damgalar. Dini din adamları ve tapınma alanlarını sembolizme eder.
3– Kayalara yapılmış oyma ve kabartma sembollerin bir çoğu defineyi ve mezarları sembolizme eder.
4– Şahısa ait damgalar. Şahısı ve Kavimlere (aşiret) ait damgalar ise Kavmi sembolizme eder
5– Süsleme sanatı. Sadece sanat içindir.

Define Nerede ve Nasıl Aranır?

Define Konuları; Defineci çıplak gözleri ile doğayı iyice gözlemlenmelidir. Arazının insan yaşamına elverişli olup olmadığına kanaat getirmeli. Şimdi bunları şıklar halinde verelim.

1- Harabe yerleri (Ören yerleri Gömü mezar ve muhtelif objeler bulunmakta ve sit alanı içinde olup yasal olmayan tahribattan kaçınalım)

2- Yığma tepeler (Tümülüs ve Höyük yapılarıdır. Muhtelif gömü ve objeler bulunmakta Yasalarımıza göre sit alanıdırlar tahrip etmekten kaçınalım.)

3- Çeşme veya pınar gibi su kaynakları çevreleri ( Gömü bulunabilinir.)

4- Üzerinde işaret resim veya sembol bulunan kayaların çevresi. (Geneli Mezarlarıdır, içinde muhtelif mezar hediyeleri bulunur.)

5- Çeşitli medeniyetlere ait mezarlık alanları. ( Mezar hediyeleri bulunur.)

6- İnsan yaşantısına uygun mağara önleri. (Gömü bulunabilir, yaşayan insanlara ait muhtelif araç ve gereçler ele geçirilebilir.)

7- Dini yapılar. ( sebep ne olursa olsun saygılı davranmak gerekir İnancımızın gereğidir. ).

8- Çakıl yığınlar ( Büyük çakıl yığınları Roma dönemine ait tümülüslerdir, ufak olanları yine mezarlardır, bir çoğunda mezar hediyesi bulunmamaktadır.)

9- Şelale arkaları: Önemli bir araştırma alanıdır, mezar ve gömü bulunmaktadır.

10- Kale surlarının önleri: muhtelif sikke, savaş malzemesi bulunur.

11- Halk arasında define var olduğu söylentisi olan alanlar. ( Yakın tarihe aittir, sabit ve kalıcı olan yüzey unsurları üzerinde durulmalı).

12- Köprü ayakları: kiliseler ve manastırlar.

Define Konuları; Çözüme başlamadan önce dikkat etmemiz başka konularda vardır.

1– İşaretin bulunduğu bölge yaşamaya elverişli ve yaşanmış olduğuna dair kalıntı ve izler olması.
2- İşaretin yapıldığı kaya iri yerli sabit olması,
3– İşaretin oyma yada kabartma olması,
4– İşaretin derin kalın biçimde yapılmış olması,
5– Aynı alan içerisinde manalı bir bağlantı ile birden fazla olması,
6– İşlendiği kayanın bir çok afetlere karşı dayanıklı sağlam olması
7– İşaret yapılan kaya su yatakları kenarında olmamalı (kimse su kenarlarına gömü saklamaz)

Define İşaretleri Çözü ?

Define Konuları; Yıllardan beri gelen tecrübeler gömülerin çoğunun kayaların içi oyularak kaya içine ve toprak altına sakladıklarını göstermektedir.  İnsanlar yaşadıkları topraklar üzerinde sürekli bir takım izler bırakırlar ve bırakmaya da devam etmektedirler.  İşaret çözmede önce ihtiyaç duyulan şey; görülen rastlanılan figürün define olup olmadığıdır. sonra kayalar üzerine yapılan bir takım şekiller iş olsun diye yapılmamıştır. Bunların birer amacı vardır.

Define işareti çözümüne başlamak için öncelikle işareti tanımanız ve  işaret üzerinde belli araştırmalar yapmanız gereklidir.  Bazı işaretler  son nokta işareti olup gömüsü hemen yanında olabilir. Bazı işaretler ise mesafe veren işaretlerdir definenin ne kadar uzaklıkta olduğunu belirten işaretler. Bazılarıda  direk gitmeniz gereken dere yada tepe gibi belirli bölgelerden bahseder. 

Yine aynı şekilde birde bölge işaretlerimiz vardır burası 1. bölge yada 2. bölge olduğunu anlatan işaretler. Bu tarz konular önemli olup bilginiz olmaması durumunda işareti çözmeniz mümkün değildir. Eğer emin değilseniz boşa zaman harcayıp işarete ve coğrafi yapıya zarar vermemeniz önerilir.  Bu bilgilere sahip olduğunuzu var sayarak izlemeniz gereken adımları aşağıda tek tek sıralayalım.

1– Gömü var mı?
2– Nerede?
3-Burası son işaret mi ilk işaret mi.
4– Hangi yönde ve Ne kadar uzaklıkta?
5– Ne kadar derinlikte.
6– Gömünün saklandığı mekanın şekli nasıldır, Kim gömmüş olabilir.
Verilen şıklar doğrultusunda işe başlarsanız sağlıklı bir kazı çalışmasına ilk adımı atmış olursunuz. buradaki en ince ayrıntı kim gömdü  öncelik bunun üzerinde durmalısınız, Eşkiyalar, korsanlar, din adamları, şahıslar, dönemin yöneticileri ve bir topluluğa ait bunları bilmemiz gerekmektedir.


