Define İşaretleri AnlamıErmeni Gömüleri

Yılan Define İşareti

Kabartma yılan mezar taşında değilse kesin hazinedir. ancak kabartmalarda kafa ölçümü yapılır. açık yılanın malı özel hesaplama ile bulunur.

1- Çöreklenmiş yılan: Başı dışarıda ise iç sarımı baktığı yere bakılır. Ancak mıntıkanın ayrı bir yerindedir. Çörek yılanın malı kaya kütlesi altında olur..

2– Çöreklenmiş başı içinde olan yılan: Emaneti içinde yada yanındadır. Kuyruk kısmı önem arz eder. Mutlak bir yön verilmiştir. Baş kısmından yön bulabiliriz. 2 adet ise yerin burası olduğunu söyler.

3- Birbirine sarılı öpüşen yılan: Bu iki yılanın arasında bir istavroz veyahut başka işaretler bakınız. En planlı gömülen paralardır. Gerçekten zordur kesinlikle malı yanında değildir. Çevresinde bir yerdedir. Takiple hazinenin en son işareti çevrede araştırılır… Bazı defineciler öpüşen yılanın altında giriş bulmuşlardır.

4- Direğe sarılı ise: Yukarıda yazdığım tüm yılan işaretleri uzmanlık isteyen bir alandır. Buda son işaretini arayan bir nişandır. Sarkan kuyruk yönü önemlidir. Uzaklık 26-27 metre civarlarındadır.

yılan define işareti anlamları

Bu ise sadece kaya içinde yada mağaraya konulan gömülerdir. İşaretlerde ve özellikle yılanlarda tam yer belirlemesi yapamayız. Bunun sebebi ise kesinlikle bilgiyi saklamak şeklinde algılanmamalıdır.

Yılan işaretlerinin çok geniş bir ifade yelpazesi vardır. Ezbere yapılacak tarif okuyucuyu yanıltır. Tabi ki şöyle diyelim; yılan korkunca kaçan ve sürünen bir hayvandır. Ayrıca yılan yuvası daima deliklerdir. Öyleyse şöyle size bir ipucu vereyim. Yılanın ağzı açık gibi görünüyor. Emanetini arkasında ara. Birde iyi bak derim eğer kapalıysa ön istikametinde bir delik olur.

Yılan Başka Bir Görüş

Yılan figürünü bir çok medeniyetler kullanmış. Asıl urartulara aittir. Sonradan Roma, Bizans hatta son dönemde Ermenilerde kullanmışlar. Oyma yılan Bizans ve ermeni dönemlerinde daha fazla yaygındır. Fakat sonuç itibariyle fazla fark yoktur. Yılan işareti olan yerde kuru yada akan dere gözlenir. Yada patika yolları gösterir. Yılanlar mezar bekçisi olarak figür edilmiştir.

Bir yılan gördüğümüzde tamam bunun malı bir küp, bir teneke, böyle bir şey düşünmeyin. Çoğunluk mezardır. Artık mezardan ne çıkarsa bahtınıza. Tabi mezardan hariç kayalara parada koyuyorlardı. Tabi bunların bazı hesapları da var. Zaten yılan figürlerine baktığınızda bir çoğunda yanında ikinci ufak bir işarette olur. Yılanlar ağzı kapalıysa mezar topraktadır. Ağız açık ise kaya mezarıdır. Ve çatal dil varsa o zaman kapalı yada zamanla açılmış bir mağarayı gösterir. Hatta bazı yılanlar tümülüsleri gösterir.

Yılan ana kayaların bol olduğu yerde ise giriş arayın. Dereye sallanın aşağı doğru sarkıp giriş arayın. Karşı taraf rampa yapar şekildeyse 20 – 50 metre mesafe kat edip araştırma yapılmalıdır. Yılan işareti çözümüne başlayan kimsenin yanında mutlaka pergel olmalıdır. Yanındaki yuvarlaklar ve yılanın kafası pergel ile bakılıp dışa taşkın olan taraflar dikkate alınmalıdır.

Öpüşen yılan

Öpüşen yılanlar eşlerin birlikte gömüldüğüne işarettir. Burada değerli 2 mezar olduğunu anlatır. Bu mezarlarda yüklü miktarda değerli eşya vardır. Yanında ayak izi olan yılanın yönü doğuya bakar ise önün rampaya gelir şekilde olur. Ayak işareti sizi giriş yerini gösterir.

