DefinecilikDefine İşaretleriKayada oymaAntik paralarMaden yataklarıDedektör
 

Yılan Define İşareti

Kabartma yılan mezar taşında değilse kesin hazinedir. ancak kabartmalarda kafa ölçümü yapılır. açık yılanın malı özel hesaplama ile bulunur.

Kabartma yılan mezar taşında değilse kesin hazinedir. ancak kabartmalarda kafa ölçümü yapılır. açık yılanın malı özel hesaplama ile bulunur. burada gördüğümüz yılan tırmanan yılan. bununda boy ölçüsü gereklidir. yürümekte olduğu istikamet emanet yönüdür. diğer yılanlar kayada veya toprakta olabilir.

Bu ise sadece kaya içinde yada mağaraya konulan gömülerdir. işaretlerde ve özellikle yılanlarda tam yer belirlemesi yapamayız. bunun sebebi ise kesinlikle bilgiyi saklamak şeklinde algılanmamalıdır.

Yılan işaretlerinin o kadar çok geniş bir ifade yelpazesi vardır ki ezbere yapılacak her tarif okuyucuyu kesinlikle yanıltır. tabi ki şöyle diyelim; yılan korkunca kaçan ve sürünen bir hayvandır. ayrıca yılan yuvası daima deliklerdir. öyleyse şöyle size bir ipucu vereyim.yılanın ağzı açık gibi görünüyor. emanetini arkasında ara.birde iyi bak derim eğer kapalıysa ön istikametinde bir delik mutlaka bulunur.

kıvrılmöış yılan işareti

1- Çöreklenmiş yılan: başı dışarıda ise iç sarımı baktığı yer önemlidir. ancak mıntıkanın ayrı bir yerindedir. çörek yılanın malı kaya kütlesi altında olur..

2– Çöreklenmiş başı içinde olan yılan: emaneti içinde yada yanındadır.kuyruk kısmı önem arz eder. mutlak bir yön verilmiştir.baş kısmından yön bulabiliriz. 2 adet ise yerin burası olduğunu söyler.

3- Birbirine sarılı öpüşen yılan: bu iki yılanın arasında bir istavroz veyahut başka işaretler bakınız.en planlı gömülen paralardır.gerçekten zordur kesinlikle malı yanında değildir. çevresinde bir yerdedir.takiple hazinenin en son işareti çevrede araştırılır…

4- Direğe sarılı yılan: yukarıda yazdığım tüm yılan işaretleri uzmanlık isteyen bir alandır.buda son işaretini arayan bir nişandır.sarkan kuyruk yönü önemlidir.ölçülecek son noktayı tespit edilerek emanet orada aranacaktır.yani aranacak uzaklık 26-27 metre civarlarındadır.

Yılan Başka Bir Görüş

Yılan figürünü bir çok medeniyetler kullanmış.asıl urartulara aittir. sonradan roma İsken-der Bizans hatta son dönemde Ermenilerde kullanmışlar. oyma yılan Bizans ve ermeni dönemlerinde daha fazla yaygındır. fakat sonuç itibariyle fazla fark yoktur. yılan işareti olan yerde kuru yada akan dere gözlenir. yada patika yolları gösterir. yılanlar mezar bekçisi olarak figür edilmiştir.

Yani biz bir yılan gördüğümüzde tamam bunun malı bir küp; bir teneke; böyle bir şey düşünmeyin. mezardır; artık mezardan ne çıkarsa bahtınıza. tabi mezardan hariç kayalara parada koyuyorlardı. tabi bunların bazı hesapları da var. zaten yılan figürlerine baktığınızda bir çoğunda yanında ikinci ufak bir işarette olur. yılanlar ağzı kapalıysa mezar topraktadır. ağız açık ise kaya mezarıdır; ve çatal dil varsa o zaman kapalı yada zamanla açılmış bir mağarayı gösterir.hatta bazı yılanlar timülüsleri gösterir.

ayaklı yılan define işareti

Yılan ana kayaların bol olduğu yerde ise giriş aranmalı; dereye sallanır şekilde aşağı doğru sarkıp giriş olup olmadığı kontrol edilmelidir. yılan karşısına iyi bakılmalı, karşı taraf rampa yapar şekildeyse 20 – 50 metre mesafe kat edip araştırma yapılmalıdır, yılan işareti çözümüne başlayan kimsenin yanında mutlaka pergel olmalıdır yanındaki yuvarlaklar ve yılanın kafası pergel ile bakılıp dışa taşkın olan taraflar dikkate alınmalıdır.

