Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Topal (çolak) Manol Eşkiyası 2

Bir gece yarısı ansızın SAZLI Köyünün içerisine girdik hava sıcaktı insanlar horan tepiyordu, eğleniyorlardı, anlaşılan köyde bir düğün vardı. Biz hemen düğün alayını ablukaya aldık, Ziynet eşyası ganimet gibi ne var ne yok hepsini topladık, katırlara yükledik dağlara doğru çekildik.

Ertesi sabah Kara Şahinlerin Sultan II Mahmudun, düzenli bir kolordusunun Edirne civarından İstanbul’a doğru gittiğini öğrendik, takip edilen yol Bağdat yolu idi Adamlarıma dini ayin yaptırıp papaz kılığına soktum ve hepsini silahlandırdım, bir adet boş tabut hazırlatıp bekledim. Kolorduyu tamamen yok ettik, tam 22 adet mezar hazırlattım, bunlardan birisi doludur. Toprak altında gizlidir üstüne boş tabut koydurdum. Yerde siyah aynen tabut şeklinde bir taş olup yan tarafında sigara tabakası büyüklüğünde oyma bir delik mevcuttur. Ana mezarı bulmak için bu taşı bulurum, delik yönünde kazar isem içi ganimet dolu tabutu bulmuş olurum.

Sazlı Köyünün kuzeyinde Çilingöz Köyü, Aşağıda Deliklikaya, batısında kılcalı Çatal köy bulunur. Eski İstanbul yolu boyunca dikili 3 adet kılavuz taşımız vardır. Bunlar bizim kılavuz taşlarımızdır. Çevirerek altına bakın “V V ” işaretlerini görürüz, Yarım saat ileride Yeni dağ Köyünde pek çok işaretlerimiz vardır. Kartal, Kurt, Balık, Avcı Karaca, Kız, Papaz, Domuz ve Güvercin tam 9 hafta konakladık, bu işaretler dokuz haftanın işaretleridir. Bu işaretler Yeni Dağ köyünün kuzeyinde tekne kayanın üzerinde vede say bir yerdedir. Aynısını Edirne den görürsünüz ancak aslı buradadır.

Kayanın dibinden ana mahzene inilir, iki kapısı vardır. Sol kapı ana girilince ana hazinemiz buradadır. İçeride 2 oda tıka basa doludur. Yenidağ Köyünün batı kuzeyinde Çiftlik Köy ve savalar bulunur…

BÖLÜM-2-

Ali Bey değirmeninin suyu 2 ayrı dereden gelir. 2 su arkının birleştiği yerde; üzerinde 1 terazi resmi olan büyükçe bir taş vardır. Bu taşın terazi yönü zemindedir burası bir buçuk adam boyu kazılacak

Değirmen oluğunun başına 9 basamak merdivenle çık. Zemindeki 3 basamak birlikte kaldırılacak.

Değirmen önünde gayet büyük ve üzerinde 3 istavroz olan bir taş var, bu istavrozun yakınında horasanla kapatılmış bir yer var burası kazılacak,

Değirmenin 3 tarafı ana kayadır, üzerinde giriş yeri varır. Bu değirmene gelen suyun az bir mesafesinde kayaya oyulmuş yüksek bir yerde 6 basamak vardır.

BÖLÜM -3- BAĞCIK’CI yanı, Bağlık Köyü batısında Cin Deresi

Topal Manol ve mahiyeti 184 kişidir beldelerimizin muhiti BAĞCIK’CI yanı, Bağlık Köyü batısında Cin Deresi.

Eski Bağdat Yolu Cin Deresinin içerisinde yedi adet deve var. Üçü zincirle birbirine bağlı, dördü bağlı değil. Develerin ilerisinde bir kız resmi var. Develerin karşısında yamaçta bir mihrap kaya var. Önünde namaz taşı altında bir kazan, mihrap kayanın arkasında iki parmak izi, bir istavroz var. Buradan ileride Kirazlı Köyü; Köyün civarında Sarıkız Mezarı Bu mezara Halk türbe der içi beşibirlik dolu.

Kirazlı Köyünde dere boyunda üst üste 2 değirmen vardır. Değirmenin üst köşesine doğru bir metre büyüklüğünde bir taş, üzerinde üç put, altında bir aş bakırı. Buradan daha ileride kaya bir demir halka, dibinden görünmez, yanında geride orta tepede bir oturak taşı var. Oturak taşına oturup doğuya baktığınızda halkayı görürüz. Daya 24 arşın halka 18 arşın yükseklikte bir kaya üstünde. Halka 48 okka altın.

Biz bu halkayı Bursa’nın Balıklı Kilisesinin tavanında söküp getirdik. Halkanın hizasında üç tane delik, bu deliklerin altında bir mağara var. Mağara kapalı ve tuzaklıdır, tuzak bozulmadan mağaraya ulaşılmaz. Mağaranın içi tam dört oda altınla dolu, derenin boyunda yarım ayı izi ve sivri burunda üç köşeli taş vardır. Yine Kirazlı Köyü civarında bir solak değirmeni var. Derenin ve değirmenin doğusundaki tepenin üzerinde Bizanslara ait bir kilise harabesi var. Üç tarafı ana kaya ile çevrili. Kilisenin doğusunda akan derede iki yavrulu ayı var burada bir mahzen içinde altın gömülü. Kiraz Köyünün batısında bulunan eski mezarlık içinde bir kadı mezarı var başı sarıklı bir taş etrafı türbe gibi çevrili. Bu mezarın altında mahzene inilir tam 24 deve yükü hazine bulunmaktadır.