Öpüşen yılan son noktadır. Bu işaret genelde dere içinde olur. İşaret hafif yamaçta ise girişte işarete çok yakın biyerdedir. Bulunduğun dağın altına giden tünel vardır. Tünel sonunda mezar odaları bulunur.

Kabartma yılan

Kabartma yılan işaretleri nadir bulunan işaretlerdir. Burada çok fazla büyük olmamak kaydıyla kışın akar yazın kurur dere aranmalıdır. Dere kenarına inip yine kışın suyun altında kalır yazın dışarıya çıkar farklı taş aranır. Bu kayalarda işaret olmaz kayanın direk altına bakılır… Yılan işareti çözüm yöntem ve teknikler vardır. İşareti anlamak için kendini gömen kişinin yerine koymak gerekebilir.

Bu işaret kabartma ise roma dönemine aittir. Eğer ağzı açık ve dili dışarıda ise tehlike işaretidir. Altın gömüsü olup üzerine zehir dökülmüştür; Yani çıplak elle dokunmayınız. Malı ise kayanın kendisindedir. Kayayı yokladığınızda boşluk sesi gelen yeri sert bir cisimle kırarak malzemesini alabilirsiniz.

Yılan Define İşareti

Yılan İşaretleri Önemli Maddeler

1- Yılan kayanın üzerine çöreklenmiş şekilde yapılmışsa mal o yılanın altındadır.

2- Yılan kayanın üzerinde iki büklüm olmuş ve ileri bakıyorsa; para iki yerde vardır.

3- Yılanın ağzı açıksa gömü arkasında aranır veya bir delik olmalı.

6- Yılanın ağzı açık ve dili dışarıda ise tehlike işaretidir. Malın üzerine zehir dökülmüştür yani çıplak elle dokunmayın. Mal ise kayanın kendisindedir. Kayayı yokladığınızda boşluk gelen yeri sert bi cisim le kırıp malı alabilirsiniz.

7- Yılan daire yaparsa parası kendisindedir. Yani bulunduğu kayaya o kayanın 3 metre güney tarafındadır.

8- Yılan işaretleri kesin gömü ile birlikte mezarı da temsil eder. Bu alanda mezar ve içerisinde mal var anlamına gelir.

9- Yılanın bir gözü kör ise, kör gözün baktığı yere bakılır.

kabartma yılan

Yılan figürüne baktığın zaman şeklinin yılan olduğunu hemen fark edersin. Bu durumda yılanı iyice incelersin; Yılan düz mü kıvrımlı mı ? Dili dışarıda mı ? Hareket halinde mi yoksa durgun vaziyette mi ? veya bir tümseğe mi çıkıyor ? Bu gibi vaziyetler iyice inceleyin, yorumu da ona göre yapın. Hareket halinde bir yılanın parası kolay alınır. Ama hareket halinde olmayan yılanın emaneti zor alınır.

Yılanın Ağzı ve Dilleri

Yılanın ağzı kapalıysa mezar toprakta olur.

– Yılan ağzı açık, kabartma ise iki yere bakılır. İlki V mantığıdır. Yani Ağız V olarak düşünülür.
Ağzın derin kısmı ile uç kısmı dik olarak ölçülür. Ve her cm 1 adım sayılarak gidilirse küçük bir emanet alınır. İkinci bir alternatif olarak yılanın boyu ölçülerek alınan sonuç. Her 1 cm 1 adım sayılarak geride bir işaret yada malın kendisi vardır.

– Yılanın dili dışarıdaysa, kabartma ve sırtı pullu ise tehlikeli olup mal tuzaklı olur.

– Yılanda çatal dil varsa kapalı yada açılmış mağara vardır. Hatta bazı yılanlar tümülüsleri gösterir. Eğer dili dışarıdaysa ve 3cm civarı ise 100 metre civarı aranır. Kabartma olması her iki yılan arasında haç veya çarpı işareti olması büyük hazineyi temsil eder.

Yılanın dili dışarıda ise dere yatağı varsa dere yatağı takip edilir. Dereye yılanın baktığı istikamette bir dere daha birleşecek. Birleşen noktada taş yığınları olacak orayı kazın asıl mal değil ama hediyesinin bula bilirsiniz. Yani dili istikametinde, dildeki çatal iki derenin birleşmesini de ifade ediyor.

– Yılanın kaç adet kıvrımı var ise o kıvrım kadar işaret vardır. Fakat her bir kıvrım duruş yönünün dilinin ağzının açık kapalı olmasının farklı anlamı vardır.