Öpüşen yılan

Öpüşen yılanlar eşlerin birlikte gömüldüğüne işarettir; burada değerli 2 mezar olduğunu bu mezarlarda yüklü miktarda değerli eşya olduğunu anlatır. yanında ayak izi olan yılanın yönü doğuya bakar ise önün rampaya gelir şekilde olur ayak işareti sizi giriş yerini gösterir şekilde tasarlanmış olur çok fazla mesafe kat etmeden giriş yerine varılır derin aramalarda kullanılan dedektörlere burada gerek duyulur. yılan olan yerde haç ve balık olmaz bu işaret literatürüne aykırıdır; yakınlarda bulursanız birbirine bağdaştırma yapmayınız, her işaret kendine öz anlamlarla donatılmış çözümü de bağımsız bir şekilde yapılmalıdır.

Öpüşen yılan son noktadır, bu işaret genelde dere içinde olur, işaret hafif yamaçta ise girişte işarete çok yakın biyerdedir. bulunduğun dağın altına giden tünel vardır. tünel sonunda mezar odaları bulunur.

Kabartma yılan

Kabartma yılan işaretleri nadir bulunan işaretlerdir burada çok fazla büyük olmamak kaydıyla kışın akar yazın kurur dere aranmalıdır, dere kenarına inip yine kışın suyun altında kalır yazın dışarıya çıkar farklı taş yapısı olan kayalara bakılmalıdır bu kayalarda işaret olmaz kayanın direk altına bakılır… yılan işareti çözüm yöntem ve tekniklerinde anlama, mantık yürütme, işaretle konuşma, kendini gömen kişinin yerine koyarak konuşma, gömüyü yapan medeniyet kurallarına uyarak konuşma gibi ince ayrıntılara da dikkat edilmesi gerekir.

Diğer yorum: yılanın baktığı yönde bir dere yatağı var mı ? ikincisi dili dışardamı ? sonra üzerinde pulları var mı ? varsa pulu dolu olan var mı ? öncelikle yılanın boyunu tam olarak ölçün her cm ölçüyü 72-78 cm ile çarpın (ortalama) yani her cm bir adım; dili dışarıda ise dere yatağı varsa dere yatağını takip edin dereye yılanın baktığı istikamette bir dere daha birleşecek birleşen noktada taş yığınları olacak orayı kazın ve asıl malı değil ama hediyesini bulacaksınız .

Yani dili istikametinde, dildeki çatal iki derenin birleşmesini de ifade ediyor. Üzerinde pul varmı varsa diyelim yılanın boyunu enine olarak 5 pul kesiyor pullardan biri dolu yılanın baktığı istikamette tümülüs ve yahut kayalarda mağara veya oda var sadece 1 tanesi dolu diğerleri boş ve tuzaklı; dolu odaya boş odadan sonra girebiliyorsunuz . dilinin uzunluğu bize iki derenin uzaklığını ve hediyesini anlatıyordu; yılanın boyu ise asıl gömüyü ama kesinlikle dikkatli olmalıyız.

Bu işaret kabartma ise roma dönemine aittir. Eğer ağzı açık ve dili dışarıda ise tehlike işaretidir. Altın gömüsü olup üzerine zehir dökülmüştür; Yani çıplak elle dokunmayınız. Malı ise kayanın kendisindedir. Kayayı yokladığınızda boşluk sesi gelen yeri sert bir cisimle kırarak malzemesini alabilirsiniz.

yılan anlamları

Yılan İşaretleri Önemli Maddeler

1- Yılan kayanın üzerine çöreklenmiş şekilde yapılan bir yılan varsa mal o yılanın altındadır.

2- Yılan kayanın üzerinde iki büklüm olmuş ve ileri bakıyorsa; para iki yerde vardır.

3- Yılanın ağzı açıksa gömü arkasında aranır veya bir delik olmalı.