Define Konuları Kazı Tekniği

1- Kazılacak alan tabakası çok iyi belirlenmeli. Ve bulunan tüm özelliklere programa dahil edilmek üzere kayıt altına alınmalıdır.

2- İnsanoğlunun müdahalesi sonucunda oluşan tabaka içinde insan oğlunun izleri vardır. Rengi yapısı orijinal katmana göre farklılık taşır. Bu nedenle ana katmanla uğraşıp zaman ve maliyet kaybına neden olmamak yararınıza olacaktır.

3- Tabaka katmanları aşağıda ki izlenmelidir.

A)- Zamanla en üste kendiliğinde oluşan katman
B)- Kamufle katmanı
C)- Sertleştirilmiş, çamur,kil kum yada taş gibi katman
D)- Çukur duvarları
E)- Orijinal katman (ana katman)


Define Konuları Kazı Ana İlkeleri

1- kazı alanı mümkün olduğunca geniş tutmak
2- Kazıyı uygun aletlerle yapmak (kepce gibi makinalarla yapmamak)
3- Yanları dik olmalı (90 derece dik olmalı)
4- Çıkan toprağın nereye atılacağı önceden belirlenmeli.
5- Çıkan toprak enkazı kazı alanında en az 2 metre ileride tutulması.
6- Kazıdan önce ve sonra alan resimlenmeli.
7- Kazı öncesi kazı alanı 5×5 cm kalınlığında 40 Cm uzunluğunda kazıklar çakılmalı. Ve bu kazıklara ip bağlanarak kazı alanı bir çerçeve içine alınmalıdır.
8- Bir miktar toprak kazıldıktan sonra zemin temizlenmelidir. Çünkü bu katman insanoğlu tarafında oluşturduğundan, gömüyü yapanın bıraktığı herhangi bir iz sizi sonuca götürebilir.

Definecide Olması Gereken Malzemeler.

1- Alan tarama cihazı.
2- Nokta tespit cihazı.
3- Kazma-Kürek
4- Balyoz-Murç-Keski
5- İp-5×5 Cm kalınlığında 40 Cm boyunda kazıklar
6- Emniyet şapkası
7- Kalın sicim ip
8- Gaz maskesi
9- Muhtelif boylarda çapa
10- Pergel
11- Fırça ve Mala
12- El arabası
13- Makara sistemi ve kova
14- Elek
15- El feneri
16- Pusula

Bu araç ve gereçler birlikte kullanıldığından can güvenliği ve sağlıklı bir kazı yapmayı sağlayacaktır.

Define Konuları 10 altın kural

1- Ön araştırma ve kazı işlerinde arkeolojik metodlardan faydalanmak.

2- Toprak yapı ve katmanlarını tanımak için Jeolojide faydalanmak

3- Ele geçen eserin hangi çeşit madende yapıldığını anlamak. Yada hangi kıymetli taş kullandığını anlamak için Madencilik Dalında faydalanmak.

4- Araştırma ve kazı maliyet bilançosunu çıkartmak

5- Gerek kayalardaki figüranlarda gerekse elde edilen tarihi eserleri tanımak için. Sanat Tarihi ve Medeniyetler Tarihinde faydalanmak.

6- Kazı bir amelyata benzer, toprağı nejterlemeden önce yüzeysel verileri iyi bir şekilde tahlil etmek.

7– Sonuca daha erken ulaşmak için teknoloji kullanmak.

8– İşaret, figüranlar alfabe ve matematik kurallarında oluşur. İşaretlerini dilini öğrenmek uzunluk derinlik ölçümlerinde matematiğin uzunluk birimlerinde. Kaya mezarları, tümülüsler, şahıs gömüleri bir takım kuralları çözmek için geometride faydalanmak.

9- Halk biliminde faydalanmak

10- Antik toplumların dinsel ve etnik yapılarını hareketlerini öğrenmek için Dinler Tarihinden faydalanmak.

Define kanunlarımız;

Tüm Define Konuları; Sahipsiz gömülerin artık sahibi bulunmadığı muhakkak görülen kıymetli şeyler define addolunur. Defineyi keşfeden kıymetinin yarısını, tecavüz etmemek üzere hakkaniyete muvafık bir ikramiye talep edebilir. Define kanun maddelerine uygun bir şekilde define bulan kimseye devletçe ödeme yapılır.

Definecilik - Tüm Define Konuları istavroz

İslam hukukunda define

1. İslami bir işaret taşıyan defineler. Bunlar; bulunan ve sahibi belli olmayan mal hükmündedir. Sahibi çıkmayacağı anlaşılırsa devlet hazinesine verilir. Devlet hazinesi yoksa zengin ise fakir olan annesine ve babasına verebilir. Fakir ise kendisi kullanabilir.

2. İslamiyet’ten önceki devre ait bir işaret taşıyan defineler. Ganimet gibi beşte biri devlet hazinesine, kalanı arazi sahibine; arazi sahipli değilse, bulana ait olur. İmam-ı Ebu Yusuf’a göre ise kalanı bulanın olur.

3. Herhangi bir işaret taşımayan defineler. Bazı alimler, bunun 1. kısmın hükmüne, bazıları ise, 2. kısmın hükmüne girdiğini bildirmiştir.

Yorumlar

  1. Musa dedi ki:

    Salam. Ben Azerbaycandan yaziram. Bazi bilgilerle meraklanmak isterdim. Mumkunse mail adresime yazin. Turk kardeslerime selamlar

  2. MendereS dedi ki:

    Selam Dost ülke. bizler forumdayız sende katıl. https://definesohbeti.com/