Yılan Tehlikesi

Yılan tehlikelidir. Ağzı açık mı kapalı mı; yani dili dışarıda mı değil mi. Ağzı açık ise yılanın boynunu ölç ve adımla mal önünde demektir. Ölçü 1cm. 70 cm olarak hesapla. Burada kapalı mağara aramak gerekir. Ama yılanın ağzı kapalı ise bundan malı yılanın boyunca arkaya adımla demektir. Bu işaretin malını da emanetini toprakta arayacağız.

15- Yılanın kıvrımlı olması ve yanında kalp işareti varsa kayalık bir alan aramalıyız. Eğer dere kenarında ise derenin kıvrım yaptığı yerde bir kaya aranır. Veya kaya gurubunun altına veya ulu ve büyük ağaç olan bir alanda olabilir. Batı tarafına mezara odaklı araştırmanızı yönlendirin.

Üzerinde pul varsa diyelim yılanın boyunu enine olarak beş pul kesiyor. Pullardan biri dolu yılanın baktığı istikamette tümülüs veya kayalarda mağara veye oda var. Sadece bir tanesi dolu diğerleri boş ve tuzaklı. Dolu odaya boşlardan girebiliyorsunuz. Dilinin uzunluğu bize iki derenin uzaklığını ve hediyesini anlatıyor. Yılanın boyu ise asıl gömüyü gösteriyor..

kıvrılmış yılan define işaretleri

Yılan Tılsımı: Yılan işaretleri ciddi tılsım işaretidir. Gömüyü kötülüklerden korumak için yapılır. Yılanın kaç boğum olduğu, dili olup olmadığı, diğerlerine göre fazla bombey yapan kıvrımı önemlidir. Toplam boy uzunluğu, oyma veya kabartma olması, yakındaki akar suya bakıp bakmadığı; yanında başka işaretler olup olmadığı dikkate alınıp çözüme başlanmalıdır.

Yılan tılsımı çok tesirlidir. Adamı 6 ay yatırır. Yılan tılsımında yatak döşek yatarsın; gitmediğin hoca kalmaz. 6 ay sonra tesiri azalır sonra kendine gelirsin.

Eğer yılan kıvrılmış ve kafasını havaya kaldırmış ise, baş kısmı istikametinde 200 m mesafeye kadar araştır. İlerde bir su kaynağının çeşme veya benzeri bir oluşum aranır. Bu yerde iyi bir gözlem sonucu neticeye ulaşılır.

Eğer yılanın kuyruğu kayanın alt ucuna uzanıyorsa bu önemlidir. Para o kayanın altında bir odada demektir.

Yılanın Yanında Başka İşaretler

Kartal, şahin gibi bir yırtıcı kuş tarafında yakalanmış bir yılanın anlamı değişir. Bu durumda olduğu yerin altına bakın. Ayrıca yırtıcı bir kuş yılanı yakaladığında yukarıdan aşağı bırakarak ölmesini sağlar. Yüksekten çevreye bakıp yılana benzeyen bir şey bulmaya çalışalım. Sonuç verecek mi yüksek bir noktada yılana benzer bi şey bulursanız bir ihtimal o yılana benzettiğiniz şeyin altında olabilir.

Oyma yılanlar uğraşmak çok zordur; fakat tehlikesi azdır kabartma yılanlar çoğunlukla Bizans’tır. Rumlardan da kalmadır fakat tehlike oranı yüksektir. Zehirli gazlar veya buna benzer kimyasallar parayı korumaya almış olabilir. Kabartma yılan, mağara göstermez mezar para ve kral yollarının üzerine resmedilmiştir. Her zaman para anlamına gelmeyebilir.

Yılamn suyun içindeki kayada ise bu demek oluyor ki suyun içinde bir emanet daha vardır.

Eşkıya Belgelerinde Yılan

1- Leskovec koyun çevresinde ve Goliama Kuilovina bölgesinde, bir kaya bulacaksın. Sonra bu kayanın altına sığınakmış gibi girebilirsin !!! bir kulübeyi andırır gibi … kulübenin tavanında bir domuz işareti göreceksin .. Bu domuz işareti bir tapadır. Tapayı kır çokça altın müjdesi vardır, altın paraların düştüğü yeri kazmayı unutma. Asıl define ayaklarının altındadır. Derince kaz.

Ayni bölgede bir başka kayada bir gayde işareti göreceksin. Buraya yakin bir başka kayada bir kartal işareti bulacaksın. kartalın ayaklarında birde yılan vardır. Burayı derince kaz ve mahmudiye altınları ile dolu 25 torba bulacaksın.