6- Yılanın ağzı açık ve dili dışarıda ise tehlike işaretidir. Malın üzerine zehir dökülmüştür yani çıplak elle dokunmayın.Mal ise kayanın kendisindedir. Kayayı yokladığınızda boşluk gelen yeri sert bi cisim le kırıp malı alabilirsiniz.

7- Yılan daire yaparsa parası kendisindedir. Yani bulunduğu kayaya o kayanın 3 metre güney tarafındadır.

8- Yılan işaretlerinde değişik veya farklı yönler varsa bu kesin gömü ile birlikte mezarı da temsil eder. Bu alanda mezar ve içerisinde mal var anlamına gelir.

9- Yılanın bir gözü kör ise kör olan gözün baktığı istikamette araştırma yapılır.

10- Bazı şekiller yılanı andırmakta ise de gerçekte hakikaten o şekil bir yılan resmi olmayabilir.

Yılan figürüne baktığın zaman şeklinin yılan olduğunu hemen fark edersin. Bu durumda yılanı iyice incelersin; Yılan düz mü kıvrımlı mı ? Dili dışarıda mı ? Hareket halinde mi yoksa durgun vaziyette mi ? veya bir tümseğe mi çıkıyor ? Bu gibi vaziyetleri iyice incelenmelidir; yorumu da ona göre yapılır. Hareket halinde bir yılanın parası kolay alınır; ama hareket halinde olmayan çöreklenmiş bir yılan işaretinin emaneti biraz zor alınır. Bu arada yılanların yaşamı ve yılanların hareket tarzları hakkında bilgi sahibi olmak gerekir ki şekillerden bir mana anlam çıkarabilesin.

Yılanın Ağzı ve Dilleri

Yılanın ağzı kapalıysa mezar toprakta olur.

– Yılan ağzı açık kabartma yılan iki yere yönlendirilir ilki V mantığıyla ağzın derin kısmı ile uç kısmı arası dik olarak ölçülür; ve her cm 1 adım sayılarak gidilirse küçük bir emanetin olduğunu; ikinci bir alternatif olarak yılanın boyu ölçülerek alınan sonuç; her 1 cm 1 adım olarak sayılarak geride bir işaret yada malın olduğunun emaresidir.

– Yılanın dili dışarıdaysa, kabartma ve sırtı pullu ise tehlikeli olup mal tuzaklı olur.

– Yılanda çatal dil varsa o zaman kapalı yada zamanla açılmış bir mağarayı gösterir.. Hatta bazı yılanlar tümülüsleri gösterir. Eğer dili dışarıdaysa ve 3cm civarı ise 100 metre civarında mal araştırması yapılır. Dili dışarıda değilse kuyruk tarafından ölçülerek gidilecek. Kabartma olması her iki yılan arasında haç veya çarpı işareti olması büyük hazineyi temsil eder.

Yılanın dili dışarıda ise dere yatağı varsa dere yatağı takip edilir dereye yılanın baktığı istikamette bir dere daha birleşecek birleşen noktada taş yığınları olacak orayı kazın asıl mal değil ama hediyesinin bula bilirsiniz.Yani dili istikametinde,dildeki çatal iki derenin birleşmesini de ifade ediyor.

– Yılanın kaç adet kıvrımı var ise o kıvrım kadar işaret vardır. Fakat her bir kıvrım duruş yönünün dilinin ağzının açık kapalı olmasının farklı anlamı vardır.

Yılan Tehlikesi

Yılan tehlikelidir; ağzı açık mı kapalı mı; yani dili dışarıda mı değil mi; ağzı açık ise yılanın boynunu ölç ve adımla mal önünde demektir; burada kapalı mağara aramak gerekir. Ama yılanın ağzı kapalı ise bundan malı yılanın boyunca arkaya adımla demektir. Bu işaretin malını da emanetini toprakta arayacağız.

15- Yılanın kıvrımlı olması ve yanında kalp işareti olması halinde çevrede kalbe benzer yükseltilmiş toprak bir alan yada kayalık bir alan aramalıyız.

Eğer dere kenarında ise derenin kıvrım yaptığı yerde bir kaya veya kaya gurubunun altına veya ulu ve büyük ağaç olan bir alanda olabilir. Batı tarafına mezara odaklı araştırmanızı yönlendirin.

