Define İşaretleri AnlamıErmeni Gömüleri

Yıldız Define İşareti

Definecilikte yıldız işareti hem tılsım hemde tuzak olarak her 2 amacıda temsil eder. Diğer işaretler gibi bir ayağı farklıdır o tarafa git gibi çözüm yolları bulunmamaktadır. İşaretin tamamı şifre olup bazen tuzak olsada en çok tılsımlarda kullanılmıştır. Biz buna  dini sembolle deriz. Din adamları olsun, büyücüler olsun, cadılar, aklınıza gelen tüm önemli saklantılarda yıldız sembolü kullanmaktadır.

 Yıldız işareti çözümü:

1- 4 uçlu yıldız tehlike habercisidir. 6 uçlu yıldız ise büyük bir tuzağın habercisidir. Ayrıca gezegenlerin yönünde belirlemek için yapılmış da olabilir. En uzun uç tarafını takip ederiz.

2- Yıldız en eski ruhani sembollerden biridir, 5 – 6 – 7 ve 8 köşeli olanları vardır. Hepsinin anlamı farklı olur, bunların en güçlüsü 8 köşeli olandır. Mesela 5 köşeli olanlar toprağı, ateşi, havayı ve suyu simgeler. 8 köşeliler güzellik, güven, hakimiyet ve güç, anlamına gelir. Kuvvet kudretin sembolüdür. Tanrıyı ve koruyucu meleği simgeler.

3- Sirius’un antik Yunan’da batıdan doğuşu inisiyasyonlarda küçük misterlerin sonu anlamına gelirdi. Geleneklerde Sirius Sistemi ile ilişkilendirilen biçimsel semboller, üç uçlu yaba, yay ve okdur. Hayvansal semboller, kurt ya da köpek ve yunustur. Sayısal semboller ise 3, 22, 23, 44, 49 ve 50’dir. Bu ad antik Yunan’da Seirios, “parlaklık, ateş” ya da aşırı sıcak gün idi. Kutsal metinlerde Sirius çift yıldızlarda iki yıldızın birbirleri çevresinde dönüşü gösterilmektedir.

Fakat her iki yıldız aynı zamanda belli bir yöne doğru hareket halinde de olur. Sirius yörüngesi, kağıt üzerinde çizildiğinde, hemen hemen tüm adlarındaki iki ortak harf olan “s” ve “i”yi andırırcasına, bir eksen üzerinde dolanan “S”lere benzer.

Sirius–A ve Sirius–B böylece, biri küçük, biri büyük basık halkaların sırayla birbirini izlemesinden oluşan bir zinciri andırırcasına çift yaylar çizerler. Dolanma süresi kimi astronomlarca 49,9 yıl olarak hesaplanmıştır. Sirius (Arapça adıyla Şi’ra-yı Yemani ya da kısaca Şi’ra)

Kuran-da Adı Geçiyor

Güneş hariç tutulursa, Kuran’da adı geçen tek yıldızdır. Kendisinden Necm (-Arapça’daki anlamı yıldızdır-) suresinde söz edilir. İlginç bir rastlantı söz konusu, yıldızdan surenin 49’uncu ayetinde söz edilmesi ve aynı surenin 9’uncu ayetinde iki yıldızın yörüngelerini ima edercesine “iki yay” ifadesinin geçmesidir. Her iki ayetin sayıları yani 49 ve 9 yan yana getirildiğinde ise söz konusu yıldızların kimi astronomlarca ileri sürülmüş dolanım süreleri olan 49,9 (yıl) sayısının oluştuğu görülmektedir.

Lakin dolanım sürelerinin 49.9 yıl olmadığını, daha az ya da daha çok olduğunu ileri süren astronomlar da vardır. Sirius yıldızından Zend Avesta’da da söz edilir. Birçok kutsal metinde sözü edilen tek yıldız olan Sirius, yeryüzündeki birçok uygarlık için de en kutsal yıldız olmuştur.evet bunun bilgisi bu..yanında hep yığma mezarlar olur…saygılar

Diğer Anlam: yıldız işareti anlamları çok farklı olur. hangi döneme ait olduğu önemlidir. 5 köşeli 7 köşeli yıldızlar vardır bazen 5 köşeler 7 köşeli anlamınada gelebilir. 5 + güneş 6 yapar, + ay 7 yapar. Bu durumda 5 köşeli yıldızı 7 köşeli yıldız olarak yorumlayabiliriz. Dediğim gibi öncelik yıldızın hangi döneme ve hangi medeniyete ait olduğudur.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.