BÖLÜM -4- Günderet Köyü

Günderet Köyü Yükü Şamdan gelen kervanların parasıdır. Kirazlı üç saat Güneyinde, bu köy civarında üç kayalar ve çermik kalesi vardır. Kale içinde bir kuyu ve bir havuz var, sandık kaya da bu üç kayalara yakındır. Günderet Köyü deresinde üç gözlü, kemerli köprü ve bu köprüde istavrozlar var. Köprünün adı ERKÖPRÜ, orta ayerdeki istavrozlardan 12 adım sağda kapaklı kuyu, içerisine çok miktarda açık olarak meblağ döktük. Ağzını değirmen taşı ile kapatıp üstüne toprak ile örttük. Ayrıca burada 3 köşeli bir taş var. Tam karşısında çok ulu bir ceviz ağacı var. Cevizin yanında 4 metre uzunluğunda 1 metre genişliğinde 50 santim kalınlığında bir taş var. Dekyanusun hazinesi bu taşın altındadır.

Bu civarda DERE KÖY var. Dere Köyün doğusunda ana kayaya oyulmuş bir değirmen var. Değirmenin batısındaki kayada bir leğen, bir ibrik, bir yılan, bir tilki, bir ördek var. Yine bu civarda Armutlu köyü var. Bu köyün civarında bir mağara ve mağara ağzında çöreklenmiş yılan ve bir bir kantar resmi var. 99 okka durur vaziyette burada 99 okka altın var. Yine bu civarda bir avcı önünde köpeği, köpeğin önünde bir karaca var. Karacanın ardında yavrusu, avcı çökmüş silahı ateş eder vaziyette eski yunan askerine benzer.

BÖLÜ -5- Gemlik ve Değirmenler

Gemlik Kantarcı Deresi, Sütlüce Deresi, Aşağı Benli, yukarı Benli Köyleri arası, Bir mağarada su çıkar diğer bir mağaraya girer, boş mağaranın üzerinde 7 basamaklı merdiven var. Merdivenlerden çıkınca bir oturak taşı var, oturak taşına oturunca sağımıza gelen yönde 15 adım mesafedeki kayada 3 put var, işte Nikae Kralının darphanesi buradadır. 12 oda yer altındadır.

Gemlik aman Deresi 3 köyün arası. Arap gazi, Dutlu Köyleri, Artin Basmaciyan Değirmeni. Bu değirmenin suyu kısa kayada yapılmış olukla dökülür. Değirmenin yanı değirmen arkının sağında sıralı sergen kayalar var. Kayalarda 5 basamaklı merdiven var. Sağ tarafında bir daire, daireye üst başınızı verip üç adım boyu kaz. Burada 12 basamaklı merdivenle aşağı ineriz, sağımızda bir oda içinde 12 ceset, kafaları yok solumuzdaki odada ise cesetlere ait 12 kafa bulunmaktadır.

Buradan bir buçuk saat kıble tarafında Cineviz Kalesi var. Yolu kıble yönünde, döşeme bir patika, manda şeklinde bir taş var, bu taşta 7 adet put var. Ve burada 30 santim kalınlığında 3 metre eninde 3 metre genişliğinde bir taş var, burası kapaktır. Kapak kaldırılınca, merdivenlerden kilitliyi kapıya ulaşılır. Kapı açılınca içeri girilir, içeride sağlı sollu tam 38 oda vardır. Ortada bir su havuzu var. Havuzun etrafını dolaş, 1048 nişanı gör, kartal başlı çatallı iki yılan görürsün, tam burada kapı açılır, burada çok büyük hazine var. Kuyulara aldanma içi hayvan ve insan cesetleri ile doludur.

Karada Değirmeni, Değirmenin oluğuna 20 adım mesafede, sağ kola giden bir topal karaca var. Bir boynuzu 5, diğeri 7 çatallı, ön sol ayağı yok. Karacanın 22 adım arka yönünde değirmen arkının solunda dikili bir taş var. Bu taşta avcı diz çökmüş vaziyette karacayı nişan alıyor. Avcının 8 adım arkasında bir zahar, kuyruğu kopmuş kuyruğu köpeğin ağzında.

Buradan aşağı ineriz, kayaya oyulmuş bir değirmen resmi vardır. Buraya yukarıdan aşağıya 11 basamakla inilir, kapıdan sonra 5 basamakla içeri girilir. İçeri girince sağda ve solda bir ay ve üzerinde saksı içinde 2 adet zambak. Güneşe arkamızı verip kapı tarafında bir kız resmi göreceğiz, burada gizli bir yerde 10 adet 200 dirhem elmas var. Tuzaklıdır dikkatli olunması gerekir.

ETİKETLER:
Yorumlar

  1. Anonim dedi ki:

    Bu bahsedilen konuların uydurma olmadığını nerden bileceğiz.

  2. Albano Hoxha dedi ki:

    Günaydın Size Arnavutluk’tan yazıyorum, adım Albano Hoxha, web sitenizi ilgiyle okudum, öğrenmek istedim, Arnavutlar için gizli hazineler hakkında herhangi bir bilginiz var mı?