Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Vezir Tepenin Özelliği

Vezir Tepenin Özelliği

Vezir tepenin tam zirvesinde 12 adım uzunluğunda bir mezar olup bu mezarın ahali taş kaldırım döşelidir. Vezir tepenin eteğinde 2 dönüm araziyi kaplayan bir göl vardır. Gölün 2 adı olup biri sazlı göl diğeri katır boğan gölüdür. Gölün ortasında siyah bir taşın üzerinde karşılıklı şekilde 2 güvercin resmi vardır. Bu gölün ufak bir ayağı aksu deresi ve yahut harami dere ile birleşmektedir. Bu suyun birleştiği mevkide aynı yerde aynı mevkide etrafı ana kayadan oyma bir su değirmeni vardır. Su arkının solunda 9 basamak mevcuttur. İçeri 3 merdivenle inilir. Değirmenin tam karşısında ufak bir mağara vardır. Karşısında ise kesme bir yol mevcuttur.

Bu mevkide sarı göl veyahutta katır boğan gölünün suyunun birleştiği harami derenin üst tarafında daha 3 değirmen vardır. Bu mevkii sarı meşeliktir. Bütün bunlar vezir tepenin batı yönündedir, vezir tepenin yayan olarak 2 saat yukarısında erikli yurt yaylası ile batı kuzeyinde kirazlı yayla bulunmaktadır. Demek oluyorki bu tepe bu iki yayla arasında kalmaktadır.

KAZANDERE yakınlarında ve çevresinde bizanslardan kalma manastır enkazı bulunmaktadır. Bu manastırın sağ tarafındaki mağaradan kolaylıkla kazan dere görülmektedir. Bu manastır vezir tepe kalesinin çevresindedir. Bu çevrede kazan deresi ve pabuç dereside vardır. Papuç derede eski küçük bir köprü vardır.

Vezir tepenin poyrazında sarı gölün gündoğusunda kayalıkta bir yeniçeri askeri yaptık. Asker tırmanır şekildedir. Aşağısında bir yılan askere saldırır vaziyette resimledik. Ufak bir emaneti matarasında buluruz. Ana para ise yılanın kuyruk ucundadır. Sonra bu tepeden yukarılara doğru muntazam oldukça düz bir kirazlık mevkii bu yaylada kabartma olarak boynunda çanı ile beraber tek öküz resmini görürüz.

Vezir Tepe Eteği

Vezir tepenin eteklerine gelirsek bir iki dönüm iriliğinde katır boğan gölünü görürüz. Bu adı almasının sebebi ise bizce gölün kayalık olması ve içine giren katırların dışarı çıkamamasındandır. Katır boğan gölünün ortasından odağa iki adamım tarafından belli bir meblağı yerleştirerek üzerine siyah ve büyükçe bir taş kapattık bu taşın üzerinde iki güvercin resmi vardır.

İleri harekatta vezir tepenin poyrazından ve katır boğan gölünün doğusunda on beş gün kadar konakladık. Askerin tırmandığı yere ulaşın. Dikili taşın altından ufak bir çömlek elde edersiniz. Bu taşta bir yılan resmi vardır, yılanın ağzı askerin cihetine yönelik olup kuyruğu hafif kıvrıktır. Tepeyi dolaşın; 12 adım uzunluğunda vezir mezarı vardır. Vezir mezarı çakıl taşları ile çevrilmiştir, burada güzel emanetimiz vardır. Derinliği fevkalade fazladır, kati suretle derin kazmadan terk etmeyin yoksa pişman olursunuz.

Vezir tepenin eteklerinde pek çok nişanlarımız mevcut olup sahte ve oyalayıcıdır, günlerce hatta aylarca bunların manasını çözemezsiniz, daha sonra dağa doğru at sürdük baktık ki katır boğan gölünün boyu harami deresine kavuşuyor. Buradan harami dereye yol aldık.

Yorumlar

  1. Türkay dedi ki:

    Bence bu yer bilecıkde