DefinecilikDefine İşaretleriKayada oymaAntik paralarMaden yataklarıDedektör

Deve Define İşareti Anlamı Yeni

Deve Define İşareti Anlamı; Her devenin parası aynı yerde olmaz, devenin şekline göre para yerleri değişir, Definecilikte deve çeşitleri arasında çökmüş deve, yürüyen deve, uyuyan deve, yoz deve, çobanlı deve, eşekli deve, 7 deve, hörgüçlü deve, tek hörgüçlü ve  çift hörgüçlü  gibi bir çok çeşitleri bulunmaktadır.

Yürüyen Deve:

Develer mantık olarak yolculuğu anlatır, sizi yoracak mesafeyi verebilir; bunun en basit örneği  görünen hakim tepedir,  bu tepenin zirvesinde ana para aranır, bu tepeye çıkış sürecinde devenin  tökezlediği yer olarak tabir edilen noktalarda hediyeleri bulmak mümkündür.  

Bu hediye yerlerinde oymalar bulunmaktadır bu oymalar biraz kalbe benzer ama aslında deve ayak izidir yani toynaklarıdır.  her toynak yerinde bir hediye almak mümkündür. Deve parasının miktarı belirsizdir, deve yük  hayvanı olduğu için parasıda yüklü miktarda olduğuna işarettir. Deve işareti anlamları gördüğünüz gibi çeşitlilik göstermektedir.

3 – 7 Deve:

Develer 3 yada 7 sayısına karşılık geliyorsa burada bir namaz taşı olmalı bu taş en az 5 kişinin kaldırabileceği büyüklüktedir, bir miktar para bu taşın altından alınır.

Eşekli Deve:  

Eşekli deve varsa deve sayısı en az 3 tanedir bu develerin biri  küçüktür yavru deve görünümdedir ama aslı yoz devedir; işte para yerini alacağımız deve budur. Bu işaretin hepsi tek kayada dikey vaziyette olmalı. buradaki yoz deve çoban taşına bakar  çoban taşıda mağaraya bakar vaziyettedir. Dikkat bu mağara tuzaklıdır.

Çökmüş Deve:

Çökmüş deve en sık rastlananıdır,  genelde kayanın kendisi devedir, bu kaya hörgüç şekli verilmişse para devenin içindedir,  kayanın altı ve içi boşsa burada patika yol aranır bu yol deve yoludur yol üstünde han varsa para buradadır, yoksa develerin konakladıkları yerler bulunup araştırılmalıdır.

Tek ve Çift Hörgüçlü Deve:

Eğer deve tek hörgüçlü ise devenin tam baktığı yerde farklı bir kaya 2. hörgüç kabul edilebilir;  para bu kayanın altında yada içinde aranmalıdır.  Devenin hörgücü önde ise 2. hörgüç arkada; arkada ise önde aranmalıdır. Kısacası  bir hörgüç sırtında ise 2. hörgüç mutlaka oralarda biyerdedir. Aradığınız kayanın yapısı hörgüce benzesede biraz ince yapılı olması gerekli, kaya rengi ise siyahtan beyaza doğru değişen renk türündedir.  Tek hörgüçlü deveye hecin deveside denir. Çift hörgüçlü develer ise çift toynaklıdır. Ayrıca tek hörgüçlü develer çift hörgüçlü develerden çok daha hızlıdır.

Çobanlı Deve:

Deve önünde çoban varsa çobanın sopası önemlidir dikkat edin bu sopa karşı yamaçtaki tepeyi işaret eder vaziyettedir işte malın bir miktarının alınacağı tepe budur.  çoban yürür vaziyette ise gidilmesi gereken mesafe vardır  ileride mağara yada han gibi yerler aranır. Çoban develeri yularla çekiyorsa bu yular  ağzı açık U harfi olarak yorumlanır buda açık mağaranın habercisidir.

Develer tümülüs höyük ve kaya mezarı türünden mezarla ilişkilendirilmez; yük hayvanı olduğu için yüklü miktarda altından bahseder. Deve işareti çözümünde her hangi bir eş anlamlı başka hayvan figürüne rastlamadık. mesela aslan ile höyük kral mezarına işarettir bunlar eş anlamlı sayılabilir yada diğerleri ama devede  eş anlamlı figür bulunmamaktadır.

Eşkiya Belgelerinde Deve

Yokuşun hakim bir yerinde üç deve işareti varsa, bunların biri çuval yüklü, diğeri hörgüçlüdür hörgüç tıpkı sandık gibidir, 3. deve semersiz arkaya bakar şekildedir, Buradaki 2 deve dolu biri boştur, biri çuval yüklü ikincisi sandık yüklü üçüncüsü semersiz arkasına bakar vaziyette. Burası tatlı bir yokuş olmalı, ilerisi rampadır, bu yokuşun adı deve bağırtan yokuşudur.

Yüklü bir deve resmi varsa önünde bir diğer deve yükünü boşaltmış yüküne doğru bakar vaziyettedir, onun önünde bir eşek işareti vardır, bu eşekte bir miktar para olup 2-3 kişiye yetecek kadardır.

Deve Define İşareti Anlamı Resimleri

Yorumlar

 1. Apollon dedi ki:

  önünde çoban varsa o devenin parası biraz zor alınır. para uzaktadır yürüyeceksin. oradaki deve yolunu bul o yoldan yürü önüne gelen tepeleri kontrol et bide deve yolu hangi tepeye çıkıyorsa o tepe tam yerdir çıkarken en rampa yapan yerde dur oralarada bak.

  1. Yasin dedi ki:

   Devenin önü rampa ve mağaranın olduğu yöndedir ve arkasında çoban gibi bisey var bu neyi temsil ediyor bilgin varsa soylebilirmisin şimdiden teşekkür ederim

 2. ... dedi ki:

  Mağara içinde küçük oymanin içinde horoszan yapıla yapılmış deve işaret mevcut ama baya küçük yani dikkat bakılınca anlasiyor

 3. Yalcin dedi ki:

  Ana kaya deve şeklinde yatar halde parası nerede olabilir