2- Papazlı mağaranın doğu kısmında 2 yılanlı ve 7 halkalı mağara mevcut. Bu halkalara katırları bağlıyorlardı, burada bir bakir mevcut. Mağara içinde 2 çember mevcut. Bunların yılanın birinin kuyruğunda + işareti, hemen batıda 117 adımda kuyruklarında + işareti olan çift yılanlar var. Göletin yanında iri bir ağaç mevcut. 4 adim doğuda küçük bir gömünün işaretini bir kayada görebilirsin. Hemen kayanın altında, bunlar hep güneş işaretinin yanında.

Yorumlar

 1. Talha dedi ki:

  Ben murçla yapilmis yilan deseni el ayak v israti buldum bunlarin anlami nedir yardimci olursaniz sevinirim

 2. mehmet dedi ki:

  slm bızde bı yılan gorduk kabartmalı agzı kapalı buyuk bı kayaya yaptırılmıs bunun anlamı nedır

 3. Serkan dedi ki:

  Kardeşim bende işaret var sana nasıl ulaşabilirim

 4. poyraz dedi ki:

  ben kayadan yapılan kesık bır yılan gordum.ve kafasında oyulmus ve ek kaya konumus..arkasında kara ve dıkdortgen oyma var hemen caprazında artı ısaretı var. bu yer dere kenarında . degerlı yorumlarınızı beklıyorum…..

 5. poyraz dedi ki:

  sade kesık yılan bası ne anlama gelıyor.kaya uzerınde degıl toprakta.ve dere kenarında.arkasında uc tane kare oyma var bunlar kucuk bır kaya uzerınde yapılmıs.yılanla mesafesı yılan boyu kadar dıyebılırız ve kare oymaların sagında artı ısaretı bulunmaktadır.kare oymalarla arasındakı mesafe 40_50 cm .ne yapabılırım.yardımcı olursanız cok sevınırım.tesekkkurler…..

 6. muroooo dedi ki:

  bnde var başkan

 7. Sadettin dedi ki:

  Baykus kafasi isareti ne anlama gelirr

 8. ewdılxalıq dedi ki:

  resim gönderebilyozmu tşkrlr

 9. Veli dedi ki:

  Ben 20 yil önce bir yerde yaklaşik olarak 12 santim uzunlugunda 2 santim genisliginde bir şey buldum yılan başiydi ayni yilandi yaniniza koysam korkarsiniz bunu bur degeri varmidir ustalar

 10. Emrah dedi ki:

  Büyük yalan işareti var daha yanında çok işaret çar hocam

 11. Emrah dedi ki:

  İşaret var

 12. murat dedi ki:

  Arkadaşlar yılanın taşın öbür tarafından diğer tarafana gitmesi ne almam taşıyor bilgi vere bilirmisiniz

 13. Anonim dedi ki:

  Gerçek ten kabartma yılan işaretini çözecek biri varmı
  50 santim uzunluğunda boyu kabartma yılan işareti
  Eski Ermeni yerleşim yerine yakın

 14. Azim dedi ki:

  Gerçek ten kabartma yılan işaretini çözecek biri varmı
  50 santim uzunluğunda boyu kabartma yılan işareti
  Eski Ermeni yerleşim yerine yakın

 15. Ferhat dedi ki:

  Tesbih olan yılan işaretinin nerede olduğunu bilen var acil bana ulaşsın

 16. Anonim dedi ki:

  ferhat onu ben biliyurum ne yapacan ama kırılmış şuan

 17. Anonim dedi ki:

  ferhat ben biliyorum lakin kırık şuan orası

 18. Anonim dedi ki:

  Mrb arkadaşlar bana yardımcı okurmusunuz.
  Kocaman bir yılan kafası bulduk dagda

 19. Anonim dedi ki:

  Var

 20. Maceracı dedi ki:

  Bir yılan kabartmamız var 4 basamaklı merdiven var ve yıllanın ortasında çiçek var yıllan işareti horosanla kapatılmış yardımcı bigisi olan varmı

 21. Reha dedi ki:

  Kalkan ve balık işareti ne demek

 22. Anonim dedi ki:

  Hocam bana da yardımcı olabilirmisiniz?!

 23. Evrim dedi ki:

  Kayadan oyulmuş bir yılan buldum oldukça büyük bir kaya ne yapmalıyım

 24. Gkndndr dedi ki:

  Elimde iyi bir işaret var yorum yapmak isteyen mail atabilir mi

 25. Isimsiz dedi ki:

  Ferhat bana acil numara birak kardesim