Üzerinde pul varsa diyelim yılanın boyunu enine olarak beş pul kesiyor pullardan biri dolu yılanın baktığı istikamette tümülüs veya kayalarda mağara veye oda var sadece bir tanesi dolu diğerleri boş ve tuzaklı,dolu odaya boşlardan girebiliyorsunuz.Dilinin uzunluğu bize iki derenin uzaklığını ve hediyesini anlatıyor yılanın boyu ise asıl gömüyü gösteriyor çok dikkatli olmalısınız. Etrafında yılanın gireceği büyüklükte bir delik olmasının yılanın kabartması ve oymasının v.s bir çok şeyin önemi var diye biliyorum.

Yılan Tılsımı: Yılan işaretleri ciddi tılsım işaretidir, gömüyü kötülüklerden korumak için yapılır, çözüme başlamadan önce yılan iyi etüt edilmeli, yılanın kaç boğum olduğu, dili olup olmadığı, diğerlerine göre fazla bom-bey yapan kıvrımı; toplam boy uzunluğu; oyma veya kabartma olması; yakındaki akar suya bakıp bakmadığı; yanında başka işaretler olup olmadığı; ve buna benzer bir çok ince ayrıntılar dikkate alınıp çözüme başlanmalıdır.

Yılan tılsımı çok tesirlidir. adamı 6 ay yatırır. & ay sonra tesiri azalır belirli süre sonra kendine gelirsin. yılan tılsımında yatak döşek yatarsın; gitmediğin hoca kalmaz.

Eğer yılan kıvrılmış ve kafasının havaya kaldırmış ise baş kısmının istikametinde 200 m mesafeye kadar alan araştırılır ilerde bir su kaynağının çeşme veye benzeri bir oluşum aranır bu yerde iyi bir gözlem sonucu neticeye ulaşılır ve rahatsız edilmemesi anlamındadır.

Eğer yılanın kuyruğu kayanın alt ucuna kadar kıvrılarak uzanıyorsa ve kuyruğun uç kısmı bir çizgiyle ayrılıyorsa para o kayanın altında bir odada demektir.

Yılanın Yanında Başka İşaretler

Kartal şahin gibi bir yırtıcı kuş tarafında yakalanmış bir yılan olan işaretin olduğu yerin altına bakmak gerekir. Yırtıcı bir kuş yılanı yakaladığında yukarıdan aşağı bırakarak ölmesini sağlar. Yüksekten çevreye bakıp yılana benzeyen bir şey bulmaya çalışalım sonuç verecek mi yüksek bir noktada yılana benzer bi şey bulursanız bir ihtimal o yılana benzettiğiniz şeyin altında olabilir.

Oyma yılanlar uğraşmak çok zordur; fakat tehlikesi azdır kabartma yılanlar çoğunlukla Bizans’tır. Rumlar’dan da kalmadır fakat tehlike oranı yüksektir. Zehirli gazlar veya buna benzer kimyasallar parayı korumaya almış olabilir kabartma yılan,mağara göstermez mezar para ve kral yollarının üzerine resmedilmiştir. Her zaman para anlamına gelmeyebilir.

Eğer su yılanının su kenarında ve ya suyun içinde kayalarda resmedilmiş ise bu demek oluyor ki suyun içinde bir emanetin daha olduğunu bize anlatıyor.

Yılan İşareti Eşkiya Parası

1- Leskovec koyun çevresinde ve Goliama Kuilovina bölgesinde, bir kaya bulacaksın bu kayanın altına sığınakmış gibi girebilirsin !!! bir kulübeyi andırır gibi … kulübenin tavanında bir domuz işareti göreceksin .. Bu domuz işareti bir tapadır. Tapayı kır çokça altın müjdesi vardır, altın paraların düştüğü yeri kazmayı unutma asıl define ayaklarının altındadır. Derince kaz.

Ayni bölgede bir başka kayada bir gayde işareti göreceksin. Buraya yakin bir başka kayada bir kartal işareti bulacaksın. kartalın ayaklarında birde yılan vardır. Burayı derince kaz ve mahmudiye altınları ile dolu 25 torba bulacaksın.

2- Papazlı mağaranın doğu kısmında 2 yılanlı ve 7 halkalı mağara mevcut, bu halkalara katırları bağlıyorlardı, bir bakir mevcut. mağara içinde 2 çember mevcut, bunların yılanın birinin kuyruğunda + işareti, hemen batıda 117 adımda kuyruklarında + işareti olan çift yılanlar, Göletin yanında iri bir ağaç mevcut, 4 adim doğuda küçük bir gömünün işaretini bir kayada görebilirsin, hemen kayanın altında, bunlar hep güneş işaretinin yanında.

Yorumlar

 1. Talha dedi ki:

  Ben murçla yapilmis yilan deseni el ayak v israti buldum bunlarin anlami nedir yardimci olursaniz sevinirim

 2. mehmet dedi ki:

  slm bızde bı yılan gorduk kabartmalı agzı kapalı buyuk bı kayaya yaptırılmıs bunun anlamı nedır

 3. poyraz dedi ki:

  ben kayadan yapılan kesık bır yılan gordum.ve kafasında oyulmus ve ek kaya konumus..arkasında kara ve dıkdortgen oyma var hemen caprazında artı ısaretı var. bu yer dere kenarında . degerlı yorumlarınızı beklıyorum…..

 4. poyraz dedi ki:

  sade kesık yılan bası ne anlama gelıyor.kaya uzerınde degıl toprakta.ve dere kenarında.arkasında uc tane kare oyma var bunlar kucuk bır kaya uzerınde yapılmıs.yılanla mesafesı yılan boyu kadar dıyebılırız ve kare oymaların sagında artı ısaretı bulunmaktadır.kare oymalarla arasındakı mesafe 40_50 cm .ne yapabılırım.yardımcı olursanız cok sevınırım.tesekkkurler…..

 5. Sadettin dedi ki:

  Baykus kafasi isareti ne anlama gelirr

 6. ewdılxalıq dedi ki:

  resim gönderebilyozmu tşkrlr

  1. Gkndndr dedi ki:

   Elimde iyi bir işaret var yorum yapmak isteyen mail atabilir mi

 7. Veli dedi ki:

  Ben 20 yil önce bir yerde yaklaşik olarak 12 santim uzunlugunda 2 santim genisliginde bir şey buldum yılan başiydi ayni yilandi yaniniza koysam korkarsiniz bunu bur degeri varmidir ustalar

 8. Emrah dedi ki:

  Büyük yalan işareti var daha yanında çok işaret çar hocam

 9. Emrah dedi ki:

  İşaret var

 10. murat dedi ki:

  Arkadaşlar yılanın taşın öbür tarafından diğer tarafana gitmesi ne almam taşıyor bilgi vere bilirmisiniz

 11. Anonim dedi ki:

  Gerçek ten kabartma yılan işaretini çözecek biri varmı
  50 santim uzunluğunda boyu kabartma yılan işareti
  Eski Ermeni yerleşim yerine yakın

 12. Azim dedi ki:

  Gerçek ten kabartma yılan işaretini çözecek biri varmı
  50 santim uzunluğunda boyu kabartma yılan işareti
  Eski Ermeni yerleşim yerine yakın

  1. Anonim dedi ki:

   Var

   1. Anonim dedi ki:

    Hocam bana da yardımcı olabilirmisiniz?!

 13. Ferhat dedi ki:

  Tesbih olan yılan işaretinin nerede olduğunu bilen var acil bana ulaşsın

  1. Anonim dedi ki:

   ferhat onu ben biliyurum ne yapacan ama kırılmış şuan

  2. Anonim dedi ki:

   ferhat ben biliyorum lakin kırık şuan orası

 14. Anonim dedi ki:

  Mrb arkadaşlar bana yardımcı okurmusunuz.
  Kocaman bir yılan kafası bulduk dagda

 15. Maceracı dedi ki:

  Bir yılan kabartmamız var 4 basamaklı merdiven var ve yıllanın ortasında çiçek var yıllan işareti horosanla kapatılmış yardımcı bigisi olan varmı

 16. Reha dedi ki:

  Kalkan ve balık işareti ne demek

 17. Evrim dedi ki:

  Kayadan oyulmuş bir yılan buldum oldukça büyük bir kaya ne yapmalıyım